Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2018-2022)

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2018-2022)

woensdag 26 januari 2022

09:30
Locatie

Digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur en deelt mee dat zij bij het agendapunt Prestatieafspraken 2022-2023 als voorzitter wordt vervangen door de heer De Roon.


  De commissie stemt in met inspreken bij agendapunt 3.

 2. 3

  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren.
  De agenda wordt vastgesteld met een spreektijd van 2 uur.

 3. 4

  Ter advisering

 4. 5
  1.03.01 Daarbij betrekken:
 5. 6

 6. 8

  De heer Plug, van Cees advocaten namens Skihut, spreekt voorafgaand aan het debat in.


  Vervolgens is het agendapunt besproken met wethouder Kurvers.


  Wethouder Kurvers heeft de volgende toezeggingen gedaan:


  22bb809
  26-01-2022 Herstel BP LijnbaankwartierCoolsingel (serres, terrasoverkappingen)
  De wethouder stuurt – indien beschikbaar - verbeeldingen van de serres en terrasoverkappingen aan de commissie (vraag dhr Van Putten)
  Voor 03-02- 2022 Kurvers Bouwen en Wonen


  22bb808
  26-01-2022 Herstel BP LijnbaankwartierCoolsingel (geluidsniveau dag en nacht)
  De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag of uitsplitsing van de norm geluidsniveau voor dag en nacht een meerwaarde heeft (vraag dhr Rozema)
  Voor 03-02- 2022 Kurvers Bouwen en Wonen


  Adviezenlijst van de digitale OPENBARE overlegvergadering op 26 januari 2022 pagina 2


  Daarnaast heeft de commissie gesproken over de afdoening van een motie en een toezegging.
  De raad wordt geadviseerd de motie Van Groningen e.a. We horen niets (19bb14475) af te doen.
  Tevens besluit de commissie om de toezegging Bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (bestuurlijke lus) (19bb22446) af te doen.


  Vervolg:
  Het raadsvoorstel Herstel bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (21bb15843) wordt doorgeleid als kort bespreekstuk (B) naar de raad van 3 februari 2022.


  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/508647

 7. 9

  Ter bespreking

 8. 10
  1.04.01 Daarbij betrekken:
 9. 11

  Het agendapunt is besproken met wethouder Kurvers.


  Daarnaast heeft de commissie gesproken over de afdoening van een aantal moties. De raad wordt geadviseerd de onderstaande moties af te doen:


  • Motie Engberts e.a. Meer vaart achter de BOK locaties (21bb6966)
  • Motie Engberts e.a. Een beperkte bijdrage is ook een bijdrage (21bb6975)

  De motie Kockelkoren e.a. Tijdelijk wonen duurzaam verlengd (21bb6970) is op verzoek van mevrouw Kockelkoren aangehouden omdat er nog geen (voorbeeld) locaties zijn voor tijdelijk wonen.


  Tevens is de motie Eskes e.a. Tempo bouwen middensegment (21bb6966) aangehouden vanwege de afwezigheid van de fractie van het CDA.


  Vervolg:
  Op verzoek van mevrouw Verkoelen besluit de commissie de Prestatieafspraken 2022-2023 door te geleiden als kort bespreekstuk (B) naar de raad van 3 februari 2022.


  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/674539
  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/674540
  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/674542
  https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/moties/674536

 10. 12

  De plaatsvervangend voorzitter sluit de overlegvergadering om 13.20 uur.