Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 februari 2023

10:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:15:50 - 00:16:08 - Voorzitter
  00:16:50 - 00:17:25 - Voorzitter
 2. 1.2

  00:17:26 - 00:17:50 - Voorzitter
  00:18:06 - 00:22:19 - A. Aboutaleb
 3. 1.3

  00:22:57 - 00:23:21 - Voorzitter
  00:23:22 - 00:23:46 - T.S.J. Coşkun
  00:23:47 - 00:24:06 - Voorzitter
 4. 1.4

  00:24:37 - 00:25:46 - Voorzitter
  00:25:47 - 00:25:48 - D. Yildirim
  00:25:49 - 00:26:33 - Voorzitter
 5. 1.5

  00:26:34 - 00:26:45 - Voorzitter
  00:26:46 - 00:27:24 - T.S.J. Coşkun
  00:27:25 - 00:27:32 - Voorzitter
 6. 1.6

  00:27:33 - 00:28:09 - Voorzitter
  00:28:10 - 00:29:16 - Voorzitter
  00:29:17 - 00:29:19 - A.G. van der Elst
  00:29:20 - 00:29:43 - Voorzitter
 7. 1.7

  00:40:00 - 00:40:34 - Voorzitter
  00:40:35 - 00:43:04 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  00:43:05 - 00:43:31 - Voorzitter
 8. 2

  Spreektijd advies: 4 uur.

  00:43:32 - 00:44:11 - Voorzitter
  00:44:12 - 00:44:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:44:40 - 00:44:44 - Voorzitter
  00:44:45 - 00:45:30 - C.M. Zeegers
  00:45:31 - 00:45:32 - Voorzitter
  00:45:33 - 00:46:12 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:46:13 - 00:46:14 - Voorzitter
  00:46:15 - 00:46:31 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:46:32 - 00:46:40 - Voorzitter
  00:46:41 - 00:47:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:47:01 - 00:47:03 - Voorzitter
  00:47:04 - 00:47:24 - C.M. Zeegers
  00:47:25 - 00:48:28 - Voorzitter
  00:48:29 - 00:48:39 - M.Y. Morkoç
  00:48:40 - 00:49:29 - Voorzitter
  00:49:30 - 00:49:45 - M.H. Biljoen
  00:49:46 - 00:50:05 - Voorzitter
  00:50:06 - 00:50:28 - R.T.J. van der Velden
  00:50:29 - 00:50:31 - Voorzitter
  00:50:32 - 00:50:56 - T.S.J. Coşkun
  00:50:57 - 00:51:49 - Voorzitter
  00:51:50 - 00:51:52 - T.S.J. Coşkun
  00:51:53 - 00:52:17 - Voorzitter
 9. 3

  a. 1 december 2022;
  b. 15 december 2022;
  c. 12 januari 2023.

  00:52:18 - 00:52:27 - Voorzitter
  00:52:28 - 00:53:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:53:47 - 00:54:08 - Voorzitter
  00:54:09 - 00:54:20 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:54:21 - 00:54:42 - Voorzitter
 10. 4

  00:54:43 - 00:55:05 - Voorzitter
  00:55:06 - 00:55:19 - M.H. Biljoen
  00:55:20 - 00:55:23 - Voorzitter
  00:55:24 - 00:55:36 - L.S. Vlieger
  00:55:37 - 00:55:39 - Voorzitter
  00:55:40 - 00:55:50 - R.T.J. van der Velden
  00:55:51 - 00:56:00 - Voorzitter
  00:56:01 - 00:56:11 - M.Y. Morkoç
  00:56:12 - 00:56:14 - Voorzitter
 11. 5

  00:56:15 - 00:56:16 - Voorzitter
 12. 5.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000623 Besluit over bekrachtiging geheimhouding beschikbaar stellen taxatierapport Parkhaven
  00:56:17 - 00:56:28 - Voorzitter
 13. 5.2

  Portefeuillehouder: wethouder Buijt.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000626 Besluit over bekrachtiging geheimhouding incident in het kader van het incidentenprotocol
  00:56:29 - 00:56:40 - Voorzitter
 14. 6

  00:56:41 - 00:56:47 - Voorzitter
 15. 6.1

  Portefeuillehouder: voorzitter.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000242 Besluit over het toekennen van een dwangsom in verband met het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen een raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb000051 Raadsvoorstel over besluit tot het toekennen van dwangsom van €1.442,00 in verband met niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.
  00:56:48 - 00:57:02 - Voorzitter
 16. 6.2

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000397 Besluit over financiële ondersteuning European Para Championships 2023 Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008559 Raadsvoorstel over Financiële ondersteuning European Para Championships 2023 Rotterdam
  00:57:03 - 00:57:13 - Voorzitter
 17. 6.3

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000398 Besluit over de wijziging Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008319 Raadsvoorstel over wijzigingsvoorstel Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR)
  00:57:14 - 00:57:22 - Voorzitter
 18. 6.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000400 Besluit over vaststelling van het bestemmingsplan 'Bovenstraat 127, 129 (A/B), 131'

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008729 Raadsvoorstel over vaststellen bestemmingsplan Bovenstraat 127, 129 (A/B), 131
  00:57:23 - 00:57:36 - Voorzitter
 19. 6.5

  Portefeuillehouder: wethouder Kasmi.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000401 Besluit over advies aan het commissariaat voor de media om de concessie voor de lokale zendgemachtigde 2023-2028 te verlenen aan Stichting OPEN Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb007627 Raadsvoorstel over advies aanwijzing lokale omroep
  00:57:37 - 00:57:52 - Voorzitter
 20. 6.6

  Portefeuillehouder: voorzitter.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000378 Besluit over Uitgangspunten werkwijze Rekenkamer Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb000373 Raadsvoorstel over uitgangspunten werkwijze Rekenkamer Rotterdam
  00:57:53 - 00:58:03 - Voorzitter
 21. 6.7

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008741 Raadsvoorstel over vaststelling herziening grondexploitatie Parkstad
  00:58:04 - 00:58:13 - Voorzitter
 22. 7

  00:58:14 - 00:58:17 - Voorzitter
 23. 7.1

  Bijlagen

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb000844 Van terrasverwarming naar warmtedeken

