Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvoorstellen

Raadsvoorstel over afdoening motie Vonk over kader voor conversie 22bb4966

ID

85

BB-nummer

22bb006017

Documenttype

Raadsvoorstel

Titel

Raadsvoorstel over afdoening motie Vonk over kader voor conversie 22bb4966

Omschrijving
Datum ontvangen

22-9-2022

Datum publicatie

22-9-2022

Hoofddocument
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (7.8. Het voorstel met betrekking tot de bestemming van niet begrote erfpachtbaten in 2022 en 2023, alsmede tot afdoening van de motie- Vonk ‘Kader voor conversie’.)
donderdag 10 november 10:00 tot 23:00
Raadzaal
Aan wie gericht

Gemeenteraad

Commissie

BOFV

Portefeuillehouder

Struijvenberg, M.J.W.

Beleidsveld

Financien

Behandeladvies

Procedurevergadering commissie BOFV 6-10-2022

Behandeladvies PV
Besluit PV
Ingekomen stuk
Ingekomen stuk
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen