Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 februari 2023

10:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:15:50 - 00:16:08 - Voorzitter
  00:16:50 - 00:17:25 - Voorzitter
 2. 1.2

  00:17:26 - 00:17:50 - Voorzitter
  00:18:06 - 00:22:19 - A. Aboutaleb
 3. 1.3

  00:22:57 - 00:23:21 - Voorzitter
  00:23:22 - 00:23:46 - T.S.J. Coşkun
  00:23:47 - 00:24:06 - Voorzitter
 4. 1.4

  00:24:37 - 00:25:46 - Voorzitter
  00:25:47 - 00:25:48 - D. Yildirim
  00:25:49 - 00:26:33 - Voorzitter
 5. 1.5

  00:26:34 - 00:26:45 - Voorzitter
  00:26:46 - 00:27:24 - T.S.J. Coşkun
  00:27:25 - 00:27:32 - Voorzitter
 6. 1.6

  00:27:33 - 00:28:09 - Voorzitter
  00:28:10 - 00:29:16 - Voorzitter
  00:29:17 - 00:29:19 - A.G. van der Elst
  00:29:20 - 00:29:43 - Voorzitter
 7. 1.7

  00:40:00 - 00:40:34 - Voorzitter
  00:40:35 - 00:43:04 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  00:43:05 - 00:43:31 - Voorzitter
 8. 2

  Spreektijd advies: 4 uur.

  00:43:32 - 00:44:11 - Voorzitter
  00:44:12 - 00:44:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:44:40 - 00:44:44 - Voorzitter
  00:44:45 - 00:45:30 - C.M. Zeegers
  00:45:31 - 00:45:32 - Voorzitter
  00:45:33 - 00:46:12 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:46:13 - 00:46:14 - Voorzitter
  00:46:15 - 00:46:31 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:46:32 - 00:46:40 - Voorzitter
  00:46:41 - 00:47:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:47:01 - 00:47:03 - Voorzitter
  00:47:04 - 00:47:24 - C.M. Zeegers
  00:47:25 - 00:48:28 - Voorzitter
  00:48:29 - 00:48:39 - M.Y. Morkoç
  00:48:40 - 00:49:29 - Voorzitter
  00:49:30 - 00:49:45 - M.H. Biljoen
  00:49:46 - 00:50:05 - Voorzitter
  00:50:06 - 00:50:28 - R.T.J. van der Velden
  00:50:29 - 00:50:31 - Voorzitter
  00:50:32 - 00:50:56 - T.S.J. Coşkun
  00:50:57 - 00:51:49 - Voorzitter
  00:51:50 - 00:51:52 - T.S.J. Coşkun
  00:51:53 - 00:52:17 - Voorzitter
 9. 3

  a. 1 december 2022;
  b. 15 december 2022;
  c. 12 januari 2023.

  00:52:18 - 00:52:27 - Voorzitter
  00:52:28 - 00:53:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:53:47 - 00:54:08 - Voorzitter
  00:54:09 - 00:54:20 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:54:21 - 00:54:42 - Voorzitter
 10. 4

  00:54:43 - 00:55:05 - Voorzitter
  00:55:06 - 00:55:19 - M.H. Biljoen
  00:55:20 - 00:55:23 - Voorzitter
  00:55:24 - 00:55:36 - L.S. Vlieger
  00:55:37 - 00:55:39 - Voorzitter
  00:55:40 - 00:55:50 - R.T.J. van der Velden
  00:55:51 - 00:56:00 - Voorzitter
  00:56:01 - 00:56:11 - M.Y. Morkoç
  00:56:12 - 00:56:14 - Voorzitter
 11. 5

  00:56:15 - 00:56:16 - Voorzitter
 12. 5.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over bekrachtiging geheimhouding beschikbaar stellen taxatierapport Parkhaven
  00:56:17 - 00:56:28 - Voorzitter
 13. 5.2

  Portefeuillehouder: wethouder Buijt.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over bekrachtiging geheimhouding incident in het kader van het incidentenprotocol
  00:56:29 - 00:56:40 - Voorzitter
 14. 6

  00:56:41 - 00:56:47 - Voorzitter
 15. 6.1

  Portefeuillehouder: voorzitter.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over het toekennen van een dwangsom in verband met het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen een raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over besluit tot het toekennen van dwangsom van €1.442,00 in verband met niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.
  00:56:48 - 00:57:02 - Voorzitter
 16. 6.2

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over financiële ondersteuning European Para Championships 2023 Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over Financiële ondersteuning European Para Championships 2023 Rotterdam
  00:57:03 - 00:57:13 - Voorzitter
 17. 6.3

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over de wijziging Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over wijzigingsvoorstel Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR)
  00:57:14 - 00:57:22 - Voorzitter
 18. 6.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling van het bestemmingsplan 'Bovenstraat 127, 129 (A/B), 131'

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over vaststellen bestemmingsplan Bovenstraat 127, 129 (A/B), 131
  00:57:23 - 00:57:36 - Voorzitter
 19. 6.5

  Portefeuillehouder: wethouder Kasmi.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over advies aan het commissariaat voor de media om de concessie voor de lokale zendgemachtigde 2023-2028 te verlenen aan Stichting OPEN Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over advies aanwijzing lokale omroep
  00:57:37 - 00:57:52 - Voorzitter
 20. 6.6

  Portefeuillehouder: voorzitter.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Uitgangspunten werkwijze Rekenkamer Rotterdam

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over uitgangspunten werkwijze Rekenkamer Rotterdam
  00:57:53 - 00:58:03 - Voorzitter
 21. 6.7

 22. 7

  00:58:14 - 00:58:17 - Voorzitter
 23. 7.1

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Van terrasverwarming naar warmtedeken

