Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Bestuur (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Bestuur (2018-2022)

donderdag 26 april 2018

14:30
Locatie

Stadhuis, raadzaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De voorzitter opent de vergadering om 14.35 uur.
  De heer Schellenboom, voorzitter van gebiedscommissie Rozenburg, heeft namens de kleine kernen het boekje ‘Aanpak kleine kernen’ aangeboden.
  De heer Van der Kemp van gebiedscommissie Pernis, zal namens de kleine
  kernen het boekje -Aanpak kleine kernen- aanbieden aan de commissie


  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6400538/1/s18bb003167_1_57617_tds
  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6400539/1/s18bb003168_1_57600_tds

  00:00:03 - 00:02:03 - Jami, E. (voorzitter)
  00:02:03 - 00:06:13 - Schellenboom, F. (voorzitter gebiedscommissie Rozenburg)
  00:06:13 - 00:06:22 - Jami, E. (voorzitter)
  00:06:22 - 00:06:46 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:06:46 - 00:06:48 - Jami, E. (voorzitter)
  00:06:48 - 00:07:56 - Schellenboom, F. (voorzitter gebiedscommissie Rozenburg)
  00:07:56 - 00:08:01 - Jami, E. (voorzitter)
  00:08:01 - 00:08:49 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:08:49 - 00:09:01 - Jami, E. (voorzitter)
 3. 3

  NVT
  n.v.t.

  00:09:00 - 00:09:01 - Jami, E. (voorzitter)
  00:09:01 - 00:09:13 - Jami, E. (voorzitter)
 4. 4

  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:09:12 - 00:09:13 - Jami, E. (voorzitter)
  00:09:13 - 00:09:46 - Jami, E. (voorzitter)
 5. 5

  Nummer: 18bb1383 (met bijlage 18bb1384)
  Onderwerp: Burgemeestersbrief over G4 reactie op rapport jaarwisseling
  van de OVV
  Datum: 15-02-2018
  Afzender: Burgemeester Aboutaleb
  Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen


  Nummer: 18bb2286 (met bijlage 18bb2290)
  Onderwerp: Resultaten onderzoek OV- surveillanten 2017
  Datum: 12-03-2018
  Afzender: Wethouder Eerdmans
  Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen


  Nummer: 18bb1641
  Onderwerp: Wijkveiligheid actueel en online, afdoening motie Sörensen
  17bb6093
  Datum: 19-02-2018
  Afzender: Burgemeester Aboutaleb
  Besluit: Wordt op verzoek van Leefbaar Rotterdam geagendeerd in een overlegvergadering.


  Nummer: 18bb2368 (met bijlage 18bb2369)
  Onderwerp: Infographic Recidivemonitor HIT 2017 Veiligheidshuis
  Rotterdam Rijnmond
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: Burgemeester Aboutaleb
  Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen


  Nummer: 18bb2539 (met bijlage 18bb2540)
  Onderwerp: Overlast door alcoholgebruik in parken, afdoening toezegging
  18bb140
  Datum: 22-03-2018
  Afzender: Burgemeester Aboutaleb
  Besluit: In de procedurevergadering van 17 mei volgt een nader behandelvoorstel


  Nummer: 18bb2860 (met bijlage 18bb2861)
  Onderwerp: Voortgang en resultaten stadsbrede aanpak ondermijnende
  criminaliteit 2017
  Datum: 11-04-2018
  Afzender: Burgemeester Aboutaleb
  Besluit: Wordt geagendeerd in combinatie met meerjarenprogramma veilig


  Nummer: 18bb2126 (met bijlage 18bb2127)
  Onderwerp: Kadernota 2019 van de VVR
  Datum: 02-03-2018
  Afzender: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VVR)
  Besluit: Wordt te zijner tijd betrokken bij zienswijze begroting 2019 VRR


  Nummer: 18bb2310
  Onderwerp: Beantwoording vragen Verheij over overlast Daltonlaan
  Datum: 02-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Wordt op verzoek van de fractie van de VVD geagendeerd in een overlegvergadering.