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000762 1.80m = 1.80m
  Moties 23bb000740 Bewonersbutler voor horecazaken
  Moties 23bb000742 De horeca is een warme plek, in alle opzichten
  Moties 23bb000754 Een drankje aan het water
  Moties 23bb000768 een gewaarschuwd café telt voor twee
  Moties 23bb000766 Eerst proberen dan forceren
  Moties 23bb000756 Even afkoelen!
  Moties 23bb000753 Heb jij het al gehoord? Nieuwe horecamaatregelen voor iedereen duidelijk
  Moties 23bb000746 Het gesprek met bewoners en horecaondernemers faciliteren
  Moties 23bb000750 Horeca op Zuid: concretiseer speciale aandacht!
  Moties 23bb000763 In deze horecanota staat levendigheid boven leefbaarheid
  Moties 23bb000743 Met een biertje bij het water, geef biodiversiteit geen kater!
  Moties 23bb000741 Monitor uitvoeringsplan horeca - meten is weten
  Moties 23bb000767 Nachtvergunningen zijn voor de nacht
  Moties 23bb000749 Oude Haven is geen afvalplek
  Moties 23bb000748 Oude Haven is in behouden haven
  Moties 23bb000745 Publiekscampagne: not about us without us
  Moties 23bb000739 Ruimte voor horeca? wijkraad aanzet!
  Moties 23bb000761 Schouwterrassen met de wijkraden
  Moties 23bb000765 Stadscampagne Horeca Rotterdam
  Moties 23bb000760 Terrasmarkeringen op de stoep
  Moties 23bb000744 Terrassen moeten wel passen
  Moties 23bb000758 Terugkeer adviserende rol wijkraad horecagebiedsplannen
  Moties 23bb000752 Uurtje langer voor de horeca, hoe werkt het in de praktijk?
  Moties 23bb000751 Van bar naar bar hoppen zonder auto ertussen
  Moties 23bb000764 Van escaleren naar isoleren
  Moties 23bb000747 Waar het erin gaat, moet het er ook uit
  Moties 23bb000759 Wethouder wordt ervaringsdeskundige
  Moties 23bb000757 Wethouder wordt ervaringsdeskundige II
  00:58:18 - 00:58:54 - Voorzitter
  00:59:42 - 01:00:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:01:00 - 01:05:16 - J.M. Nunnely
  01:05:17 - 01:05:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:05:34 - 01:05:48 - J.M. Nunnely
  01:05:49 - 01:07:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:07:58 - 01:11:25 - T.J. Vonk
  01:11:26 - 01:12:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:12:08 - 01:13:54 - M.Y. Morkoç
  01:13:55 - 01:13:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:13:58 - 01:14:15 - D.A van Groningen-de Haas
  01:14:16 - 01:14:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:14:18 - 01:15:55 - M.Y. Morkoç
  01:15:56 - 01:16:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:16:29 - 01:18:16 - D.A van Groningen-de Haas
  01:18:17 - 01:18:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:18:20 - 01:18:40 - T.J. Vonk
  01:18:41 - 01:19:10 - D.A van Groningen-de Haas
  01:19:11 - 01:19:28 - T.J. Vonk
  01:19:29 - 01:19:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:19:31 - 01:21:07 - D.A van Groningen-de Haas
  01:21:08 - 01:21:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:21:54 - 01:24:51 - J.M.D. de Waard
  01:24:52 - 01:24:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:24:57 - 01:25:30 - J.M. Nunnely
  01:25:31 - 01:25:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:25:35 - 01:25:57 - T. Kind
  01:25:58 - 01:25:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:26:00 - 01:26:09 - E. Rehim Zadeh
  01:26:10 - 01:26:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:26:12 - 01:27:21 - J.M.D. de Waard
  01:27:22 - 01:27:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:24 - 01:27:34 - S. Reitema
  01:27:35 - 01:27:36 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:37 - 01:27:56 - J.M.D. de Waard
  01:27:57 - 01:27:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:59 - 01:28:28 - S. Reitema
  01:28:29 - 01:28:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:28:31 - 01:29:11 - J.M.D. de Waard
  01:29:12 - 01:29:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:29:41 - 01:31:00 - E. Rehim Zadeh
  01:31:01 - 01:31:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:31:22 - 01:34:34 - R.T.J. van der Velden
  01:34:35 - 01:35:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:35:31 - 01:37:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:41 - 01:38:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:38:19 - 01:41:23 - J.M. Nunnely
  01:41:24 - 01:41:44 - M.Y. Morkoç
  01:41:45 - 01:41:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:41:47 - 01:43:15 - J.M. Nunnely
  01:43:16 - 01:43:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:43:43 - 01:45:33 - M.M. Vlasblom
  01:45:34 - 01:46:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:46:17 - 01:50:40 - T. Kind
  01:50:41 - 01:50:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:51:00 - 01:53:35 - S. Reitema
  01:53:36 - 01:53:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:53:55 - 01:55:57 - T.S.J. Coşkun
  01:55:58 - 01:56:03 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:56:04 - 01:56:30 - J.M. Nunnely
  01:56:31 - 01:57:18 - T.S.J. Coşkun
  01:57:19 - 01:57:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:57:23 - 01:57:56 - J.M. Nunnely
  01:57:57 - 01:58:33 - T.S.J. Coşkun
  01:58:34 - 01:58:37 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:58:38 - 01:58:47 - T. Kind
  01:58:48 - 01:59:48 - T.S.J. Coşkun
  01:59:49 - 01:59:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:59:52 - 02:00:29 - J.M.D. de Waard
  02:00:30 - 02:00:45 - T.S.J. Coşkun
  02:00:46 - 02:00:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:00:49 - 02:01:21 - J.M.D. de Waard
  02:01:22 - 02:01:24 - T.S.J. Coşkun
  02:01:25 - 02:01:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:01:29 - 02:01:57 - M.M. Vlasblom
  02:01:58 - 02:01:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:00 - 02:02:18 - J.M.D. de Waard
  02:02:19 - 02:02:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:21 - 02:02:45 - M.M. Vlasblom
  02:02:46 - 02:02:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:48 - 02:03:12 - J.M.D. de Waard
  02:03:13 - 02:03:14 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:03:15 - 02:03:39 - M.M. Vlasblom
  02:03:40 - 02:03:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:03:42 - 02:04:00 - J.M.D. de Waard
  02:04:01 - 02:04:02 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:03 - 02:04:09 - M.M. Vlasblom
  02:04:10 - 02:04:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:12 - 02:04:27 - J.M.D. de Waard
  02:04:28 - 02:04:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:30 - 02:05:13 - S. Reitema
  02:05:14 - 02:05:15 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:16 - 02:05:20 - J.M.D. de Waard
  02:05:21 - 02:05:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:23 - 02:05:53 - J.M. Nunnely
  02:05:54 - 02:05:55 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:56 - 02:06:24 - S. Reitema
  02:06:25 - 02:06:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:06:27 - 02:06:43 - J.M. Nunnely
  02:06:44 - 02:06:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:06:47 - 02:07:14 - J.M. Nunnely
  02:07:15 - 02:07:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:07:17 - 02:07:33 - J.M. Nunnely
  02:07:34 - 02:07:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:07:36 - 02:07:58 - S. Reitema
  02:07:59 - 02:08:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:08:05 - 02:08:29 - A.R. Oostdijk
  02:08:30 - 02:09:32 - J.M.D. de Waard
  02:09:33 - 02:09:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:09:48 - 02:10:07 - M.Y. Morkoç
  02:10:08 - 02:10:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:10:24 - 02:10:40 - J.M. Nunnely
  02:10:41 - 02:11:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:11:08 - 02:11:56 - R.A.C.J. Simons
  02:11:57 - 02:12:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:13:00 - 02:14:04 - R.A.C.J. Simons
  02:14:05 - 02:14:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:14:19 - 02:14:52 - R.A.C.J. Simons
  02:14:53 - 02:14:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:14:57 - 02:15:24 - T. Kind
  02:15:25 - 02:15:51 - R.A.C.J. Simons
  02:15:52 - 02:15:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:15:54 - 02:16:07 - T. Kind
  02:16:08 - 02:16:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:16:10 - 02:18:21 - R.A.C.J. Simons
  02:18:22 - 02:18:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:18:24 - 02:18:44 - T.J. Vonk
  02:18:45 - 02:19:24 - R.A.C.J. Simons
  02:19:25 - 02:19:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:19:35 - 02:20:27 - R.A.C.J. Simons
  02:20:28 - 02:20:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:20:30 - 02:20:49 - T.J. Vonk
  02:20:50 - 02:20:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:20:52 - 02:21:21 - R.A.C.J. Simons
  02:21:22 - 02:21:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:24 - 02:21:41 - D.A van Groningen-de Haas
  02:21:42 - 02:21:43 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:44 - 02:21:56 - T.J. Vonk
  02:21:57 - 02:21:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:59 - 02:22:11 - D.A van Groningen-de Haas
  02:22:12 - 02:22:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:14 - 02:22:21 - M.Y. Morkoç
  02:22:22 - 02:22:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:24 - 02:22:36 - D.A van Groningen-de Haas
  02:22:37 - 02:22:38 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:39 - 02:22:47 - M.Y. Morkoç
  02:22:48 - 02:22:49 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:50 - 02:24:33 - R.A.C.J. Simons
  02:24:34 - 02:24:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:24:36 - 02:24:44 - M.Y. Morkoç
  02:24:45 - 02:31:02 - R.A.C.J. Simons
  02:31:03 - 02:31:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:31:07 - 02:31:08 - R.A.C.J. Simons
  02:31:09 - 02:31:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:31:12 - 02:33:02 - R.A.C.J. Simons
  02:33:03 - 02:33:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:33:07 - 02:35:44 - A. Aboutaleb
  02:35:45 - 02:35:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:35:47 - 02:36:00 - D.A van Groningen-de Haas
  02:36:01 - 02:36:36 - A. Aboutaleb
  02:36:37 - 02:36:38 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:36:39 - 02:37:02 - J.M. Nunnely
  02:37:03 - 02:37:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:37:05 - 02:39:10 - A. Aboutaleb
  02:39:11 - 02:39:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:39:13 - 02:39:55 - J.M. Nunnely
  02:39:56 - 02:39:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:39:58 - 02:40:33 - A. Aboutaleb
  02:40:34 - 02:40:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:40:36 - 02:40:49 - J.M. Nunnely
  02:40:50 - 02:46:57 - A. Aboutaleb
  02:46:58 - 02:47:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:47:08 - 02:49:50 - V.P.G. Karremans
  02:49:51 - 02:49:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:49:54 - 02:50:05 - M.Y. Morkoç
  02:50:06 - 02:52:17 - V.P.G. Karremans
  02:52:18 - 02:52:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:52:20 - 02:52:46 - D.A van Groningen-de Haas
  02:52:47 - 02:53:04 - V.P.G. Karremans
  02:53:05 - 02:53:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:53:07 - 02:53:29 - T.S.J. Coşkun
  02:53:30 - 02:53:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:53:36 - 02:54:05 - R.A.C.J. Simons
  02:54:06 - 02:54:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:54:18 - 02:54:24 - R.T.J. van der Velden
  02:54:25 - 02:54:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:54:52 - 02:54:54 - V.P.G. Karremans
  02:54:55 - 02:55:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:55:20 - 02:55:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:55:34 - 02:55:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
 24. 7.1.1

  Portefeuillehouder: Burgemeester.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000382 Besluit over Initiatiefvoorstel “Kracht van de nacht”

  Initiatiefvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Initiatiefvoorstellen 23bb000463 Herzien Initiatiefvoorstel Walgenbach over kracht van de nacht - tien nieuwe nachtinitiatieven in Rotterdam
 25. 7.1.2

  Portefeuillehouder: wethouder Simons.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000384 Besluit over vaststellen Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000755 Vergeet seksueel overschrijdend gedrag tijdens het stappen niet!

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb007874 Raadsvoorstel over vaststellen Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca
 26. 7.1.3

  Portefeuillehouder: Burgemeester.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000386 Besluit over vierentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb007873 Raadsvoorstel over vaststellen wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012
 27. 7.2

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb000848 Een hotel is geen woning
  Amendementen 23bb000846 Efficiënt parkeren is de toekomst
  Amendementen 23bb000847 Efficiënt parkeren is de toekomst, financieel

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000783 Een parkhaven waar iedereen kan parkeren
  Moties 23bb000781 Groen voor alle Rotterdammers
  Moties 23bb000784 Groene Parkhavenkade
  Moties 23bb000782 Hou je aan je groene afspraken
  Moties 23bb000882 Meer voor de meervleermuis
  Moties 23bb000785 Parkhaven parkeren: eerlijk is eerlijk
  04:13:11 - 04:13:21 - Voorzitter
  04:13:22 - 04:13:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:13:44 - 04:13:52 - C.M. Zeegers
  04:13:53 - 04:14:33 - Voorzitter
  04:14:34 - 04:14:56 - A. Kockelkoren
  04:14:57 - 04:15:16 - Voorzitter
  04:15:17 - 04:15:31 - R.T.J. van der Velden
  04:15:32 - 04:16:07 - Voorzitter
  04:17:38 - 04:18:01 - Voorzitter
  04:18:02 - 04:20:38 - T.J. Vonk
  04:20:39 - 04:21:08 - Voorzitter
  04:21:09 - 04:22:56 - M.Y. Morkoç
  04:22:57 - 04:22:58 - Voorzitter
  04:22:59 - 04:23:08 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:09 - 04:23:11 - Voorzitter
  04:23:12 - 04:23:29 - M.Y. Morkoç
  04:23:30 - 04:23:54 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:55 - 04:24:52 - M.Y. Morkoç
  04:24:53 - 04:25:00 - Voorzitter
  04:25:01 - 04:25:24 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:25:25 - 04:25:34 - M.Y. Morkoç
  04:25:35 - 04:25:36 - Voorzitter
  04:25:37 - 04:26:36 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:26:37 - 04:26:50 - Voorzitter
  04:26:51 - 04:27:21 - T. Roskam
  04:27:22 - 04:27:27 - Voorzitter
  04:27:28 - 04:27:53 - R.T.J. van der Velden
  04:27:54 - 04:29:04 - Voorzitter
  04:29:05 - 04:32:11 - I. Elfilali
  04:32:12 - 04:32:20 - Voorzitter
  04:32:21 - 04:33:50 - I. Elfilali
  04:33:51 - 04:33:59 - Voorzitter
  04:34:00 - 04:35:04 - I. Elfilali
  04:35:05 - 04:35:10 - Voorzitter
  04:35:11 - 04:35:55 - I. van Wifferen
  04:35:56 - 04:36:06 - Voorzitter
  04:36:07 - 04:36:25 - M.Y. Morkoç
  04:36:26 - 04:37:03 - Voorzitter
  04:37:04 - 04:39:44 - V.P.G. Karremans
  04:39:45 - 04:39:46 - Voorzitter
  04:39:47 - 04:39:59 - M.Y. Morkoç
  04:40:00 - 04:40:01 - Voorzitter
  04:40:02 - 04:42:00 - V.P.G. Karremans
  04:42:01 - 04:42:11 - I. Elfilali
  04:42:12 - 04:42:13 - Voorzitter
  04:42:14 - 04:43:49 - V.P.G. Karremans
  04:43:50 - 04:43:51 - Voorzitter
  04:43:52 - 04:44:09 - M.Y. Morkoç
  04:44:10 - 04:48:48 - V.P.G. Karremans
  04:48:49 - 04:48:50 - Voorzitter
  04:48:51 - 04:49:02 - I. Elfilali
  04:49:03 - 04:49:31 - V.P.G. Karremans
  04:49:32 - 04:49:48 - I. Elfilali
  04:49:49 - 04:50:28 - V.P.G. Karremans
  04:50:29 - 04:50:34 - I. Elfilali
  04:50:35 - 04:51:18 - V.P.G. Karremans
  04:51:19 - 04:51:27 - Voorzitter
  04:51:28 - 04:54:43 - C.M. Zeegers
  04:54:44 - 04:54:50 - Voorzitter
  04:54:51 - 04:55:43 - Voorzitter
  04:55:44 - 04:58:51 - Voorzitter
  04:58:52 - 04:59:03 - Voorzitter
  04:59:04 - 05:02:13 - D.J. van Dommelen
  05:02:14 - 05:02:19 - Voorzitter
  05:02:20 - 05:04:11 - V. Bruin
  05:04:12 - 05:04:25 - Voorzitter
  05:04:26 - 05:07:57 - R.T.J. van der Velden
  05:07:58 - 05:08:33 - Voorzitter
  05:08:34 - 05:11:39 - T. de Haan
  05:11:40 - 05:11:41 - Voorzitter
  05:11:42 - 05:11:54 - R.T.J. van der Velden
  05:11:55 - 05:12:06 - T. de Haan
  05:12:07 - 05:12:08 - Voorzitter
  05:12:09 - 05:12:16 - R.T.J. van der Velden
  05:12:17 - 05:12:23 - T. de Haan
  05:12:24 - 05:12:53 - Voorzitter
  05:12:54 - 05:16:05 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  05:16:06 - 05:16:34 - Voorzitter
  05:16:35 - 05:18:33 - A. Kockelkoren
  05:18:34 - 05:18:40 - Voorzitter
  05:18:41 - 05:19:53 - A. Kockelkoren
  05:19:54 - 05:20:09 - Voorzitter
  05:20:10 - 05:20:43 - A. Kockelkoren
  05:20:44 - 05:20:50 - Voorzitter
  05:20:51 - 05:21:08 - R.T.J. van der Velden
  05:21:09 - 05:21:11 - Voorzitter
  05:21:12 - 05:21:44 - A. Kockelkoren
  05:21:45 - 05:21:46 - Voorzitter
  05:21:47 - 05:22:14 - R.T.J. van der Velden
  05:22:15 - 05:22:18 - Voorzitter
  05:22:19 - 05:23:41 - G.J. Engberts
  05:23:42 - 05:23:52 - Voorzitter
  05:23:53 - 05:25:01 - I. Elfilali
  05:25:02 - 05:25:07 - Voorzitter
  05:25:08 - 05:25:25 - I. Elfilali
  05:25:26 - 05:26:21 - Voorzitter
  05:26:22 - 05:28:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:28:01 - 05:28:07 - Voorzitter
  05:28:08 - 05:31:51 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:31:52 - 05:31:54 - Voorzitter
  05:31:55 - 05:32:00 - R.T.J. van der Velden
  05:32:01 - 05:32:02 - Voorzitter
  05:32:03 - 05:33:33 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:33:34 - 05:33:44 - Voorzitter
  05:33:45 - 05:42:16 - C.M. Zeegers
  05:42:17 - 05:42:18 - Voorzitter
  05:42:19 - 05:42:55 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  05:42:56 - 05:42:57 - Voorzitter
  05:42:58 - 05:44:32 - C.M. Zeegers
  05:44:33 - 05:45:14 - R.T.J. van der Velden
  05:45:15 - 05:45:29 - Voorzitter
  05:45:30 - 05:47:24 - C.M. Zeegers
  05:47:25 - 05:47:26 - Voorzitter
  05:47:27 - 05:48:22 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:48:23 - 05:48:26 - Voorzitter
  05:48:27 - 05:48:58 - C.M. Zeegers
  05:48:59 - 05:49:00 - Voorzitter
  05:49:01 - 05:49:18 - R.T.J. van der Velden
  05:49:19 - 05:49:48 - C.M. Zeegers
  05:49:49 - 05:49:55 - R.T.J. van der Velden
  05:49:56 - 05:49:57 - Voorzitter
  05:49:58 - 05:55:43 - C.M. Zeegers
  05:55:44 - 05:56:30 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:56:31 - 05:56:32 - Voorzitter
  05:56:33 - 05:57:27 - C.M. Zeegers
  05:57:28 - 05:58:11 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:58:12 - 05:58:13 - Voorzitter
  05:58:14 - 05:58:40 - C.M. Zeegers
  05:58:41 - 05:58:42 - Voorzitter
  05:58:43 - 05:59:07 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:59:08 - 05:59:09 - Voorzitter
  05:59:10 - 05:59:32 - C.M. Zeegers
  05:59:33 - 05:59:34 - Voorzitter
  05:59:35 - 06:00:03 - I. Elfilali
  06:00:04 - 06:00:06 - Voorzitter
  06:00:07 - 06:00:28 - D.J. van Dommelen
  06:00:29 - 06:00:31 - Voorzitter
  06:00:32 - 06:01:09 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:01:10 - 06:01:11 - Voorzitter
  06:01:12 - 06:01:45 - D.J. van Dommelen
  06:01:46 - 06:01:49 - Voorzitter
  06:01:50 - 06:02:22 - A. Kockelkoren
  06:02:23 - 06:02:46 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:02:47 - 06:02:48 - Voorzitter
  06:02:49 - 06:03:01 - A. Kockelkoren
  06:03:02 - 06:03:07 - Voorzitter
  06:03:08 - 06:04:47 - C.M. Zeegers
  06:04:48 - 06:04:49 - Voorzitter
  06:04:50 - 06:05:00 - C.M. Zeegers
  06:05:01 - 06:05:02 - Voorzitter
  06:05:03 - 06:06:17 - C.M. Zeegers
  06:06:18 - 06:06:50 - Voorzitter
  06:28:29 - 06:28:50 - Voorzitter
 28. 7.2.2

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000504 Besluit over openen grondexploitatie Parkhaven

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb000440 Herzien raadsvoorstel over openen grondexploitatie Parkhaven
 29. 7.3

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000387 Besluit over Wijziging Verordening Starterslening Rotterdam

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000786 Een starterslening doet meer kwaad dan goed?
  Moties 23bb000787 Geef huurders van corporatiewoningen meer tijd

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008824 Herzien raadsvoorstel over vaststelling aanpassing verordening starterslening Rotterdam
  06:28:51 - 06:29:04 - Voorzitter
  06:29:05 - 06:30:02 - A. Kockelkoren
  06:30:03 - 06:30:08 - Voorzitter
  06:30:09 - 06:31:04 - D.J. van Dommelen
  06:31:05 - 06:31:16 - Voorzitter
  06:31:17 - 06:32:14 - V. Bruin
  06:32:15 - 06:32:18 - Voorzitter
  06:32:19 - 06:32:48 - T. de Haan
  06:32:49 - 06:32:53 - Voorzitter
  06:32:54 - 06:33:36 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:33:37 - 06:33:39 - Voorzitter
  06:33:40 - 06:34:02 - M.M. Vlasblom
  06:34:03 - 06:34:11 - Voorzitter
  06:34:12 - 06:34:31 - M.M. Vlasblom
  06:34:32 - 06:34:46 - Voorzitter
  06:34:47 - 06:35:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:35:19 - 06:35:20 - Voorzitter
  06:35:21 - 06:35:31 - D.J. van Dommelen
  06:35:32 - 06:35:48 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:35:49 - 06:35:58 - D.J. van Dommelen
  06:35:59 - 06:36:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:36:17 - 06:36:20 - Voorzitter
  06:36:21 - 06:36:59 - D.J. van Dommelen
  06:37:00 - 06:37:01 - Voorzitter
  06:37:02 - 06:37:19 - M.M. Vlasblom
  06:37:20 - 06:37:21 - Voorzitter
  06:37:22 - 06:37:56 - D.J. van Dommelen
  06:37:57 - 06:37:58 - Voorzitter
  06:37:59 - 06:38:23 - M.M. Vlasblom
  06:38:24 - 06:38:54 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:38:55 - 06:38:57 - Voorzitter
  06:38:58 - 06:39:20 - M.M. Vlasblom
  06:39:21 - 06:39:22 - Voorzitter
  06:39:23 - 06:39:59 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:40:00 - 06:40:19 - M.M. Vlasblom
  06:40:20 - 06:40:21 - Voorzitter
  06:40:22 - 06:40:53 - G.J. Engberts
  06:40:54 - 06:40:55 - Voorzitter
  06:40:56 - 06:41:26 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:41:27 - 06:41:28 - Voorzitter
  06:41:29 - 06:41:42 - G.J. Engberts
  06:41:43 - 06:41:45 - Voorzitter
  06:41:46 - 06:42:28 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:42:29 - 06:42:31 - Voorzitter
  06:42:32 - 06:43:03 - G.J. Engberts
  06:43:04 - 06:43:11 - Voorzitter
  06:43:12 - 06:45:03 - C.M. Zeegers
  06:45:04 - 06:45:05 - Voorzitter
  06:45:06 - 06:45:14 - M.M. Vlasblom
  06:45:15 - 06:45:16 - Voorzitter
  06:45:17 - 06:46:08 - C.M. Zeegers
  06:46:09 - 06:46:57 - G.J. Engberts
  06:46:58 - 06:48:24 - C.M. Zeegers
  06:48:25 - 06:49:01 - G.J. Engberts
  06:49:02 - 06:49:03 - Voorzitter
  06:49:04 - 06:49:51 - C.M. Zeegers
  06:49:52 - 06:49:53 - Voorzitter
  06:49:54 - 06:50:59 - C.M. Zeegers
  06:51:00 - 06:51:07 - Voorzitter
 30. 7.4

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb000845 Rotterdam circulair in 2030

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000388 Besluit over vaststelling Grondstoffennota 2023-2026

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000776 Een oude bron aanboren
  Moties 23bb000778 Een target voor bedrijfsafval
  Moties 23bb000780 Een target waar je je best voor moet doen
  Moties 23bb000774 Geef aandacht aan de week van de circulaire economie
  Moties 23bb000779 Laten we ons licht erop scheiden
  Moties 23bb000775 Maak van E de juiste waste
  Moties 23bb000771 maak verbod plastic tasjes markt mogelijk
  Moties 23bb000769 Meer ruimte voor ( popup ) repair cafés
  Moties 23bb000777 One man's trash is another its treasure
  Moties 23bb000770 Scheidingspercentage naar landelijke gemiddelde
  Moties 23bb000773 Stappenplan voor invoering Diftar
  Moties 23bb000772 Upcycle mall ook op Zuid

