Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 november 2022

10:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 6

  00:13:29 - 00:15:59 - Voorzitter
  00:15:59 - 00:16:23 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:16:23 - 00:16:46 - Voorzitter
  00:16:46 - 00:17:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:17:52 - 00:18:39 - R. Moti
  00:18:39 - 00:20:33 - Voorzitter
 2. 7

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Begroting goed Verhuren en opkoopbescherming
  Begroting inkomensondersteunende maatregelen 2023
  Begroting inkomensondersteunende maatregelen 2024 en verder
  Begroting t.b.v. wachtkamer woonakkoord
  Kwijtschelding parkeervergunning lage inkomens
  Loodsen geven handen en voeten aan de menselijke maat
  Nieuw mecenaat
  Put your money where your mouth is
  Verordening Afvalstoffenheffing 2023
  Verordening Rioolheffing 2023
  Wachtkamer woonakkoord
  Wees geen krenten, gun energietoeslag aan studenten

  Moties

  Titel
  Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren
  Aardbeien voor een euro, ook na werktijd
  Actief ( een handtekening ) onder klimaat adaptief
  Actieplan tegen stroperij in de Rottemeren
  Begrotingsrat doneren aan het Natuurhistorisch
  Belofte coöperatief wonen
  Brede welvaart
  Burgerwetenschap voor meer kennis over biodiversiteit
  Combineer functies vastgoed
  Daad bij woord : Koester en ondersteun mantelzorgers
  Daad bij woord: koester en ondersteun mantelzorgers
  Daklozen zitten altijd in de kou
  De betaalpauze ( toeslagenschandaal regeling ) voor het hele gezin laten gelden
  Denk innovatief bij de realisatie van jongerenhubs
  Doelmatigheid in de dienstverlening een feit
  Doorwerken aan fysiek toegankelijke stad
  Een einde aan dak- en thuisloosheid
  Een inclusieve gemeente is natuurinclusief
  Een kind is niet te koop
  Een plek om kennis te delen en geschiedenis te herdenken
  Een warme douche voor verenigingen
  Een ziekte om niet te vergeten!
  Energietransitie gebeurt in de haven
  Energietransitiefonds ook beschikbaar voor energie coöperaties
  Erken het risico van klimaatschade
  Experts aan de slag voor Geen Kinderen in criminaliteit
  Extern deskundig oordeel WMO-aanvraag hulphond
  Fossielvrij onderwijs
  Ga weg: meld verkeersaso in de gemeentelijke app!
  Geen carte blanche voor de oplopende kosten in de zorg!
  Geldbewust opgroeien
  Gemeenteraad het laatste woord
  Gevestigd, maar niet vertegenwoordigd
  Goede voorbereiding op het Rotterdams klimaatberaad
  Haalbaar en betaalbaar collectief wonen
  Hengelvrije Rottemeren
  Het 'hack' is van de dam
  Het tastbaar maken van de inheems Surinaamse geschiedenis
  Het verleden een plek geven met een naam van de toekomst
  Iedere jongere een bed, nood breekt wet
  Iedere Rotterdammer een dak boven diens hoofd
  Impuls voor subsidieregelingen Urban Sports en Citylab010
  In je ( netwerk ) kracht gezet worden
  In Rotterdam slaapt niemand op straat!
  Integrale herziening Rotterdamse digitaliseringsagenda
  Koffietijd in de wijk
  Laat de raad kiezen tussen een brug of tunnel
  Laat deelscooters niet in de weg staan
  Leesbaarheid van de begroting
  Lief, klein stoer zakje
  Loodsen geven handen en voeten aan de menselijke maat
  Maak de begroting inzichtelijk voor alle Rotterdammers
  Maak optimaal gebruik van online platform MijnRotterdam
  Meer impact met Europese fondsen en subsidies
  Meer informatieborden over biodiversiteit in Rotterdam
  Naamsverandering totslaafgemaakten
  Neem de Dierenvoedselbank op in het Actieplan Geldzorgen
  Neem de nacht serieus : geef de nachtburgemeester mandaat en middelen
  Nieuwe bankjes van echt duurzaam materiaal
  Offer you can't refuse
  Op de OV-fiets
  Opkoopbescherming voor betaalbaar wonen
  Permanente winteropvang
  Put your money where your mouth is
  Queer acceptatie vergt representatie
  Rotterdam Paris Proof
  Samen ben je met meer
  Schep orde in flyers- en brochures in het sociaal domein
  Stimuleer werken in de wijk en praktijk
  Stop met het vergassen van duiven bij Rotterdam Centraal
  Strategie voor branchering
  Taakstelling voor bomenplant
  Taaltrajecten op het vizier
  The office
  Tot ziens snackkarren rondom scholen
  TROP of eronder
  Twee kanten van dezelfde medaille
  Uit de lengte of de breedte!
  Verbreek alle banden met de fossiele industrie
  Voldoende capaciteit bijzondere onderzoeken bijstandsfraude
  Waar is de garage?
  Waardering voor mantelzorgers!
  Wat wil de Rotterdammer?
  Wees geen krenten, gun energietoeslag aan studenten
  Weg met de schulden
  Weg met het quotum
  Werken voor onze stad moet lonen
  Wijkgericht begroten en rekenen
  Wordt de Roseknoop juist gerenoveerd?
  Wordt de Roseknoop niet te duur!
  Zoek op internet naar misstanden bij de particuliere huurmarkt!
  Zonder geld geen doorstroom
  Zorgkosten dalen door druk op te schalen
 3. 7.1

  Portefeuillehouder: wethouder Simons, Struijvenberg, Buijt, Karremans, Versnel, Zeegers, Kasmi, Achbar, Yigit en de burgemeester.