  00:09:45 - 00:09:46 - Jami, E. (voorzitter)
  00:09:46 - 00:10:30 - Jami, E. (voorzitter)
  00:10:30 - 00:11:07 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:11:07 - 00:11:14 - Jami, E. (voorzitter)
  00:11:14 - 00:11:34 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:11:34 - 00:12:13 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:12:13 - 00:12:15 - Jami, E. (voorzitter)
  00:12:15 - 00:12:54 - Arsieni, N. (D66)
  00:12:54 - 00:12:56 - Jami, E. (voorzitter)
  00:12:56 - 00:13:01 - Tak, D.P.A. (PvdA)
  00:13:01 - 00:13:03 - Jami, E. (voorzitter)
  00:13:03 - 00:13:46 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:13:46 - 00:13:50 - Jami, E. (voorzitter)
  00:13:50 - 00:14:47 - Bokhove, J. (GroenLinks)
  00:14:47 - 00:15:17 - Jami, E. (voorzitter)
  00:15:17 - 00:15:33 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:15:33 - 00:15:39 - Jami, E. (voorzitter)
  00:15:39 - 00:16:06 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:16:06 - 00:16:24 - Jami, E. (voorzitter)
 6. 6

  Nummer: 18bb2686 (met bijlagen 18bb2688, 18bb2689)
  Onderwerp: Verslag van werkzaamheden ombudsman Rotterdam 2017
  Datum: 29-03-2018
  Afzender: Gemeentelijke Ombudsman
  Besluit: Wordt geagendeerd in een overlegvergadering icm reactie college (18bb2854) en rapport ombudsman bejegening (18bb1254). De commissie sociaal bespreekt dit verslag voor zover het de beleidsvelden ‘zorg’ en ‘jeugd’ betreft.


  Nummer: 18bb2854
  Onderwerp: Reactie college op het verslag van werkzaamheden ombudsman Rotterdam 2017
  Datum: 18-04-2018
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Wordt geagendeerd in een overlegvergadering icm jaarverslag ombudsman (18bb2686) en rapport ombudsman bejegening (18bb1254)


  Nummer: 18bb1254 (met bijlage 18bb1255)
  Onderwerp: Brief van gemeentelijke Ombudsman over rapport bejegening
  Datum: 08-02-2018
  Afzender: Gemeentelijke Ombudsman
  Besluit: Wordt geagendeerd in een overlegvergadering icm jaarverslag ombudsman (18bb2686) en collegereactie (18bb2854)


  Nummer: 18bb2173
  Onderwerp: Pin pin pin 16bb7438, actieplan encrypted informatie
  16bb7443, afdoening moties Laan e.a. informatieveiligheid, afdoening toezegging 17bb7449
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De commissie adviseert de raad om de motie als afgedaan te
  beschouwen


  Nummer: 18bb2171
  Onderwerp: Tablets van college, ambtenaren en raad naar klassiek
  autistische kinderen, afdoening motie Van der Lee en Schol 17bb9492
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De commissie adviseert de raad om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb1995
  Onderwerp: Geen plek te gek, afdoening motie Bonte 15bb9237
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Wordt op verzoek van GroenLinks geagendeerd in een overlegvergadering


  Nummer: 18bb2246 (met bijlage 18bb2244)
  Onderwerp: Ouderschapsverlof, afdoening toezegging 17bb9710
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: Wethouder Visser
  Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen


  Nummer: 18bb2715 (met bijlage 18bb2716)
  Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
  Besluitenlijst van de OPENBARE procedurevergadering op 26 april 2018
  Onderwerp: Jaarverslag 2017 en onderzoeksplannen 2018
  Datum: 29-03-2018
  Afzender: Rekenkamer Rotterdam
  Besluit: Is ter bespreking doorgeleid naar de COR


  Nummer: 18bb1549
  Onderwerp: Raadsvoorstel verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda 2018
  Datum: 08-02-2018
  Afzender: Presidium
  Besluit: Wordt geagendeerd in een overlegvergadering

