Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 maart 2024

10:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A. (Ahmed) Aboutaleb
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:13:49 - - Voorzitter
 2. 1.1

  00:14:15 - - Voorzitter
  00:14:41 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:14:46 - - Voorzitter
  00:14:51 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:15:21 - - Voorzitter
 3. 1.2

 4. 1.3

  00:23:53 - - Voorzitter
 5. 2

  Spreektijd advies is 3 uur.

  00:24:01 - - Voorzitter
  00:25:06 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  00:25:24 - - Voorzitter
  00:26:32 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:27:44 - - Voorzitter
  00:27:46 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:27:48 - - Voorzitter
  00:27:59 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:28:38 - - Voorzitter
  00:28:39 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:28:50 - - Voorzitter
  00:29:02 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  00:29:16 - - Voorzitter
 6. 3

 7. 4

  00:29:39 - - Voorzitter
  00:29:55 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:30:35 - - Voorzitter
  00:30:39 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  00:31:13 - - Voorzitter
  00:31:14 - - P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (VVD)
  00:32:07 - - Voorzitter
  00:32:35 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  00:32:53 - - Voorzitter
  00:32:55 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:33:30 - - Voorzitter
  00:33:31 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:33:54 - - Voorzitter
  00:33:58 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  00:34:16 - - Voorzitter
 8. 5

  00:34:24 - - Voorzitter
 9. 5.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001386 Besluit over Aanwijzing vestiging gronden voorkeursrechtsbeschikking Tweebosbuurt

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb000920 Raadsvoorstel over vaststellen aanwijzing vestiging gronden voorkeursrechtbeschikking Tweebosbuurt
  00:34:29 - - Voorzitter
  00:34:38 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  00:34:40 - - Voorzitter
  00:34:44 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  00:34:47 - - Voorzitter
  00:34:48 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  00:34:50 - - Voorzitter
  00:34:51 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  00:34:52 - - Voorzitter
 10. 5.2

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001388 Besluit over Grondexploitatie ‘Robbenoordplein’

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb008293 Raadsvoorstel over Opening Grex Robbenoordplein
  00:34:56 - - Voorzitter
  00:35:03 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  00:35:05 - - Voorzitter
  00:35:06 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  00:35:07 - - Voorzitter
  00:35:08 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  00:35:09 - - Voorzitter
  00:35:10 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  00:35:11 - - Voorzitter
 11. 5.3

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001390 Besluit over Bestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Amaliahaven 380 kV’

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb000594 Raadsvoorstel over vaststelling PBP Hoogspanningsstation Amaliahaven 380 kV
  00:35:14 - - Voorzitter
 12. 5.4

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001391 Besluit over Het aanvragen van bijdrageregeling Ontplofbare oorlogsresten 2023

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb000731 Raadsvoorstel over aanvraag Bijdrageregeling Ontplofbare Oorlogsresten over het jaar 2023
  00:35:27 - - Voorzitter
 13. 5.5

  A. een gedeelte van de Pieter van Vollenhovenweg;
  B. een gedeelte van de Theemsweg;
  C. een gedeelte van de Kesterenstraat.


  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb000189 Besluit over voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Kesterenstraat
  Besluiten 24bb000188 Besluit over voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Pieter van Vollenhovenweg
  Besluiten 24bb000187 Besluit over voorstel tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Theemsweg

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb000191 Raadsvoorstel over wegonttrekkingen Pieter van Vollenhovenweg, Theemsweg en Kesterenstraat
  00:35:39 - - Voorzitter
 14. 6
  REGULIERE DEBATTEN
 15. 6.1

  A. Het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie ‘Een koers tot 2040 en acties voor de komende 5 jaar’;
  B. Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Huizen in de regio’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.


  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Bijlagen

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 24bb001675 Een sociale woonvisie
  Amendementen 24bb001676 Geen doekjes voor het bloeden
  Amendementen 24bb001679 In een groeiende stad groeit ook de sociale voorraad
  Amendementen 24bb001682 Particulier sociaal niet meetellen
  Amendementen 24bb001678 Proberen is geen ambitie
  Amendementen 24bb001677 Rotterdamse leegstandsaanpak
  Amendementen 24bb001680 Verkamering? Niet ten koste van leefbaarheid
  Amendementen 24bb001681 Woonvisie

