Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Kader voor conversie

ID

3750

BB nummer

22bb004966

Documenttype

Motie

Titel

Kader voor conversie

Omschrijving

Motie ingediend tijdens raadsvergadering 070722 door Vonk over kader voor conversie

Datum ontvangen

8-7-2022

Datum publicatie

18-7-2022

Hoofddocument
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (7.1. A. Het voorstel tot vaststelling van de eerste herziening van de begroting 2022, B. De brief van burgemeester en wethouders met betrekking tot de verwerking van het coalitieakkoord ‘Eén stad’ in de begroting, C. De brief van burgemeester en wethouders over informatiedossier informateur. )
donderdag 7 juli 10:00 tot 23:00
Raadzaal
Uitslag

Aangenomen

Verwachte datum afdoening

17-10-2022

Raadslid
  • Vonk, T.J.
Partij
  • ChristenUnie
Commissie

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (2022-2026)

Portefeuillehouder
  • M.J.W. Struijvenberg (Wethouder)
Beleidsveld
  • Financiën
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Document afdoening
Datum procedure behandeling
Datum inhoudelijke behandeling
Stand van zaken

Tussenbericht d.d. 13-09-2022 22bb005753
Afdoeningsvoorstel d.d. 22-09-2022 22bb006017
Afgedaan in gemeenteraad d.d. 10-11-2022

Commissieadvies
Niet commissieadvies
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan

10-11-2022

Toelichting

Afgedaan in gemeenteraad d.d. 10-11-2022

Ingekomen stuk
Niet ingekomen stuk
Afdoening

Afgedaan in gemeenteraad d.d. 10-11-2022

Bijlage(n)
Relatie met
Stemmen