Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Veiligheid en Bestuur (2018-2022)

Commissie Veiligheid en Bestuur (2018-2022)

donderdag 10 februari 2022

14:30
Locatie

Digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  1 Procedurevergadering
 2. 2

  00:00:01 - 00:01:24 - Schaik, B. van (voorzitter)
 3. 3

  Ter vaststelling

  00:01:23 - 00:01:24 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:01:24 - 00:01:51 - Schaik, B. van (voorzitter)
 4. 4

  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:01:50 - 00:01:51 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:01:51 - 00:01:56 - Schaik, B. van (voorzitter)
 5. 5
  1.03.01 Algemeen
 6. 6

  Afdoeningsvoorstel motie Van Baarle en Arsieni over stop etnisch profileren 20bb7963
  Afdoeningsvoorstel motie Van Baarle ea over beveiliging islamitische instellingen 19bb13537
  Collegebrief over bevindingen Carnisse
  Raadsvoorstel over negentiende wijziging Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 ( APV )
  Burgemeestersbrief over voorstel werkbezoek aan Poltitie Eenheid Rotterdam AVIM inzake aanpak mensenhandel
  Afdoeningsvoorstel motie Eerdmans over weerzinwekkend roedelgedrag 19bb19064
  Afdoeningsvoorstel motie Karremans ea over Rise like a phoenix
  Afdoeningsvoorstel motie Arsieni ea over plan van aanpak bodycams gemeentehandhavers en politiemensen 18bb8427
  Collegebrief over inwerkingtreden van de tijdelijke wet maatregelen covid - 19
  Afdoeningsvoorstel burgemeester toezeggingen 20bb7491 , 20bb9082 , 20bb9083 , 20bb9084 over discriminerende uitingen in whatsappgroep politieagenten
  Afdoeningsvoorstel motie Van Baarle en Arsieni over discriminatierechercheurs 20bb16923

  00:01:55 - 00:01:56 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:01:56 - 00:02:54 - Schaik, B. van (voorzitter)
 7. 7

  00:02:53 - 00:02:54 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:02:54 - 00:03:29 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:03:29 - 00:03:36 - Zandberg, B.C. (CDA)
  00:03:36 - 00:03:58 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:03:58 - 00:04:41 - Smet, J. (GroenLinks)
  00:04:41 - 00:06:27 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:06:27 - 00:06:52 - Smet, J. (GroenLinks)
  00:06:52 - 00:07:02 - Schaik, B. van (voorzitter)
 8. 8

  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

  00:07:01 - 00:07:02 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:07:02 - 00:07:24 - Schaik, B. van (voorzitter)
 9. 9

  Ter bespreking

  00:07:23 - 00:07:24 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:07:24 - 00:07:37 - Schaik, B. van (voorzitter)
 10. 10

  Ter vaststelling

  00:07:36 - 00:07:37 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:07:37 - 00:09:42 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:09:42 - 00:09:45 - Lammering, S.F. (PvdA)
  00:09:45 - 00:09:47 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:09:47 - 00:10:40 - Lammering, S.F. (PvdA)
  00:10:40 - 00:10:53 - Schaik, B. van (voorzitter)
 11. 11

  00:10:52 - 00:10:53 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:10:53 - 00:11:02 - Schaik, B. van (voorzitter)
 12. 12

 13. 13

  De voorzitter opent de overlegvergadering om 14:42 uur.

  00:11:02 - 00:11:07 - Schaik, B. van (voorzitter)
 14. 14

  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren
  De commissie heeft besloten om agendapunt 5 en 6 te combineren.
  De commissie stemt in met een spreektijd van 2,0 uur.

  00:11:06 - 00:11:07 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:11:07 - 00:12:29 - Schaik, B. van (voorzitter)
 15. 15

  Ter vaststelling
  De adviezenlijsten van de overlegvergaderingen van 20 en 27 januari 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:12:28 - 00:12:29 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:12:29 - 00:12:44 - Schaik, B. van (voorzitter)
 16. 16

  Ter bespreking
  Er zijn geen opmerkingen over de overschreden lijsten.

  00:12:43 - 00:12:44 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:12:44 - 00:13:18 - Schaik, B. van (voorzitter)
 17. 17

  Ter bespreking/ter advisering
  Wethouders Vermeij en Van Gils hebben de volgende toezeggingen gedaan:


  22bb1757
  10-02-2022
  Afscheid vertrekkende wijk- en gebiedsvertegenwoordigers


  De wethouder zorgt dat er een mooi en waardig afscheid wordt georganiseerd voor de vertrekkende wijk- en gebiedsvertegenwoordigers.


  30-04-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1759
  10-02-2022
  Overgang bewonersinitiatieven


  De wethouder zorgt dat eventuele tussentijdse problemen bij de overgang rond bewonersinitiatieven nog worden opgelost.


  30-04-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1760
  10-02-2022
  Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid vergadersysteem


  De wethouder besteedt nog aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het vergadersysteem.


  30-04-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1761
  10-02-2022
  Wens visitekaartjes


  De wethouder bekijkt hoe er een mouw gepast kan worden aan de wens voor visitekaartjes.


  30-04-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1762
  10-02-2022
  Procesevaluatie verkiezingen


  De wethouder zorgt dat het proces van kandidaatstelling, de campagne en de installatie geëvalueerd worden.


  31-05-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1764
  10-02-2022
  Het gemeentelijke veiligheidsregime


  De wethouder zorgt dat de wijkraadsleden geïnformeerd worden over het gemeentelijke veiligheidsregime


  31-05-2022
  Vermeij
  Bestuur


  22bb1782
  10-02-2022
  Nadere concretisering motie CDA over budgetten


  De wethouder zorgt dat er een nadere concretisering komt in het kader van de motie van het CDA over de budgetten. In dit kader komt er binnen een maand een brief met de stand van zaken en een vooruitblik.


  10-03-2022
  Van Gils
  Bestuur


  22bb1783
  10-02-2022
  Overgang Wijkhubs


  De wethouder zorgt dat daar waar nog geen wijkhubs zijn, er voor een goede overgang wordt gezorgd.


  31-05-2022
  Van Gils
  Bestuur De commissie adviseert om de motie Duijm-Wickerhoff ‘Warme overdracht voor de wijkraden’ 21bb12994 af te doen. De commissie adviseert om de motie Duijm-Wickerhoff ‘Ons kent ons’, 21bb12995 af te doen.De commissie adviseert om de motie Büyükçifci ‘Outreachende werkwijze wijkraad’, 21bb8227 aan te houden. De griffier zal de indiener om een reactie vragen.De commissie adviseert om de motie Lansink-Bastemeijer ‘Geen hipster platform’, 21bb13008 af te doen.De commissie adviseert om de motie Achbar ‘Stel budget beschikbaar voor stichtingen en verenigingen’, 21bb13015 aan te houden. De griffier zal de indiener om een reactie vragen.De commissie adviseert om de motie Zandberg ‘Constructief bewonersinitiatief’, 21bb13021 af te doen.De commissie adviseert om de motie Eskes &lsqu