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001403 Besluit over Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘’Huizen in de regio’
  Besluiten 24bb001402 Besluit over Woonvisie ‘Een koers tot 2040 en acties voor de komende 5 jaar’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001587 ( Woning ) nood, vergeet het laaghangend fruit niet
  Moties 24bb001622 Afschaffen van de kostendelersnorm voor mensen die een AOW ontvangen!
  Moties 24bb001601 Ambitie beëindigen dakloosheid in 2030
  Moties 24bb001600 Bankslapers
  Moties 24bb001568 Behoud sociale voorraad
  Moties 24bb001608 Beter benutten, behoud kleine woningen
  Moties 24bb001571 Bewoners aan Zet!
  Moties 24bb001615 Campagne meldt huur intimidatie en woningmarktdiscriminatie!
  Moties 24bb001573 Concrete doelen om dakloosheid op te lossen
  Moties 24bb001604 Creatieve denkkracht actief betrekken
  Moties 24bb001576 Doorstroming moet geen hogere woonlasten betekenen
  Moties 24bb001589 Doorstroom van senioren
  Moties 24bb001620 Draai de verhoging van de grondprijs voor sociale huurwoningen terug
  Moties 24bb001616 Dringende uitbreiding woningsplitsing in heel Rotterdam
  Moties 24bb001609 Een sociale stad is in evenwicht
  Moties 24bb001586 Een voorbeeld uit Maassluis?
  Moties 24bb001580 Eerst zelfbewoning en dan misschien beleggers
  Moties 24bb001593 Garandeer en accommodeer de leefbaarheid in wijken!
  Moties 24bb001619 Gebruik concrete belastinginstrumenten voor echt betaalbaar wonen
  Moties 24bb001618 Gebruik concrete instrumenten voor echt betaalbaar wonen
  Moties 24bb001582 Geef Rotterdammers meer zeggenschap over wonen en bouwen
  Moties 24bb001592 Geen bed, geen business
  Moties 24bb001598 Geen hotels maar Housing First in leegstaande kantoorgebouwen
  Moties 24bb001585 Handen uit de mouwen, tijd om te gaan bouwen!
  Moties 24bb001611 Help de corporaties van de vennootschapsbelasting af
  Moties 24bb001577 Help ouderen naar passende woonruimte in hun wijk en buurt
  Moties 24bb001578 Houdt voorraad sociale huurwoningen op peil
  Moties 24bb001599 Kraken gaat door
  Moties 24bb001579 Laat zien wat je verkoopt aan sociaal vastgoed
  Moties 24bb001607 Luister ook naar de zwijgende meerderheid
  Moties 24bb001614 Meedoen of afhaken
  Moties 24bb001584 Meer gevelbehoud & optoppen
  Moties 24bb001588 Meer ruimte
  Moties 24bb001570 Meer sociale huurwoningen nodig
  Moties 24bb001564 Niet zomaar slopen en altijd goed renoveren
  Moties 24bb001566 Nodig het GOH uit bij het bestuurlijk overleg tussen de wethouder en de woningcorporaties
  Moties 24bb001590 Nu samenwonen maakt ook een woning vrij
  Moties 24bb001610 Onafhankelijke huurdersondersteuning in het Sociaal Statuut
  Moties 24bb001562 Onderzoek naar de mogelijkheden tot ( her ) oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf
  Moties 24bb001617 Ontwikkeling coöperatieve pilotwijk Woonhof Wielewaal
  Moties 24bb001606 Rijk en gemeente samen kletsen met de nieuwe Europese commissie
  Moties 24bb001591 Samenwonen maakt ook een woning vrij
  Moties 24bb001581 Sociaal bouwen in rijke wijken
  Moties 24bb001595 Sociaaljuridische ondersteuning
  Moties 24bb001575 Steun voor woningeigenaren bij het isoleren van woningen
  Moties 24bb001572 Stimuleer innovatieve woonvormen
  Moties 24bb001621 Stop met het schenden van het recht op adequate huisvesting
  Moties 24bb001565 Structurele en onafhankelijke professionele bewonersondersteuning
  Moties 24bb001612 Sturen op acceptabele woonlasten
  Moties 24bb001569 Sturen op sociale huurwoningen minimaal op peil houden
  Moties 24bb001603 Urgentieverklaringen
  Moties 24bb001574 Van leegstand naar bewoonbaar
  Moties 24bb001594 Vergroot de sociale voorraad
  Moties 24bb001583 Verleid empty nestors met een aantrekkelijk woonaanbod
  Moties 24bb001567 Voorkom machtsmisbruik anti-kraakbureaus
  Moties 24bb001596 Voorkom ruimtelijke segregatie en te hoge woonlasten door te stoppen met passend toewijzen
  Moties 24bb001597 Voorkomen dakloosheid als gevolg van huisuitzettingen
  Moties 24bb001602 Wethouder Wonen ( mede- ) verantwoordelijk voor dakloosheidsbeleid
  Moties 24bb001613 Wonen is meer dan een dak boven je hoofd
  Moties 24bb001605 Zurich en Berlijn coöperatief lekker bezig

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb001044 Raadsvoorstel over Rapport Rekenkamer Rotterdam Huizen in de regio
  Raadsvoorstellen 24bb000950 Raadsvoorstel over Rotterdams Woonvisie (definitief)