  Moties

  Titel
  1.80m = 1.80m
  Bewonersbutler voor horecazaken
  De horeca is een warme plek, in alle opzichten
  Een drankje aan het water
  een gewaarschuwd café telt voor twee
  Eerst proberen dan forceren
  Even afkoelen!
  Heb jij het al gehoord? Nieuwe horecamaatregelen voor iedereen duidelijk
  Het gesprek met bewoners en horecaondernemers faciliteren
  Horeca op Zuid: concretiseer speciale aandacht!
  In deze horecanota staat levendigheid boven leefbaarheid
  Met een biertje bij het water, geef biodiversiteit geen kater!
  Monitor uitvoeringsplan horeca - meten is weten
  Nachtvergunningen zijn voor de nacht
  Oude Haven is geen afvalplek
  Oude Haven is in behouden haven
  Publiekscampagne: not about us without us
  Ruimte voor horeca? wijkraad aanzet!
  Schouwterrassen met de wijkraden
  Stadscampagne Horeca Rotterdam
  Terrasmarkeringen op de stoep
  Terrassen moeten wel passen
  Terugkeer adviserende rol wijkraad horecagebiedsplannen
  Uurtje langer voor de horeca, hoe werkt het in de praktijk?
  Van bar naar bar hoppen zonder auto ertussen
  Van escaleren naar isoleren
  Waar het erin gaat, moet het er ook uit
  Wethouder wordt ervaringsdeskundige
  Wethouder wordt ervaringsdeskundige II
  00:58:18 - 00:58:54 - Voorzitter
  00:59:42 - 01:00:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:01:00 - 01:05:16 - J.M. Nunnely
  01:05:17 - 01:05:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:05:34 - 01:05:48 - J.M. Nunnely
  01:05:49 - 01:07:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:07:58 - 01:11:25 - T.J. Vonk
  01:11:26 - 01:12:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:12:08 - 01:13:54 - M.Y. Morkoç
  01:13:55 - 01:13:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:13:58 - 01:14:15 - D.A van Groningen-de Haas
  01:14:16 - 01:14:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:14:18 - 01:15:55 - M.Y. Morkoç
  01:15:56 - 01:16:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:16:29 - 01:18:16 - D.A van Groningen-de Haas
  01:18:17 - 01:18:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:18:20 - 01:18:40 - T.J. Vonk
  01:18:41 - 01:19:10 - D.A van Groningen-de Haas
  01:19:11 - 01:19:28 - T.J. Vonk
  01:19:29 - 01:19:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:19:31 - 01:21:07 - D.A van Groningen-de Haas
  01:21:08 - 01:21:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:21:54 - 01:24:51 - J.M.D. de Waard
  01:24:52 - 01:24:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:24:57 - 01:25:30 - J.M. Nunnely
  01:25:31 - 01:25:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:25:35 - 01:25:57 - T. Kind
  01:25:58 - 01:25:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:26:00 - 01:26:09 - E. Rehim Zadeh
  01:26:10 - 01:26:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:26:12 - 01:27:21 - J.M.D. de Waard
  01:27:22 - 01:27:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:24 - 01:27:34 - S. Reitema
  01:27:35 - 01:27:36 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:37 - 01:27:56 - J.M.D. de Waard
  01:27:57 - 01:27:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:27:59 - 01:28:28 - S. Reitema
  01:28:29 - 01:28:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:28:31 - 01:29:11 - J.M.D. de Waard
  01:29:12 - 01:29:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:29:41 - 01:31:00 - E. Rehim Zadeh
  01:31:01 - 01:31:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:31:22 - 01:34:34 - R.T.J. van der Velden
  01:34:35 - 01:35:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:35:31 - 01:37:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:41 - 01:38:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:38:19 - 01:41:23 - J.M. Nunnely
  01:41:24 - 01:41:44 - M.Y. Morkoç
  01:41:45 - 01:41:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:41:47 - 01:43:15 - J.M. Nunnely
  01:43:16 - 01:43:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:43:43 - 01:45:33 - M.M. Vlasblom
  01:45:34 - 01:46:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:46:17 - 01:50:40 - T. Kind
  01:50:41 - 01:50:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:51:00 - 01:53:35 - S. Reitema
  01:53:36 - 01:53:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:53:55 - 01:55:57 - T.S.J. Coşkun
  01:55:58 - 01:56:03 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:56:04 - 01:56:30 - J.M. Nunnely
  01:56:31 - 01:57:18 - T.S.J. Coşkun
  01:57:19 - 01:57:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:57:23 - 01:57:56 - J.M. Nunnely
  01:57:57 - 01:58:33 - T.S.J. Coşkun
  01:58:34 - 01:58:37 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:58:38 - 01:58:47 - T. Kind
  01:58:48 - 01:59:48 - T.S.J. Coşkun
  01:59:49 - 01:59:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  01:59:52 - 02:00:29 - J.M.D. de Waard
  02:00:30 - 02:00:45 - T.S.J. Coşkun
  02:00:46 - 02:00:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:00:49 - 02:01:21 - J.M.D. de Waard
  02:01:22 - 02:01:24 - T.S.J. Coşkun
  02:01:25 - 02:01:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:01:29 - 02:01:57 - M.M. Vlasblom
  02:01:58 - 02:01:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:00 - 02:02:18 - J.M.D. de Waard
  02:02:19 - 02:02:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:21 - 02:02:45 - M.M. Vlasblom
  02:02:46 - 02:02:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:02:48 - 02:03:12 - J.M.D. de Waard
  02:03:13 - 02:03:14 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:03:15 - 02:03:39 - M.M. Vlasblom
  02:03:40 - 02:03:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:03:42 - 02:04:00 - J.M.D. de Waard
  02:04:01 - 02:04:02 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:03 - 02:04:09 - M.M. Vlasblom
  02:04:10 - 02:04:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:12 - 02:04:27 - J.M.D. de Waard
  02:04:28 - 02:04:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:04:30 - 02:05:13 - S. Reitema
  02:05:14 - 02:05:15 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:16 - 02:05:20 - J.M.D. de Waard
  02:05:21 - 02:05:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:23 - 02:05:53 - J.M. Nunnely
  02:05:54 - 02:05:55 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:05:56 - 02:06:24 - S. Reitema
  02:06:25 - 02:06:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:06:27 - 02:06:43 - J.M. Nunnely
  02:06:44 - 02:06:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:06:47 - 02:07:14 - J.M. Nunnely
  02:07:15 - 02:07:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:07:17 - 02:07:33 - J.M. Nunnely
  02:07:34 - 02:07:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:07:36 - 02:07:58 - S. Reitema
  02:07:59 - 02:08:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:08:05 - 02:08:29 - A.R. Oostdijk
  02:08:30 - 02:09:32 - J.M.D. de Waard
  02:09:33 - 02:09:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:09:48 - 02:10:07 - M.Y. Morkoç
  02:10:08 - 02:10:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:10:24 - 02:10:40 - J.M. Nunnely
  02:10:41 - 02:11:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:11:08 - 02:11:56 - R.A.C.J. Simons
  02:11:57 - 02:12:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:13:00 - 02:14:04 - R.A.C.J. Simons
  02:14:05 - 02:14:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:14:19 - 02:14:52 - R.A.C.J. Simons
  02:14:53 - 02:14:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:14:57 - 02:15:24 - T. Kind
  02:15:25 - 02:15:51 - R.A.C.J. Simons
  02:15:52 - 02:15:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:15:54 - 02:16:07 - T. Kind
  02:16:08 - 02:16:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:16:10 - 02:18:21 - R.A.C.J. Simons
  02:18:22 - 02:18:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:18:24 - 02:18:44 - T.J. Vonk
  02:18:45 - 02:19:24 - R.A.C.J. Simons
  02:19:25 - 02:19:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:19:35 - 02:20:27 - R.A.C.J. Simons
  02:20:28 - 02:20:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:20:30 - 02:20:49 - T.J. Vonk
  02:20:50 - 02:20:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:20:52 - 02:21:21 - R.A.C.J. Simons
  02:21:22 - 02:21:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:24 - 02:21:41 - D.A van Groningen-de Haas
  02:21:42 - 02:21:43 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:44 - 02:21:56 - T.J. Vonk
  02:21:57 - 02:21:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:21:59 - 02:22:11 - D.A van Groningen-de Haas
  02:22:12 - 02:22:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:14 - 02:22:21 - M.Y. Morkoç
  02:22:22 - 02:22:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:24 - 02:22:36 - D.A van Groningen-de Haas
  02:22:37 - 02:22:38 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:39 - 02:22:47 - M.Y. Morkoç
  02:22:48 - 02:22:49 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:22:50 - 02:24:33 - R.A.C.J. Simons
  02:24:34 - 02:24:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:24:36 - 02:24:44 - M.Y. Morkoç
  02:24:45 - 02:31:02 - R.A.C.J. Simons
  02:31:03 - 02:31:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:31:07 - 02:31:08 - R.A.C.J. Simons
  02:31:09 - 02:31:11 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:31:12 - 02:33:02 - R.A.C.J. Simons
  02:33:03 - 02:33:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:33:07 - 02:35:44 - A. Aboutaleb
  02:35:45 - 02:35:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:35:47 - 02:36:00 - D.A van Groningen-de Haas
  02:36:01 - 02:36:36 - A. Aboutaleb
  02:36:37 - 02:36:38 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:36:39 - 02:37:02 - J.M. Nunnely
  02:37:03 - 02:37:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:37:05 - 02:39:10 - A. Aboutaleb
  02:39:11 - 02:39:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:39:13 - 02:39:55 - J.M. Nunnely
  02:39:56 - 02:39:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:39:58 - 02:40:33 - A. Aboutaleb
  02:40:34 - 02:40:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:40:36 - 02:40:49 - J.M. Nunnely
  02:40:50 - 02:46:57 - A. Aboutaleb
  02:46:58 - 02:47:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:47:08 - 02:49:50 - V.P.G. Karremans
  02:49:51 - 02:49:53 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:49:54 - 02:50:05 - M.Y. Morkoç
  02:50:06 - 02:52:17 - V.P.G. Karremans
  02:52:18 - 02:52:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:52:20 - 02:52:46 - D.A van Groningen-de Haas
  02:52:47 - 02:53:04 - V.P.G. Karremans
  02:53:05 - 02:53:06 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:53:07 - 02:53:29 - T.S.J. Coşkun
  02:53:30 - 02:53:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:53:36 - 02:54:05 - R.A.C.J. Simons
  02:54:06 - 02:54:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:54:18 - 02:54:24 - R.T.J. van der Velden
  02:54:25 - 02:54:51 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:54:52 - 02:54:54 - V.P.G. Karremans
  02:54:55 - 02:55:19 - Plaatsvervangend voorzitter.
  02:55:20 - 02:55:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:55:34 - 02:55:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
 24. 7.1.1