 18. 19

  Ter advisering

  00:13:17 - 00:13:18 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:13:18 - 00:14:26 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:14:26 - 00:22:01 - Biljoen, M. (inspreker)
  00:22:01 - 00:22:42 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:22:42 - 00:22:43 - Smet, J. (GroenLinks)
  00:22:43 - 00:22:46 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:22:46 - 00:23:13 - Smet, J. (GroenLinks)
  00:23:13 - 00:23:46 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:23:46 - 00:24:17 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:24:17 - 00:24:44 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:24:44 - 00:26:19 - Biljoen, M. (inspreker)
  00:26:19 - 00:27:10 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:27:10 - 00:34:35 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:34:35 - 00:34:44 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:34:44 - 00:34:58 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:34:58 - 00:35:06 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:35:06 - 00:40:06 - Wifferen, I. van (D66)
  00:40:06 - 00:40:17 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:40:17 - 00:42:25 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:42:25 - 00:42:36 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:42:36 - 00:47:09 - Zandberg, B.C. (CDA)
  00:47:09 - 00:47:18 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:47:18 - 00:53:31 - Smet, J. (GroenLinks)
  00:53:31 - 00:53:44 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:53:44 - 00:59:08 - Lammering, S.F. (PvdA)
  00:59:08 - 00:59:17 - Schaik, B. van (voorzitter)
  00:59:17 - 01:04:51 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:04:51 - 01:05:40 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:05:40 - 01:05:45 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:05:45 - 01:05:56 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:05:56 - 01:05:58 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:05:58 - 01:05:59 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:05:59 - 01:06:07 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:06:07 - 01:06:20 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:06:20 - 01:06:26 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:06:26 - 01:06:30 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:06:30 - 01:06:42 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:06:42 - 01:07:01 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:07:01 - 01:07:02 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:07:02 - 01:07:07 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:07:07 - 01:13:01 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:13:01 - 01:13:04 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:13:04 - 01:13:06 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:13:06 - 01:13:36 - Smet, J. (GroenLinks)
  01:13:36 - 01:13:50 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:13:50 - 01:19:27 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:19:27 - 01:19:34 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:19:34 - 01:20:00 - Wifferen, I. van (D66)
  01:20:00 - 01:20:01 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:20:01 - 01:20:03 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:20:03 - 01:20:08 - Wifferen, I. van (D66)
  01:20:08 - 01:25:14 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:25:14 - 01:25:20 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:25:20 - 01:25:44 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:25:44 - 01:26:32 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:26:32 - 01:26:44 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:26:44 - 01:26:47 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:26:47 - 01:27:08 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:27:08 - 01:27:19 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:27:19 - 01:27:22 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:27:22 - 01:27:25 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:27:25 - 01:27:28 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:27:28 - 01:27:58 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:27:58 - 01:28:00 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:28:00 - 01:28:04 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:28:04 - 01:28:14 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:28:14 - 01:28:24 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:28:24 - 01:32:23 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:32:23 - 01:32:45 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:32:45 - 01:44:49 - Gils, A.H.P. van (wethouder)
  01:44:49 - 01:44:54 - Zandberg, B.C. (CDA)
  01:44:54 - 01:45:06 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:45:06 - 01:45:46 - Zandberg, B.C. (CDA)
  01:45:46 - 01:45:49 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:45:49 - 01:46:31 - Gils, A.H.P. van (wethouder)
  01:46:31 - 01:46:35 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:46:35 - 01:46:51 - Zandberg, B.C. (CDA)
  01:46:51 - 01:46:55 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:46:55 - 01:48:29 - Gils, A.H.P. van (wethouder)
  01:48:29 - 01:49:12 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:49:12 - 01:49:53 - Wifferen, I. van (D66)
  01:49:53 - 01:50:04 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:50:04 - 01:50:38 - Smet, J. (GroenLinks)
  01:50:38 - 01:50:56 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:50:56 - 01:52:26 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:52:26 - 01:52:34 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:52:34 - 01:53:41 - Lammering, S.F. (PvdA)
  01:53:41 - 01:54:02 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:54:02 - 01:58:58 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  01:58:58 - 01:59:03 - Gils, A.H.P. van (wethouder)
  01:59:03 - 01:59:09 - Schaik, B. van (voorzitter)
  01:59:09 - 02:01:04 - Gils, A.H.P. van (wethouder)
  02:01:04 - 02:02:33 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:02:33 - 02:02:34 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  02:02:34 - 02:02:36 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:02:36 - 02:03:20 - Vermeij, R.A. (wethouder)
  02:03:20 - 02:03:39 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:03:39 - 02:03:41 - Duijm-Wickerhoff, E. (Leefbaar Rotterdam)
  02:03:41 - 02:05:03 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:03 - 02:05:06 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:06 - 02:05:15 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:15 - 02:05:24 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:24 - 02:05:26 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:26 - 02:05:31 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:31 - 02:05:33 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:33 - 02:05:35 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:35 - 02:05:36 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:36 - 02:05:40 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:40 - 02:05:41 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:41 - 02:05:43 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:43 - 02:05:47 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:05:47 - 02:05:48 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:05:48 - 02:06:00 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:06:00 - 02:06:10 - Smet, J. (GroenLinks)
  02:06:10 - 02:06:15 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:06:15 - 02:06:18 - Smet, J. (GroenLinks)
  02:06:18 - 02:06:29 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:06:29 - 02:06:31 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:06:31 - 02:06:35 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:06:35 - 02:06:47 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:06:47 - 02:06:49 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:06:49 - 02:06:57 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:06:57 - 02:07:21 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:07:21 - 02:07:23 - Wifferen, I. van (D66)
  02:07:23 - 02:07:47 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:07:47 - 02:07:49 - Lammering, S.F. (PvdA)
  02:07:49 - 02:08:06 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:08:06 - 02:08:17 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:08:17 - 02:09:37 - Schaik, B. van (voorzitter)
 19. 20

  De voorzitter sluit de overlegvergadering om 16:40 uur.

  02:09:36 - 02:09:37 - Schaik, B. van (voorzitter)
  02:09:37 - 02:09:37 - Schaik, B. van (voorzitter)