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008139 Raadsvoorstel over Grondstoffennota 2023-2026
  04:17:38 - 04:18:01 - Voorzitter
  04:18:02 - 04:20:38 - T.J. Vonk
  04:20:39 - 04:21:08 - Voorzitter
  04:21:09 - 04:22:56 - M.Y. Morkoç
  04:22:57 - 04:22:58 - Voorzitter
  04:22:59 - 04:23:08 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:09 - 04:23:11 - Voorzitter
  04:23:12 - 04:23:29 - M.Y. Morkoç
  04:23:30 - 04:23:54 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:55 - 04:24:52 - M.Y. Morkoç
  04:24:53 - 04:25:00 - Voorzitter
  04:25:01 - 04:25:24 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:25:25 - 04:25:34 - M.Y. Morkoç
  04:25:35 - 04:25:36 - Voorzitter
  04:25:37 - 04:26:36 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:26:37 - 04:26:50 - Voorzitter
  04:26:51 - 04:27:21 - T. Roskam
  04:27:22 - 04:27:27 - Voorzitter
  04:27:28 - 04:27:53 - R.T.J. van der Velden
  04:27:54 - 04:29:04 - Voorzitter
  04:29:05 - 04:32:11 - I. Elfilali
  04:32:12 - 04:32:20 - Voorzitter
  04:32:21 - 04:33:50 - I. Elfilali
  04:33:51 - 04:33:59 - Voorzitter
  04:34:00 - 04:35:04 - I. Elfilali
  04:35:05 - 04:35:10 - Voorzitter
  04:35:11 - 04:35:55 - I. van Wifferen
  04:35:56 - 04:36:06 - Voorzitter
  04:36:07 - 04:36:25 - M.Y. Morkoç
  04:36:26 - 04:37:03 - Voorzitter
  04:37:04 - 04:39:44 - V.P.G. Karremans
  04:39:45 - 04:39:46 - Voorzitter
  04:39:47 - 04:39:59 - M.Y. Morkoç
  04:40:00 - 04:40:01 - Voorzitter
  04:40:02 - 04:42:00 - V.P.G. Karremans
  04:42:01 - 04:42:11 - I. Elfilali
  04:42:12 - 04:42:13 - Voorzitter
  04:42:14 - 04:43:49 - V.P.G. Karremans
  04:43:50 - 04:43:51 - Voorzitter
  04:43:52 - 04:44:09 - M.Y. Morkoç
  04:44:10 - 04:48:48 - V.P.G. Karremans
  04:48:49 - 04:48:50 - Voorzitter
  04:48:51 - 04:49:02 - I. Elfilali
  04:49:03 - 04:49:31 - V.P.G. Karremans
  04:49:32 - 04:49:48 - I. Elfilali
  04:49:49 - 04:50:28 - V.P.G. Karremans
  04:50:29 - 04:50:34 - I. Elfilali
  04:50:35 - 04:51:18 - V.P.G. Karremans
  04:51:19 - 04:51:27 - Voorzitter
  04:51:28 - 04:54:43 - C.M. Zeegers
  04:54:44 - 04:54:50 - Voorzitter
 31. 7.5

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Bijlagen

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000389 Besluit over vaststelling beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 'Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000795 Beter naar beterintaal.nu
  Moties 23bb000793 Borg dat basisvaardig beleid ook digitaal inclusief is
  Moties 23bb000789 De taalkwaliteit goed gemeten
  Moties 23bb000794 Effectieve vertaaltechnologie ook toepassen voor website basisvaardigheden
  Moties 23bb000790 Gemeente, wat staat hier nou? Alles in B1-niveau
  Moties 23bb000792 Heel Rotterdam gericht taalvaardig
  Moties 23bb000788 Rotterdammers lezen de les
  Moties 23bb000791 Taal voor allemaal

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb007749 Raadsvoorstel over het beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden
  06:51:08 - 06:51:30 - Voorzitter
  06:51:31 - 06:52:35 - T.J. Vonk
  06:52:36 - 06:52:47 - Voorzitter
  06:52:48 - 06:54:12 - L.S. Vlieger
  06:54:13 - 06:54:17 - Voorzitter
  06:54:18 - 06:56:20 - D.A van Groningen-de Haas
  06:56:21 - 06:56:27 - Voorzitter
  06:56:28 - 06:57:15 - S. Ceulemans
  06:57:16 - 06:57:22 - Voorzitter
  06:57:23 - 06:58:18 - S. van de Peppel
  06:58:19 - 06:58:38 - Voorzitter
  06:58:39 - 06:59:58 - A.J.A. Maassen
  06:59:59 - 07:00:04 - Voorzitter
  07:00:05 - 07:01:30 - S. Reitema
  07:01:31 - 07:01:53 - Voorzitter
  07:01:54 - 07:02:35 - S. Soytekin
  07:02:36 - 07:02:45 - Voorzitter
  07:02:46 - 07:04:30 - E. Yigit
  07:04:31 - 07:04:32 - Voorzitter
  07:04:33 - 07:05:22 - D.A van Groningen-de Haas
  07:05:23 - 07:05:24 - Voorzitter
  07:05:25 - 07:08:39 - E. Yigit
  07:08:40 - 07:08:44 - Voorzitter
  07:08:45 - 07:10:09 - M. Struijvenberg
  07:10:10 - 07:10:11 - Voorzitter
  07:10:12 - 07:10:32 - D.A van Groningen-de Haas
  07:10:33 - 07:11:01 - Voorzitter
  07:11:02 - 07:11:09 - R.T.J. van der Velden
  07:11:10 - 07:11:18 - Voorzitter
  07:11:19 - 07:11:35 - R.T.J. van der Velden
  07:11:36 - 07:11:55 - Voorzitter
  07:11:56 - 07:12:06 - D.A van Groningen-de Haas
  07:12:07 - 07:12:53 - Voorzitter
 32. 7.6

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000797 Aandeel zonder publiek belang
  Moties 23bb000798 Eindrapportage Feyenoord City
  Moties 23bb000796 Feyenoord City: lessons learned
  07:13:35 - 07:13:49 - Voorzitter
  07:13:50 - 07:13:57 - D.J. van Dommelen
  07:13:58 - 07:13:59 - Voorzitter
  07:14:00 - 07:17:09 - D.J. van Dommelen
  07:17:10 - 07:17:16 - Voorzitter
  07:17:17 - 07:18:53 - V. Bruin
  07:18:54 - 07:18:58 - Voorzitter
  07:18:59 - 07:19:37 - R.T.J. van der Velden
  07:19:38 - 07:19:41 - Voorzitter
  07:19:42 - 07:19:58 - D.J. van Dommelen
  07:19:59 - 07:20:15 - Voorzitter
  07:20:16 - 07:22:36 - F. Elbay
  07:22:37 - 07:22:44 - Voorzitter
  07:22:45 - 07:23:02 - D.J. van Dommelen
  07:23:03 - 07:23:04 - Voorzitter
  07:23:05 - 07:23:18 - R.T.J. van der Velden
  07:23:19 - 07:23:20 - Voorzitter
  07:23:21 - 07:23:36 - D.J. van Dommelen
  07:23:37 - 07:24:02 - Voorzitter
  07:24:03 - 07:26:13 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  07:26:14 - 07:26:45 - Voorzitter
  07:26:46 - 07:29:11 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:29:12 - 07:29:44 - Voorzitter
  07:29:45 - 07:30:11 - T.S.J. Coşkun
  07:30:12 - 07:30:19 - Voorzitter
  07:30:20 - 07:31:59 - G.J. Engberts
  07:32:00 - 07:32:07 - Voorzitter
  07:32:08 - 07:33:03 - A. Kockelkoren
  07:33:04 - 07:33:19 - Voorzitter
  07:33:20 - 07:34:00 - C.M. Zeegers
  07:34:01 - 07:34:02 - Voorzitter
  07:34:03 - 07:34:06 - D.J. van Dommelen
  07:34:07 - 07:36:39 - C.M. Zeegers
  07:36:40 - 07:36:41 - Voorzitter
  07:36:42 - 07:39:12 - M. Struijvenberg
  07:39:13 - 07:40:41 - Voorzitter
  07:40:42 - 07:41:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:41:21 - 07:43:28 - T.S.J. Coşkun
  07:43:29 - 07:43:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:43:43 - 07:44:20 - T.S.J. Coşkun
  07:44:21 - 07:44:24 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:44:25 - 07:44:50 - S. Ceulemans
  07:44:51 - 07:45:05 - T.S.J. Coşkun
  07:45:06 - 07:45:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:45:08 - 07:45:44 - S. Ceulemans
  07:45:45 - 07:45:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:45:55 - 07:46:40 - T.S.J. Coşkun
  07:46:41 - 07:46:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:46:43 - 07:46:56 - S. Ceulemans
  07:46:57 - 07:47:37 - T.S.J. Coşkun
  07:47:38 - 07:47:39 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:47:40 - 07:47:55 - S. Ceulemans
  07:47:56 - 07:48:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:48:14 - 07:48:54 - A.R. Oostdijk
  07:48:55 - 07:49:18 - A. Kockelkoren
  07:49:19 - 07:50:34 - T.J. Vonk
  07:50:35 - 07:50:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:50:41 - 07:52:56 - J. Bokhove
  07:52:57 - 07:53:10 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:53:11 - 07:53:42 - S. Ceulemans
  07:53:43 - 07:53:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:53:45 - 07:54:31 - R.T.J. van der Velden
  07:54:32 - 07:54:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:54:34 - 07:54:46 - S. Ceulemans
  07:54:47 - 07:54:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:54:49 - 07:54:58 - R.T.J. van der Velden
  07:54:59 - 07:55:00 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:01 - 07:55:24 - M.M. Vlasblom
  07:55:25 - 07:55:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:27 - 07:55:42 - S. Ceulemans
  07:55:43 - 07:55:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:45 - 07:56:01 - M.M. Vlasblom
  07:56:02 - 07:56:03 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:56:04 - 07:56:19 - S. Ceulemans
  07:56:20 - 07:56:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:56:42 - 08:00:06 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:00:07 - 08:00:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:10 - 08:00:24 - R.T.J. van der Velden
  08:00:25 - 08:00:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:27 - 08:00:50 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:00:51 - 08:00:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:57 - 08:03:45 - I. Elfilali
  08:03:46 - 08:04:02 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:04:03 - 08:05:34 - M.M. Vlasblom
  08:05:35 - 08:05:49 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:05:50 - 08:07:18 - I. van Wifferen
  08:07:19 - 08:07:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:07:22 - 08:07:40 - M.M. Vlasblom
  08:07:41 - 08:08:11 - I. van Wifferen
  08:08:12 - 08:08:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:08:14 - 08:08:34 - M.M. Vlasblom
  08:08:35 - 08:08:52 - I. van Wifferen
  08:08:53 - 08:08:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:08:55 - 08:09:16 - M.M. Vlasblom
  08:09:17 - 08:09:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:09:19 - 08:09:38 - I. van Wifferen
  08:09:39 - 08:09:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:09:42 - 08:10:56 - J. Bokhove
  08:10:57 - 08:10:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:10:59 - 08:11:44 - S. Ceulemans
  08:11:45 - 08:11:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:11:47 - 08:11:56 - M.M. Vlasblom
  08:11:57 - 08:11:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:12:00 - 08:12:33 - J. Bokhove
  08:12:34 - 08:12:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:12:36 - 08:13:10 - S. Ceulemans
  08:13:11 - 08:13:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:13:13 - 08:13:55 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:13:56 - 08:14:07 - S. Ceulemans
  08:14:08 - 08:14:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:10 - 08:14:27 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:14:28 - 08:14:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:30 - 08:14:46 - S. Ceulemans
  08:14:47 - 08:14:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:49 - 08:15:06 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:15:07 - 08:15:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:15:10 - 08:15:14 - S. Ceulemans
  08:15:15 - 08:15:31 - R.T.J. van der Velden
  08:15:32 - 08:15:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:15:34 - 08:15:44 - S. Ceulemans
  08:15:45 - 08:16:30 - R.T.J. van der Velden
  08:16:31 - 08:16:32 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:16:33 - 08:17:03 - S. Ceulemans
  08:17:04 - 08:17:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:17:31 - 08:17:53 - M.M. Vlasblom
  08:17:54 - 08:17:55 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:17:56 - 08:18:12 - S. Ceulemans
  08:18:13 - 08:18:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:18:17 - 08:18:28 - M.M. Vlasblom
  08:18:29 - 08:18:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:18:35 - 08:19:19 - I. Elfilali
  08:19:20 - 08:19:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:19:22 - 08:20:21 - I. van Wifferen
  08:20:22 - 08:20:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:20:24 - 08:21:16 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:21:17 - 08:21:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:21:19 - 08:21:57 - S. Ceulemans
  08:21:58 - 08:21:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:00 - 08:22:39 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:22:40 - 08:22:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:42 - 08:22:56 - S. Ceulemans
  08:22:57 - 08:22:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:59 - 08:23:27 - M.M. Vlasblom
  08:23:28 - 08:23:37 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:23:38 - 08:23:57 - I. van Wifferen
  08:23:58 - 08:24:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:24:18 - 08:26:18 - S. Reitema
  08:26:19 - 08:26:24 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:26:25 - 08:27:50 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:27:51 - 08:27:52 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:27:53 - 08:29:19 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:29:20 - 08:29:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:29:30 - 08:30:13 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:30:14 - 08:30:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:30:21 - 08:31:16 - A. Aboutaleb
  08:31:17 - 08:31:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:31:19 - 08:31:22 - S. Ceulemans
  08:31:23 - 08:31:59 - A. Aboutaleb
  08:32:00 - 08:32:07 - S. Ceulemans
  08:32:08 - 08:39:49 - A. Aboutaleb
  08:39:50 - 08:39:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:39:58 - 08:40:25 - A. Aboutaleb
  08:40:26 - 08:40:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:40:45 - 08:41:35 - F. Achbar
  08:41:36 - 08:42:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  09:58:21 - 09:58:42 - Voorzitter
 33. 8

  09:58:43 - 09:58:45 - Voorzitter
 34. 8.1

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000379 Besluit over het rapport Kinderombudsman Rotterdam "Hoor mij en zie mij!", Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000804 De wetten van de ( loketten ) jungle
  Moties 23bb000803 Einde aan de lokettenjungle
  Moties 23bb000807 Hoor mij, zie mij, samen zijn wij
  Moties 23bb000805 Kindervragenmiddag voor het college
  Moties 23bb000801 Niet over ons, zonder ons
  Moties 23bb000806 Realiseer inclusieve activiteiten voor mensen met een beperking
  Moties 23bb000808 Schrap validistische taal
  Moties 23bb000802 Werken vanuit vertrouwen, stop met onnodige herindicatie

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb000116 Raadsvoorstel over Rapport Kinderombudsman Rotterdam “ Hoor mij en zie mij! ”, Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven
  09:58:46 - 09:59:10 - Voorzitter
  09:59:11 - 10:00:35 - A. Kockelkoren
  10:00:36 - 10:01:02 - Voorzitter
  10:01:03 - 10:01:43 - C. Aafjes - van Aalst
  10:01:44 - 10:02:08 - Voorzitter
  10:02:09 - 10:04:13 - F. Elbay
  10:04:14 - 10:04:55 - Voorzitter
  10:04:56 - 10:07:21 - N. Akhatab
  10:07:22 - 10:07:42 - A. Aboutaleb
  10:07:43 - 10:08:49 - S. van de Peppel
  10:08:50 - 10:09:22 - Voorzitter
  10:09:23 - 10:10:15 - M.M. Vlasblom
  10:10:16 - 10:10:34 - Voorzitter
  10:10:35 - 10:12:42 - R. Moti
  10:12:43 - 10:13:02 - Voorzitter
  10:13:03 - 10:19:51 - F. Achbar
  10:19:52 - 10:19:53 - Voorzitter
  10:19:54 - 10:20:30 - S. van de Peppel
  10:20:31 - 10:20:34 - Voorzitter
  10:20:35 - 10:22:25 - F. Achbar
  10:22:26 - 10:22:31 - Voorzitter
  10:22:32 - 10:22:42 - I. Elfilali
  10:22:43 - 10:22:50 - Voorzitter
  10:22:51 - 10:23:00 - F. Achbar
  10:23:01 - 10:23:03 - Voorzitter
 35. 8.2

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb000849 Actieve informatieplicht verstrekkende rechtshandelingen

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000464 Besluit over vaststelling beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000809 Adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottemeren

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008436 Raadsvoorstel over beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026
  10:23:04 - 10:23:17 - Voorzitter
  10:23:18 - 10:24:25 - R.T.J. van der Velden
  10:24:26 - 10:25:08 - Voorzitter
  10:25:09 - 10:25:46 - M. Struijvenberg
  10:25:47 - 10:25:58 - Voorzitter
  10:25:59 - 10:26:27 - V.P.G. Karremans
 36. 8.3

 37. 8.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000471 Besluit over herziening grondexploitatie Park 16Hoven

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000810 Koophuizen voor gezinnen, niet voor beleggers

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008762 Raadsvoorstel over Herziening grondexploitatie Park 16Hoven
  10:26:28 - 10:26:40 - Voorzitter
  10:26:41 - 10:27:52 - V. Bruin
  10:27:53 - 10:27:57 - Voorzitter
  10:27:58 - 10:28:21 - T. de Haan
  10:28:22 - 10:28:34 - Voorzitter
  10:28:35 - 10:29:44 - C.M. Zeegers
 38. 8.5

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000814 Een gewaarschuwd mens telt voor twee
  Moties 23bb000815 Geef geen ruimte aan malafide praktijken in onze stad
  Moties 23bb000816 Lage middeninkomens in de knel
  Moties 23bb000813 Onderzoek mogelijk perverse prikkel adviesrecht
  Moties 23bb000817 Structurele inzet promoteams geldzorgen
  Moties 23bb000812 Studeren stimuleren, met of zonder schulden
  Moties 23bb000811 Voedselpakketten kunnen niet vliegen
  10:29:45 - 10:30:07 - Voorzitter
  10:30:08 - 10:32:21 - L.S. Vlieger
  10:32:22 - 10:32:27 - Voorzitter
  10:32:28 - 10:34:01 - S. Ceulemans
  10:34:02 - 10:34:37 - Voorzitter
  10:34:38 - 10:35:58 - A.J.A. Maassen
  10:35:59 - 10:36:41 - A. Aboutaleb
  10:36:42 - 10:38:39 - S. Reitema
  10:38:40 - 10:39:07 - Voorzitter
  10:39:08 - 10:39:38 - S. Soytekin
  10:39:39 - 10:39:46 - A. Aboutaleb
  10:39:47 - 10:40:29 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:40:30 - 10:40:36 - Voorzitter
  10:40:37 - 10:40:52 - T. Kind
  10:40:53 - 10:41:20 - Voorzitter
  10:41:21 - 10:42:03 - S.J.C. Becker
  10:42:04 - 10:42:13 - Voorzitter
  10:42:14 - 10:45:39 - E. Yigit
  10:45:40 - 10:45:50 - S. Reitema
  10:45:51 - 10:47:32 - E. Yigit
  10:47:33 - 10:47:34 - Voorzitter
  10:47:35 - 10:47:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:47:50 - 10:49:30 - E. Yigit
  10:49:31 - 10:49:34 - Voorzitter
  10:49:35 - 10:49:54 - Voorzitter
  10:49:55 - 10:50:25 - D.A van Groningen-de Haas
  10:50:26 - 10:50:31 - Voorzitter
  10:50:32 - 10:50:44 - A. Kockelkoren
  10:50:45 - 10:50:46 - Voorzitter
  10:50:47 - 10:50:55 - M.M. Vlasblom
 39. 8.6

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000819 " Zadel studenten niet op met schulden" is wat zij brulden
  Moties 23bb000820 " Zadel studenten niet op met schulden" is wat zij brulden II
  Moties 23bb000818 Help studenten met hun energie, stel in Den Haag het normbedrag ter discussie
  Moties 23bb000822 Niet gaan schuiven met centen, steel niet van studenten
  Moties 23bb000823 Ook internationale studenten mogen niet in de kou komen te zitten
  Moties 23bb000821 Wees geen krenten, reken in ieder geval geen rente
  10:50:56 - 10:51:04 - Voorzitter
  10:51:05 - 10:51:49 - S. Ceulemans
  10:51:50 - 10:51:54 - Voorzitter
  10:51:55 - 10:53:11 - A.J.A. Maassen
  10:53:12 - 10:53:27 - Voorzitter
  10:53:28 - 10:54:10 - S. Soytekin
  10:54:11 - 10:54:13 - Voorzitter
  10:54:14 - 10:54:43 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:54:44 - 10:54:45 - Voorzitter
  10:54:46 - 10:55:32 - S.J.C. Becker
  10:55:33 - 10:55:38 - Voorzitter
  10:55:39 - 10:57:50 - M.Y. Morkoç
  10:57:51 - 10:58:22 - Voorzitter
  10:58:23 - 10:58:58 - S. Ceulemans
  10:58:59 - 10:59:00 - Voorzitter
  10:59:01 - 10:59:13 - M.Y. Morkoç
  10:59:14 - 10:59:15 - Voorzitter
  10:59:16 - 10:59:21 - S. Ceulemans
  10:59:22 - 10:59:23 - Voorzitter
  10:59:24 - 10:59:35 - M.Y. Morkoç
  10:59:36 - 10:59:37 - Voorzitter
  10:59:38 - 10:59:56 - S. Ceulemans
  10:59:57 - 10:59:58 - Voorzitter
  10:59:59 - 11:00:07 - M.Y. Morkoç
  11:00:08 - 11:00:10 - Voorzitter
  11:00:11 - 11:00:55 - S.J.C. Becker
  11:00:56 - 11:01:01 - Voorzitter
  11:01:02 - 11:01:22 - M.Y. Morkoç
  11:01:23 - 11:01:26 - Voorzitter
  11:01:27 - 11:02:07 - S. Soytekin
  11:02:08 - 11:02:09 - Voorzitter
  11:02:10 - 11:02:34 - M.Y. Morkoç
  11:02:35 - 11:02:36 - Voorzitter
  11:02:37 - 11:02:51 - S. Soytekin
  11:02:52 - 11:02:53 - Voorzitter
  11:02:54 - 11:03:01 - M.Y. Morkoç
  11:03:02 - 11:03:03 - Voorzitter
  11:03:04 - 11:03:18 - S. Soytekin
  11:03:19 - 11:03:23 - Voorzitter
  11:03:24 - 11:03:33 - R.T.J. van der Velden
  11:03:34 - 11:03:55 - Voorzitter
  11:03:56 - 11:04:48 - A.J.A. Maassen
  11:04:49 - 11:05:38 - Voorzitter
  11:05:39 - 11:05:52 - A.J.A. Maassen
  11:05:53 - 11:06:20 - Voorzitter
  11:06:21 - 11:06:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:06:48 - 11:07:12 - Voorzitter
  11:07:13 - 11:08:14 - T.S.J. Coşkun
  11:08:15 - 11:08:22 - Voorzitter
  11:08:23 - 11:09:09 - S. Reitema
  11:09:10 - 11:09:16 - Voorzitter
  11:09:17 - 11:10:06 - E. Yigit
  11:10:07 - 11:10:16 - A.J.A. Maassen
  11:10:17 - 11:10:50 - E. Yigit
  11:10:51 - 11:10:52 - Voorzitter
  11:10:53 - 11:11:12 - A.J.A. Maassen
  11:11:13 - 11:11:26 - E. Yigit
  11:11:27 - 11:11:28 - Voorzitter
  11:11:29 - 11:11:35 - A.J.A. Maassen
  11:11:36 - 11:12:30 - E. Yigit
  11:12:31 - 11:12:32 - Voorzitter
  11:12:33 - 11:12:39 - M.Y. Morkoç
  11:12:40 - 11:12:41 - Voorzitter
  11:12:42 - 11:13:03 - E. Yigit
  11:13:04 - 11:13:05 - Voorzitter
  11:13:06 - 11:14:27 - E. Yigit
  11:14:28 - 11:14:30 - Voorzitter
  11:14:31 - 11:14:41 - M.Y. Morkoç
  11:14:42 - 11:14:43 - Voorzitter
  11:14:44 - 11:14:58 - E. Yigit
  11:14:59 - 11:15:04 - Voorzitter
 40. 8.7

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 23bb000850 Verordening AOW- en jeugdtegoed 2023

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 23bb000399 Besluit over verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2023

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000824 Inflatie vraagt om indexatie

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb008735 Raadsvoorstel over vaststelling verordening AOW en Jeugdtegoed 2023
  11:15:05 - 11:15:34 - Voorzitter
  11:15:35 - 11:17:07 - S. Reitema
  11:17:08 - 11:17:20 - Voorzitter
  11:17:21 - 11:17:55 - L.S. Vlieger
  11:17:56 - 11:18:03 - Voorzitter
  11:18:04 - 11:18:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:18:59 - 11:19:10 - A.J.A. Maassen
  11:19:11 - 11:19:26 - Voorzitter
  11:19:27 - 11:20:13 - E. Yigit
 41. 8.8

  Portefeuillehouder: wethouder Versnel.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000832 Baan naar banenzoeker
  Moties 23bb000828 Breng LVB in kaart
  Moties 23bb000838 Gezond weer naar werk
  Moties 23bb000837 Haast en spoed is dit keer goed
  Moties 23bb000835 Het zekere voor het onzekere
  Moties 23bb000827 Leren voor werk dat loont
  Moties 23bb000833 Op zoek naar de juiste match tussen werkgevers en mensen in de bijstand
  Moties 23bb000834 Skillsgerichte arbeidsmarkt
  Moties 23bb000831 Talent mag niet braak komen liggen
  Moties 23bb000830 Van wantrouwen naar vertrouwen
  Moties 23bb000825 Verlies het doel niet uit het oog tijdens het zoeken
  Moties 23bb000829 Wachten duurt lang
  Moties 23bb000836 Werken in de wijken
  Moties 23bb000826 Zonder beloning geen doorstroming
  11:20:14 - 11:20:46 - Voorzitter
  11:20:47 - 11:22:49 - L.S. Vlieger
  11:22:50 - 11:22:59 - Voorzitter
  11:23:00 - 11:23:43 - S. Ceulemans
  11:23:44 - 11:23:57 - Voorzitter
  11:23:58 - 11:25:21 - J.M. Nunnely
  11:25:22 - 11:25:55 - Voorzitter
  11:25:56 - 11:29:05 - G.J. Engberts
  11:29:06 - 11:29:33 - Voorzitter
  11:29:34 - 11:31:00 - S. Soytekin
  11:31:01 - 11:31:44 - Voorzitter
  11:31:45 - 11:34:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:34:01 - 11:34:03 - Voorzitter
  11:34:04 - 11:35:24 - S.J.C. Becker
  11:35:25 - 11:35:39 - Voorzitter
  11:35:40 - 11:35:47 - T. Kind
  11:35:48 - 11:36:05 - Voorzitter
  11:36:06 - 11:36:28 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  11:36:29 - 11:36:48 - Voorzitter
  11:36:49 - 11:37:31 - S. van de Peppel
  11:37:32 - 11:37:42 - Voorzitter
  11:37:43 - 11:48:44 - T. Versnel
  11:48:45 - 11:48:46 - Voorzitter
  11:48:47 - 11:49:12 - G.J. Engberts
  11:49:13 - 11:49:17 - Voorzitter
  11:49:18 - 11:52:43 - T. Versnel
  11:52:44 - 11:52:45 - Voorzitter
  11:52:46 - 11:52:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  11:52:50 - 11:53:00 - Voorzitter
  11:53:01 - 11:55:58 - T. Versnel
  11:55:59 - 11:56:47 - Voorzitter
 42. 8.9