 25. 7.1.2

 26. 7.1.3

 27. 7.2

  Amendementen

  Titel
  Een hotel is geen woning
  Efficiënt parkeren is de toekomst
  Efficiënt parkeren is de toekomst, financieel

  Moties

  Titel
  Een parkhaven waar iedereen kan parkeren
  Groen voor alle Rotterdammers
  Groene Parkhavenkade
  Hou je aan je groene afspraken
  meer voor de meervleermuis
  Parkhaven parkeren: eerlijk is eerlijk
  04:13:11 - 04:13:21 - Voorzitter
  04:13:22 - 04:13:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:13:44 - 04:13:52 - C.M. Zeegers
  04:13:53 - 04:14:33 - Voorzitter
  04:14:34 - 04:14:56 - A. Kockelkoren
  04:14:57 - 04:15:16 - Voorzitter
  04:15:17 - 04:15:31 - R.T.J. van der Velden
  04:15:32 - 04:16:07 - Voorzitter
  04:17:38 - 04:18:01 - Voorzitter
  04:18:02 - 04:20:38 - T.J. Vonk
  04:20:39 - 04:21:08 - Voorzitter
  04:21:09 - 04:22:56 - M.Y. Morkoç
  04:22:57 - 04:22:58 - Voorzitter
  04:22:59 - 04:23:08 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:09 - 04:23:11 - Voorzitter
  04:23:12 - 04:23:29 - M.Y. Morkoç
  04:23:30 - 04:23:54 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:55 - 04:24:52 - M.Y. Morkoç
  04:24:53 - 04:25:00 - Voorzitter
  04:25:01 - 04:25:24 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:25:25 - 04:25:34 - M.Y. Morkoç
  04:25:35 - 04:25:36 - Voorzitter
  04:25:37 - 04:26:36 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:26:37 - 04:26:50 - Voorzitter
  04:26:51 - 04:27:21 - T. Roskam
  04:27:22 - 04:27:27 - Voorzitter
  04:27:28 - 04:27:53 - R.T.J. van der Velden
  04:27:54 - 04:29:04 - Voorzitter
  04:29:05 - 04:32:11 - I. Elfilali
  04:32:12 - 04:32:20 - Voorzitter
  04:32:21 - 04:33:50 - I. Elfilali
  04:33:51 - 04:33:59 - Voorzitter
  04:34:00 - 04:35:04 - I. Elfilali
  04:35:05 - 04:35:10 - Voorzitter
  04:35:11 - 04:35:55 - I. van Wifferen
  04:35:56 - 04:36:06 - Voorzitter
  04:36:07 - 04:36:25 - M.Y. Morkoç
  04:36:26 - 04:37:03 - Voorzitter
  04:37:04 - 04:39:44 - V.P.G. Karremans
  04:39:45 - 04:39:46 - Voorzitter
  04:39:47 - 04:39:59 - M.Y. Morkoç
  04:40:00 - 04:40:01 - Voorzitter
  04:40:02 - 04:42:00 - V.P.G. Karremans
  04:42:01 - 04:42:11 - I. Elfilali
  04:42:12 - 04:42:13 - Voorzitter
  04:42:14 - 04:43:49 - V.P.G. Karremans
  04:43:50 - 04:43:51 - Voorzitter
  04:43:52 - 04:44:09 - M.Y. Morkoç
  04:44:10 - 04:48:48 - V.P.G. Karremans
  04:48:49 - 04:48:50 - Voorzitter
  04:48:51 - 04:49:02 - I. Elfilali
  04:49:03 - 04:49:31 - V.P.G. Karremans
  04:49:32 - 04:49:48 - I. Elfilali
  04:49:49 - 04:50:28 - V.P.G. Karremans
  04:50:29 - 04:50:34 - I. Elfilali
  04:50:35 - 04:51:18 - V.P.G. Karremans
  04:51:19 - 04:51:27 - Voorzitter
  04:51:28 - 04:54:43 - C.M. Zeegers
  04:54:44 - 04:54:50 - Voorzitter
  04:54:51 - 04:55:43 - Voorzitter
  04:55:44 - 04:58:51 - Voorzitter
  04:58:52 - 04:59:03 - Voorzitter
  04:59:04 - 05:02:13 - D.J. van Dommelen
  05:02:14 - 05:02:19 - Voorzitter
  05:02:20 - 05:04:11 - V. Bruin
  05:04:12 - 05:04:25 - Voorzitter
  05:04:26 - 05:07:57 - R.T.J. van der Velden
  05:07:58 - 05:08:33 - Voorzitter
  05:08:34 - 05:11:39 - T. de Haan
  05:11:40 - 05:11:41 - Voorzitter
  05:11:42 - 05:11:54 - R.T.J. van der Velden
  05:11:55 - 05:12:06 - T. de Haan
  05:12:07 - 05:12:08 - Voorzitter
  05:12:09 - 05:12:16 - R.T.J. van der Velden
  05:12:17 - 05:12:23 - T. de Haan
  05:12:24 - 05:12:53 - Voorzitter
  05:12:54 - 05:16:05 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  05:16:06 - 05:16:34 - Voorzitter
  05:16:35 - 05:18:33 - A. Kockelkoren
  05:18:34 - 05:18:40 - Voorzitter
  05:18:41 - 05:19:53 - A. Kockelkoren
  05:19:54 - 05:20:09 - Voorzitter
  05:20:10 - 05:20:43 - A. Kockelkoren
  05:20:44 - 05:20:50 - Voorzitter
  05:20:51 - 05:21:08 - R.T.J. van der Velden
  05:21:09 - 05:21:11 - Voorzitter
  05:21:12 - 05:21:44 - A. Kockelkoren
  05:21:45 - 05:21:46 - Voorzitter
  05:21:47 - 05:22:14 - R.T.J. van der Velden
  05:22:15 - 05:22:18 - Voorzitter
  05:22:19 - 05:23:41 - G.J. Engberts
  05:23:42 - 05:23:52 - Voorzitter
  05:23:53 - 05:25:01 - I. Elfilali
  05:25:02 - 05:25:07 - Voorzitter
  05:25:08 - 05:25:25 - I. Elfilali
  05:25:26 - 05:26:21 - Voorzitter
  05:26:22 - 05:28:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:28:01 - 05:28:07 - Voorzitter
  05:28:08 - 05:31:51 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:31:52 - 05:31:54 - Voorzitter
  05:31:55 - 05:32:00 - R.T.J. van der Velden
  05:32:01 - 05:32:02 - Voorzitter
  05:32:03 - 05:33:33 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:33:34 - 05:33:44 - Voorzitter
  05:33:45 - 05:42:16 - C.M. Zeegers
  05:42:17 - 05:42:18 - Voorzitter
  05:42:19 - 05:42:55 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  05:42:56 - 05:42:57 - Voorzitter
  05:42:58 - 05:44:32 - C.M. Zeegers
  05:44:33 - 05:45:14 - R.T.J. van der Velden
  05:45:15 - 05:45:29 - Voorzitter
  05:45:30 - 05:47:24 - C.M. Zeegers
  05:47:25 - 05:47:26 - Voorzitter
  05:47:27 - 05:48:22 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:48:23 - 05:48:26 - Voorzitter
  05:48:27 - 05:48:58 - C.M. Zeegers
  05:48:59 - 05:49:00 - Voorzitter
  05:49:01 - 05:49:18 - R.T.J. van der Velden
  05:49:19 - 05:49:48 - C.M. Zeegers
  05:49:49 - 05:49:55 - R.T.J. van der Velden
  05:49:56 - 05:49:57 - Voorzitter
  05:49:58 - 05:55:43 - C.M. Zeegers
  05:55:44 - 05:56:30 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:56:31 - 05:56:32 - Voorzitter
  05:56:33 - 05:57:27 - C.M. Zeegers
  05:57:28 - 05:58:11 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:58:12 - 05:58:13 - Voorzitter
  05:58:14 - 05:58:40 - C.M. Zeegers
  05:58:41 - 05:58:42 - Voorzitter
  05:58:43 - 05:59:07 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:59:08 - 05:59:09 - Voorzitter
  05:59:10 - 05:59:32 - C.M. Zeegers
  05:59:33 - 05:59:34 - Voorzitter
  05:59:35 - 06:00:03 - I. Elfilali
  06:00:04 - 06:00:06 - Voorzitter
  06:00:07 - 06:00:28 - D.J. van Dommelen
  06:00:29 - 06:00:31 - Voorzitter
  06:00:32 - 06:01:09 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:01:10 - 06:01:11 - Voorzitter
  06:01:12 - 06:01:45 - D.J. van Dommelen
  06:01:46 - 06:01:49 - Voorzitter
  06:01:50 - 06:02:22 - A. Kockelkoren
  06:02:23 - 06:02:46 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:02:47 - 06:02:48 - Voorzitter
  06:02:49 - 06:03:01 - A. Kockelkoren
  06:03:02 - 06:03:07 - Voorzitter
  06:03:08 - 06:04:47 - C.M. Zeegers
  06:04:48 - 06:04:49 - Voorzitter
  06:04:50 - 06:05:00 - C.M. Zeegers
  06:05:01 - 06:05:02 - Voorzitter
  06:05:03 - 06:06:17 - C.M. Zeegers
  06:06:18 - 06:06:50 - Voorzitter
  06:28:29 - 06:28:50 - Voorzitter
 28. 7.2.2

 29. 7.3

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Wijziging Verordening Starterslening Rotterdam

  Moties

  Titel
  Een starterslening doet meer kwaad dan goed?
  Geef huurders van corporatiewoningen meer tijd

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Herzien raadsvoorstel over vaststelling aanpassing verordening starterslening Rotterdam
  06:28:51 - 06:29:04 - Voorzitter
  06:29:05 - 06:30:02 - A. Kockelkoren
  06:30:03 - 06:30:08 - Voorzitter
  06:30:09 - 06:31:04 - D.J. van Dommelen
  06:31:05 - 06:31:16 - Voorzitter
  06:31:17 - 06:32:14 - V. Bruin
  06:32:15 - 06:32:18 - Voorzitter
  06:32:19 - 06:32:48 - T. de Haan
  06:32:49 - 06:32:53 - Voorzitter
  06:32:54 - 06:33:36 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:33:37 - 06:33:39 - Voorzitter
  06:33:40 - 06:34:02 - M.M. Vlasblom
  06:34:03 - 06:34:11 - Voorzitter
  06:34:12 - 06:34:31 - M.M. Vlasblom
  06:34:32 - 06:34:46 - Voorzitter
  06:34:47 - 06:35:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:35:19 - 06:35:20 - Voorzitter
  06:35:21 - 06:35:31 - D.J. van Dommelen
  06:35:32 - 06:35:48 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:35:49 - 06:35:58 - D.J. van Dommelen
  06:35:59 - 06:36:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:36:17 - 06:36:20 - Voorzitter
  06:36:21 - 06:36:59 - D.J. van Dommelen
  06:37:00 - 06:37:01 - Voorzitter
  06:37:02 - 06:37:19 - M.M. Vlasblom
  06:37:20 - 06:37:21 - Voorzitter
  06:37:22 - 06:37:56 - D.J. van Dommelen
  06:37:57 - 06:37:58 - Voorzitter
  06:37:59 - 06:38:23 - M.M. Vlasblom
  06:38:24 - 06:38:54 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:38:55 - 06:38:57 - Voorzitter
  06:38:58 - 06:39:20 - M.M. Vlasblom
  06:39:21 - 06:39:22 - Voorzitter
  06:39:23 - 06:39:59 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:40:00 - 06:40:19 - M.M. Vlasblom
  06:40:20 - 06:40:21 - Voorzitter
  06:40:22 - 06:40:53 - G.J. Engberts
  06:40:54 - 06:40:55 - Voorzitter
  06:40:56 - 06:41:26 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:41:27 - 06:41:28 - Voorzitter
  06:41:29 - 06:41:42 - G.J. Engberts
  06:41:43 - 06:41:45 - Voorzitter
  06:41:46 - 06:42:28 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:42:29 - 06:42:31 - Voorzitter
  06:42:32 - 06:43:03 - G.J. Engberts
  06:43:04 - 06:43:11 - Voorzitter
  06:43:12 - 06:45:03 - C.M. Zeegers
  06:45:04 - 06:45:05 - Voorzitter
  06:45:06 - 06:45:14 - M.M. Vlasblom
  06:45:15 - 06:45:16 - Voorzitter
  06:45:17 - 06:46:08 - C.M. Zeegers
  06:46:09 - 06:46:57 - G.J. Engberts
  06:46:58 - 06:48:24 - C.M. Zeegers
  06:48:25 - 06:49:01 - G.J. Engberts
  06:49:02 - 06:49:03 - Voorzitter
  06:49:04 - 06:49:51 - C.M. Zeegers
  06:49:52 - 06:49:53 - Voorzitter
  06:49:54 - 06:50:59 - C.M. Zeegers
  06:51:00 - 06:51:07 - Voorzitter
 30. 7.4

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Amendementen

  Titel
  Rotterdam circulair in 2030

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling Grondstoffennota 2023-2026

  Moties

  Titel
  Een oude bron aanboren
  Een target voor bedrijfsafval
  Een target waar je je best voor moet doen
  Geef aandacht aan de week van de circulaire economie
  Laten we ons licht erop scheiden
  Maak van E de juiste waste
  maak verbod plastic tasjes markt mogelijk
  Meer ruimte voor ( popup ) repair cafés
  One man's trash is another its treasure
  Scheidingspercentage naar landelijke gemiddelde
  Stappenplan voor invoering Diftar
  Upcycle mall ook op Zuid

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over Grondstoffennota 2023-2026
  04:17:38 - 04:18:01 - Voorzitter
  04:18:02 - 04:20:38 - T.J. Vonk
  04:20:39 - 04:21:08 - Voorzitter
  04:21:09 - 04:22:56 - M.Y. Morkoç
  04:22:57 - 04:22:58 - Voorzitter
  04:22:59 - 04:23:08 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:09 - 04:23:11 - Voorzitter
  04:23:12 - 04:23:29 - M.Y. Morkoç
  04:23:30 - 04:23:54 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:23:55 - 04:24:52 - M.Y. Morkoç
  04:24:53 - 04:25:00 - Voorzitter
  04:25:01 - 04:25:24 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:25:25 - 04:25:34 - M.Y. Morkoç
  04:25:35 - 04:25:36 - Voorzitter
  04:25:37 - 04:26:36 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:26:37 - 04:26:50 - Voorzitter
  04:26:51 - 04:27:21 - T. Roskam
  04:27:22 - 04:27:27 - Voorzitter
  04:27:28 - 04:27:53 - R.T.J. van der Velden
  04:27:54 - 04:29:04 - Voorzitter
  04:29:05 - 04:32:11 - I. Elfilali
  04:32:12 - 04:32:20 - Voorzitter
  04:32:21 - 04:33:50 - I. Elfilali
  04:33:51 - 04:33:59 - Voorzitter
  04:34:00 - 04:35:04 - I. Elfilali
  04:35:05 - 04:35:10 - Voorzitter
  04:35:11 - 04:35:55 - I. van Wifferen
  04:35:56 - 04:36:06 - Voorzitter
  04:36:07 - 04:36:25 - M.Y. Morkoç
  04:36:26 - 04:37:03 - Voorzitter
  04:37:04 - 04:39:44 - V.P.G. Karremans
  04:39:45 - 04:39:46 - Voorzitter
  04:39:47 - 04:39:59 - M.Y. Morkoç
  04:40:00 - 04:40:01 - Voorzitter
  04:40:02 - 04:42:00 - V.P.G. Karremans
  04:42:01 - 04:42:11 - I. Elfilali
  04:42:12 - 04:42:13 - Voorzitter
  04:42:14 - 04:43:49 - V.P.G. Karremans
  04:43:50 - 04:43:51 - Voorzitter
  04:43:52 - 04:44:09 - M.Y. Morkoç
  04:44:10 - 04:48:48 - V.P.G. Karremans
  04:48:49 - 04:48:50 - Voorzitter
  04:48:51 - 04:49:02 - I. Elfilali
  04:49:03 - 04:49:31 - V.P.G. Karremans
  04:49:32 - 04:49:48 - I. Elfilali
  04:49:49 - 04:50:28 - V.P.G. Karremans
  04:50:29 - 04:50:34 - I. Elfilali
  04:50:35 - 04:51:18 - V.P.G. Karremans
  04:51:19 - 04:51:27 - Voorzitter
  04:51:28 - 04:54:43 - C.M. Zeegers
  04:54:44 - 04:54:50 - Voorzitter
 31. 7.5

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Bijlagen

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 'Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’

  Moties

  Titel
  Beter naar beterintaal.nu
  Borg dat basisvaardig beleid ook digitaal inclusief is
  De taalkwaliteit goed gemeten
  Effectieve vertaaltechnologie ook toepassen voor website basisvaardigheden
  Gemeente, wat staat hier nou? Alles in B1-niveau
  Heel Rotterdam gericht taalvaardig
  Rotterdammers lezen de les
  Taal voor allemaal

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over het beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden
  06:51:08 - 06:51:30 - Voorzitter
  06:51:31 - 06:52:35 - T.J. Vonk
  06:52:36 - 06:52:47 - Voorzitter
  06:52:48 - 06:54:12 - L.S. Vlieger
  06:54:13 - 06:54:17 - Voorzitter
  06:54:18 - 06:56:20 - D.A van Groningen-de Haas
  06:56:21 - 06:56:27 - Voorzitter
  06:56:28 - 06:57:15 - S. Ceulemans
  06:57:16 - 06:57:22 - Voorzitter
  06:57:23 - 06:58:18 - S. van de Peppel
  06:58:19 - 06:58:38 - Voorzitter
  06:58:39 - 06:59:58 - A.J.A. Maassen
  06:59:59 - 07:00:04 - Voorzitter
  07:00:05 - 07:01:30 - S. Reitema
  07:01:31 - 07:01:53 - Voorzitter
  07:01:54 - 07:02:35 - S. Soytekin
  07:02:36 - 07:02:45 - Voorzitter
  07:02:46 - 07:04:30 - E. Yigit
  07:04:31 - 07:04:32 - Voorzitter
  07:04:33 - 07:05:22 - D.A van Groningen-de Haas
  07:05:23 - 07:05:24 - Voorzitter
  07:05:25 - 07:08:39 - E. Yigit
  07:08:40 - 07:08:44 - Voorzitter
  07:08:45 - 07:10:09 - M. Struijvenberg
  07:10:10 - 07:10:11 - Voorzitter
  07:10:12 - 07:10:32 - D.A van Groningen-de Haas
  07:10:33 - 07:11:01 - Voorzitter
  07:11:02 - 07:11:09 - R.T.J. van der Velden
  07:11:10 - 07:11:18 - Voorzitter
  07:11:19 - 07:11:35 - R.T.J. van der Velden
  07:11:36 - 07:11:55 - Voorzitter
  07:11:56 - 07:12:06 - D.A van Groningen-de Haas
  07:12:07 - 07:12:53 - Voorzitter
 32. 7.6

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Moties

  Titel
  Aandeel zonder publiek belang
  Eindrapportage Feyenoord City
  Feyenoord City: lessons learned
  07:13:35 - 07:13:49 - Voorzitter
  07:13:50 - 07:13:57 - D.J. van Dommelen
  07:13:58 - 07:13:59 - Voorzitter
  07:14:00 - 07:17:09 - D.J. van Dommelen
  07:17:10 - 07:17:16 - Voorzitter
  07:17:17 - 07:18:53 - V. Bruin
  07:18:54 - 07:18:58 - Voorzitter
  07:18:59 - 07:19:37 - R.T.J. van der Velden
  07:19:38 - 07:19:41 - Voorzitter
  07:19:42 - 07:19:58 - D.J. van Dommelen
  07:19:59 - 07:20:15 - Voorzitter
  07:20:16 - 07:22:36 - F. Elbay
  07:22:37 - 07:22:44 - Voorzitter
  07:22:45 - 07:23:02 - D.J. van Dommelen
  07:23:03 - 07:23:04 - Voorzitter
  07:23:05 - 07:23:18 - R.T.J. van der Velden
  07:23:19 - 07:23:20 - Voorzitter
  07:23:21 - 07:23:36 - D.J. van Dommelen
  07:23:37 - 07:24:02 - Voorzitter
  07:24:03 - 07:26:13 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  07:26:14 - 07:26:45 - Voorzitter
  07:26:46 - 07:29:11 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:29:12 - 07:29:44 - Voorzitter
  07:29:45 - 07:30:11 - T.S.J. Coşkun
  07:30:12 - 07:30:19 - Voorzitter
  07:30:20 - 07:31:59 - G.J. Engberts
  07:32:00 - 07:32:07 - Voorzitter
  07:32:08 - 07:33:03 - A. Kockelkoren
  07:33:04 - 07:33:19 - Voorzitter
  07:33:20 - 07:34:00 - C.M. Zeegers
  07:34:01 - 07:34:02 - Voorzitter
  07:34:03 - 07:34:06 - D.J. van Dommelen
  07:34:07 - 07:36:39 - C.M. Zeegers
  07:36:40 - 07:36:41 - Voorzitter
  07:36:42 - 07:39:12 - M. Struijvenberg
  07:39:13 - 07:40:41 - Voorzitter
  07:40:42 - 07:41:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:41:21 - 07:43:28 - T.S.J. Coşkun
  07:43:29 - 07:43:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:43:43 - 07:44:20 - T.S.J. Coşkun
  07:44:21 - 07:44:24 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:44:25 - 07:44:50 - S. Ceulemans
  07:44:51 - 07:45:05 - T.S.J. Coşkun
  07:45:06 - 07:45:07 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:45:08 - 07:45:44 - S. Ceulemans
  07:45:45 - 07:45:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:45:55 - 07:46:40 - T.S.J. Coşkun
  07:46:41 - 07:46:42 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:46:43 - 07:46:56 - S. Ceulemans
  07:46:57 - 07:47:37 - T.S.J. Coşkun
  07:47:38 - 07:47:39 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:47:40 - 07:47:55 - S. Ceulemans
  07:47:56 - 07:48:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:48:14 - 07:48:54 - A.R. Oostdijk
  07:48:55 - 07:49:18 - A. Kockelkoren
  07:49:19 - 07:50:34 - T.J. Vonk
  07:50:35 - 07:50:40 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:50:41 - 07:52:56 - J. Bokhove
  07:52:57 - 07:53:10 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:53:11 - 07:53:42 - S. Ceulemans
  07:53:43 - 07:53:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:53:45 - 07:54:31 - R.T.J. van der Velden
  07:54:32 - 07:54:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:54:34 - 07:54:46 - S. Ceulemans
  07:54:47 - 07:54:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:54:49 - 07:54:58 - R.T.J. van der Velden
  07:54:59 - 07:55:00 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:01 - 07:55:24 - M.M. Vlasblom
  07:55:25 - 07:55:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:27 - 07:55:42 - S. Ceulemans
  07:55:43 - 07:55:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:55:45 - 07:56:01 - M.M. Vlasblom
  07:56:02 - 07:56:03 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:56:04 - 07:56:19 - S. Ceulemans
  07:56:20 - 07:56:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  07:56:42 - 08:00:06 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:00:07 - 08:00:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:10 - 08:00:24 - R.T.J. van der Velden
  08:00:25 - 08:00:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:27 - 08:00:50 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:00:51 - 08:00:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:00:57 - 08:03:45 - I. Elfilali
  08:03:46 - 08:04:02 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:04:03 - 08:05:34 - M.M. Vlasblom
  08:05:35 - 08:05:49 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:05:50 - 08:07:18 - I. van Wifferen
  08:07:19 - 08:07:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:07:22 - 08:07:40 - M.M. Vlasblom
  08:07:41 - 08:08:11 - I. van Wifferen
  08:08:12 - 08:08:13 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:08:14 - 08:08:34 - M.M. Vlasblom
  08:08:35 - 08:08:52 - I. van Wifferen
  08:08:53 - 08:08:54 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:08:55 - 08:09:16 - M.M. Vlasblom
  08:09:17 - 08:09:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:09:19 - 08:09:38 - I. van Wifferen
  08:09:39 - 08:09:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:09:42 - 08:10:56 - J. Bokhove
  08:10:57 - 08:10:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:10:59 - 08:11:44 - S. Ceulemans
  08:11:45 - 08:11:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:11:47 - 08:11:56 - M.M. Vlasblom
  08:11:57 - 08:11:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:12:00 - 08:12:33 - J. Bokhove
  08:12:34 - 08:12:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:12:36 - 08:13:10 - S. Ceulemans
  08:13:11 - 08:13:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:13:13 - 08:13:55 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:13:56 - 08:14:07 - S. Ceulemans
  08:14:08 - 08:14:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:10 - 08:14:27 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:14:28 - 08:14:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:30 - 08:14:46 - S. Ceulemans
  08:14:47 - 08:14:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:14:49 - 08:15:06 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:15:07 - 08:15:09 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:15:10 - 08:15:14 - S. Ceulemans
  08:15:15 - 08:15:31 - R.T.J. van der Velden
  08:15:32 - 08:15:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:15:34 - 08:15:44 - S. Ceulemans
  08:15:45 - 08:16:30 - R.T.J. van der Velden
  08:16:31 - 08:16:32 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:16:33 - 08:17:03 - S. Ceulemans
  08:17:04 - 08:17:30 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:17:31 - 08:17:53 - M.M. Vlasblom
  08:17:54 - 08:17:55 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:17:56 - 08:18:12 - S. Ceulemans
  08:18:13 - 08:18:16 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:18:17 - 08:18:28 - M.M. Vlasblom
  08:18:29 - 08:18:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:18:35 - 08:19:19 - I. Elfilali
  08:19:20 - 08:19:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:19:22 - 08:20:21 - I. van Wifferen
  08:20:22 - 08:20:23 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:20:24 - 08:21:16 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:21:17 - 08:21:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:21:19 - 08:21:57 - S. Ceulemans
  08:21:58 - 08:21:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:00 - 08:22:39 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  08:22:40 - 08:22:41 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:42 - 08:22:56 - S. Ceulemans
  08:22:57 - 08:22:58 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:22:59 - 08:23:27 - M.M. Vlasblom
  08:23:28 - 08:23:37 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:23:38 - 08:23:57 - I. van Wifferen
  08:23:58 - 08:24:17 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:24:18 - 08:26:18 - S. Reitema
  08:26:19 - 08:26:24 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:26:25 - 08:27:50 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:27:51 - 08:27:52 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:27:53 - 08:29:19 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:29:20 - 08:29:29 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:29:30 - 08:30:13 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:30:14 - 08:30:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:30:21 - 08:31:16 - A. Aboutaleb
  08:31:17 - 08:31:18 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:31:19 - 08:31:22 - S. Ceulemans
  08:31:23 - 08:31:59 - A. Aboutaleb
  08:32:00 - 08:32:07 - S. Ceulemans
  08:32:08 - 08:39:49 - A. Aboutaleb
  08:39:50 - 08:39:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:39:58 - 08:40:25 - A. Aboutaleb
  08:40:26 - 08:40:44 - Plaatsvervangend voorzitter.
  08:40:45 - 08:41:35 - F. Achbar
  08:41:36 - 08:42:12 - Plaatsvervangend voorzitter.
  09:58:21 - 09:58:42 - Voorzitter
 33. 8