  Bijlagen

  00:16:23 - 00:16:24 - Jami, E. (voorzitter)
  00:16:24 - 00:17:02 - Jami, E. (voorzitter)
  00:17:02 - 00:17:05 - Karremans, V.P.G. (VVD)
  00:17:05 - 00:17:17 - Jami, E. (voorzitter)
  00:17:17 - 00:17:19 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:17:19 - 00:17:28 - Jami, E. (voorzitter)
  00:17:28 - 00:17:29 - Zevenbergen, A. van (SP)
  00:17:29 - 00:18:04 - Jami, E. (voorzitter)
  00:18:04 - 00:18:08 - Zevenbergen, A. van (SP)
  00:18:08 - 00:18:26 - Jami, E. (voorzitter)
  00:18:26 - 00:18:56 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:18:56 - 00:19:01 - Jami, E. (voorzitter)
  00:19:01 - 00:19:02 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:19:02 - 00:19:36 - Jami, E. (voorzitter)
  00:19:36 - 00:19:45 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:19:45 - 00:19:47 - Jami, E. (voorzitter)
  00:19:47 - 00:19:51 - Wifferen, I. van (D66)
  00:19:51 - 00:19:56 - Jami, E. (voorzitter)
  00:19:56 - 00:20:13 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:20:13 - 00:20:16 - Jami, E. (voorzitter)
  00:20:16 - 00:20:20 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:20:20 - 00:20:25 - Jami, E. (voorzitter)
 7. 7

  Nummer: 18bb1259 (met bijlagen 18bb1276, 18bb1278, 18bb1279) Onderwerp: Voorlopig jaarrekeningresultaat 2017 inclusief bijlage 1
  toelichting per programma
  Datum: 22-02-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Wordt voor kennisgeving aangenomen.


  Nummer: 18bb2276 (met bijlage 18bb2277)
  Onderwerp: Omissieregeling 2018
  Datum: 13-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Wordt direct doorgeleid naar de raad. Eventuele technische vragen kunnen fracties vooraf via de griffie stellen.

  00:20:24 - 00:20:25 - Jami, E. (voorzitter)
  00:20:25 - 00:21:02 - Jami, E. (voorzitter)
 8. 8

  De volgende toezeggingen worden afgedaan:
  17bb8287 Aanpak ondermijnende criminaliteit
  17bb8291 Preventief fouilleren (Onderzoek ervaring burgers preventief fouilleren)
  17bb10942 APV
  18bb776 legitimiteit patseraanpak door de Rotterdamse politie
  18bb1140 Overlast door alcoholgebruik in parken
  18bb1253 Drugsoverlast De Esch
  18bb1290 Schandpalen
  18bb1292 Veiligheidsbijeenkomsten voor senioren
  18bb2265 Op de boot voor Brexit
  16bb8555 Begroting 2017 Kleine kernenproblematiek
  17bb7449 Informatieveiligheid
  17bb9710 Geen Ouderschapsverlof
  18bb2204 MKBA NPRZ (2014)
  18bb2206 MKBA NPRZ (Reactie aanbevelingen)
  Ter bespreking

  00:21:01 - 00:21:02 - Jami, E. (voorzitter)
  00:21:02 - 00:22:17 - Jami, E. (voorzitter)
 9. 9

  De commissie neemt kennis van de lijst openstaande moties.
  Op verzoek van de commissie wordt de aandacht van het college gevraagd voor de overschreden zaken.
  Ter bespreking

  00:22:16 - 00:22:17 - Jami, E. (voorzitter)
  00:22:17 - 00:22:30 - Jami, E. (voorzitter)
  00:22:30 - 00:23:03 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:23:03 - 00:23:25 - Jami, E. (voorzitter)
  00:23:25 - 00:23:38 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:23:38 - 00:23:42 - Jami, E. (voorzitter)
 10. 10

  De planning wordt vastgesteld.
  Ter bespreking

  00:23:41 - 00:23:42 - Jami, E. (voorzitter)
  00:23:42 - 00:24:28 - Jami, E. (voorzitter)
 11. 11