  Themapagina's

  Soort   Thema
  Themapagina's   Woonvisie
  00:37:08 - - Voorzitter
  00:37:44 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:40:39 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  00:41:06 - - Voorzitter
  00:41:07 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  00:42:52 - - Voorzitter
  00:44:18 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:46:22 - - Voorzitter
  00:46:25 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  00:46:35 - - Voorzitter
  00:46:37 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:49:38 - - Voorzitter
  00:50:00 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:51:24 - - Voorzitter
  00:51:31 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:54:17 - - Voorzitter
  00:54:38 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:55:06 - - Voorzitter
  00:55:08 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  00:56:25 - - Voorzitter
  00:56:26 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  00:57:11 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  00:57:30 - - Voorzitter
  00:57:33 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  00:58:10 - - Voorzitter
  00:58:11 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  00:58:21 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  00:59:02 - - Voorzitter
  00:59:45 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:02:23 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:02:26 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:02:27 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:02:42 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:03:21 - - Voorzitter
  01:03:26 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:04:08 - - Voorzitter
  01:04:09 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:04:34 - - Voorzitter
  01:04:43 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:05:18 - - Voorzitter
  01:05:19 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:05:36 - - Voorzitter
  01:05:37 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:09:13 - - Voorzitter
  01:09:14 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:09:22 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:09:25 - - Voorzitter
  01:09:26 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:09:40 - - Voorzitter
  01:09:46 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:09:49 - - Voorzitter
  01:09:50 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:10:10 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:10:15 - - Voorzitter
  01:10:20 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:10:33 - - Voorzitter
  01:10:34 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:10:53 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:11:00 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:11:48 - - Voorzitter
  01:11:50 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  01:12:04 - - Voorzitter
  01:12:04 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:12:39 - - Voorzitter
  01:13:25 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:15:05 - - Voorzitter
  01:15:31 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:16:28 - - Voorzitter
  01:16:40 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:17:49 - - Voorzitter
  01:18:06 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:19:17 - - Voorzitter
  01:19:19 - - C. (Caroline) van Aalst (Leefbaar Rotterdam)
  01:19:47 - - Voorzitter
  01:19:48 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:21:31 - - Voorzitter
  01:21:39 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  01:22:07 - - Voorzitter
  01:22:42 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:24:24 - - Voorzitter
  01:24:27 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:24:53 - - Voorzitter
  01:24:54 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:25:21 - - Voorzitter
  01:25:22 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:26:08 - - Voorzitter
  01:26:09 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:26:17 - - Voorzitter
  01:26:18 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:26:55 - - Voorzitter
  01:26:55 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:27:17 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:28:01 - - Voorzitter
  01:28:02 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:29:11 - - Voorzitter
  01:29:12 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:29:54 - - Voorzitter
  01:29:55 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:30:34 - - Voorzitter
  01:30:38 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:31:33 - - Voorzitter
  01:31:34 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:32:02 - - Voorzitter
  01:32:07 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:33:05 - - Voorzitter
  01:33:06 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:33:56 - - Voorzitter
  01:33:57 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:34:07 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:34:10 - - Voorzitter
  01:34:11 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  01:34:41 - - Voorzitter
  01:34:41 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:35:28 - - Voorzitter
  01:35:29 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  01:35:51 - - Voorzitter
  01:35:51 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:36:14 - - Voorzitter
  01:36:15 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  01:36:30 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:37:00 - - Voorzitter
  01:37:04 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  01:37:37 - - Voorzitter
  01:37:38 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:38:08 - - Voorzitter
  01:38:10 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:38:45 - - Voorzitter
  01:38:46 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:39:10 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:39:19 - - Voorzitter
  01:39:19 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:39:51 - - Voorzitter
  01:39:52 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:39:59 - - Voorzitter
  01:39:59 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:40:12 - - Voorzitter
  01:40:13 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:40:20 - - Voorzitter
  01:40:21 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:40:23 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:40:53 - - Voorzitter
  01:40:57 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:41:30 - - Voorzitter
  01:41:31 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:41:59 - - Voorzitter
  01:41:59 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:42:29 - - Voorzitter
  01:42:30 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:42:46 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:43:17 - - Voorzitter
  01:43:19 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:43:24 - - Voorzitter
  01:43:27 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  01:44:02 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:44:29 - - Voorzitter
  01:44:31 - - T. (Thomas) Roskam (Leefbaar Rotterdam)
  01:44:52 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:45:01 - - Voorzitter
  01:45:01 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:45:32 - - Voorzitter
  01:45:33 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:46:01 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:47:00 - - Voorzitter
  01:47:01 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  01:47:11 - - Voorzitter
  01:47:14 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  01:47:44 - - Voorzitter
  01:47:45 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:48:31 - - Voorzitter
  01:48:32 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  01:49:09 - - Voorzitter
  01:49:11 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:49:50 - - Voorzitter
  01:49:52 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:50:25 - - Voorzitter
  01:50:29 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:51:01 - - Voorzitter
  01:51:03 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  01:51:41 - - Voorzitter
  01:51:44 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:51:48 - - Voorzitter
  01:51:49 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  01:52:18 - - Voorzitter
  01:52:18 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:53:05 - - Voorzitter
  01:53:06 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  01:53:18 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:54:01 - - Voorzitter
  01:54:02 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  01:54:27 - - Voorzitter
  01:54:28 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:55:03 - - Voorzitter
  01:55:03 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  01:55:23 - - Voorzitter
  01:55:23 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:56:02 - - Voorzitter
  01:56:04 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:56:06 - - Voorzitter
  01:56:06 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:56:24 - - Voorzitter
  01:56:32 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:56:52 - - Voorzitter
  01:56:53 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  01:56:58 - - Voorzitter
  01:56:59 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  01:58:14 - - Voorzitter
  01:58:41 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  01:58:59 - - Voorzitter
  01:59:01 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  01:59:19 - - Voorzitter
  01:59:19 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:02:22 - - Voorzitter
  02:02:24 - - E.P.J. (Erik) Verweij (VVD)
  02:03:18 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:08:17 - - Voorzitter
  02:08:21 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  02:08:51 - - Voorzitter
  02:08:52 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:10:02 - - Voorzitter
  02:10:04 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:10:42 - - Voorzitter
  02:10:43 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:11:22 - - Voorzitter
  02:11:23 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:11:40 - - Voorzitter
  02:11:40 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:12:05 - - Voorzitter
  02:13:57 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:19:25 - - Voorzitter
  02:19:58 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:23:03 - - Voorzitter
  02:23:13 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:24:53 - - Voorzitter
  02:25:31 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:27:47 - - Voorzitter
  02:27:54 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:28:52 - - Voorzitter
  02:28:54 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:29:00 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:29:12 - - Voorzitter
  02:29:13 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:29:18 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:29:26 - - Voorzitter
  02:29:27 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:29:30 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:29:41 - - Voorzitter
  02:29:41 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:29:59 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:30:19 - - Voorzitter
  02:30:19 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:30:40 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:30:53 - - Voorzitter
  02:30:54 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:31:17 - - Voorzitter
  02:31:23 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  02:31:44 - - Voorzitter