  00:20:26 - 00:20:33 - Voorzitter
  00:20:33 - 00:20:57 - B. van Drunen
  00:20:57 - 00:21:40 - Voorzitter
  00:21:40 - 00:22:13 - Voorzitter
  00:22:13 - 00:22:24 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:22:24 - 00:22:39 - Voorzitter
  00:22:39 - 00:23:13 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:23:13 - 00:23:27 - Voorzitter
  00:23:27 - 00:25:07 - V.P.G. Karremans
  00:25:07 - 00:25:09 - R. Moti
  00:25:09 - 00:25:14 - Voorzitter
  00:25:14 - 00:25:36 - R. Moti
  00:25:36 - 00:25:37 - Voorzitter
  00:25:37 - 00:26:30 - V.P.G. Karremans
  00:26:30 - 00:26:38 - Voorzitter
  00:26:38 - 00:27:37 - J. Bokhove
  00:27:37 - 00:27:41 - Voorzitter
  00:27:41 - 00:28:19 - R. Moti
  00:28:19 - 00:28:24 - Voorzitter
  00:28:24 - 00:31:25 - V.P.G. Karremans
  00:31:25 - 00:31:28 - Voorzitter
  00:31:28 - 00:32:10 - R.T.J. van der Velden
  00:32:10 - 00:32:11 - Voorzitter
  00:32:11 - 00:32:48 - V.P.G. Karremans
  00:32:48 - 00:32:50 - Voorzitter
  00:32:50 - 00:33:04 - R.T.J. van der Velden
  00:33:04 - 00:33:51 - V.P.G. Karremans
  00:33:51 - 00:33:53 - Voorzitter
  00:33:53 - 00:34:20 - R.T.J. van der Velden
  00:34:20 - 00:34:39 - Voorzitter
  00:34:39 - 00:38:07 - V.P.G. Karremans
  00:38:07 - 00:38:15 - Voorzitter
  00:38:15 - 00:39:46 - V.P.G. Karremans
  00:39:46 - 00:39:48 - Voorzitter
  00:39:48 - 00:40:01 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  00:40:01 - 00:40:06 - V.P.G. Karremans
  00:40:06 - 00:40:11 - Voorzitter
  00:40:11 - 00:41:05 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:41:05 - 00:42:10 - V.P.G. Karremans
  00:42:10 - 00:42:11 - Voorzitter
  00:42:11 - 00:42:27 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:42:27 - 00:42:30 - Voorzitter
  00:42:30 - 00:43:18 - T.J. Vonk
  00:43:18 - 00:43:23 - Voorzitter
  00:43:23 - 00:43:43 - B. van Drunen
  00:43:43 - 00:43:48 - Voorzitter
  00:43:48 - 00:44:04 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  00:44:04 - 00:44:06 - Voorzitter
  00:44:06 - 00:44:13 - R. Moti
  00:44:13 - 00:44:27 - Voorzitter
  00:44:27 - 00:44:31 - R.A.C.J. Simons
  00:44:31 - 00:44:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:44:42 - 00:45:01 - Voorzitter
  00:45:01 - 00:50:25 - R.A.C.J. Simons
  00:50:25 - 00:50:29 - Voorzitter
  00:50:29 - 00:51:18 - T.S.J. Coşkun
  00:51:18 - 00:51:21 - Voorzitter
  00:51:21 - 00:52:16 - T.J. Vonk
  00:52:16 - 00:52:18 - Voorzitter
  00:52:18 - 00:52:31 - R.A.C.J. Simons
  00:52:31 - 00:52:32 - T.S.J. Coşkun
  00:52:32 - 00:52:36 - T.S.J. Coşkun
  00:52:36 - 00:52:40 - Voorzitter
  00:52:40 - 00:52:42 - T.S.J. Coşkun
  00:52:42 - 00:53:00 - Voorzitter
  00:53:00 - 00:53:04 - T.S.J. Coşkun
  00:53:04 - 00:53:06 - Voorzitter
  00:53:06 - 00:53:29 - T.S.J. Coşkun
  00:53:29 - 00:53:33 - Voorzitter
  00:53:33 - 00:56:24 - R.A.C.J. Simons
  00:56:24 - 00:56:27 - Voorzitter
  00:56:27 - 00:57:09 - M. Struijvenberg
  00:57:09 - 00:57:13 - Voorzitter
  00:57:13 - 00:57:47 - I. Elfilali
  00:57:47 - 01:00:16 - M. Struijvenberg
  01:00:16 - 01:00:31 - Voorzitter
  01:00:31 - 01:01:07 - R. Moti
  01:01:07 - 01:01:11 - Voorzitter
  01:01:11 - 01:01:30 - M. Struijvenberg
  01:01:30 - 01:01:31 - Voorzitter
  01:01:31 - 01:02:10 - R. Moti
  01:02:10 - 01:02:11 - Voorzitter
  01:02:11 - 01:02:54 - M. Struijvenberg
  01:02:54 - 01:02:56 - Voorzitter
  01:02:56 - 01:03:12 - R. Moti
  01:03:12 - 01:03:13 - Voorzitter
  01:03:13 - 01:03:56 - M. Struijvenberg
  01:03:56 - 01:03:58 - Voorzitter
  01:03:58 - 01:04:20 - R. Moti
  01:04:20 - 01:04:22 - Voorzitter
  01:04:22 - 01:04:42 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:04:42 - 01:04:44 - Voorzitter
  01:04:44 - 01:05:02 - R. Moti
  01:05:02 - 01:05:22 - Voorzitter
  01:05:22 - 01:05:25 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:05:25 - 01:05:32 - Voorzitter
  01:05:32 - 01:06:14 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:06:14 - 01:06:17 - Voorzitter
  01:06:17 - 01:06:40 - R. Moti
  01:06:40 - 01:06:43 - Voorzitter
  01:06:43 - 01:07:12 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:07:12 - 01:07:14 - Voorzitter
  01:07:14 - 01:07:50 - M. Struijvenberg
  01:07:50 - 01:07:51 - Voorzitter
  01:07:51 - 01:08:27 - T.S.J. Coşkun
  01:08:27 - 01:08:31 - Voorzitter
  01:08:31 - 01:08:50 - M. Struijvenberg
  01:08:50 - 01:08:53 - T.S.J. Coşkun
  01:08:53 - 01:08:54 - M. Struijvenberg
  01:08:54 - 01:09:30 - T.S.J. Coşkun
  01:09:30 - 01:09:31 - Voorzitter
  01:09:31 - 01:10:23 - M. Struijvenberg
  01:10:23 - 01:10:25 - Voorzitter
  01:10:25 - 01:10:44 - T.S.J. Coşkun
  01:10:44 - 01:10:58 - M. Struijvenberg
  01:10:58 - 01:11:07 - Voorzitter
  01:11:07 - 01:11:22 - V.P.G. Karremans
  01:11:22 - 01:11:28 - Voorzitter
  01:11:28 - 01:13:58 - M. Struijvenberg
  01:13:58 - 01:14:05 - Voorzitter
