Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Themapagina's

Woonvisie

ID
42
Thema
Woonvisie
Samenvatting
Elke 5 jaar behoort een gemeente een nieuw woonprogramma op te stellen. De woonvisie richt zich op de stad als geheel en geeft de gewenste (relatieve) beweegrichting voor de woningvoorraad. Daarnaast is het ook de formele basis voor prestatieafspraken met woningcorporaties. De woonvisie schetst een visie met lange-termijn perspectief en benoemt speerpunten voor de komende periode. In het coalitieakkoord ‘Eén stad' is een herziening van de woonvisie aangekondigd. Bij de bespreking van het coalitieakkoord ‘Eén stad’ in de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2022 is de motie Segers – Hoogendoorn ‘Woonakkoord’ (22bb004566) aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders is verzocht het proces te starten om te komen tot een ‘Woonakkoord Rotterdam’ en dit proces met een breed spectrum van partijen (zoals bestaande overlegtafels) en Rotterdammers aan te gaan. Bij het indienen van de motie heeft gemeenteraadslid Segers - Hoogendoorn ook de gemeenteraadsleden opgeroepen bij de uitwerking van deze motie nauw betrokken te zijn.
Actueel
Op 28 juni 2023 is in de commissie BWB de Hoofdlijnennotitie voor het Rotterdams Woonprogramma besproken (23bb004255). Het Rotterdams Woonprogramma is een verdere invulling aan het Rotterdamse woonakkoord en heeft een looptijd tot 2040. De speerpunten van dit woonprogramma zijn: 1. Meer- en meer betaalbare woningen 2. Toekomstbestendige en vitale wijken 3. Aandacht voor huisvesting van doelgroepen 4. Betere positie voor Rotterdammers op de woningmarkt Op 24 oktober 2023 bood het college de concept-woonvisie aan de gemeenteraad aan (23bb007113). Daarna zijn een technische sessie (19 december 2023), inspreekmoment (16 en 17 januari 2024) en twee commissiebesprekingen (31 januari en 28 februari 2024) ingepland. De woonvisie is in de raad op 14 maart 2024 vastgesteld.
Datum publicatie
20-3-2024
Beleidsveld
Bouwen en Wonen
Achtergrond
Planning
Besproken in
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2.03. Ondertekenen Woonakkoord )
woensdag 8 maart 9:30 tot 15:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2.03. Concept-uitgangspunten Rotterdams Woonakkoord)
woensdag 15 februari 9:30 tot 14:00
Suze Groenewegzaal
Gemeenteraad 2023 (7.1. Het voorstel tot vaststelling van het Woonakkoord.)
donderdag 23 februari 10:00 tot 23:00
Raadzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2.04. Uitgangspunten Woonakkoord (eerste bespreking))
woensdag 1 februari 9:30 tot 14:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2. Presentatie)
woensdag 11 januari 9:30 tot 12:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2. Onderliggende stukken bij de Technische sessie)
dinsdag 19 december 19:00 tot 22:30
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2.04. Werkgroep Woonakkoord)
woensdag 14 juni 9:30 tot 15:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2023 (2.05. Hoofdlijnen Rotterdams Woonprogramma)
woensdag 28 juni 9:00 tot 15:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2024 (2.04. Concept Rotterdamse Woonvisie)
woensdag 31 januari 9:00 tot 15:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2024 (1. Inspreekmoment Concept Rotterdamse Woonvisie en Derde wijziging verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad)
dinsdag 16 januari 17:00 tot 22:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2024 (1. Inspreekmoment Concept Rotterdamse Woonvisie en Derde wijziging verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad)
woensdag 17 januari 9:30 tot 14:30
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2024 (2.04. Concept Rotterdamse Woonvisie)
woensdag 31 januari 9:00 tot 15:00
Suze Groenewegzaal
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026) 2024 (2.05. Rotterdamse Woonvisie; een koers tot 2040 en acties voor de komende 5 jaar)
woensdag 28 februari 9:30 tot 15:00
Raadzaal
Gemeenteraad 2024 (6.1. Woonvisie 'Een Koers tot 2040' )
donderdag 14 maart 10:00 tot 0:00
Raadzaal
Relevante stukken
Moties en schriftelijke vragen