  02:31:45 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:31:54 - - Voorzitter
  02:31:55 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:32:12 - - Voorzitter
  02:32:12 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:32:18 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:32:27 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:32:53 - - Voorzitter
  02:32:53 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  02:33:37 - - Voorzitter
  02:33:39 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:33:50 - - Voorzitter
  02:33:52 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  02:34:07 - - Voorzitter
  02:34:13 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:34:51 - - Voorzitter
  02:35:12 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  02:38:39 - - Voorzitter
  02:39:45 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  02:41:44 - - Voorzitter
  02:42:20 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:43:27 - - Voorzitter
  02:43:29 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:43:43 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:43:59 - - Voorzitter
  02:43:59 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:44:04 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:44:20 - - Voorzitter
  02:44:21 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:44:41 - - Voorzitter
  02:44:41 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:44:50 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:45:02 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:45:12 - - Voorzitter
  02:45:17 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:45:34 - - Voorzitter
  02:45:36 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:45:44 - - Voorzitter
  02:45:48 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:46:02 - - Voorzitter
  02:46:02 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:46:11 - - Voorzitter
  02:46:12 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:46:37 - - Voorzitter
  02:46:39 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:46:45 - - Voorzitter
  02:46:47 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  02:46:58 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:47:19 - - Voorzitter
  02:47:22 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  02:47:45 - - Voorzitter
  02:47:46 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:48:04 - - Voorzitter
  02:48:05 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:51:57 - - Voorzitter
  02:52:00 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  02:52:24 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:52:34 - - Voorzitter
  02:52:35 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  02:53:06 - - Voorzitter
  02:53:07 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:53:17 - - Voorzitter
  02:53:17 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  02:53:41 - - Voorzitter
  02:53:44 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:53:56 - - Voorzitter
  02:53:58 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:54:28 - - Voorzitter
  02:54:30 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  02:55:02 - - Voorzitter
  02:55:02 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  02:55:14 - - Voorzitter
  02:55:16 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:55:29 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:55:36 - - Voorzitter
  02:55:39 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  02:56:22 - - Voorzitter
  02:56:26 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:56:31 - - Voorzitter
  02:56:33 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  02:56:47 - - R.N. (Rashied) Dahoe (DENK)
  02:56:53 - - Voorzitter
  02:56:54 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  02:57:10 - - Voorzitter
  02:58:07 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:04:40 - - Voorzitter
  03:04:42 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  03:04:56 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:05:02 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  03:05:06 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:05:22 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  03:05:32 - - Voorzitter
  03:05:34 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:05:57 - - Voorzitter
  03:06:00 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:06:12 - - Voorzitter
  03:06:13 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  03:06:22 - - Voorzitter
  03:06:23 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:06:41 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:06:43 - - Voorzitter
  03:06:43 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:08:26 - - Voorzitter
  03:08:27 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  03:08:48 - - Voorzitter
  03:09:25 - - Voorzitter
  03:09:27 - - M. (Marcel) Verhoef (Leefbaar Rotterdam)
  03:09:47 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  03:10:28 - - Voorzitter
  03:11:37 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  03:11:43 - - Voorzitter
  03:12:05 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  03:12:12 - - Voorzitter
  03:12:40 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  03:12:42 - - Voorzitter
  04:23:55 - - Voorzitter
  04:24:38 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:26:27 - - Voorzitter
  04:26:30 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  04:26:45 - - Voorzitter
  04:26:47 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:30:53 - - Voorzitter
  04:30:55 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  04:31:28 - - Voorzitter
  04:31:30 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:33:10 - - Voorzitter
  04:33:11 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  04:33:41 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:38:39 - - Voorzitter
  04:38:41 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  04:39:18 - - Voorzitter
  04:39:20 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:39:51 - - Voorzitter
  04:39:52 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  04:39:59 - - Voorzitter
  04:40:01 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:50:47 - - Voorzitter
  04:50:48 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  04:51:01 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  04:52:03 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  04:52:05 - - Voorzitter
  04:52:06 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  04:52:36 - - Voorzitter
  04:52:38 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:09:58 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:10:19 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:11:03 - - Voorzitter
  05:11:08 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  05:11:37 - - Voorzitter
  05:11:38 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:12:43 - - Voorzitter
  05:12:44 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:13:25 - - Voorzitter
  05:13:27 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:14:09 - - Voorzitter
  05:14:10 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  05:14:45 - - Voorzitter
  05:15:04 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  05:16:35 - - Voorzitter
  05:16:39 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:17:22 - - Voorzitter
  05:17:24 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:18:18 - - Voorzitter
  05:18:21 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  05:18:47 - - Voorzitter
  05:18:48 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:22:04 - - Voorzitter
  05:22:05 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:22:23 - - Voorzitter
  05:22:32 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:23:23 - - Voorzitter
  05:23:24 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  05:23:37 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:23:43 - - Voorzitter
  05:23:44 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:23:46 - - Voorzitter
  05:23:48 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:30:12 - - Voorzitter
  05:30:12 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  05:30:58 - - Voorzitter
  05:31:00 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:35:06 - - Voorzitter
  05:35:15 - - R. (Ronald) Buijt (Wethouder)
  05:38:29 - - Voorzitter
  05:38:32 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:38:33 - - Voorzitter
  05:38:34 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:38:44 - - R. (Ronald) Buijt (Wethouder)
  05:40:10 - - Voorzitter
  05:40:14 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:40:33 - - R. (Ronald) Buijt (Wethouder)
  05:41:10 - - Voorzitter
  05:41:11 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:41:35 - - Voorzitter
  05:41:36 - - R. (Ronald) Buijt (Wethouder)
  05:43:06 - - Voorzitter
  05:43:09 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  05:43:42 - - Voorzitter
  05:43:49 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:44:12 - - Voorzitter
  05:44:22 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  05:44:56 - - Voorzitter
  05:44:57 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:46:30 - - Voorzitter
  05:46:31 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  05:46:43 - - Voorzitter
  05:46:46 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:47:25 - - Voorzitter
  05:47:25 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  05:47:48 - - Voorzitter
  05:47:50 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:48:17 - - Voorzitter
  05:48:20 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  05:48:44 - - R. (Ronald) Buijt (Wethouder)
  05:49:02 - - Voorzitter
  05:49:07 - - T.B. (Tim) Versnel (Wethouder)
  05:52:41 - - Voorzitter
  05:53:21 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  05:53:42 - - Voorzitter
  05:53:47 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  05:53:48 - - Voorzitter
  05:53:53 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:53:57 - - Voorzitter
  05:54:00 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  05:54:35 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  05:55:53 - - Voorzitter
  05:55:54 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  05:56:02 - - Voorzitter
  05:56:03 - - P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS)
  05:56:12 - - Voorzitter
  06:15:56 - - Voorzitter
  06:16:32 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  06:17:30 - - Voorzitter
  06:17:37 - - T.J. (Tjalling) Vonk (ChristenUnie)
  06:18:28 - - Voorzitter
  06:18:34 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  06:19:22 - - Voorzitter
  06:19:25 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  06:20:12 - - Voorzitter
  06:20:16 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  06:20:41 - - Voorzitter
  06:20:44 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  06:21:29 - - Voorzitter
  06:21:35 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  06:21:46 - - Voorzitter
  06:21:47 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  06:21:53 - - Voorzitter
  06:21:54 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  06:21:57 - - Voorzitter
  06:22:09 - - V.A. (Vanessa) Bruin (Leefbaar Rotterdam)
  06:22:10 - - Voorzitter
  06:22:27 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  06:22:31 - - Voorzitter
  06:23:08 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  06:23:11 - - Voorzitter
  06:28:03 - - Voorzitter
  06:28:35 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  06:32:12 - - Voorzitter
 16. 6.2

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Bijlagen

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 24bb001683 Ratten experience center

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001404 Besluit over De nota ‘Dierenwelzijn 2023-2026’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001648 Alle dieren blij, maak Rotterdam proefdiervrij
  Moties 24bb001644 Behoud goede waterkwaliteit met de meerkoetpaal
  Moties 24bb001625 Blub Blub, ding dong ( visdeurrbel )
  Moties 24bb001624 De bewoner helpt een handje mee
  Moties 24bb001626 Dieren zijn geen straatentertainment
  Moties 24bb001649 Doe mee met de mondiale beweging voor minder dode dieren op ons bord
  Moties 24bb001647 Ecopark Blijdorp
  Moties 24bb001645 Geen trap voor mij, via een natuurvriendelijke oever kan ik er beter bij
  Moties 24bb001630 Gespreid betalen bij de dierenarts
  Moties 24bb001628 Handhaaf voederverbod voor meer genot
  Moties 24bb001646 Hengelen is geen sport
  Moties 24bb001640 Keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen
  Moties 24bb001627 Laatste rustplaats ook voor Rotterdamse huisdieren
  Moties 24bb001642 Men zit aan de taks, breng terug de minimax
  Moties 24bb001641 Nee tegen deze vorm van NME
  Moties 24bb001643 Ongedierte bestaat niet
  Moties 24bb001639 Paardensport is dierenleed
  Moties 24bb001638 Publiekscampagne om de duiven te helpen
  Moties 24bb001623 Rattenhotel
  Moties 24bb001650 Rotatouille
  Moties 24bb001635 Rotterdam stringfootvrij
  Moties 24bb001631 Snelweg en snackbar voor egels
  Moties 24bb001634 Stop de rattenmoord
  Moties 24bb001633 Van signaleren naar acteren
  Moties 24bb001637 Vegan Floating Farm
  Moties 24bb001636 Veilig op ( de ) weg
  Moties 24bb001632 Verbied dierenshows op straat
  Moties 24bb001629 Verzeker je dier, van kat tot konijn of terriër