  01:14:05 - 01:14:19 - T.J. Vonk
  01:14:19 - 01:14:38 - M. Struijvenberg
  01:14:38 - 01:14:40 - Voorzitter
  01:14:40 - 01:16:26 - S. Kasmi
  01:16:26 - 01:16:27 - Voorzitter
  01:16:27 - 01:16:39 - G.J. Engberts
  01:16:39 - 01:16:44 - Voorzitter
  01:16:44 - 01:17:03 - S. Kasmi
  01:17:03 - 01:17:05 - Voorzitter
  01:17:05 - 01:17:14 - C.M. Zeegers
  01:17:14 - 01:18:34 - J. Bokhove
  01:18:34 - 01:18:37 - Voorzitter
  01:18:37 - 01:18:55 - C.M. Zeegers
  01:18:55 - 01:19:08 - J. Bokhove
  01:19:08 - 01:19:21 - C.M. Zeegers
  01:19:21 - 01:19:47 - J. Bokhove
  01:19:47 - 01:20:16 - C.M. Zeegers
  01:20:16 - 01:20:17 - Voorzitter
  01:20:17 - 01:20:23 - G.J. Engberts
  01:20:23 - 01:20:24 - Voorzitter
  01:20:24 - 01:20:48 - C.M. Zeegers
  01:20:48 - 01:20:50 - Voorzitter
  01:20:50 - 01:21:34 - G.J. Engberts
  01:21:34 - 01:22:43 - C.M. Zeegers
  01:22:43 - 01:23:14 - G.J. Engberts
  01:23:14 - 01:23:17 - Voorzitter
  01:23:17 - 01:24:37 - C.M. Zeegers
  01:24:37 - 01:24:38 - Voorzitter
  01:24:38 - 01:25:45 - J. Bokhove
  01:25:45 - 01:25:48 - Voorzitter
  01:25:48 - 01:26:44 - C.M. Zeegers
  01:26:44 - 01:26:48 - Voorzitter
  01:26:48 - 01:27:19 - J. Bokhove
  01:27:19 - 01:27:23 - Voorzitter
  01:27:23 - 01:28:51 - C.M. Zeegers
  01:28:51 - 01:28:56 - Voorzitter
  01:28:56 - 01:29:22 - A. Kockelkoren
  01:29:22 - 01:29:42 - C.M. Zeegers
  01:29:42 - 01:29:45 - Voorzitter
  01:29:45 - 01:29:51 - A. Kockelkoren
  01:29:51 - 01:29:56 - Voorzitter
  01:29:56 - 01:31:19 - C.M. Zeegers
  01:31:19 - 01:31:20 - Voorzitter
  01:31:20 - 01:31:36 - I. Elfilali
  01:31:36 - 01:31:37 - Voorzitter
  01:31:37 - 01:32:05 - C.M. Zeegers
  01:32:05 - 01:32:09 - Voorzitter
  01:32:09 - 01:32:23 - I. Elfilali
  01:32:23 - 01:32:32 - Voorzitter
  01:32:32 - 01:33:16 - C.M. Zeegers
  01:33:16 - 01:33:18 - Voorzitter
  01:33:18 - 01:33:48 - I. Elfilali
  01:33:48 - 01:34:24 - C.M. Zeegers
  01:34:24 - 01:34:26 - Voorzitter
  01:34:26 - 01:34:44 - I. Elfilali
  01:34:44 - 01:34:48 - Voorzitter
  01:34:48 - 01:35:21 - C.M. Zeegers
  01:35:21 - 01:35:22 - Voorzitter
  01:35:22 - 01:35:35 - I. Elfilali
  01:35:35 - 01:35:36 - Voorzitter
  01:35:36 - 01:37:17 - C.M. Zeegers
  01:37:17 - 01:37:19 - Voorzitter
  01:37:19 - 01:37:37 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:37 - 01:37:41 - Voorzitter
  01:37:41 - 01:39:36 - C.M. Zeegers
  01:39:36 - 01:39:40 - Voorzitter
  01:39:40 - 01:40:46 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:40:46 - 01:40:48 - Voorzitter
  01:40:48 - 01:41:05 - C.M. Zeegers
  01:41:05 - 01:42:02 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:42:02 - 01:42:05 - Voorzitter
  01:42:05 - 01:42:42 - C.M. Zeegers
  01:42:42 - 01:42:43 - Voorzitter
  01:42:43 - 01:43:30 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:43:30 - 01:43:31 - Voorzitter
  01:43:31 - 01:44:17 - C.M. Zeegers
  01:44:17 - 01:44:20 - Voorzitter
  01:44:20 - 01:44:44 - A. Kockelkoren
  01:44:44 - 01:44:46 - Voorzitter
  01:44:46 - 01:44:57 - C.M. Zeegers
  01:44:57 - 01:44:59 - Voorzitter
  01:44:59 - 01:45:55 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:45:55 - 01:45:57 - Voorzitter
  01:45:57 - 01:46:25 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:46:25 - 01:46:28 - Voorzitter
  01:46:28 - 01:47:23 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:47:23 - 01:47:49 - Voorzitter
  02:06:07 - 02:06:21 - Voorzitter
  02:06:21 - 02:06:36 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:06:36 - 02:06:54 - Voorzitter
  02:06:54 - 02:09:32 - M. Struijvenberg
  02:09:32 - 02:09:34 - Voorzitter
  02:09:34 - 02:11:00 - T.J. Vonk
  02:11:00 - 02:11:03 - Voorzitter
  02:11:03 - 02:11:58 - J. Bokhove
  02:11:58 - 02:12:02 - Voorzitter
  02:12:02 - 02:12:28 - R. Buijt
  02:12:28 - 02:12:39 - Voorzitter
  02:12:39 - 02:14:06 - R. Buijt
  02:14:06 - 02:14:09 - Voorzitter
  02:14:09 - 02:14:36 - J. Bokhove
  02:14:36 - 02:14:37 - Voorzitter
  02:14:37 - 02:15:02 - M. Struijvenberg
  02:15:02 - 02:15:03 - Voorzitter
  02:15:03 - 02:15:18 - J. Bokhove
  02:15:18 - 02:15:20 - Voorzitter
  02:15:20 - 02:15:22 - J. Bokhove
  02:15:22 - 02:15:26 - Voorzitter
  02:15:26 - 02:15:55 - M. Struijvenberg
  02:15:55 - 02:15:56 - Voorzitter
  02:15:56 - 02:16:48 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:16:48 - 02:16:51 - Voorzitter
  02:16:51 - 02:17:01 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:17:01 - 02:17:04 - Voorzitter
  02:17:04 - 02:17:23 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:17:23 - 02:17:30 - M. Struijvenberg
  02:17:30 - 02:18:40 - R. Buijt
  02:18:40 - 02:18:43 - Voorzitter
  02:18:43 - 02:19:21 - F. Elbay
  02:19:21 - 02:19:25 - Voorzitter
  02:19:25 - 02:20:47 - R. Buijt
  02:20:47 - 02:20:49 - Voorzitter
  02:20:49 - 02:20:59 - F. Elbay
  02:20:59 - 02:21:35 - R. Buijt
