Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvoorstellen

Raadsvoorstel over Verzoek tot het ongegrond en niet-ontvankelijk verklaren van 46 ingediende bezwaren tegen uw besluit van 17 december 2020 waarbij u op grond van artikel 5 en 2 Wvg heeft besloten tot het (definitief) vestigen van het voorkeursrecht Fazantstraat (besluiten op bezwaar)

ID
84
BB-nummer
22bb005850
Documenttype
Raadsvoorstel
Titel
Raadsvoorstel over Verzoek tot het ongegrond en niet-ontvankelijk verklaren van 46 ingediende bezwaren tegen uw besluit van 17 december 2020 waarbij u op grond van artikel 5 en 2 Wvg heeft besloten tot het (definitief) vestigen van het voorkeursrecht Fazantstraat (besluiten op bezwaar)
Omschrijving
Datum ontvangen
22-9-2022
Datum publicatie
22-9-2022
Hoofddocument
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (6.3. Het voorstel om overeenkomstig het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie de bezwaren die zijn ingediend naar aanleiding van het besluit tot het vestigen van voorkeursrecht gemeenten voor gronden gelegen tussen de Gruttostraat, Roerdomplaan, Tapuitstraat en de Korhaanstraat (Fazantstraat e.o.) niet ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren.)
donderdag 29 september 10:00 tot 23:00
Raadzaal
Aan wie gericht
Gemeenteraad
Commissie
BWB
Portefeuillehouder
Zeegers, C.M.
Beleidsveld
Bouwen en wonen
Behandeladvies
Doorgeleiden naar de raad van 29-09-2022
Behandeladvies PV
Besluit PV
Ingekomen stuk
Ingekomen stuk
Bijlage(n)
Relatie met
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (1), BIJ1 (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (5), DENK (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Leefbaar Rotterdam (10), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (1), Volt (2), VVD (6)