Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026)

Reguliere commissievergadering

woensdag 18 januari 2023

09:30 - 15:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Voorzitter
P.J.H.D. Verkoelen
Toelichting

Bij aanvang van de vergadering zal de voorzitter voorstellen om de agenda als volgt te wijzigen:
2.05. Aanpassing Verordening Starterslening
2.06. Grondstoffennota 2023-2026

- Herziening Grondexploitatie Park 16Hoven niet bespreken, maar doorgeleiden als hamerstuk naar de raad van 2 februari
- Herhuisvesting Vereniging De Roos nu niet bespreken, maar betrekken bij bespreking concept Kadernota Vastgoed in een komende overlegvergadering

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Procedurevergadering
 2. 1.01
  Opening en mededelingen
 3. 1.02

 4. 1.03

 5. 1.03.01

  Geen stukken ontvangen

 6. 1.03.02

  Bijlagen

 7. 1.03.04

  Geen stukken ontvangen

 8. 1.04

 9. 1.06

  Mondelinge toelichting door voorzitter werkgroep

 10. 1.08
  Sluiting
 11. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden?
  U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie

 12. 2.01
  Opening en mededelingen
 13. 2.02

  Ter vaststelling
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van categorie 3 te hanteren

 14. 2.03

 15. 2.9
  Rondvraag en sluiting