  02:21:35 - 02:21:36 - Voorzitter
  02:21:36 - 02:21:38 - F. Elbay
  02:21:38 - 02:21:40 - Voorzitter
  02:21:40 - 02:22:45 - M.M. Vlasblom
  02:22:45 - 02:22:48 - Voorzitter
  02:22:48 - 02:23:49 - R. Buijt
  02:23:49 - 02:23:52 - Voorzitter
  02:23:52 - 02:24:24 - M.M. Vlasblom
  02:24:24 - 02:24:26 - Voorzitter
  02:24:26 - 02:24:52 - R. Buijt
  02:24:52 - 02:24:53 - Voorzitter
  02:24:53 - 02:25:12 - M.M. Vlasblom
  02:25:12 - 02:25:39 - R. Buijt
  02:25:39 - 02:25:51 - Voorzitter
  02:25:51 - 02:26:53 - T.J. Vonk
  02:26:53 - 02:26:56 - Voorzitter
  02:26:56 - 02:27:12 - S. Ceulemans
  02:27:12 - 02:27:14 - Voorzitter
  02:27:14 - 02:27:29 - T.J. Vonk
  02:27:29 - 02:27:31 - Voorzitter
  02:27:31 - 02:27:37 - S. Ceulemans
  02:27:37 - 02:27:47 - Voorzitter
  02:27:47 - 02:28:08 - T.J. Vonk
  02:28:08 - 02:28:19 - Voorzitter
  02:28:19 - 02:28:28 - G.J. Engberts
  02:28:28 - 02:28:37 - Voorzitter
  02:28:37 - 02:29:13 - A.J.A. Maassen
  02:29:13 - 02:29:40 - Voorzitter
  02:29:40 - 02:30:24 - T.J. Vonk
  02:30:24 - 02:30:29 - Voorzitter
  02:30:29 - 02:30:50 - M.M. Vlasblom
  02:30:50 - 02:30:54 - Voorzitter
  02:30:54 - 02:31:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:31:22 - 02:31:27 - Voorzitter
  02:31:27 - 02:33:04 - R. Buijt
  02:33:04 - 02:33:06 - Voorzitter
  02:33:06 - 02:33:10 - I. Elfilali
  02:33:10 - 02:33:12 - Voorzitter
  02:33:12 - 02:33:24 - R. Buijt
  02:33:24 - 02:33:25 - Voorzitter
  02:33:25 - 02:33:44 - I. Elfilali
  02:33:44 - 02:33:47 - Voorzitter
  02:33:47 - 02:34:07 - S. Ceulemans
  02:34:07 - 02:34:09 - Voorzitter
  02:34:09 - 02:34:17 - I. Elfilali
  02:34:17 - 02:34:32 - Voorzitter
  02:34:32 - 02:34:41 - I. Elfilali
  02:34:41 - 02:34:45 - M.M. Vlasblom
  02:34:45 - 02:35:12 - M.M. Vlasblom
  02:35:12 - 02:35:14 - Voorzitter
  02:35:14 - 02:35:43 - R. Buijt
  02:35:43 - 02:35:44 - Voorzitter
  02:35:44 - 02:35:56 - M.M. Vlasblom
  02:35:56 - 02:35:57 - Voorzitter
  02:35:57 - 02:36:13 - R. Buijt
  02:36:13 - 02:36:18 - Voorzitter
  02:36:18 - 02:36:21 - R. Buijt
  02:36:21 - 02:36:22 - Voorzitter
  02:36:22 - 02:36:55 - G.J. Engberts
  02:36:55 - 02:36:57 - Voorzitter
  02:36:57 - 02:37:27 - R. Buijt
  02:37:27 - 02:37:28 - Voorzitter
  02:37:28 - 02:37:40 - G.J. Engberts
  02:37:40 - 02:37:43 - Voorzitter
  02:37:43 - 02:38:12 - R. Buijt
  02:38:12 - 02:38:13 - Voorzitter
  02:38:13 - 02:38:17 - G.J. Engberts
  02:38:17 - 02:38:21 - Voorzitter
  02:38:21 - 02:39:38 - R. Buijt
  02:39:38 - 02:39:47 - Voorzitter
  02:39:47 - 02:39:53 - R. Buijt
  02:39:53 - 02:40:07 - Voorzitter
  02:40:07 - 02:41:37 - R. Buijt
  02:41:37 - 02:41:38 - Voorzitter
  02:41:38 - 02:41:45 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:41:45 - 02:41:48 - Voorzitter
  02:41:48 - 02:41:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:41:52 - 02:41:57 - Voorzitter
  02:41:57 - 02:42:32 - R. Buijt
  02:42:32 - 02:42:35 - Voorzitter
  02:42:35 - 02:42:52 - T.J. Vonk
  02:42:52 - 02:42:53 - Voorzitter
  02:42:53 - 02:43:40 - R. Buijt
  02:43:40 - 02:43:42 - Voorzitter
  02:43:42 - 02:44:10 - T.J. Vonk
  02:44:10 - 02:44:16 - Voorzitter
  02:44:16 - 02:44:52 - R. Moti
  02:44:52 - 02:44:55 - Voorzitter
  02:44:55 - 02:45:09 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:45:09 - 02:45:13 - Voorzitter
  02:45:13 - 02:45:18 - R. Moti
  02:45:18 - 02:45:23 - Voorzitter
  02:45:23 - 02:45:33 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:45:33 - 02:45:34 - Voorzitter
  02:45:34 - 02:45:37 - R. Moti
  02:45:37 - 02:45:48 - Voorzitter
  02:45:48 - 02:45:56 - R. Moti
  02:45:56 - 02:46:00 - Voorzitter
  02:46:00 - 02:47:24 - R. Buijt
  02:47:24 - 02:47:25 - Voorzitter
  02:47:25 - 02:48:00 - R. Moti
  02:48:00 - 02:48:02 - Voorzitter
  02:48:02 - 02:48:38 - R. Buijt
  02:48:38 - 02:48:40 - Voorzitter
  02:48:40 - 02:49:01 - R. Moti
  02:49:01 - 02:49:06 - Voorzitter
  02:49:06 - 02:49:33 - A. Kockelkoren
  02:49:33 - 02:49:36 - Voorzitter
  02:49:36 - 02:50:35 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:50:35 - 02:50:38 - Voorzitter
  02:50:38 - 02:50:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:50:43 - 02:50:47 - Voorzitter
  02:50:47 - 02:51:04 - R. Buijt
  02:51:04 - 02:51:47 - Voorzitter
  02:51:47 - 02:52:12 - B. van Drunen
  02:52:12 - 02:52:15 - R. Moti
  02:52:15 - 02:52:48 - Voorzitter
  02:53:23 - 02:53:25 - Plaatsvervangende voorzitter.
  02:53:25 - 02:55:05 - A. Aboutaleb
  02:55:05 - 02:55:09 - Plaatsvervangende voorzitter.
  02:55:09 - 02:55:20 - T.J. Vonk
  02:55:20 - 02:56:34 - A. Aboutaleb
  02:56:34 - 02:56:37 - Plaatsvervangende voorzitter.
  02:56:37 - 02:56:54 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:56:54 - 02:56:55 - Plaatsvervangende voorzitter.
  02:56:55 - 02:57:22 - A. Aboutaleb
