Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Contact met de griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad; zo plannen de griffiemedewerkers vergaderingen in, zorgen ze voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseren ze over voorstellen, werkwijzen en/of aanpak. Maar ook worden praktische zaken en communicatie voor de gemeenteraad vanuit de griffie verzorgd.

De griffie is onafhankelijk en neutraal en vanuit deze positie kunnen de raadsleden het best en meest professioneel worden bijgestaan. De griffie wordt aangestuurd door raadsgriffier Isabelle Broeders. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit zij naast de voorzitter (de burgemeester) en ze ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. Ze bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

Daarnaast adviseert de raadsgriffier het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) over allerhande zaken en adviseert ze gemeenteraadsleden over bijvoorbeeld vereiste procedures ten aanzien van het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. Ze is ook het eerste aanspreekpunt voor de fracties.

Het team van de griffie van Rotterdam bestaat uit 33 medewerkers en is daarmee de grootste griffie van Nederland.

Contactgegevens

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

postadres:
Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam