Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Geen bed, geen business

ID
5033
BB nummer
24bb001592
Documenttype
Motie
Titel
Geen bed, geen business
Omschrijving
Motie ingediend tijdens raadsvergadering 140324 door Engberts ea over de Woonvisie 'Een Koers tot 2040'
Datum ingediend
14-3-2024
Datum ontvangen
14-3-2024
Datum publicatie
20-3-2024
Hoofddocument
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (6.1. Woonvisie 'Een Koers tot 2040' )
donderdag 14 maart 10:00 tot 0:00
Raadzaal
Uitslag
Aangenomen
Verwachte datum afdoening
25-9-2024
Raadslid
  • Engberts, G.J.
Partij
  • PvdA
Medeondertekenaars
  • Coşkun, T.S.J.
  • Kockelkoren, A.
  • Segers-Hoogendoorn, R.G.C.
Mede indienende partijen
  • CDA
  • GroenLinks
  • SP
Commissie
Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding & NPRZ (2022-2026)
Portefeuillehouder
  • T.B. Versnel (Wethouder)
Beleidsveld
  • Werk en Inkomen
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Afdoeningsvoorstel aanwezig
Document afdoening
Stand van zaken
Afdoeningsvoorstel: 02-07-2024 (24bb004691)
Commissieadvies
Niet commissieadvies
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Toelichting
Afdoen bij bespreking van Voortgangsrapportage actieprogramma EU-arbeidsmigranten in een komende overlegvergadering
Afdoening
Bijlage(n)
Relatie met
Gerelateerde items
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (1), BIJ1 (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (5), DENK (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Leefbaar Rotterdam (10), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (1), Volt (1), VVD (5)