  02:57:22 - 02:57:30 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:36:38 - 04:37:08 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:37:08 - 04:37:31 - M.Y. Morkoç
  04:37:31 - 04:37:53 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:37:53 - 04:37:59 - A.J.A. Maassen
  04:37:59 - 04:38:09 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:38:09 - 04:38:21 - A.J.A. Maassen
  04:38:21 - 04:38:26 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:38:26 - 04:38:58 - M.Y. Morkoç
  04:38:58 - 04:39:18 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:39:18 - 04:39:32 - T. Kind
  04:39:32 - 04:39:37 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:39:37 - 04:40:03 - B. van Schaik
  04:40:03 - 04:40:14 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:40:14 - 04:40:27 - R. Moti
  04:40:27 - 04:40:39 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:40:39 - 04:41:03 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:41:03 - 04:41:28 - T.J. Vonk
  04:41:28 - 04:41:39 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:41:39 - 04:42:06 - I. Elfilali
  04:42:06 - 04:42:18 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:42:18 - 04:42:36 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  04:42:36 - 04:42:40 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:42:40 - 04:42:47 - I. Elfilali
  04:42:47 - 04:42:58 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:42:58 - 04:43:40 - J. Bokhove
  04:43:40 - 04:43:50 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:43:50 - 04:45:26 - T. Versnel
  04:45:26 - 04:45:34 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:45:34 - 04:46:08 - J. Bokhove
  04:46:08 - 04:46:15 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:46:15 - 04:46:49 - F. Achbar
  04:46:49 - 04:46:52 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:46:52 - 04:47:07 - A.J.A. Maassen
  04:47:07 - 04:47:08 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:47:08 - 04:48:41 - F. Achbar
  04:48:41 - 04:48:42 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:48:42 - 04:48:55 - R. Moti
  04:48:55 - 04:49:00 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:49:00 - 04:49:22 - F. Achbar
  04:49:22 - 04:49:24 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:49:24 - 04:49:28 - R. Moti
  04:49:28 - 04:49:32 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:49:32 - 04:49:39 - F. Achbar
  04:49:39 - 04:49:40 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:49:40 - 04:49:48 - R. Moti
  04:49:48 - 04:49:50 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:49:50 - 04:50:10 - F. Achbar
  04:50:10 - 04:50:12 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:50:12 - 04:50:16 - R. Moti
  04:50:16 - 04:50:21 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:50:21 - 04:50:41 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:50:41 - 04:50:43 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:50:43 - 04:50:47 - R. Moti
  04:50:47 - 04:50:48 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:50:48 - 04:51:09 - F. Achbar
  04:51:09 - 04:51:10 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:51:10 - 04:51:27 - R. Moti
  04:51:27 - 04:51:30 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:51:30 - 04:52:00 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:52:00 - 04:52:12 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:52:12 - 04:53:06 - R. Moti
  04:53:06 - 04:53:22 - Plaatsvervangende voorzitter.
  04:53:22 - 04:53:59 - A.J.A. Maassen
  04:54:11 - 04:54:16 - Voorzitter
  04:54:16 - 04:54:50 - R. Moti
  04:54:50 - 04:54:54 - Voorzitter
  04:54:54 - 04:55:46 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  04:55:46 - 04:55:48 - Voorzitter
  04:55:48 - 04:56:13 - R. Moti
  04:56:13 - 04:56:16 - Voorzitter
  04:56:16 - 04:56:58 - A.J.A. Maassen
  04:56:58 - 04:57:00 - Voorzitter
  04:57:00 - 04:57:27 - R. Moti
  04:57:27 - 04:57:36 - Voorzitter
  04:57:36 - 04:57:48 - R. Moti
  04:57:48 - 04:57:54 - Voorzitter
  04:57:54 - 04:57:59 - R. Moti
  04:57:59 - 04:58:12 - Voorzitter
  04:58:12 - 04:58:32 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:58:32 - 04:58:44 - Voorzitter
  04:58:44 - 04:58:53 - R. Moti
  04:58:53 - 04:58:56 - Voorzitter
  04:58:56 - 04:58:58 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:58:58 - 04:59:12 - Voorzitter
  04:59:12 - 04:59:25 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:59:25 - 04:59:29 - Voorzitter
  04:59:29 - 04:59:59 - F. Achbar
  04:59:59 - 05:00:10 - Voorzitter
  05:00:10 - 05:01:34 - F. Achbar
  05:01:34 - 05:01:35 - Voorzitter
  05:01:35 - 05:01:46 - R. Moti
  05:01:46 - 05:01:48 - Voorzitter
  05:01:48 - 05:01:50 - R. Moti
  05:01:50 - 05:01:56 - Voorzitter
  05:01:56 - 05:02:19 - F. Achbar
  05:02:19 - 05:02:21 - Voorzitter
  05:02:21 - 05:02:36 - J. Bokhove