  09:58:43 - 09:58:45 - Voorzitter
 34. 8.1

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over het rapport Kinderombudsman Rotterdam "Hoor mij en zie mij!", Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven

  Moties

  Titel
  De wetten van de ( loketten ) jungle
  Einde aan de lokettenjungle
  Hoor mij, zie mij, samen zijn wij
  Kindervragenmiddag voor het college
  Niet over ons, zonder ons
  Realiseer inclusieve activiteiten voor mensen met een beperking
  Schrap validistische taal
  Werken vanuit vertrouwen, stop met onnodige herindicatie

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over Rapport Kinderombudsman Rotterdam “ Hoor mij en zie mij! ”, Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven
  09:58:46 - 09:59:10 - Voorzitter
  09:59:11 - 10:00:35 - A. Kockelkoren
  10:00:36 - 10:01:02 - Voorzitter
  10:01:03 - 10:01:43 - C. Aafjes - van Aalst
  10:01:44 - 10:02:08 - Voorzitter
  10:02:09 - 10:04:13 - F. Elbay
  10:04:14 - 10:04:55 - Voorzitter
  10:04:56 - 10:07:21 - N. Akhatab
  10:07:22 - 10:07:42 - A. Aboutaleb
  10:07:43 - 10:08:49 - S. van de Peppel
  10:08:50 - 10:09:22 - Voorzitter
  10:09:23 - 10:10:15 - M.M. Vlasblom
  10:10:16 - 10:10:34 - Voorzitter
  10:10:35 - 10:12:42 - R. Moti
  10:12:43 - 10:13:02 - Voorzitter
  10:13:03 - 10:19:51 - F. Achbar
  10:19:52 - 10:19:53 - Voorzitter
  10:19:54 - 10:20:30 - S. van de Peppel
  10:20:31 - 10:20:34 - Voorzitter
  10:20:35 - 10:22:25 - F. Achbar
  10:22:26 - 10:22:31 - Voorzitter
  10:22:32 - 10:22:42 - I. Elfilali
  10:22:43 - 10:22:50 - Voorzitter
  10:22:51 - 10:23:00 - F. Achbar
  10:23:01 - 10:23:03 - Voorzitter
 35. 8.2

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Amendementen

  Titel
  Actieve informatieplicht verstrekkende rechtshandelingen

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026

  Moties

  Titel
  Adviescommissie voor gemeenschappelijke regeling Rottermeren

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026
  10:23:04 - 10:23:17 - Voorzitter
  10:23:18 - 10:24:25 - R.T.J. van der Velden
  10:24:26 - 10:25:08 - Voorzitter
  10:25:09 - 10:25:46 - M. Struijvenberg
  10:25:47 - 10:25:58 - Voorzitter
  10:25:59 - 10:26:27 - V.P.G. Karremans
 36. 8.3

 37. 8.4

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over herziening grondexploitatie Park 16Hoven

  Moties

  Titel
  Koophuizen voor gezinnen, niet voor beleggers

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over Herziening grondexploitatie Park 16Hoven
  10:26:28 - 10:26:40 - Voorzitter
  10:26:41 - 10:27:52 - V. Bruin
  10:27:53 - 10:27:57 - Voorzitter
  10:27:58 - 10:28:21 - T. de Haan
  10:28:22 - 10:28:34 - Voorzitter
  10:28:35 - 10:29:44 - C.M. Zeegers
 38. 8.5

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Moties

  Titel
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee
  Geef geen ruimte aan malafide praktijken in onze stad
  Lage middeninkomens in de knel
  Onderzoek mogelijk perverse prikkel adviesrecht
  Structurele inzet promoteams geldzorgen
  Studeren stimuleren, met of zonder schulden
  Voedselpakketten kunnen niet vliegen
  10:29:45 - 10:30:07 - Voorzitter
  10:30:08 - 10:32:21 - L.S. Vlieger
  10:32:22 - 10:32:27 - Voorzitter
  10:32:28 - 10:34:01 - S. Ceulemans
  10:34:02 - 10:34:37 - Voorzitter
  10:34:38 - 10:35:58 - A.J.A. Maassen
  10:35:59 - 10:36:41 - A. Aboutaleb
  10:36:42 - 10:38:39 - S. Reitema
  10:38:40 - 10:39:07 - Voorzitter
  10:39:08 - 10:39:38 - S. Soytekin
  10:39:39 - 10:39:46 - A. Aboutaleb
  10:39:47 - 10:40:29 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:40:30 - 10:40:36 - Voorzitter
  10:40:37 - 10:40:52 - T. Kind
  10:40:53 - 10:41:20 - Voorzitter
  10:41:21 - 10:42:03 - S.J.C. Becker
  10:42:04 - 10:42:13 - Voorzitter
  10:42:14 - 10:45:39 - E. Yigit
  10:45:40 - 10:45:50 - S. Reitema
  10:45:51 - 10:47:32 - E. Yigit
  10:47:33 - 10:47:34 - Voorzitter
  10:47:35 - 10:47:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:47:50 - 10:49:30 - E. Yigit
  10:49:31 - 10:49:34 - Voorzitter
  10:49:35 - 10:49:54 - Voorzitter
  10:49:55 - 10:50:25 - D.A van Groningen-de Haas
  10:50:26 - 10:50:31 - Voorzitter
  10:50:32 - 10:50:44 - A. Kockelkoren
  10:50:45 - 10:50:46 - Voorzitter
  10:50:47 - 10:50:55 - M.M. Vlasblom
 39. 8.6

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Moties

  Titel
  " Zadel studenten niet op met schulden" is wat zij brulden
  " Zadel studenten niet op met schulden" is wat zij brulden II
  Help studenten met hun energie, stel in Den haag het normbedrag ter discussie
  Niet gaan schuiven met centen, steel niet van studenten
  Ook internationale studenten mogen niet in de kou komen te zitten
  Wees geen krenten, reken in ieder geval geen rente
  10:50:56 - 10:51:04 - Voorzitter
  10:51:05 - 10:51:49 - S. Ceulemans
  10:51:50 - 10:51:54 - Voorzitter
  10:51:55 - 10:53:11 - A.J.A. Maassen
  10:53:12 - 10:53:27 - Voorzitter
  10:53:28 - 10:54:10 - S. Soytekin
  10:54:11 - 10:54:13 - Voorzitter
  10:54:14 - 10:54:43 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  10:54:44 - 10:54:45 - Voorzitter
  10:54:46 - 10:55:32 - S.J.C. Becker
  10:55:33 - 10:55:38 - Voorzitter
  10:55:39 - 10:57:50 - M.Y. Morkoç
  10:57:51 - 10:58:22 - Voorzitter
  10:58:23 - 10:58:58 - S. Ceulemans
  10:58:59 - 10:59:00 - Voorzitter
  10:59:01 - 10:59:13 - M.Y. Morkoç
  10:59:14 - 10:59:15 - Voorzitter
  10:59:16 - 10:59:21 - S. Ceulemans
  10:59:22 - 10:59:23 - Voorzitter
  10:59:24 - 10:59:35 - M.Y. Morkoç
  10:59:36 - 10:59:37 - Voorzitter
  10:59:38 - 10:59:56 - S. Ceulemans
  10:59:57 - 10:59:58 - Voorzitter
  10:59:59 - 11:00:07 - M.Y. Morkoç
  11:00:08 - 11:00:10 - Voorzitter
  11:00:11 - 11:00:55 - S.J.C. Becker
  11:00:56 - 11:01:01 - Voorzitter
  11:01:02 - 11:01:22 - M.Y. Morkoç
  11:01:23 - 11:01:26 - Voorzitter
  11:01:27 - 11:02:07 - S. Soytekin
  11:02:08 - 11:02:09 - Voorzitter
  11:02:10 - 11:02:34 - M.Y. Morkoç
  11:02:35 - 11:02:36 - Voorzitter
  11:02:37 - 11:02:51 - S. Soytekin
  11:02:52 - 11:02:53 - Voorzitter
  11:02:54 - 11:03:01 - M.Y. Morkoç
  11:03:02 - 11:03:03 - Voorzitter
  11:03:04 - 11:03:18 - S. Soytekin
  11:03:19 - 11:03:23 - Voorzitter
  11:03:24 - 11:03:33 - R.T.J. van der Velden
  11:03:34 - 11:03:55 - Voorzitter
  11:03:56 - 11:04:48 - A.J.A. Maassen
  11:04:49 - 11:05:38 - Voorzitter
  11:05:39 - 11:05:52 - A.J.A. Maassen
  11:05:53 - 11:06:20 - Voorzitter
  11:06:21 - 11:06:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:06:48 - 11:07:12 - Voorzitter
  11:07:13 - 11:08:14 - T.S.J. Coşkun
  11:08:15 - 11:08:22 - Voorzitter
  11:08:23 - 11:09:09 - S. Reitema
  11:09:10 - 11:09:16 - Voorzitter
  11:09:17 - 11:10:06 - E. Yigit
  11:10:07 - 11:10:16 - A.J.A. Maassen
  11:10:17 - 11:10:50 - E. Yigit
  11:10:51 - 11:10:52 - Voorzitter
  11:10:53 - 11:11:12 - A.J.A. Maassen
  11:11:13 - 11:11:26 - E. Yigit
  11:11:27 - 11:11:28 - Voorzitter
  11:11:29 - 11:11:35 - A.J.A. Maassen
  11:11:36 - 11:12:30 - E. Yigit
  11:12:31 - 11:12:32 - Voorzitter
  11:12:33 - 11:12:39 - M.Y. Morkoç
  11:12:40 - 11:12:41 - Voorzitter
  11:12:42 - 11:13:03 - E. Yigit
  11:13:04 - 11:13:05 - Voorzitter
  11:13:06 - 11:14:27 - E. Yigit
  11:14:28 - 11:14:30 - Voorzitter
  11:14:31 - 11:14:41 - M.Y. Morkoç
  11:14:42 - 11:14:43 - Voorzitter
  11:14:44 - 11:14:58 - E. Yigit
  11:14:59 - 11:15:04 - Voorzitter
 40. 8.7

  Portefeuillehouder: wethouder Yigit.

  Amendementen

  Titel
  Verordening AOW- en jeugdtegoed 2023

  Besluiten

  Titel
  Besluit over verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2023

  Moties

  Titel
  Inflatie vraagt om indexatie

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over vaststelling verordening AOW en Jeugdtegoed 2023
  11:15:05 - 11:15:34 - Voorzitter
  11:15:35 - 11:17:07 - S. Reitema
  11:17:08 - 11:17:20 - Voorzitter
  11:17:21 - 11:17:55 - L.S. Vlieger
  11:17:56 - 11:18:03 - Voorzitter
  11:18:04 - 11:18:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:18:59 - 11:19:10 - A.J.A. Maassen
  11:19:11 - 11:19:26 - Voorzitter
  11:19:27 - 11:20:13 - E. Yigit
 41. 8.8

  Portefeuillehouder: wethouder Versnel.

  Moties

  Titel
  Baan naar banenzoeker
  Breng LVB in kaart
  Gezond weer naar werk
  Haast en spoed is dit keer goed
  Het zekere voor het onzekere
  Leren voor werk dat loont
  Op zoek naar de juiste match tussen werkgevers en mensen in de bijstand
  Skillsgerichte arbeidsmarkt
  Talent mag niet braak komen liggen
  Van wantrouwen naar vertrouwen
  Verlies het doel niet uit het oog tijdens het zoeken
  Wachten duurt lang
  Werken in de wijken
  Zonder beloning geen doorstroming
  11:20:14 - 11:20:46 - Voorzitter
  11:20:47 - 11:22:49 - L.S. Vlieger
  11:22:50 - 11:22:59 - Voorzitter
  11:23:00 - 11:23:43 - S. Ceulemans
  11:23:44 - 11:23:57 - Voorzitter
  11:23:58 - 11:25:21 - J.M. Nunnely
  11:25:22 - 11:25:55 - Voorzitter
  11:25:56 - 11:29:05 - G.J. Engberts
  11:29:06 - 11:29:33 - Voorzitter
  11:29:34 - 11:31:00 - S. Soytekin
  11:31:01 - 11:31:44 - Voorzitter
  11:31:45 - 11:34:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  11:34:01 - 11:34:03 - Voorzitter
  11:34:04 - 11:35:24 - S.J.C. Becker
  11:35:25 - 11:35:39 - Voorzitter
  11:35:40 - 11:35:47 - T. Kind
  11:35:48 - 11:36:05 - Voorzitter
  11:36:06 - 11:36:28 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  11:36:29 - 11:36:48 - Voorzitter
  11:36:49 - 11:37:31 - S. van de Peppel
  11:37:32 - 11:37:42 - Voorzitter
  11:37:43 - 11:48:44 - T. Versnel
  11:48:45 - 11:48:46 - Voorzitter
  11:48:47 - 11:49:12 - G.J. Engberts
  11:49:13 - 11:49:17 - Voorzitter
  11:49:18 - 11:52:43 - T. Versnel
  11:52:44 - 11:52:45 - Voorzitter
  11:52:46 - 11:52:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  11:52:50 - 11:53:00 - Voorzitter
  11:53:01 - 11:55:58 - T. Versnel
  11:55:59 - 11:56:47 - Voorzitter
 42. 8.10

  Portefeuillehouder: Burgemeester.

