Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 september 2023

10:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:18:13 - - Voorzitter
 2. 1.2

  00:20:17 - - Voorzitter
  00:22:09 - - A.G. (Amara) Van der Elst (BIJ1)
  00:22:11 - - Voorzitter
 3. 1.3

  00:22:54 - - Voorzitter
  00:24:37 - - W. (Wilco) de Bel (Plaatsvervangend griffier)
  00:24:39 - - Voorzitter
 4. 1.4

  00:33:44 - - Voorzitter
  00:34:21 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  00:38:46 - - Voorzitter
  00:39:22 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:40:43 - - Voorzitter
  00:40:44 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  00:41:36 - - Voorzitter
 5. 2

  Spreektijdadvies: 3.5 uur.

  00:41:38 - - Voorzitter
  00:42:47 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:43:43 - - Voorzitter
  00:43:59 - - R. Buijt (Wethouder)
  00:44:47 - - Voorzitter
  00:44:50 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  00:45:09 - - Voorzitter
  00:45:32 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  00:45:49 - - Voorzitter
  00:47:10 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  00:47:43 - - Voorzitter
 6. 3

 7. 4

  00:50:14 - - Voorzitter
  00:50:32 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  00:51:16 - - Voorzitter
  00:51:29 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  00:51:45 - - Voorzitter
  00:51:51 - - V.P.G. Karremans (Wethouder)
  00:52:22 - - Voorzitter
  00:52:38 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:53:01 - - Voorzitter
  00:53:07 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:53:29 - - Voorzitter
  00:53:30 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:53:56 - - Voorzitter
  00:53:59 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:54:11 - - Voorzitter
 8. 5

  00:54:21 - - Voorzitter
 9. 5.1

  00:54:24 - - Voorzitter
  00:54:33 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  00:55:28 - - Voorzitter
  00:55:43 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  00:55:46 - - Voorzitter
 10. 5.2

  00:56:15 - - Voorzitter
  00:56:33 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:57:32 - - Voorzitter
 11. 5.3

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006173 Besluit over Benoeming N.D.Z.R. Mohamed- Hoesein tot wethouder
  00:57:40 - - Voorzitter
  01:04:40 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  01:05:11 - - Voorzitter
 12. 5.4

  01:05:19 - - Voorzitter
  01:06:39 - - N.D.Z.R. (Natasha) Mohamed-Hoesein (Wethouder)
  01:06:46 - - Voorzitter
  01:24:18 - - Voorzitter
 13. 6

  01:25:19 - - Voorzitter
 14. 6.1

  Portefeuillehouder: voorzitter raad.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006171 Besluit over ongegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen besluit raad d.d. 29 september 2022 inzake het (definitief) vestigen van voorkeursrecht aan de Utrechtsestraat

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005986 Verzoek tot het ongegrond verklaren van een ingediend bezwaarschrift tegen uw besluit van 29 september 2022 waarbij u op grond van artikel 5 en 2 Wvg heeft besloten tot het (definitief) vestigen van het voorkeursrecht aan de Utrechtsestraat (besluiten op bezwaar).
  01:25:34 - - Voorzitter
  01:25:51 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  01:25:54 - - Voorzitter
  01:25:56 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  01:25:58 - - Voorzitter
 15. 6.2

  Portefeuillehouder: voorzitter raad.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006172 Besluit over Ongegrond verklaren van het beroepsschrift tegen een besluit waarbij een dwangsom is geweigerd en de rechtbank heeft aangegeven dat die brief in bezwaar behandeld dient te worden

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005987 Verzoek tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift dat op 22 juli 2022 bij de rechtbank is ingediend en dat is gericht tegen uw besluit van 7 juli 2022 (kenmerk AB 2021.3.16183) waarbij een dwangsom is geweigerd en waarbij de rechtbank op 3 juli 2023 heeft aangegeven dat die brief in bezwaar behandeld dient te worden.
  01:26:07 - - Voorzitter
  01:26:23 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  01:26:26 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  01:26:28 - - Voorzitter
 16. 6.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006136 Besluit over aanwijzing van gronden gelegen aan de Texelsestraat Noord waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005562 Raadsvoorstel over Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten Texelsestraat Noord
  01:26:46 - - Voorzitter
  01:26:57 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  01:26:58 - - Voorzitter
 17. 6.5

  Portefeuillehouder: voorzitter raad.


  Dit agendapunt wordt behandeld als tweeminutendebat.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb006454 Wel burgerparticipatie bij de GRJR

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb005990 Besluit over vaststelling zienswijze met betrekking tot de wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) inzake de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005989 Raadsvoorstel over zienswijzen gemeenteraad m.b.t. wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
  13:44:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:45:00 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  13:46:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:46:37 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  13:47:22 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:47:41 - - R. Buijt (Wethouder)
  13:48:01 - - Plaatsvervangend voorzitter
 18. 6.6

  Portefeuillehouder: wethouder Kasmi.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006142 Besluit over vaststelling van de Uitgangspunten meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam 2025-2028

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005574 Raadsvoorstel over Uitgangspunten meerjarenbeleid 2025 - 2028 Bibliotheek Rotterdam
  01:27:09 - - Voorzitter
 19. 6.7

  Portefeuillehouder: voorzitter raad.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006143 Besluit over Middelen Koers van de Stad

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb006128 Raadsvoorstel middelen Koers van de Stad
  01:27:24 - - Voorzitter
 20. 7

  01:27:37 - - Voorzitter
 21. 7.1

  Portefeuillehouder: wethouder Simons.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb006450 Afwijken van de spelregels vergt raadsbesluit
  Amendementen 23bb006449 Betrouwbare partners zijn ethisch in de haak
  Amendementen 23bb006451 Natuurinclusief vastgoed
  Amendementen 23bb006448 Uitgangspunten taxatie openbaar

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006145 Besluit over Kadernota Vastgoed

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006370 Er is altijd een beleidsdoel te bedenken
  Moties 23bb006341 Extra informatie omtrent aankopen en afstoten maatschappelijk vastgoed
  Moties 23bb006362 Geen lekkende pakking in de RIM
  Moties 23bb006367 Haal de verkoopdruk van de ketel
  Moties 23bb006369 Nooit spijt van duurzaamheid
  Moties 23bb006363 Onderzoek eerste terugkoop voormaatschappelijke partners
  Moties 23bb006364 Vastgoed aankopen bereikbaar maken voor wijkinitiatief
  Moties 23bb006365 Verkoop maatschappelijk vastgoed niet te snel
  Moties 23bb006366 Versterk positie huurders voor verkoop
  Moties 23bb006368 Zaak gesloten, licht uit

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb004569 Raadsvoorstel over Kadernota Vastgoed
  01:27:41 - - Voorzitter
  01:28:09 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:30:36 - - Voorzitter
  01:31:10 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:33:27 - - Voorzitter
  01:34:11 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  01:35:47 - - Voorzitter
  01:36:09 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:36:46 - - Voorzitter
  01:37:10 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  01:38:24 - - Voorzitter
  01:38:43 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  01:40:40 - - Voorzitter
  01:40:44 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  01:42:06 - - Voorzitter
  01:42:10 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:43:47 - - Voorzitter
  01:43:58 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:45:09 - - Voorzitter
  01:45:15 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  01:46:39 - - Voorzitter
  01:47:32 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  01:49:51 - - Voorzitter
  01:49:52 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:50:22 - - Voorzitter
  01:50:23 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  01:55:12 - - Voorzitter
  01:55:14 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  01:55:43 - - Voorzitter
  01:55:44 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  01:55:59 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  01:56:27 - - Voorzitter
  01:56:29 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:57:11 - - Voorzitter
  01:57:14 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  01:58:54 - - Voorzitter
  01:58:56 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:59:41 - - Voorzitter
  01:59:44 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:01:52 - - Voorzitter
  02:01:53 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  02:02:12 - - Voorzitter
  02:02:22 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:04:35 - - Voorzitter
  02:04:36 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  02:05:20 - - Voorzitter
  02:05:22 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:07:18 - - Voorzitter
  02:07:18 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  02:08:17 - - Voorzitter
  02:08:18 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:08:50 - - Voorzitter
  02:08:51 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  02:09:30 - - Voorzitter
  02:09:31 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:11:02 - - Voorzitter
  02:11:03 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  02:12:04 - - Voorzitter
  02:12:05 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:12:31 - - Voorzitter
  02:12:33 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  02:12:34 - - Voorzitter
  02:12:42 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:14:26 - - Voorzitter
  02:14:28 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  02:14:38 - - Voorzitter
  02:14:42 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  02:14:44 - - Voorzitter
  02:14:51 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  02:21:17 - - Voorzitter
 22. 7.2

  a. vaststelling van het Beleidskader Participatie 2023-2026 ‘Werk is geweldig!’;
  b. instellen van Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief fonds (RAP).


  Portefeuillehouder: wethouder Versnel.

  Bijlagen

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006147 Besluit over Instellen van Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief fonds (RAP)
  Besluiten 23bb006146 Raadsbesluit over vaststelling van het Beleidskader Participatie 2023-2026 ‘Werk is geweldig!’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006378 Een visuele beperking hoeft geen beperking te zijn!
  Moties 23bb006379 Empower alleenstaande vrouwen met kinderen
  Moties 23bb006374 Geen extra straffen boven op sancties
  Moties 23bb006372 Niet afstoten maar vasthouden, werk aan een nieuwe aanpak zwartwerk
  Moties 23bb006381 Ondernemers laten ondernemen
  Moties 23bb006375 Rotterdam kan het!
  Moties 23bb006373 Schrap dwang en drang
  Moties 23bb006380 Social Return: wanneer je iets krijgt, geef je ook iets terug
  Moties 23bb006371 Taaleis
  Moties 23bb006377 Vijfendertig is het nieuwe achtentwintig
  Moties 23bb006376 Zoveel mogelijk mensen aan het werk

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb004235 Raadsvoorstel over Instellen Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief fonds (RAP)
  Raadsvoorstellen 23bb004048 Raadsvoorstel over werk is geweldig! beleidskader participatie 2023-2026

  Themapagina's

  Soort   Thema
  Themapagina's   Beleidskader Participatie
  03:25:03 - - Voorzitter
  03:25:03 - - Voorzitter
  03:25:27 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:27:39 - - Voorzitter
  03:27:43 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:28:02 - - Voorzitter
  03:28:04 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:28:40 - - Voorzitter
  03:28:40 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:28:48 - - Voorzitter
  03:28:49 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:29:08 - - Voorzitter
  03:29:10 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:29:26 - - Voorzitter
  03:29:27 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:29:42 - - Voorzitter
  03:29:45 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  03:30:19 - - Voorzitter
  03:30:21 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:30:53 - - Voorzitter
  03:31:04 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:31:11 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  03:32:31 - - Voorzitter
  03:32:42 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:34:24 - - Voorzitter
  03:34:34 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:36:23 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:36:25 - - Voorzitter
  03:36:25 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:36:39 - - Voorzitter
  03:36:41 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:36:59 - - Voorzitter
  03:37:04 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:41:14 - - Voorzitter
  03:41:16 - - S.J.C. (Simon) Becker (VVD)
  03:41:54 - - Voorzitter
  03:41:57 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  03:42:35 - - Voorzitter
  03:42:37 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:43:12 - - Voorzitter
  03:43:17 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  03:43:45 - - Voorzitter
  03:43:47 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:43:56 - - Voorzitter
  03:43:58 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  03:44:14 - - Voorzitter
  03:44:15 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  03:44:33 - - Voorzitter
  03:44:34 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  03:45:00 - - Voorzitter
  03:45:02 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:45:33 - - Voorzitter
  03:45:53 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:46:42 - - Voorzitter
  03:47:32 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:50:40 - - Voorzitter
  03:50:48 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:50:54 - - Voorzitter
  03:50:58 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:51:35 - - Voorzitter
  03:51:35 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:51:54 - - Voorzitter
  03:51:55 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:52:19 - - Voorzitter
  03:52:19 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:52:37 - - Voorzitter
  03:52:38 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:53:02 - - Voorzitter
  03:53:03 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:53:23 - - Voorzitter
  03:53:25 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  03:53:36 - - Voorzitter
  03:53:37 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  03:53:58 - - Voorzitter
  03:53:58 - - S.J.C. (Simon) Becker (VVD)
  03:54:31 - - Voorzitter
  03:54:34 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:54:51 - - Voorzitter
  03:54:54 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:55:39 - - Voorzitter
  03:56:14 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:56:57 - - Voorzitter
  03:57:11 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  03:58:23 - - Voorzitter
  03:59:10 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  04:01:17 - - Voorzitter
  04:01:40 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  04:02:50 - - Voorzitter
  04:03:01 - - S.J.C. (Simon) Becker (VVD)
  04:04:22 - - Voorzitter
  04:04:41 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  04:06:33 - - Voorzitter
  04:06:48 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  04:08:57 - - Voorzitter
  04:09:26 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:09:33 - - Voorzitter
  04:09:42 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:20:52 - - Voorzitter
  04:20:54 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  04:21:32 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:25:30 - - Voorzitter
  04:25:32 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  04:25:52 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:26:16 - - Voorzitter
  04:26:19 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  04:26:39 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:26:58 - - Voorzitter
  04:26:59 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:27:07 - - Voorzitter
  04:27:13 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:27:29 - - Voorzitter
  04:27:31 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  04:27:45 - - Voorzitter
  04:28:08 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:28:28 - - Voorzitter
  04:28:30 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:32:08 - - Voorzitter
  04:32:18 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:33:06 - - Voorzitter
  04:33:06 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:33:12 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:33:15 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:33:25 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:33:42 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:33:47 - - Voorzitter
  04:34:21 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  04:34:58 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:35:18 - - Voorzitter
  04:35:21 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:37:31 - - Voorzitter
  04:37:31 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:37:47 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:42:38 - - Voorzitter
  04:42:47 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  04:43:14 - - Voorzitter
  04:43:17 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:43:21 - - Voorzitter
  04:43:30 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:44:20 - - Voorzitter
  04:44:21 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  04:45:06 - - Voorzitter
  04:45:06 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  04:45:25 - - Voorzitter
  04:45:29 - - S. (Simon) Ceulemans (Leefbaar Rotterdam)
  04:45:47 - - Voorzitter
  04:45:49 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  04:46:26 - - Voorzitter
  04:46:29 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  04:47:13 - - Voorzitter
  04:47:17 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:48:44 - - Voorzitter
  04:48:54 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  04:49:15 - - Voorzitter
 23. 7.3

  Portefeuillehouder: wethouder Buijt.

  Bijlagen

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006392 De verborgen daklozen
  Moties 23bb006389 Eigen kamer eerst
  Moties 23bb006396 Einde dakloosheid in Rotterdams woonprogramma
  Moties 23bb006393 Geef wonen eerst in Rotterdam een echte kans!
  Moties 23bb006395 Help ook dieren zonder dak of thuis
  Moties 23bb006385 Housing First, meer dan een holle term
  Moties 23bb006382 Huishoudboekje op orde, ook voor beleidskader dakloosheid
  Moties 23bb006390 Maak wonen eerst waar!
  Moties 23bb006386 Meer Housing First
  Moties 23bb006383 Meten is weten hoeveel mensen dakloos zijn in Rotterdam
  Moties 23bb006391 Onderzoek behoefte EU-opvang
  Moties 23bb006388 Opvang in donkere dagen
  Moties 23bb006387 Sensitieve begeleiding voor dakloze LHBTQIA+ers
  Moties 23bb006394 Toets de toegang van Eu-burgers bij de toezichthouder
  Moties 23bb006384 Veiligheid bieden aan dakloze mensen LHBTIQ+ gemeenschap
  04:49:20 - - Voorzitter
  04:49:37 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  04:53:28 - - Voorzitter
  04:53:52 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  04:55:07 - - Voorzitter
  04:55:14 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  04:55:42 - - Voorzitter
  04:55:43 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  04:56:16 - - Voorzitter
  04:56:16 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  04:57:11 - - Voorzitter
  04:57:35 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:00:29 - - Voorzitter
  05:00:31 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  05:00:37 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:00:44 - - Voorzitter
  05:00:48 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:01:42 - - Voorzitter
  05:01:47 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  05:04:00 - - Voorzitter
  05:04:02 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:04:29 - - Voorzitter
  05:04:31 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  05:04:40 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:04:51 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  05:05:40 - - Voorzitter
  05:05:48 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  05:06:03 - - Voorzitter
  05:06:14 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  05:06:37 - - Voorzitter
  05:07:12 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  05:13:49 - - Voorzitter
  05:13:52 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:14:24 - - Voorzitter
  05:14:25 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  05:14:44 - - Voorzitter
  05:15:35 - - A.G. (Amara) Van der Elst (BIJ1)
  05:23:01 - - Voorzitter
  05:23:27 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:28:42 - - Voorzitter
  05:29:13 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  05:31:21 - - Voorzitter
  05:31:22 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  05:31:39 - - Voorzitter
  05:31:41 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  05:33:14 - - Voorzitter
  05:33:24 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  05:35:28 - - Voorzitter
  05:35:37 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  05:38:22 - - Voorzitter
  05:38:36 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  05:40:49 - - Voorzitter
  05:41:07 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  05:44:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  05:44:55 - - N. (Naoufal) Akhatab (DENK)
  05:47:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  05:47:20 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  05:50:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  05:51:15 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:51:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  06:10:07 - - Plaatsvervangend voorzitter
  06:10:36 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:18:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  06:18:40 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  06:18:59 - - Plaatsvervangend voorzitter
  06:19:00 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:19:56 - - Plaatsvervangend voorzitter
  06:20:00 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  06:20:26 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:22:17 - - Voorzitter
  06:22:18 - - D. (Duygu) Yildirim (PvdA)
  06:22:39 - - Voorzitter
  06:22:40 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:22:53 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:23:39 - - Voorzitter
  06:23:41 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  06:24:08 - - Voorzitter
  06:24:10 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:24:50 - - Voorzitter
  06:24:50 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  06:25:26 - - Voorzitter
  06:25:28 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:27:02 - - Voorzitter
  06:27:05 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  06:27:32 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:29:04 - - Voorzitter
  06:29:05 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  06:29:11 - - Voorzitter
  06:29:13 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:30:00 - - Voorzitter
  06:30:01 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  06:30:28 - - Voorzitter
  06:30:29 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:31:20 - - Voorzitter
  06:31:20 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:32:08 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:32:51 - - Voorzitter
  06:32:53 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:33:51 - - Voorzitter
  06:33:51 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:35:02 - - Voorzitter
  06:35:03 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:35:57 - - Voorzitter
  06:35:58 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:36:25 - - Voorzitter
  06:36:26 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:37:13 - - Voorzitter
  06:37:13 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:37:56 - - Voorzitter
  06:37:59 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:38:29 - - Voorzitter
  06:38:32 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  06:39:02 - - Voorzitter
  06:39:02 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:42:51 - - Voorzitter
  06:42:52 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:43:28 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:45:31 - - Voorzitter
  06:45:32 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:45:53 - - Voorzitter
  06:45:53 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:46:28 - - Voorzitter
  06:46:30 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:46:48 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:47:25 - - Voorzitter
  06:47:26 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:47:55 - - Voorzitter
  06:47:56 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:48:34 - - Voorzitter
  06:48:35 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  06:49:00 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:49:34 - - Voorzitter
  06:49:34 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  06:49:54 - - Voorzitter
  06:49:55 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:50:50 - - Voorzitter
  06:50:52 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  06:51:16 - - R. Buijt (Wethouder)
  06:52:15 - - Voorzitter
  06:52:19 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  06:54:04 - - Voorzitter
  06:54:07 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:54:42 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  06:56:00 - - Voorzitter
  06:56:01 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:56:26 - - Voorzitter
  06:56:32 - - R. Buijt (Wethouder)
  07:00:36 - - Voorzitter
  09:42:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:42:57 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  09:43:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:43:36 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:43:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:43:49 - - T.B. Versnel (Wethouder)
  09:43:59 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:44:03 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:45:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:45:16 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  09:45:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:45:33 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:45:55 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  09:45:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:46:01 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  09:46:05 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:46:06 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:48:39 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:48:41 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  09:49:22 - - Voorzitter
  09:49:22 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:50:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:51:04 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  09:51:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:51:37 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:52:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:52:20 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  09:52:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:52:57 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  09:53:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:53:38 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  09:54:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:54:29 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  09:55:06 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:55:08 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  09:55:32 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:55:38 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  09:56:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:56:17 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  09:56:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:57:04 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:57:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:57:41 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  09:57:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:57:53 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:58:23 - - S. (Sabrina) van de Peppel (Partij voor de Dieren)
  09:58:28 - - R. Buijt (Wethouder)
  09:59:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
 24. 7.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb006452 Rotterdammer = Rotterdammer
  Amendementen 23bb006453 Schrap coalitieakkoord in Rotterdams Burgerraad klimaat

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006148 Besluit over vaststellen van de Startnotitie Rotterdams Burgerberaad Klimaat

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006403 Beschouw kaders als cadeaus!
  Moties 23bb006402 Burgerberaad taaltoegankelijk
  Moties 23bb006398 Maximaal betrekken van het maxipubliek
  Moties 23bb006397 Monitorgroep door deelnemers van het Burgerberaad Klimaat
  Moties 23bb006400 Raadsbreed vertrouwen in het burgerberaad klimaat
  Moties 23bb006399 Rotterdammers aan zet bij het Burgerberaad Klimaat

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb005578 Raadsvoorstel over Rotterdams Burgerberaad Klimaat - startnotitie

  Themapagina's

  Soort   Thema
  Themapagina's   Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR)
  10:00:00 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:00:17 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  10:00:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:00:39 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  10:00:41 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:00:55 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  10:02:46 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:02:58 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:04:37 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:04:41 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:05:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:05:09 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:05:27 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:05:28 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:05:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:05:35 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:05:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:05:54 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:08:01 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:08:49 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:08:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:09:21 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:10:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:10:31 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:10:53 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:10:55 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:11:27 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:11:28 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:11:37 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:11:39 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:12:07 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:12:09 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:12:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:12:33 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:12:54 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:12:58 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:13:32 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:13:34 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:13:47 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:13:48 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:14:36 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:14:38 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:15:02 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:15:04 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:15:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:15:22 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:15:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:15:32 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:16:10 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:16:16 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:16:46 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  10:17:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:17:39 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:18:23 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:18:26 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:19:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:19:15 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  10:19:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:19:43 - - S.M. (Sebastiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  10:21:04 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:21:16 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:24:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:24:20 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:25:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:25:54 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  10:27:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:27:11 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  10:27:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:27:30 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  10:28:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:28:43 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  10:29:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:29:57 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  10:30:41 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:31:14 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:33:55 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:34:01 - - A.G. (Amara) Van der Elst (BIJ1)
  10:35:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:35:42 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  10:36:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:36:06 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:37:28 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:37:30 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  10:38:06 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:38:08 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:45:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:45:59 - - R. (Richard) Moti (PvdA)
  10:46:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:46:20 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:47:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:47:19 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  10:47:29 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:48:18 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:48:31 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:49:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:49:05 - - T. (Tim) Kind (Volt)
  10:49:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:49:18 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  10:49:46 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:49:51 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  10:51:22 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:51:51 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  10:52:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:52:44 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  10:53:01 - - Plaatsvervangend voorzitter
 25. 7.5

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers en wethouder Karremans.

  Bijlagen

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006414 Aanwijzen oeververbindingen als risicovol project
  Moties 23bb006408 Beheersbare huurprijzen
  Moties 23bb006421 Een brug te ver!
  Moties 23bb006422 Een brug teveel!
  Moties 23bb006428 Einde aan Oostflank
  Moties 23bb006424 Fietsers First
  Moties 23bb006420 Geen visie, geen ruimtelijke ordening!
  Moties 23bb006442 Goed vertoeven in Venhoeve
  Moties 23bb006415 Golfterrein maakt plaats
  Moties 23bb006433 Grond voor grond
  Moties 23bb006425 Hangen op je studentenbank op de Zuidoostelijke flank
  Moties 23bb006413 I love nieuwe informatie
  Moties 23bb006429 Krimp intensieve veehouderij voor ruimte in de stad
  Moties 23bb006417 Laat het Zuiderpark heel!
  Moties 23bb006418 Maak werk van werk, ook op Zuid!
  Moties 23bb006438 Nadeelcompensatie Oostflank in je voordeel laten werken
  Moties 23bb006427 Neem een groennorm mee in de gebiedsontwikkeling Oostflank
  Moties 23bb006437 Oostflank Experience Center
  Moties 23bb006423 Oostflank gaat fore!
  Moties 23bb006432 Red A.T.V. Kweeklust
  Moties 23bb006431 Red A.T.V. Ommoord
  Moties 23bb006430 Red V.T.V. De Venhoeve
  Moties 23bb006410 Ruimte voor behoud volkstuinen, golfbaan mee inschuifpuzzel
  Moties 23bb006440 Ruimte voor religieuze en maatschappelijke organisaties op de Oostflank
  Moties 23bb006409 Schadeloos
  Moties 23bb006419 Sluit een tunnel nu niet uit
  Moties 23bb006411 Sturen op behoud natuur in de Esch en volledige compensatie
  Moties 23bb006434 Toch nog een stukje gestapeld Rotterdam
  Moties 23bb006412 Toekomst voor sport op daken
  Moties 23bb006426 Vermijd oeveraanpassing, vermijd schade aan de natuur in de Eschpolder
  Moties 23bb006404 Viva la volkstuin
  Moties 23bb006406 Volkstuin City
  Moties 23bb006416 Volkstuinders blijven volkstuinders
  Moties 23bb006407 Wachtlijsten
  Moties 23bb006439 Werk maken van meervoudig ruimtegebruik

  Themapagina's

  Soort   Thema
  Themapagina's   Omgevingsvisie (partiële herziening 2023)
  10:53:05 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:54:21 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  10:54:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:54:56 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  10:57:28 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  10:57:32 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  10:57:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:57:45 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  10:58:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:58:44 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  10:59:02 - - Plaatsvervangend voorzitter
  10:59:04 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:00:02 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:00:05 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:00:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:00:32 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:00:44 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:00:48 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:00:51 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:01:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:01:16 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:01:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:02:03 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:02:26 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:02:30 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  11:02:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:02:55 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:03:22 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:03:23 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:03:29 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:04:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:04:15 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:04:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:04:36 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:05:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:05:11 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:07:02 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:07:06 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:07:06 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:07:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:07:53 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:08:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:08:26 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:09:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:09:12 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:09:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:09:38 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:09:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:09:58 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:10:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:10:11 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  11:11:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:11:29 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:12:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:12:51 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  11:13:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:13:13 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:13:53 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:14:01 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:14:56 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:15:49 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:16:57 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:17:00 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:17:42 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:17:42 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:17:45 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:18:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:18:08 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:18:46 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:18:48 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:19:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:19:51 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  11:20:55 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:21:20 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  11:22:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:22:20 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  11:22:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:22:54 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  11:23:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:23:22 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  11:23:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:24:09 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:25:26 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:25:29 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:26:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:26:12 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:26:42 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:26:46 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:27:15 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:27:18 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:27:44 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:27:45 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:27:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:27:59 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:28:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:28:36 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  11:29:28 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:29:29 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:30:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:30:14 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  11:30:40 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:30:48 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:31:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:31:31 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  11:32:02 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  11:32:05 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:32:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:32:26 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  11:33:28 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:33:30 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  11:33:56 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:33:57 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:35:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:35:33 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:35:36 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:35:42 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:36:46 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:37:45 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:37:46 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  11:38:05 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:38:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:38:23 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:38:41 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  11:39:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:39:55 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  11:41:07 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:41:18 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  11:42:05 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:42:09 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:42:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:42:48 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  11:43:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:43:26 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:43:57 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:44:00 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  11:44:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:44:49 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  11:46:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:46:48 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  11:47:04 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:48:03 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:49:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:49:38 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:49:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:49:47 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:50:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:50:07 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:50:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:50:35 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  11:50:35 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  11:50:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:50:48 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:51:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:51:38 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:52:31 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:52:34 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:52:42 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:53:16 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:53:17 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:53:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:53:52 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:54:27 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:54:29 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:54:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:54:55 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:55:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:55:15 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:55:19 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:55:22 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  11:56:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:56:22 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:56:36 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:56:47 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:58:24 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:58:31 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  11:59:22 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:59:23 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  11:59:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  11:59:51 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:00:05 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:00:06 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:00:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:00:32 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:00:38 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  12:01:31 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:01:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:01:42 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  12:02:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:02:13 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:02:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:02:40 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  12:03:32 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:03:34 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:04:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:04:04 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:05:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:05:20 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:05:49 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:07:06 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:07:08 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:07:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:07:32 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:08:23 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:08:27 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  12:08:50 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:08:52 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:09:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:09:38 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  12:09:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:09:56 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  12:11:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:11:57 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  12:16:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:17:26 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  12:20:18 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:21:13 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  12:25:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:25:24 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  12:26:39 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:26:40 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  12:27:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:28:06 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  12:28:37 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:28:38 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  12:28:55 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  12:28:55 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:28:57 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  12:29:22 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:29:23 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  12:29:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:29:55 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  12:30:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:30:36 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  12:31:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:32:10 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  12:33:25 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:33:45 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:33:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:34:05 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:34:07 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:34:19 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  12:36:47 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:37:13 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  12:41:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:41:41 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  12:42:48 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:43:47 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  12:53:00 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:53:05 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  12:53:15 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:53:18 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  12:55:06 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:55:16 - - V.P.G. Karremans (Wethouder)
  12:56:00 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  12:56:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  12:56:13 - - V.P.G. Karremans (Wethouder)
  13:02:40 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  13:02:51 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:03:01 - - V.P.G. Karremans (Wethouder)
  13:05:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:05:36 - - F. Achbar (Wethouder)
  13:08:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:08:51 - - R. Buijt (Wethouder)
  13:08:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:09:01 - - R. Buijt (Wethouder)
  13:09:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:09:31 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  13:10:25 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:10:34 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  13:11:01 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:11:02 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  13:11:18 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:11:23 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  13:11:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:11:36 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  13:12:36 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:12:55 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  13:14:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:14:24 - - V.P.G. Karremans (Wethouder)
  13:15:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:15:21 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  13:15:54 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:16:06 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  13:16:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:16:37 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  13:16:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:17:17 - - R. Buijt (Wethouder)
  13:17:32 - - Plaatsvervangend voorzitter
 26. 8