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb008373 Raadsvoorstel over Nota Dierenwelzijn 2023-2026
  06:32:25 - - Voorzitter
  06:33:09 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:35:02 - - Voorzitter
  06:35:05 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  06:35:38 - - Voorzitter
  06:35:41 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:36:04 - - Voorzitter
  06:36:06 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  06:36:20 - - Voorzitter
  06:36:21 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:36:45 - - Voorzitter
  06:36:46 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  06:37:06 - - Voorzitter
  06:37:09 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:38:22 - - Voorzitter
  06:38:25 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  06:38:51 - - Voorzitter
  06:38:53 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:39:11 - - Voorzitter
  06:39:13 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  06:39:52 - - Voorzitter
  06:39:55 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:40:21 - - Voorzitter
  06:40:23 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  06:40:44 - - Voorzitter
  06:40:45 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:41:05 - - Voorzitter
  06:41:17 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:42:14 - - Voorzitter
  06:42:21 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  06:42:42 - - Voorzitter
  06:42:43 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:43:02 - - Voorzitter
  06:43:03 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  06:43:13 - - Voorzitter
  06:43:14 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:43:31 - - Voorzitter
  06:43:42 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  06:43:55 - - Voorzitter
  06:43:56 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:44:11 - - Voorzitter
  06:45:17 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  06:47:28 - - Voorzitter
  06:48:02 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  06:49:07 - - Voorzitter
  06:49:10 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  06:50:11 - - Voorzitter
  06:50:13 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  06:50:34 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  06:51:14 - - Voorzitter
  06:51:39 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  06:52:05 - - Voorzitter
  06:52:34 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  06:55:04 - - Voorzitter
  06:55:06 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:55:34 - - Voorzitter
  06:55:37 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  06:56:56 - - Voorzitter
  06:56:56 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  06:57:10 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  06:57:27 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  06:57:55 - - Voorzitter
  06:57:57 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  06:58:14 - - Voorzitter
  06:58:14 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:00:35 - - Voorzitter
  07:02:36 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  07:03:50 - - Voorzitter
  07:03:55 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  07:04:34 - - Voorzitter
  07:05:10 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:09:12 - - Voorzitter
  07:09:13 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  07:09:22 - - Voorzitter
  07:09:24 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:12:06 - - Voorzitter
  07:12:46 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:15:37 - - Voorzitter
  07:15:39 - - M.Y. (Mina) Morkoç (GroenLinks)
  07:16:05 - - Voorzitter
  07:16:07 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  07:16:20 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:17:20 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:17:21 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:17:35 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:17:39 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:17:50 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:17:52 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:18:04 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:18:06 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  07:18:31 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:18:34 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:22:12 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:22:14 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:22:25 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:22:26 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:23:38 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:23:40 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:23:58 - - Plaatsvervangend voorzitter
  07:24:00 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:25:16 - - Voorzitter
  07:25:17 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:25:31 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:29:08 - - Voorzitter
  07:29:10 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:29:20 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:35:22 - - Voorzitter
  07:35:25 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  07:35:53 - - Voorzitter
  07:35:56 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:36:32 - - Voorzitter
  07:36:34 - - M.S. (Marike) Abrahamse (VVD)
  07:36:48 - - Voorzitter
  07:36:49 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:37:12 - - Voorzitter
  07:37:13 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:37:34 - - Voorzitter
  07:37:37 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:38:55 - - Voorzitter
  07:38:58 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:40:45 - - Voorzitter
  07:40:47 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:41:17 - - Voorzitter
  07:41:18 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:41:35 - - Voorzitter
  07:41:36 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:41:56 - - Voorzitter
  07:41:57 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:42:09 - - Voorzitter
  07:42:21 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  07:42:40 - - Voorzitter
  07:42:44 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:42:45 - - Voorzitter
  07:42:49 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  07:43:22 - - Voorzitter
  07:43:24 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:43:42 - - Voorzitter
  07:43:44 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  07:43:56 - - Voorzitter
  07:43:57 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:44:06 - - Voorzitter
  07:44:07 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  07:44:32 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:45:13 - - Voorzitter
  07:45:20 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:47:10 - - Voorzitter
  07:47:12 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:48:09 - - Voorzitter
  07:48:09 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  07:48:35 - - Voorzitter
  07:48:37 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  07:48:59 - - Voorzitter
 17. 7
  TWEEMINUTENDEBATTEN
 18. 7.1

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001405 Besluit over De nota ‘Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027’

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001651 Breng hun offers aan het licht
  Moties 24bb001652 Is vallen en opstaan de norm voor onze ouderen?

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 23bb008013 Raadsvoorstel over Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027
 19. 7.2

  a. Kadernota accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording rekening 2023 en volgende;
  b. Herziening van de Controleverordening 2023;
  c. Tweede herziening van de Verordening Financiën Rotterdam 2021.
  d. Lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording.  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.


