Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Uitgangspuntennota Cultuurplan - artistieke kwaliteiten

ID
3840
BB-nummer
23bb004076
Datum toezegging
14-6-2023
Documenttype
Toezegging
Titel
Uitgangspuntennota Cultuurplan - artistieke kwaliteiten
Omschrijving
De wethouder zegt toe om bij de verdere uitwerking in de handleiding Subsidieaanvraag iets meer op te nemen over het belang van artistieke kwaliteiten
Datum publicatie
15-6-2023
Hoofddocument
Verwachte datum afdoening
30-9-2024
Aan wie gericht
Commissie ZWCS
Commissie
Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (2022-2026)
Portefeuillehouder
  • S. Kasmi (Wethouder)
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Niet afdoeningsvoorstel aanwezig
Beleidsveld
Cultuur
Stand van zaken
Tussenbericht: 06-07-2023 (23bb004830) Afdoeningsvoorstel: 04-10-2023 (23bb006036) Aanhouden: 25-10-2023 fractie wil aanhouden tot na bespreking cultuurplan
Datum tussenbericht
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
25-10-2023
Toelichting
Ingekomen stuk
Niet ingekomen stuk
Relatie met
Gerelateerde items