  05:02:36 - 05:02:38 - Voorzitter
  05:02:38 - 05:02:57 - F. Achbar
  05:02:57 - 05:03:22 - Voorzitter
  05:03:22 - 05:04:11 - F. Achbar
  05:04:11 - 05:04:12 - Voorzitter
  05:04:12 - 05:05:10 - J. Bokhove
  05:05:10 - 05:05:13 - Voorzitter
  05:05:13 - 05:06:18 - F. Achbar
  05:06:18 - 05:06:20 - Voorzitter
  05:06:20 - 05:06:32 - J. Bokhove
  05:06:32 - 05:06:34 - Voorzitter
  05:06:34 - 05:06:45 - F. Achbar
  05:06:45 - 05:06:48 - Voorzitter
  05:06:48 - 05:07:33 - F. Achbar
  05:07:33 - 05:07:36 - Voorzitter
  05:07:36 - 05:07:40 - B. van Drunen
  05:07:40 - 05:07:41 - Voorzitter
  05:07:41 - 05:09:22 - F. Achbar
  05:09:22 - 05:09:25 - Voorzitter
  05:09:25 - 05:09:32 - J.M. Nunnely
  05:09:32 - 05:09:33 - Voorzitter
  05:09:33 - 05:13:03 - F. Achbar
  05:13:03 - 05:13:11 - Voorzitter
  05:13:11 - 05:14:01 - J. Bokhove
  05:14:01 - 05:14:13 - Voorzitter
  05:14:13 - 05:14:45 - F. Achbar
  05:14:45 - 05:15:00 - Voorzitter
  05:15:00 - 05:16:35 - E. Yigit
  05:16:35 - 05:16:36 - Voorzitter
  05:16:36 - 05:16:53 - J. Bokhove
  05:16:53 - 05:16:54 - Voorzitter
  05:16:54 - 05:19:48 - E. Yigit
  05:19:48 - 05:19:52 - Voorzitter
  05:19:52 - 05:20:39 - A.J.A. Maassen
  05:20:39 - 05:20:40 - Voorzitter
  05:20:40 - 05:22:03 - E. Yigit
  05:22:03 - 05:22:18 - Voorzitter
  05:22:18 - 05:23:47 - C.M. Zeegers
  05:23:47 - 05:23:53 - Voorzitter
  05:23:53 - 05:24:24 - F. Achbar
  05:24:24 - 05:24:27 - Voorzitter
  05:24:27 - 05:24:34 - A. Kockelkoren
  05:24:34 - 05:24:38 - Voorzitter
  05:24:38 - 05:24:53 - A. Kockelkoren
  05:24:53 - 05:25:10 - Voorzitter
  05:25:10 - 05:25:17 - C.M. Zeegers
  05:25:17 - 05:26:18 - Voorzitter
  05:44:07 - 05:44:31 - Voorzitter
  05:44:31 - 05:46:02 - J. Bokhove
  05:46:02 - 05:46:48 - Voorzitter
  05:46:48 - 05:47:25 - B. van Drunen
  05:47:25 - 05:47:53 - Voorzitter
  05:47:53 - 05:48:34 - R. Moti
  05:48:34 - 05:48:39 - Voorzitter
  05:48:39 - 05:50:12 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  05:50:12 - 05:50:15 - Voorzitter
  05:50:15 - 05:51:27 - I. Elfilali
  05:51:27 - 05:51:34 - Voorzitter
  05:51:34 - 05:51:59 - A.J.A. Maassen
  05:51:59 - 05:52:03 - Voorzitter
  05:52:03 - 05:52:20 - I. Elfilali
  05:52:20 - 05:52:23 - Voorzitter
  05:52:23 - 05:55:07 - T. Kind
  05:55:07 - 05:55:08 - Voorzitter
  05:55:08 - 05:56:07 - A.J.A. Maassen
  05:56:07 - 05:56:12 - Voorzitter
  05:56:12 - 05:58:31 - T. Kind
  05:58:31 - 05:58:40 - Voorzitter
  05:59:17 - 05:59:43 - A.J.A. Maassen
  05:59:43 - 05:59:50 - Voorzitter
  05:59:50 - 06:01:21 - A.J.A. Maassen
  06:01:21 - 06:01:32 - Voorzitter
  06:01:32 - 06:02:20 - R.T.J. van der Velden
  06:02:20 - 06:02:24 - Voorzitter
  06:02:24 - 06:02:32 - R.T.J. van der Velden
  06:02:32 - 06:03:00 - Voorzitter
  06:03:00 - 06:03:03 - R.T.J. van der Velden
  06:03:03 - 06:03:08 - Voorzitter
  06:03:08 - 06:04:26 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:04:26 - 06:04:35 - Voorzitter
  06:04:49 - 06:05:43 - M.M. Vlasblom
  06:05:43 - 06:05:49 - Voorzitter
  06:05:49 - 06:06:41 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:06:41 - 06:06:45 - Voorzitter
  06:06:45 - 06:07:39 - T.J. Vonk
  06:07:39 - 06:07:43 - Voorzitter
  06:07:57 - 06:10:29 - T.S.J. Coşkun
  06:10:29 - 06:10:32 - Voorzitter
  06:10:32 - 06:11:15 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:11:15 - 06:11:18 - Voorzitter
  06:11:18 - 06:11:38 - A.R. Oostdijk
  06:11:38 - 06:11:52 - Voorzitter
  06:11:52 - 06:14:14 - R.A.C.J. Simons
  06:14:14 - 06:14:28 - Voorzitter
  06:14:28 - 06:16:24 - M. Struijvenberg
  06:16:24 - 06:16:36 - Voorzitter
  06:16:36 - 06:16:49 - C.M. Zeegers
  06:16:49 - 06:16:53 - Voorzitter
  06:16:53 - 06:17:02 - M.Y. Morkoç
  06:17:02 - 06:17:07 - Voorzitter
  06:17:07 - 06:17:44 - C.M. Zeegers
  06:17:44 - 06:17:47 - R.T.J. van der Velden
  06:17:47 - 06:17:53 - Voorzitter
  06:17:53 - 06:18:18 - R.T.J. van der Velden
  06:18:18 - 06:18:20 - Voorzitter
  06:18:20 - 06:18:45 - C.M. Zeegers
  06:18:45 - 06:18:47 - Voorzitter
  06:18:47 - 06:19:30 - C.M. Zeegers
  06:19:30 - 06:19:33 - Voorzitter
  06:19:33 - 06:19:51 - R.T.J. van der Velden
  06:19:51 - 06:19:59 - Voorzitter
  06:19:59 - 06:20:25 - C.M. Zeegers
  06:20:25 - 06:20:32 - Voorzitter
  06:20:32 - 06:21:18 - R.T.J. van der Velden
  06:21:18 - 06:21:19 - Voorzitter
  06:21:19 - 06:21:45 - T.S.J. Coşkun
  06:21:45 - 06:21:48 - Voorzitter
  06:21:48 - 06:22:53 - C.M. Zeegers
  06:22:53 - 06:23:14 - Voorzitter
  06:23:14 - 06:23:37 - V.P.G. Karremans
  06:23:37 - 06:23:50 - Voorzitter
  06:23:50 - 06:26:40 - F. Achbar
  06:26:40 - 06:26:50 - Voorzitter
  06:26:50 - 06:27:04 - A.J.A. Maassen
  06:27:04 - 06:27:08 - Voorzitter
  06:27:08 - 06:28:25 - F. Achbar
  06:28:25 - 06:28:35 - Voorzitter
  06:28:35 - 06:28:57 - E. Yigit
  06:28:57 - 06:31:29 - Voorzitter
 4. 7.2