  De voorzitter sluit de vergadering om 14.55 uur

  00:24:27 - 00:24:28 - Jami, E. (voorzitter)
  00:24:28 - 00:24:47 - Jami, E. (voorzitter)
 12. 12

  00:24:46 - 00:24:47 - Jami, E. (voorzitter)
  00:24:47 - 00:26:06 - Jami, E. (voorzitter)
  00:26:06 - 00:26:56 - Jami, E. (voorzitter)
  00:26:56 - 00:48:26 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  00:48:26 - 00:48:41 - Jami, E. (voorzitter)
  00:48:41 - 00:49:08 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:49:08 - 00:49:09 - Jami, E. (voorzitter)
  00:49:09 - 00:50:23 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  00:50:23 - 00:50:35 - Jami, E. (voorzitter)
  00:50:35 - 00:50:44 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:50:44 - 00:50:46 - Jami, E. (voorzitter)
  00:50:46 - 00:54:06 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  00:54:06 - 00:54:19 - Jami, E. (voorzitter)
  00:54:19 - 00:54:39 - Arsieni, N. (D66)
  00:54:39 - 00:54:41 - Jami, E. (voorzitter)
  00:54:41 - 00:58:02 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  00:58:02 - 00:58:33 - Jami, E. (voorzitter)
  00:58:33 - 01:13:14 - Nimwegen, M.C.W.M. van (Hoofdofficier van Justitie)
  01:13:14 - 01:13:34 - Jami, E. (voorzitter)
  01:13:34 - 01:13:55 - Eimers, H. (50PLUS)
  01:13:55 - 01:14:01 - Jami, E. (voorzitter)
  01:14:01 - 01:16:27 - Nimwegen, M.C.W.M. van (Hoofdofficier van Justitie)
  01:16:27 - 01:16:31 - Jami, E. (voorzitter)
  01:16:31 - 01:17:10 - Bokhove, J. (GroenLinks)
  01:17:10 - 01:17:13 - Jami, E. (voorzitter)
  01:17:13 - 01:18:39 - Nimwegen, M.C.W.M. van (Hoofdofficier van Justitie)
  01:18:39 - 01:18:54 - Jami, E. (voorzitter)
  01:18:54 - 01:19:37 - Arsieni, N. (D66)
  01:19:37 - 01:22:01 - Nimwegen, M.C.W.M. van (Hoofdofficier van Justitie)
  01:22:01 - 01:22:04 - Jami, E. (voorzitter)
  01:22:04 - 01:22:28 - Tak, D.P.A. (PvdA)
  01:22:28 - 01:22:40 - Jami, E. (voorzitter)
  01:22:40 - 01:25:09 - Nimwegen, M.C.W.M. van (Hoofdofficier van Justitie)
  01:25:09 - 01:25:13 - Jami, E. (voorzitter)
  01:25:13 - 01:27:18 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  01:27:18 - 01:27:37 - Jami, E. (voorzitter)
  01:27:37 - 01:38:39 - Paauw, F. (korpschef politie Rotterdam-Rijnmond)
  01:38:39 - 01:38:44 - Jami, E. (voorzitter)
  01:38:44 - 01:38:56 - Arsieni, N. (D66)
  01:38:56 - 01:39:01 - Jami, E. (voorzitter)
  01:39:01 - 01:41:03 - Paauw, F. (korpschef politie Rotterdam-Rijnmond)
  01:41:03 - 01:41:11 - Jami, E. (voorzitter)
  01:41:11 - 01:41:50 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:41:50 - 01:41:54 - Jami, E. (voorzitter)
  01:41:54 - 01:46:27 - Paauw, F. (korpschef politie Rotterdam-Rijnmond)
  01:46:27 - 01:46:31 - Jami, E. (voorzitter)
  01:46:31 - 01:50:06 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  01:50:06 - 01:50:15 - Jami, E. (voorzitter)
  01:50:15 - 01:50:17 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  01:50:17 - 01:50:17 - Jami, E. (voorzitter)