  Moties

  Titel
  Baas over eigen data, leg cameratoezicht aan banden
  Doelen duidelijk in beeld
  11:56:48 - 11:57:14 - Plaatsvervangend voorzitter.
  11:57:15 - 11:58:48 - I. van Wifferen
  11:58:49 - 11:58:59 - Plaatsvervangend voorzitter.
  11:59:00 - 12:00:01 - T.J. Vonk
  12:00:02 - 12:00:08 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:00:09 - 12:01:44 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:01:45 - 12:01:47 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:01:48 - 12:01:58 - T.S.J. Coşkun
  12:01:59 - 12:02:31 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:02:32 - 12:02:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:02:36 - 12:02:59 - I. van Wifferen
  12:03:00 - 12:03:31 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  12:03:32 - 12:03:33 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:03:34 - 12:04:03 - I. Coenradie
  12:04:04 - 12:04:05 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:04:06 - 12:04:26 - I. van Wifferen
  12:04:27 - 12:04:42 - I. Coenradie
  12:04:43 - 12:04:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:04:49 - 12:06:15 - J. Bokhove
  12:06:16 - 12:06:20 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:06:21 - 12:07:13 - M.M. Vlasblom
  12:07:14 - 12:07:34 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:07:35 - 12:09:34 - A. Aboutaleb
  12:09:35 - 12:09:36 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:09:37 - 12:09:58 - J. Bokhove
  12:09:59 - 12:11:20 - A. Aboutaleb
  12:11:21 - 12:11:22 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:11:23 - 12:11:59 - I. van Wifferen
  12:12:00 - 12:12:01 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:12:02 - 12:14:02 - A. Aboutaleb
  12:14:03 - 12:14:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:14:05 - 12:14:23 - I. van Wifferen
  12:14:24 - 12:17:12 - A. Aboutaleb
  12:17:13 - 12:17:21 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:17:22 - 12:17:43 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  12:17:44 - 12:19:11 - A. Aboutaleb
  12:19:12 - 12:19:28 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:19:29 - 12:22:25 - A. Aboutaleb
  12:22:26 - 12:23:13 - A. Kockelkoren
  12:23:14 - 12:23:36 - M.M. Vlasblom
  12:23:37 - 12:24:38 - A. Aboutaleb
  12:24:39 - 12:24:46 - Plaatsvervangend voorzitter.
 43. 8.11

  Portefeuillehouder: Burgemeester

  Moties

  Titel
  Niet gokken maar weten
  Niet gokken met openingstijden
  Stop wanneer je voorstaat
  12:24:47 - 12:25:00 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:25:01 - 12:26:43 - T.J. Vonk
  12:26:44 - 12:26:56 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:26:57 - 12:28:56 - D.A van Groningen-de Haas
  12:28:57 - 12:29:09 - A. Kockelkoren
  12:29:10 - 12:29:49 - S. Reitema
  12:29:50 - 12:30:03 - A. Kockelkoren
  12:30:04 - 12:30:34 - J.M.D. de Waard
  12:30:35 - 12:30:45 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:30:46 - 12:33:34 - A. Aboutaleb
  12:33:35 - 12:33:39 - A. Kockelkoren
  12:33:40 - 12:34:02 - J.M.D. de Waard
  12:34:03 - 12:34:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:34:05 - 12:35:33 - A. Aboutaleb
  12:35:34 - 12:35:35 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:35:36 - 12:36:05 - D.A van Groningen-de Haas
  12:36:06 - 12:37:59 - A. Aboutaleb
  12:38:00 - 12:38:26 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:38:27 - 12:38:43 - D.A van Groningen-de Haas
  12:38:44 - 12:39:04 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:39:05 - 12:39:19 - S. Reitema
  12:39:20 - 12:39:48 - Plaatsvervangend voorzitter.
  12:39:49 - 12:40:20 - M.Y. Morkoç
  12:40:21 - 12:40:57 - Plaatsvervangend voorzitter.
 44. 9
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
 45. 9.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Negatief behandeladvies: Het onderwerp is niet beleidsarm (er is geen oordeelsvorming over geweest) en er zitten financiële consequenties aan.

  Dit onderwerp is ingetrokken.

 46. 10

  13:07:47 - 13:08:21 - Voorzitter
  13:08:22 - 13:08:45 - T.S.J. Coşkun
  13:08:46 - 13:09:53 - Voorzitter
  13:09:54 - 13:10:23 - M.Y. Morkoç
  13:10:24 - 13:10:31 - Voorzitter
  13:10:32 - 13:10:51 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  13:10:52 - 13:10:55 - Voorzitter
  13:10:56 - 13:11:12 - T.S.J. Coşkun
  13:11:13 - 13:11:18 - Voorzitter
  13:11:19 - 13:11:38 - M.Y. Morkoç
  13:11:39 - 13:11:43 - Voorzitter
  13:11:44 - 13:12:01 - P.H.J.D. Verkoelen
  13:12:02 - 13:48:30 - Voorzitter
  13:48:31 - 13:49:36 - Voorzitter
  13:49:37 - 13:49:40 - Broeders
  13:49:41 - 13:49:44 - R.T.J. van der Velden
  13:49:45 - 13:49:47 - Broeders
  13:49:48 - 13:49:50 - S. van de Peppel
  13:49:51 - 13:49:54 - S.J.C. Becker
  13:49:55 - 13:50:00 - M.Y. Morkoç
  13:50:01 - 13:50:04 - N. Akhatab
  13:50:05 - 13:50:07 - E. Rehim Zadeh
  13:50:08 - 13:50:15 - Broeders
  13:50:16 - 13:50:18 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  13:50:19 - 13:50:20 - A.R. Oostdijk
  13:50:21 - 13:50:23 - Broeders
  13:50:24 - 13:50:28 - L.S. Vlieger
  13:50:29 - 13:50:32 - T.S.J. Coşkun
  13:50:33 - 13:50:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  13:50:36 - 13:50:39 - M.M. Vlasblom
  13:50:40 - 13:50:43 - T. de Haan
  13:50:44 - 13:50:48 - A.J.A. Maassen
  13:50:49 - 13:50:54 - J.M. Nunnely
  13:50:55 - 13:50:57 - D.A van Groningen-de Haas
  13:50:58 - 13:51:02 - I. van Wifferen
  13:51:03 - 13:51:09 - F. Elbay
  13:51:10 - 13:51:15 - J.M.D. de Waard
  13:51:16 - 13:51:19 - V. Bruin
  13:51:20 - 13:51:23 - B. van Drunen
  13:51:24 - 13:51:26 - C. Aafjes - van Aalst
  13:51:27 - 13:51:30 - I. Coenradie
  13:51:31 - 13:51:34 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  13:51:35 - 13:51:41 - D.J. van Dommelen
  13:51:42 - 13:51:44 - S. Soytekin
  13:51:45 - 13:51:47 - G.J. Engberts
  13:51:48 - 13:51:53 - T.J. Vonk
  13:51:54 - 13:51:56 - R. Moti
  13:51:57 - 13:52:00 - S. Reitema
  13:52:01 - 13:52:04 - I. Elfilali
  13:52:05 - 13:52:08 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  13:52:09 - 13:52:14 - A. Kockelkoren
  13:52:15 - 13:52:18 - S.B. Bonte
  13:52:19 - 13:52:22 - S. Ceulemans
  13:52:23 - 13:52:31 - J. Bokhove
  13:52:32 - 13:55:39 - Voorzitter
 47. 11

  13:55:40 - 13:56:09 - Voorzitter