Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Geen susidiemuur voor cultuur

ID

3755

BB nummer

22bb004943

Documenttype

Motie

Titel

Geen susidiemuur voor cultuur

Omschrijving

Motie ingediend tijdens raadsvergadering 070722 door Nunnely ea over geen susidiemuur voor cultuur

Datum ontvangen

8-7-2022

Datum publicatie

18-7-2022

Hoofddocument
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (9.4. Evaluatierapportage RRKC/Opheffing RRKC)
donderdag 7 juli 10:00 tot 23:00
Raadzaal
Uitslag

Aangenomen

Verwachte datum afdoening

17-10-2022

Raadslid
  • Nunnely, J.M.
Partij
  • D66
Commissie

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (2022-2026)

Portefeuillehouder
  • S. Kasmi (Wethouder)
Beleidsveld
  • Cultuur
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Niet afdoeningsvoorstel aanwezig
Datum procedure behandeling
Datum inhoudelijke behandeling
Stand van zaken
Commissieadvies
Niet commissieadvies
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Toelichting
Ingekomen stuk
Niet ingekomen stuk
Afdoening
Stemmen