 43. 8.10

  Portefeuillehouder: Burgemeester.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000840 Baas over eigen data, leg cameratoezicht aan banden
  Moties 23bb000839 Doelen duidelijk in beeld
  11:56:48 - 11:57:14 - Plaatsvervangend voorzitter.
  11:57:15 - 11:58:48 - I. van Wifferen
  11:58:49 - 11:58:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  11:59:00 - 12:00:01 - T.J. Vonk
  12:00:02 - 12:00:08 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:00:09 - 12:01:44 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:01:45 - 12:01:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:01:48 - 12:01:58 - T.S.J. Coşkun
  12:01:59 - 12:02:31 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:02:32 - 12:02:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:02:36 - 12:02:59 - I. van Wifferen
  12:03:00 - 12:03:31 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:03:32 - 12:03:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:03:34 - 12:04:03 - I. Coenradie
  12:04:04 - 12:04:05 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:04:06 - 12:04:26 - I. van Wifferen
  12:04:27 - 12:04:42 - I. Coenradie
  12:04:43 - 12:04:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:04:49 - 12:06:15 - J. Bokhove
  12:06:16 - 12:06:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:06:21 - 12:07:13 - M.M. Vlasblom
  12:07:14 - 12:07:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:07:35 - 12:09:34 - A. Aboutaleb
  12:09:35 - 12:09:36 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:09:37 - 12:09:58 - J. Bokhove
  12:09:59 - 12:11:20 - A. Aboutaleb
  12:11:21 - 12:11:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:11:23 - 12:11:59 - I. van Wifferen
  12:12:00 - 12:12:01 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:12:02 - 12:14:02 - A. Aboutaleb
  12:14:03 - 12:14:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:14:05 - 12:14:23 - I. van Wifferen
  12:14:24 - 12:17:12 - A. Aboutaleb
  12:17:13 - 12:17:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:17:22 - 12:17:43 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  12:17:44 - 12:19:11 - A. Aboutaleb
  12:19:12 - 12:19:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:19:29 - 12:22:25 - A. Aboutaleb
  12:22:26 - 12:23:13 - A. Kockelkoren
  12:23:14 - 12:23:36 - M.M. Vlasblom
  12:23:37 - 12:24:38 - A. Aboutaleb
  12:24:39 - 12:24:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
 44. 8.11

  Portefeuillehouder: Burgemeester

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 23bb000842 Niet gokken maar weten
  Moties 23bb000841 Niet gokken met openingstijden
  Moties 23bb000843 Stop wanneer je voorstaat
  12:24:47 - 12:25:00 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:25:01 - 12:26:43 - T.J. Vonk
  12:26:44 - 12:26:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:26:57 - 12:28:56 - D.A van Groningen-de Haas
  12:28:57 - 12:29:09 - A. Kockelkoren
  12:29:10 - 12:29:49 - S. Reitema
  12:29:50 - 12:30:03 - A. Kockelkoren
  12:30:04 - 12:30:34 - J.M.D. de Waard
  12:30:35 - 12:30:45 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:30:46 - 12:33:34 - A. Aboutaleb
  12:33:35 - 12:33:39 - A. Kockelkoren
  12:33:40 - 12:34:02 - J.M.D. de Waard
  12:34:03 - 12:34:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:34:05 - 12:35:33 - A. Aboutaleb
  12:35:34 - 12:35:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:35:36 - 12:36:05 - D.A van Groningen-de Haas
  12:36:06 - 12:37:59 - A. Aboutaleb
  12:38:00 - 12:38:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:38:27 - 12:38:43 - D.A van Groningen-de Haas
  12:38:44 - 12:39:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:39:05 - 12:39:19 - S. Reitema
  12:39:20 - 12:39:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:39:49 - 12:40:20 - M.Y. Morkoç
  12:40:21 - 12:40:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
 45. 9
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
 46. 9.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.


  Negatief behandeladvies: Het onderwerp is niet beleidsarm (er is geen oordeelsvorming over geweest) en er zitten financiële consequenties aan.


  Dit onderwerp is ingetrokken.

 47. 10

  13:07:47 - 13:08:21 - Voorzitter
  13:08:22 - 13:08:45 - T.S.J. Coşkun
  13:08:46 - 13:09:53 - Voorzitter
  13:09:54 - 13:10:23 - M.Y. Morkoç
  13:10:24 - 13:10:31 - Voorzitter
  13:10:32 - 13:10:51 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  13:10:52 - 13:10:55 - Voorzitter
  13:10:56 - 13:11:12 - T.S.J. Coşkun
  13:11:13 - 13:11:18 - Voorzitter
  13:11:19 - 13:11:38 - M.Y. Morkoç
  13:11:39 - 13:11:43 - Voorzitter
  13:11:44 - 13:12:01 - P.H.J.D. Verkoelen
  13:12:02 - 13:48:30 - Voorzitter
  13:48:31 - 13:49:36 - Voorzitter
  13:49:37 - 13:49:40 - Broeders
  13:49:41 - 13:49:44 - R.T.J. van der Velden
  13:49:45 - 13:49:47 - Broeders
  13:49:48 - 13:49:50 - S. van de Peppel
  13:49:51 - 13:49:54 - S.J.C. Becker
  13:49:55 - 13:50:00 - M.Y. Morkoç
  13:50:01 - 13:50:04 - N. Akhatab
  13:50:05 - 13:50:07 - E. Rehim Zadeh
  13:50:08 - 13:50:15 - Broeders
  13:50:16 - 13:50:18 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  13:50:19 - 13:50:20 - A.R. Oostdijk
  13:50:21 - 13:50:23 - Broeders
  13:50:24 - 13:50:28 - L.S. Vlieger
  13:50:29 - 13:50:32 - T.S.J. Coşkun
  13:50:33 - 13:50:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  13:50:36 - 13:50:39 - M.M. Vlasblom
  13:50:40 - 13:50:43 - T. de Haan
  13:50:44 - 13:50:48 - A.J.A. Maassen
  13:50:49 - 13:50:54 - J.M. Nunnely
  13:50:55 - 13:50:57 - D.A van Groningen-de Haas
  13:50:58 - 13:51:02 - I. van Wifferen
  13:51:03 - 13:51:09 - F. Elbay
  13:51:10 - 13:51:15 - J.M.D. de Waard
  13:51:16 - 13:51:19 - V. Bruin
  13:51:20 - 13:51:23 - B. van Drunen
  13:51:24 - 13:51:26 - C. Aafjes - van Aalst
  13:51:27 - 13:51:30 - I. Coenradie
  13:51:31 - 13:51:34 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  13:51:35 - 13:51:41 - D.J. van Dommelen
  13:51:42 - 13:51:44 - S. Soytekin
  13:51:45 - 13:51:47 - G.J. Engberts
  13:51:48 - 13:51:53 - T.J. Vonk
  13:51:54 - 13:51:56 - R. Moti
  13:51:57 - 13:52:00 - S. Reitema
  13:52:01 - 13:52:04 - I. Elfilali
  13:52:05 - 13:52:08 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  13:52:09 - 13:52:14 - A. Kockelkoren
  13:52:15 - 13:52:18 - S.B. Bonte
  13:52:19 - 13:52:22 - S. Ceulemans
  13:52:23 - 13:52:31 - J. Bokhove
  13:52:32 - 13:55:39 - Voorzitter
 48. 11

  13:55:40 - 13:56:09 - Voorzitter