  Dit onderwerp is behandeld als hamerstuk.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb000407 Besluit over Controleverordening Rotterdam 2023
  Besluiten 24bb000406 Besluit over Kadernota accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording rekening 2023 en volgende
  Besluiten 24bb000409 Besluit over lijst van relevante wet- en regelgeving 2023 ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording
  Besluiten 24bb000408 Besluit over Verordening financiën Rotterdam 2021 (tweede herziening)

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb000405 Raadsvoorstel over herziening interne regelgeving rechtmatigheidsverantwoording
  00:35:59 - - Voorzitter
 20. 7.3

  Portefeuillehouder: wethouder Kasmi.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001406 Besluit over vaststelling van het gewijzigde burgerinitiatief “Boijmans moet open!”

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb001200 Het gewijzigd vaststellen van het Burgerinitiatief “Boijmans moet open!”
  07:56:38 - - Voorzitter
  07:56:58 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  07:57:40 - - Voorzitter
  07:57:52 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  07:59:51 - - Voorzitter
  07:59:57 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  07:59:58 - - Voorzitter
  08:00:00 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  08:00:01 - - Voorzitter
  08:00:04 - - J.M. (Joan) Nunnely (D66)
  08:00:08 - - Voorzitter
  08:00:20 - - D.J. (Diederik) van Dommelen (VVD)
  08:01:21 - - Voorzitter
  08:01:23 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  08:01:39 - - Voorzitter
  08:01:44 - - S. (Said) Kasmi (Wethouder)
  08:01:44 - - Voorzitter
  08:01:53 - - S. (Said) Kasmi (Wethouder)
  08:04:44 - - Voorzitter
 21. 7.4

  Portefeuillehouder: wethouder Buijt.


  Dit onderwerp is behandeld als hamerstuk.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001407 Besluit over vaststelling van de zienswijze inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb001347 Raadsvoorstel over 2e Zienswijze gemeenteraad mbt wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) inzake Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
  00:36:23 - - Voorzitter
  00:36:36 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  00:36:37 - - Voorzitter
 22. 7.5

  Portefeuillehouder: wethouder Buijt.


  Dit onderwerp is behandeld als hamerstuk.

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 24bb001408 Besluit over vaststelling van de zienswijze inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rijnmond

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 24bb001354 Raadsvoorstel over Zienswijze gemeenteraad mbt wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) inzake Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Rotterdam – Rijnmond (GGD)
  00:36:42 - - Voorzitter
  00:36:51 - - R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren)
  00:36:53 - - Voorzitter
 23. 7.6

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001654 Bring back BOB bus
  Moties 24bb001655 De beste taxichauffeur van Rotterdam is....
  Moties 24bb001653 Fair Fare: erkenning voor Rotterdamse taxichauffeurs die het wel goed doen
  Moties 24bb001656 Stimuleer elektrificering taxi's
  08:04:47 - - Voorzitter
  08:04:55 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  08:06:51 - - Voorzitter
  08:06:56 - - D.P.A. (Dennis) Tak (PvdA)
  08:07:14 - - Voorzitter
  08:07:36 - - S.J.C. (Simon) Becker (VVD)
  08:08:43 - - Voorzitter
  08:08:48 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  08:09:38 - - Voorzitter
  08:09:40 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  08:10:29 - - Voorzitter
  08:10:33 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  08:10:49 - - Voorzitter
  08:11:03 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:12:30 - - Voorzitter
  08:12:34 - - A.R. (Ardi) Oostdijk (Forum voor Democratie)
  08:13:01 - - Voorzitter
  08:13:02 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:13:31 - - Voorzitter
  08:13:35 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  08:13:43 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:13:51 - - Voorzitter
  08:13:55 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  08:14:44 - - Voorzitter
  08:14:45 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:15:05 - - Voorzitter
  08:15:29 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  08:19:08 - - Voorzitter
  08:19:10 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:19:28 - - Voorzitter
  08:19:29 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  08:20:46 - - Voorzitter
  08:20:47 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  08:21:04 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  08:23:18 - - Voorzitter
  08:23:21 - - M.H. (Marvin) Biljoen (GroenLinks)
  08:23:40 - - Voorzitter
  08:23:43 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  08:24:18 - - Voorzitter
 24. 7.7

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001658 Draai betaald parkeren terug
  Moties 24bb001657 Parkeren met perspectief
  08:24:29 - - Voorzitter
  08:24:37 - - R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn (CDA)
  08:25:27 - - Voorzitter
  08:25:36 - - S.J.C. (Simon) Becker (VVD)
  08:26:36 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  08:27:03 - - Voorzitter
  08:27:11 - - D.P.A. (Dennis) Tak (PvdA)
  08:27:38 - - Voorzitter
  08:27:54 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  08:31:57 - - Voorzitter
  08:32:18 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  08:32:23 - - Voorzitter
  08:32:26 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  08:32:32 - - Voorzitter
  08:32:54 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  08:32:58 - - Voorzitter
  08:33:19 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  08:33:51 - - Voorzitter
  08:33:53 - - C.M. (Chantal) Zeegers (Wethouder)
  08:34:14 - - Voorzitter
 25. 7.8

