Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Over de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).
Voor meer informatie, zie de onderstaande link:

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/

De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op donderdag in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 10:00 uur en gaat als het nodig is tot s ’avonds laat door. Aan het eind van de gemeenteraadsvergadering vindt er een stemming plaats; er wordt gestemd over moties en voorgestelde besluiten.

Daarnaast vindt één keer in de drie weken op donderdag de actualiteitenraad plaats. Tijdens deze vergadering stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actuele onderwerpen die in de stad spelen.

Klik op onderstaande link voor het volledige vergaderschema.

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Calendar

Zowel de raadsvergadering als de actualiteitenraad zijn publiek toegankelijk en op de publieke tribune te volgen. De vergaderingen zijn ook online te volgen via onderstaande link:

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/

Deze raadsperiode zijn er zes commissies:

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)
Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)
Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)
Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissies/#gen_id_75-0

Klik op onderstaande link om te zien wanneer welke commissie vergadert:

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Calendar

U heeft de mogelijkheid om tijdens een gemeenteraadscommissievergadering in te spreken en zo uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk te delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Meld u aan via insprekers@griffie.rotterdam.nl.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden, maar kunt u niet komen? Dan kunt u uw inbreng per email tot twee werkdagen voor de gemeenteraadscommissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie. Het is ook mogelijk een audioboodschap in te leveren, neem hiervoor ook contact op met bovenstaand emailadres. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.

Alle gemeenteraadsleden zijn per mail bereikbaar. Op de pagina van de fracties, op de website van de gemeenteraad staan de namen en de bijbehorende contactgegevens, zie onderstaande link:

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/fracties-en-raadsleden/

Er zijn een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet. Klink op onderstaande link voor meer informatie over deze instrumenten.

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/vergaderingen-en-meedoen/

Gemeente Rotterdam verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.
Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer (BSN).
Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing.

U kunt meer over de privacyverklaring en het privacybeleid van gemeente Rotterdam lezen via onderstaande weblink:

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/uw-gegevens/

Deze informatie is te vinden op:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/

De griffie Rotterdam houdt een register bij voor de stukken waarop geheimhouding rust.

Klik op onderstaande link om het register te openen.

https://tinyurl.com/5n8fyf2z