  13:28:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
 27. 8.1

  Portefeuillehouder: wethouder Simons.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006446 De marktruimte beter benutten
  Moties 23bb006444 Goeiesmorgens juffrouw Jannie
  Moties 23bb006445 Tijd voor duurzaamheid en circulariteit
  Moties 23bb006443 Van stilstand naar promotie
  13:28:16 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:28:26 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  13:28:29 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:28:34 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  13:28:45 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:28:54 - - S.M. (Sebastiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  13:31:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:32:10 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  13:33:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:33:33 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  13:34:48 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:35:07 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  13:39:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:39:21 - - S.M. (Sebastiaan) Bonte (Leefbaar Rotterdam)
  13:39:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:39:33 - - R.A.C.J. Simons (Wethouder)
  13:40:22 - - Plaatsvervangend voorzitter
 28. 8.2

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb006170 Besluit over Bestemmingsplan ‘Grote Hagen 98’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb006447 Een groen dak op zorgcomplex Meerweide

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb004227 Raadsvoorstel over PBP Grote Hagen 98
  13:40:40 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:40:56 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  13:41:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:41:17 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  13:42:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:42:44 - - C.M. Zeegers (Wethouder)
  13:43:57 - - Plaatsvervangend voorzitter
 29. 9

  13:48:04 - - Plaatsvervangend voorzitter
 30. 9.1

  Portefeuillehouder: voorzitter.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb005385 Besluit tot herbenoeming van mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit als plaatsvervangend (kinder)ombudsman per 1 maart 2024 voor een termijn van zes jaar
  13:48:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:48:52 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  13:53:41 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:56:48 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:56:59 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  13:57:16 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:57:43 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  13:58:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  13:59:52 - - Plaatsvervangend voorzitter
 31. 10
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
 32. 11

  14:00:03 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:00:20 - - L.S. (Larissa) Vlieger (GroenLinks)
  14:00:30 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:00:47 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  14:00:57 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:18:39 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:20:03 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  14:20:43 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:20:47 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  14:21:08 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:21:12 - - A.G. (Amara) Van der Elst (BIJ1)
  14:21:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:21:51 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  14:22:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:22:19 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  14:22:49 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:22:53 - - F. (Fatih) Elbay (D66)
  14:24:17 - - Plaatsvervangend voorzitter
  14:24:19 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  14:24:45 - - Plaatsvervangend voorzitter
 33. 12

  14:59:12 - - Plaatsvervangend voorzitter