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar en de burgemeester.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001670 Blijf met PMG ook in de buurt
  Moties 24bb001663 Breek met werk de aantrekkingskracht van het snelle criminele geld
  Moties 24bb001666 Communicatie preventie met gezag, wat zeggie?
  Moties 24bb001660 Concrete plannen voor dienstverlening LVB
  Moties 24bb001671 Geef buurtvaders meer kracht
  Moties 24bb001664 Gesloten rijen voorkomt ronselen
  Moties 24bb001669 Goede raad komt voort uit slechte ervaring
  Moties 24bb001662 Onderzoek negatieve jeugdervaringen en crimineel gedrag
  Moties 24bb001668 Preventie in praktijk doe je met de wijk
  Moties 24bb001667 Social-media-platformen mogen we best aanspreken voor preventie met gezag
  Moties 24bb001665 Thuiszitters zijn kwetsbaar en verdienen aandacht van preventie met gezag
  Moties 24bb001659 Traumahulp voor slachtoffers van ronselen
  Moties 24bb001661 Zingeving en passie
  08:34:32 - - Voorzitter
  08:34:43 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  08:35:52 - - Voorzitter
  08:36:18 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  08:37:03 - - Voorzitter
  08:37:04 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  08:38:19 - - Voorzitter
  08:38:26 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  08:38:28 - - Voorzitter
  08:38:38 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  08:39:10 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  08:39:56 - - Voorzitter
  08:40:02 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  08:41:41 - - Voorzitter
  08:42:12 - - P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (VVD)
  08:43:11 - - Voorzitter
  08:43:33 - - S. (Sarah) Reitema (PvdA)
  08:44:28 - - Voorzitter
  08:44:54 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  08:46:38 - - Voorzitter
  08:46:49 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  08:49:43 - - Voorzitter
  08:50:39 - - F. (Faouzi) Achbar (Wethouder)
  08:51:22 - - Voorzitter
  08:51:23 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  08:51:58 - - Voorzitter
  08:52:04 - - F. (Faouzi) Achbar (Wethouder)
  08:53:13 - - Voorzitter
  08:53:15 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  08:53:46 - - Voorzitter
  08:53:50 - - F. (Faouzi) Achbar (Wethouder)
  08:57:11 - - Plaatsvervangend voorzitter
  08:57:12 - - I. (Ingrid) van Wifferen (D66)
  08:57:25 - - Plaatsvervangend voorzitter
  08:57:25 - - F. (Faouzi) Achbar (Wethouder)
  08:58:14 - - Plaatsvervangend voorzitter
  08:58:15 - - S. (Serkan) Soytekin (DENK)
  08:58:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  08:58:26 - - F. (Faouzi) Achbar (Wethouder)
  08:58:33 - - Plaatsvervangend voorzitter
  08:58:36 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  09:00:48 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:00:57 - - J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)
  09:01:24 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  09:02:45 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:02:54 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  09:02:56 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:03:01 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  09:04:10 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:04:48 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  09:05:09 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:05:10 - - A. (Ahmed) Aboutaleb (Burgemeester)
  09:06:07 - - Plaatsvervangend voorzitter
 26. 7.9

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 24bb001672 Er is geen lift naar succes, gemeente Rotterdam moet zelf de trap nemen
  09:06:13 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:06:28 - - D.P.A. (Dennis) Tak (PvdA)
  09:07:21 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:07:33 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  09:07:39 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:08:05 - - V.P.G. (Vincent) Karremans (Wethouder)
  09:08:20 - - Plaatsvervangend voorzitter
  09:55:35 - - Voorzitter
  09:56:08 - - E. (Elika) Rehim Zadeh (DENK)
  09:56:30 - - Voorzitter
  09:56:54 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  09:56:59 - - Voorzitter
  09:57:01 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  09:57:02 - - Voorzitter
  09:57:16 - - B. (Benvenido) van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
  09:57:24 - - Voorzitter
  09:57:28 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  09:57:38 - - Voorzitter
  09:57:40 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  09:57:41 - - Voorzitter
 27. 8
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
 28. 8.1

  Portefeuillehouder: wethouder Achbar.


  Negatief behandeladvies: De motie is niet beleidsarm en er zitten mogelijk ook financiële consequenties aan.


  Dit onderwerp is ingetrokken door de indiener.

 29. 9

  09:58:30 - - Voorzitter
  09:58:41 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  09:59:02 - - Voorzitter
  09:59:06 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  09:59:07 - - Voorzitter
  09:59:10 - - M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1)
  09:59:20 - - Voorzitter
  09:59:23 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  10:01:20 - - Voorzitter
  10:01:26 - - T. (Tim) de Haan (D66)
  10:01:58 - - Voorzitter
  10:02:00 - - I. (Imane) Elfilali (Volt)
  10:03:14 - - Voorzitter
  10:03:16 - - T.S.J. (Theo) Coşkun (SP)
  10:03:35 - - Voorzitter
  10:03:42 - - B. (Bart) van Drunen (Leefbaar Rotterdam)
  10:04:13 - - Voorzitter
  10:04:17 - - I. (Ingrid) Coenradie (Leefbaar Rotterdam)
  10:04:55 - - Voorzitter
  10:05:10 - - A. (Astrid) Kockelkoren (GroenLinks)
  10:05:52 - - Voorzitter
  10:26:22 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  10:26:27 - - Voorzitter
  10:26:30 - - G.J. (Co) Engberts (PvdA)
  10:26:34 - - Voorzitter
  10:40:09 - - A.J.A. (Agnes) Maassen (D66)
  10:40:14 - - Voorzitter
  10:40:48 - - P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (VVD)
  10:40:56 - - Voorzitter
 30. 10

  10:45:23 - - Voorzitter