Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (2018-2022)

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (2018-2022)

woensdag 26 januari 2022

15:00
Locatie

digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De vergaderstukken zijn per e-mail behandeld. In de overlegvergadering heeft de voorzitter geconcludeerd dat de commissie akkoord is met de voorgelegde pv-stukken.

 3. 3

  De besluitenlijst is vastgesteld d.d. 26 januari 2022.

 4. 4
  1.03. Ingekomen stukken
 5. 5

  Nummer: 21bb15917 (met bijlagen 21bb15911, 21bb15916)
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel college toezegging 21bb9158 over Tussenevaluatie Leerwerkakkoord
  Datum: 21-12-2021
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Is behandeld in overlegvergadering van 26 januari 2022


  Nummer: 22bb150
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie De Oude, Vonk e.a. over ‘Allemaal toppers’ 21bb12367
  Datum: 18-01-2022
  Afzender: College van BenW
  Besluit:: De raad is geadviseerd de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 22bb201
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel moties over Onbekend maakt onbemind 21bbl4164 en Uitje eigen koker 21bbl4129
  Datum: 18-01-2022
  Afzender: College van BenW
  Besluit: De raad is geadviseerd de moties als afgedaan te beschouwen

 6. 6

  Geen stukken ontvangen.

 7. 7

  Nummer: 21bb16675 (met bijlage 21bb16676, 21bb16677)
  Onderwerp: Evaluatie twee pilots naar aanleiding initiatiefnotitie Pilot volwassenensportfonds, afdoening toezegging 20bb14583
  Datum: 24-12-2021
  Afzender: wethouder Grauss
  Besluit: Is besproken in overlegvergadering van 26 januari 2022

 8. 9

 9. 10

  Er zijn geen op- of aanmerkingen op de planning WIISA en Lange Termijn agenda.

 10. 11
  1.07. Rondvraag en sluiting
 11. 12

 12. 13

  De voorzitter opent de openbare overlegvergadering om 15:00 uur.
  De voorzitter heet de wethouders Moti en Grauss welkom.

  00:00:01 - 00:02:50 - Versnel, T.B. (voorzitter)
 13. 14

  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren.
  De commissie stelt de agenda en de spreektijd van 2 uur vast.

  00:02:49 - 00:02:50 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:02:50 - 00:03:05 - Versnel, T.B. (voorzitter)
 14. 15

  De adviezenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:04 - 00:03:05 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:03:05 - 00:03:25 - Versnel, T.B. (voorzitter)
 15. 16

  Dit agendapunt is besproken met wethouder Grauss.


  Wethouder Grauss heeft de volgende toezeggingen gedaan:


  22bb845
  26 januari 2022
  Volwassenensportfonds Rotterdam


  Wethouder Grauss vraagt aan wethouder Eskes of er Rotterdam breed een visueel overzicht van sportlocaties inclusief buitensportmogelijkheden is.


  Grauss
  Schulddienstverlening
  16 februari 2022


  22bb847
  26 januari 2022
  Volwassenensportfonds Rotterdam vervolg


  Wethouder Grauss zegt toe het vervolg met het aanbieden van sport voor volwassenen met een laag inkomen aan de commissie schriftelijk nader toe te lichten. Hij informeert de commissie daarbij over wanneer het budget wordt besteed en wanneer de doelgroepen worden geselecteerd.


  Grauss
  Schulddienstverlening
  1 april 2022


  De commissie adviseert dit onderwerp voor de raadsvergadering van 3 februari 2022 te agenderen als B-onderwerp met een korte verklaring.

  00:03:24 - 00:03:25 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:03:25 - 00:04:04 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:04:04 - 00:04:07 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:04:07 - 00:04:08 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:04:08 - 00:07:44 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:07:44 - 00:07:53 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:07:53 - 00:12:58 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:12:58 - 00:13:12 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:13:12 - 00:13:13 - Wifferen, I. van (D66)
  00:13:13 - 00:13:15 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:13:15 - 00:17:01 - Wifferen, I. van (D66)
  00:17:01 - 00:17:16 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:17:16 - 00:17:17 - Hallema, A. (CDA)
  00:17:17 - 00:17:18 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:17:18 - 00:22:05 - Hallema, A. (CDA)
  00:22:05 - 00:22:43 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:22:43 - 00:22:45 - Roskam, T. (Leefbaar Rotterdam)
  00:22:45 - 00:22:48 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:22:48 - 00:22:51 - Roskam, T. (Leefbaar Rotterdam)
  00:22:51 - 00:22:52 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:22:52 - 00:23:56 - Roskam, T. (Leefbaar Rotterdam)
  00:23:56 - 00:24:13 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:24:13 - 00:24:43 - Wifferen, I. van (D66)
  00:24:43 - 00:24:53 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:24:53 - 00:25:25 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:25:25 - 00:30:04 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:30:04 - 00:30:05 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:30:05 - 00:30:07 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:30:07 - 00:42:18 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:42:18 - 00:42:27 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:42:27 - 00:43:09 - Wifferen, I. van (D66)
  00:43:09 - 00:43:11 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:43:11 - 00:43:51 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:43:51 - 00:43:52 - Wifferen, I. van (D66)
  00:43:52 - 00:43:53 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:43:53 - 00:43:59 - Wifferen, I. van (D66)
  00:43:59 - 00:44:02 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:44:02 - 00:45:14 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:45:14 - 00:45:22 - Wifferen, I. van (D66)
  00:45:22 - 00:45:24 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:45:24 - 00:53:24 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:53:24 - 00:53:27 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:53:27 - 00:54:09 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:54:09 - 00:54:11 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:54:11 - 00:55:16 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:55:16 - 00:55:18 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:55:18 - 00:56:15 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:56:15 - 00:56:17 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:56:17 - 00:59:02 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  00:59:02 - 00:59:07 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:59:07 - 00:59:38 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:59:38 - 00:59:40 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  00:59:40 - 01:00:17 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  01:00:17 - 01:00:18 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:00:18 - 01:00:20 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  01:00:20 - 01:00:33 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:00:33 - 01:00:34 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  01:00:34 - 01:00:35 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:00:35 - 01:00:38 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:00:38 - 01:08:35 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  01:08:35 - 01:09:29 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:09:29 - 01:09:38 - Grauss, M.K.A. (wethouder)
  01:09:38 - 01:11:54 - Versnel, T.B. (voorzitter)
 16. 17

  Dit agendapunt is besproken met wethouder Moti.


  Wethouder Moti heeft de volgende toezegging gedaan:


  22bb848
  26 januari 2022
  Tussenevaluatie Leerwerkakkoord


  Wethouder Moti zegt toe de mogelijkheid van een LWA Veiligheid te bezien.


  Moti
  Werk en Inkomen
  16 maart 2022


  De commissie vindt dat deze commissiebehandeling volstaat.

  01:11:53 - 01:11:54 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:11:54 - 01:12:10 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:12:10 - 01:12:11 - Moti, R. (wethouder)
  01:12:11 - 01:12:12 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:12:12 - 01:12:14 - Moti, R. (wethouder)
  01:12:14 - 01:12:41 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:12:41 - 01:12:48 - Yildirim, D. (PvdA)
  01:12:48 - 01:12:50 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:12:50 - 01:16:50 - Yildirim, D. (PvdA)
  01:16:50 - 01:16:58 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:16:58 - 01:19:57 - Hallema, A. (CDA)
  01:19:57 - 01:20:06 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:20:06 - 01:24:13 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:24:13 - 01:24:27 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:24:27 - 01:24:29 - Wifferen, I. van (D66)
  01:24:29 - 01:24:30 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:24:30 - 01:26:56 - Wifferen, I. van (D66)
  01:26:56 - 01:29:06 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:29:06 - 01:49:29 - Moti, R. (wethouder)
  01:49:29 - 01:49:32 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:49:32 - 01:50:33 - Hallema, A. (CDA)
  01:50:33 - 01:50:36 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:50:36 - 01:52:22 - Moti, R. (wethouder)
  01:52:22 - 01:52:25 - Hallema, A. (CDA)
  01:52:25 - 01:52:32 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:52:32 - 01:52:37 - Moti, R. (wethouder)
  01:52:37 - 01:52:38 - Hallema, A. (CDA)
  01:52:38 - 01:53:18 - Moti, R. (wethouder)
  01:53:18 - 01:53:20 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:53:20 - 01:53:45 - Hallema, A. (CDA)
  01:53:45 - 01:54:27 - Moti, R. (wethouder)
  01:54:27 - 01:54:30 - Hallema, A. (CDA)
  01:54:30 - 01:54:38 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:54:38 - 01:56:03 - Yildirim, D. (PvdA)
  01:56:03 - 01:56:05 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:56:05 - 01:58:14 - Moti, R. (wethouder)
  01:58:14 - 01:58:17 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  01:58:17 - 02:00:06 - Yildirim, D. (PvdA)
  02:00:06 - 02:00:16 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:00:16 - 02:00:29 - Wifferen, I. van (D66)
  02:00:29 - 02:00:31 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:00:31 - 02:01:17 - Yildirim, D. (PvdA)
  02:01:17 - 02:01:19 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:01:19 - 02:02:05 - Wifferen, I. van (D66)
  02:02:05 - 02:02:07 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:02:07 - 02:03:08 - Yildirim, D. (PvdA)
  02:03:08 - 02:03:15 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:03:15 - 02:03:17 - Wifferen, I. van (D66)
  02:03:17 - 02:03:21 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:03:21 - 02:05:28 - Moti, R. (wethouder)
  02:05:28 - 02:05:32 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:05:32 - 02:06:12 - Yildirim, D. (PvdA)
  02:06:12 - 02:06:14 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:06:14 - 02:06:52 - Moti, R. (wethouder)
  02:06:52 - 02:06:58 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:06:58 - 02:16:25 - Moti, R. (wethouder)
  02:16:25 - 02:17:47 - Versnel, T.B. (voorzitter)
 17. 18

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.18 uur.

  02:17:46 - 02:17:47 - Versnel, T.B. (voorzitter)
  02:17:47 - 02:17:47 - Versnel, T.B. (voorzitter)