Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Een advies voor Rotterdammers

ID
3402
BB nummer
21bb16286
Documenttype
Motie
Titel
Een advies voor Rotterdammers
Omschrijving
Datum ingediend
Datum ontvangen
16-12-2021
Datum publicatie
16-12-2021
Hoofddocument
Uitslag
Aangenomen
Verwachte datum afdoening
20-5-2024
Raadslid
  • Smet, J.
Partij
  • GroenLinks
Medeondertekenaars
Mede indienende partijen
Commissie
Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (2022-2026)
Portefeuillehouder
  • S. Kasmi (Wethouder)
Beleidsveld
  • Cultuur
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Stand van zaken
19-4-2022: tussenbericht 22bb003151. afdoeningsvoorstel is begin Q3 '22 te verwachten 01-06-2022: afdoeningsvoorstel 22bb003854. wordt meegenomen met de bespreking in een nader in te plannen overleg 29-6-2022: er is niet om afdoening gevraagd na bespreking in commissie.. Wordt met de stukken over het nieuwe adviesmodel afgedaan. (bespreking 23-11-2022) 2-11-2022: afdoeningsvoorstel 22bb007139 Aangehouden na bespreking op 23-11-2022 Aangehouden: 18-1-2023 De motie vraagt het college om te onderzoeken hoe de RRKC ook als adviesorgaan voor de raad zou kunnen functioneren, maar de RRKC bestaat niet meer. De commissie/raad kan zelf adviesorganen instellen. De nieuwe structuur met het kernteam is nu in ontwikkeling. Daar is de commissie nauw bij betrokken. Betrekken bij bespreking Uitgangspuntennota Cultuurplan op 14-06-2023 aangehouden: Er komt een nieuw afdoeningsvoorstel (zie toezegging 23bb004070) Tussenbericht Toezegging: 17-07-2023 (23bb005053) Tussenbericht Toezegging: 05-12-2023 (23bb008255) Tussenbericht: 03-04-2024 (24bb002134)
Commissieadvies
Niet commissieadvies
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Toelichting
Ingekomen stuk
Niet ingekomen stuk
Afdoening
Relatie met