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023
  06:31:00 - 06:31:29 - Voorzitter
  06:31:29 - 06:31:42 - T. Kind
  06:31:42 - 06:33:11 - Voorzitter
 5. 7.3

  Portefeuillehouder: desbetreffende portefeuillehouder.

  A. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023;
  B. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023;
  C. Verordening precario- en reclamebelasting 2023;
  D. Algemene legesverordening 2023;
  E. Verordening logiesbelasting 2023;
  F. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023;
  G. Verordening afvalstoffenheffing 2023;
  H. Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023;
  I. Verordening rioolheffing 2023;
  J. Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2023
  K. Verordening rechten markten 2023;
  L. Verordening precario standplaatsen 2023;
  M. Retributieverordening Openbare werken 2023;
  N. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023;
  0. Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2023;
  P. Verordening liggeld woonschepen 2023;
  Q. Verordening leges Omgevingsvergunning 2023.

  Bijlagen

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Algemene legesverordening 2023
  Besluit over Retributieverordening openbare werken 2023
  Besluit over Verordening afvalstoffenheffing 2023
  Besluit over Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023
  Besluit over Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
  Besluit over Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
  Besluit over Verordening leges omgevingsvergunning 2023
  Besluit over verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2023
  Besluit over Verordening liggeld voor woonschepen 2023
  Besluit over Verordening logiesbelasting 2023
  Besluit over Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
  Besluit over Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023
  Besluit over Verordening precario- en reclamebelasting 2023
  Besluit over Verordening precario standplaatsen 2023
  Besluit over Verordening rechten markten 2023
  Besluit over Verordening rioolheffing 2023
  Besluit Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Besluit over Verordening afvalstoffenheffing 2023
  Besluit over Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
  Besluit over Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
  Besluit over Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2023
  Besluit over Verordening rioolheffing 2023
  06:32:08 - 06:33:11 - Voorzitter
 6. 7.4

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Kadernota Lokale Lasten 2022-2026

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over vaststelling Kadernota Lokale Lasten 2022 - 2026
  06:32:33 - 06:33:11 - Voorzitter
 7. 7.5

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling van het afwegingskader voor het toetsen van projecten die aanspraak willen maken op middelen uit het Duurzaamheidstransitiebudget.
  06:32:45 - 06:33:11 - Voorzitter
 8. 7.6

 9. 7.7

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling van de investeringsplannen voor 2022

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over Investeringsvoorstel 2022
  06:33:05 - 06:33:11 - Voorzitter
  06:33:11 - 06:33:24 - R.T.J. van der Velden
  06:33:24 - 06:33:52 - Voorzitter
 10. 7.8

  Portefeuillehouder: wethouder Struijvenberg.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over voorstel met betrekking tot de bestemming van niet begrote erfpachtbaten in 2022 en 2023, alsmede tot afdoening van de motie- Vonk ‘Kader voor conversie’.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over afdoening motie Vonk over kader voor conversie 22bb4966
  06:33:28 - 06:33:52 - Voorzitter
 11. 9
  Mogelijkheid tot het indienen van gewijzigde moties en amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling.
 12. 10

  06:33:50 - 06:33:52 - Voorzitter
  06:33:52 - 06:34:03 - R. Moti
  06:34:03 - 06:35:43 - Voorzitter
 13. 10.1

  Portefeuillehouder: voorzitter raad.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Het toekennen van dwangsom van €46,00 in verband met niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift
  06:34:06 - 06:35:43 - Voorzitter
 14. 10.2

 15. 10.3

 16. 10.4

  Portefeuillehouder: wethouder Simons

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Oplegging geheimhouding actualisatie grondexploitatie Nieuw Reijerwaard
  06:35:05 - 06:35:43 - Voorzitter
 17. 11

  Er zijn geen reguliere debatten.

  06:35:37 - 06:35:43 - Voorzitter
  06:35:43 - 06:36:02 - R.T.J. van der Velden
  06:36:02 - 06:36:07 - Voorzitter
  06:36:07 - 06:36:10 - M.M. Vlasblom
  06:36:10 - 06:36:29 - Voorzitter
  06:36:52 - 06:37:02 - Plaatsvervangende voorzitter.
 18. 12
  TWEEMINUTENDEBATTEN
 19. 12.1

  Portefeuillehouder: Burgemeester

  Moties

  Titel
  Een fluit voor wethouder Buijt!
  06:36:55 - 06:37:02 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:37:02 - 06:38:01 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:38:01 - 06:38:09 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:38:09 - 06:38:36 - B. van Drunen
  06:38:36 - 06:38:40 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:38:40 - 06:39:05 - R. Moti
  06:39:05 - 06:39:09 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:39:09 - 06:39:51 - A.J.A. Maassen
  06:39:51 - 06:40:06 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:40:06 - 06:40:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:40:16 - 06:40:27 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:40:27 - 06:40:52 - A.J.A. Maassen
  06:40:52 - 06:40:55 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:40:55 - 06:41:45 - I. Elfilali
  06:41:45 - 06:41:52 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:41:52 - 06:42:27 - T. Kuzu
  06:42:27 - 06:42:32 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:42:32 - 06:43:32 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  06:43:32 - 06:43:36 - Voorzitter
  06:43:36 - 06:44:35 - J. Bokhove
  06:44:35 - 06:44:41 - Plaatsvervangende voorzitter.
  06:44:41 - 06:47:47 - A. Aboutaleb
  06:48:30 - 06:48:57 - Voorzitter
 20. 13

  06:48:36 - 06:48:57 - Voorzitter
 21. 13.1

  Portefeuillehouder: wethouder Zeegers.

  Besluiten

  Titel
  Besluit over Herbenoeming van een lid van de commissie voor Welstand en Monumenten
  06:48:38 - 06:48:57 - Voorzitter
  06:55:28 - 06:55:35 - Voorzitter
  06:55:44 - 06:55:48 - Voorzitter
  06:55:48 - 06:56:18 - L.S. Vlieger
  06:56:18 - 06:57:15 - Voorzitter
 22. 14

  06:56:44 - 06:57:15 - Voorzitter
 23. 14.1

  Portefeuillehouder: wethouder Karremans.

  Moties

  Titel
  De mevrouw Pelgerstraat!
  06:57:08 - 06:57:15 - Voorzitter
  06:57:15 - 06:58:44 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:58:44 - 06:58:50 - Voorzitter
  06:59:12 - 06:59:41 - V.P.G. Karremans
  06:59:41 - 07:00:11 - Voorzitter
  07:00:11 - 07:00:12 - R. Moti
  07:00:12 - 07:00:26 - Voorzitter
  07:36:53 - 07:38:28 - Voorzitter
 24. 15

  07:37:00 - 07:38:28 - Voorzitter
  07:38:28 - 07:38:55 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:38:55 - 07:39:28 - Voorzitter
  07:39:28 - 07:39:56 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:39:56 - 07:39:58 - Voorzitter
  07:39:58 - 07:40:23 - T.S.J. Coşkun
  07:40:23 - 07:40:53 - Voorzitter
  07:40:53 - 07:41:37 - A.J.A. Maassen
  07:41:37 - 07:41:40 - Voorzitter
  07:41:40 - 07:42:16 - M.M. Vlasblom
  07:42:16 - 07:42:23 - Voorzitter
  07:42:23 - 07:42:40 - M.S. Abrahamse
  07:42:40 - 07:42:48 - Voorzitter
  07:42:48 - 07:43:48 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:43:48 - 07:43:52 - Voorzitter
  07:43:52 - 07:44:34 - B. van Drunen
  07:44:34 - 07:44:36 - Voorzitter
  07:44:36 - 07:44:56 - G.J. Engberts
  07:44:56 - 07:44:59 - Voorzitter
  07:44:59 - 07:46:27 - T.J. Vonk
  07:46:27 - 07:46:30 - Voorzitter
  07:46:30 - 07:47:19 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:47:19 - 07:47:24 - Voorzitter
  07:47:24 - 07:48:24 - T.S.J. Coşkun
  07:48:24 - 07:48:26 - Voorzitter
  07:48:26 - 07:49:07 - J. Bokhove
  07:49:07 - 07:49:12 - Voorzitter
  07:49:12 - 07:49:34 - A. Kockelkoren
  07:49:34 - 08:20:19 - Voorzitter
  08:20:19 - 08:21:39 - R. Moti
  08:21:39 - 08:21:40 - Voorzitter
  08:21:40 - 08:24:00 - J. Bokhove
  08:24:00 - 08:24:03 - Voorzitter
  08:24:03 - 08:25:24 - I. Elfilali
  08:25:24 - 08:26:37 - T.S.J. Coşkun
  08:26:37 - 08:26:41 - Voorzitter
  08:26:41 - 08:27:29 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:27:29 - 08:27:34 - Voorzitter
  08:27:34 - 08:27:41 - M.M. Vlasblom
  08:27:41 - 08:27:49 - Voorzitter
  08:27:49 - 08:28:22 - R.T.J. van der Velden
  08:28:22 - 08:30:11 - Voorzitter
  08:30:11 - 08:30:19 - J. Bokhove
  08:30:19 - 08:37:26 - Voorzitter
 25. 16

  08:37:12 - 08:37:26 - Voorzitter