Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie Sociaal (2022-2026)

woensdag 11 mei 2022

15:00 - 19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.H. Biljoen
Toelichting

Indien u nadere informatie wilt neemt u contact op met de Griffie, tel.nr 010-2673400 of per mail via info@griffie.rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Procedurevergadering
 2. 1.01

  In de procedurevergadering wordt door het commissielid bepaald wat er met een ingekomen stuk moet gebeuren. Er wordt gekeken naar de openstaande toezeggingen, moties en schriftelijke vragen en er wordt nagegaan welke toezeggingen en moties kunnen worden afgedaan. Aan het eind van de procedurevergadering wordt de planning voor de komende weken doorgenomen.

  00:09:55 - 00:16:30 - Voorzitter
 3. 1.02

  Bij dit agendapunt wordt de behandelwijze van de ingekomen stukken besproken. In Ibabs bij het openen van de agenda van de procedurevergadering, vindt u per ingekomen stuk een behandelvoorstel.

  00:14:45 - 00:16:30 - Voorzitter
  00:16:32 - 00:16:39 - S. Ceulemans
  00:16:45 - 00:17:54 - van Scheijndel
  00:17:55 - 00:18:29 - M.S. Abrahamse
  00:18:30 - 00:18:43 - L.S. Vlieger
  00:18:44 - 00:19:02 - E. Yiğit
  00:19:03 - 00:20:44 - Voorzitter
  00:20:45 - 00:20:50 - S. Ceulemans
  00:20:52 - 00:21:28 - Voorzitter
  00:21:28 - 00:21:34 - van Scheijndel
  00:21:35 - 00:22:43 - Voorzitter
  00:22:44 - 00:23:30 - G.J. Engberts
  00:23:40 - 00:24:15 - E. Yiğit
  00:24:18 - 00:25:50 - Voorzitter
 4. 1.02.01

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003260 Collegebrief over jaarstukken 2021

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003299 Brief van COR over behandeling Jaarrekening 2021
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003278 Van PWC accountantsverslag Gemeente Rotterdam 2021

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003262 Raadsvoorstel over jaarstukken 2021
  00:12:26 - 00:16:30 - Voorzitter
 5. 1.02.02

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1314 Afdoeningsvoorstelmotie van Wifferen over Verplichte tegenprestatie niet meer van deze tijd
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1637 Afdoeningsvoorstel motie Roest en Mohamed-Hoesein ea over Werken in de zorg (21bb1381)
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1681 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf over grip op de GRJR 21bb9796

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002662 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf over poten in de modder 21bb9798
  Brieven B&W 22bb003158 Afdoeningsvoorstel motie Mohamed - Hoesein over een slachtoffercommissaris om slachtoffers en nabestaanden beter te ondersteunen 21bb14217
  Brieven B&W 22bb003143 Afdoeningsvoorstel wethouder Eskes toezegging 22bb1912 over voortgangsrapportage implementatie Welzijn en toezegging welzijn Feijenoord – warme overdracht
  Brieven B&W 22bb003061 Collegebrief inzake het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen ( voorheen Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen )
  Brieven B&W 22bb002869 Collegebrief over moties en toezeggingen inzake beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ( BW-MO )

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002649 Brief van Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond over jaarverslag 2021 en conceptbegroting 2023
 6. 1.02.03

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002613 Afdoeningsvoorstel motie Postma ea over gezond eten voor iedereen bereikbaar 20bb1400 en tussenbericht motie Van der Velden over snackkarren rondom scholen 21bb15322

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002837 Brief van VNG over Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting
 7. 1.02.04

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1746 Afdoeningsvoorstel motie Mohamed - Hoesein ea over maak gebruik van de erkende interventies van het RIVM voor de Rotterdamse jeugd! 21bb13055
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb2316 Rapport van gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam over Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002648 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf ea over praktijkervaring aan het roer 20bb1393

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003133 Brief Jeugdhulp Rijnmond over P&C stukken GRJR en gelegenheid voor zienswijze

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003160 Raadsvoorstel over het verlenen van toestemming voor de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
  00:24:30 - 00:25:50 - Voorzitter
  00:26:05 - 00:26:43 - S. Reitema
  00:26:45 - 00:27:31 - Voorzitter
  00:27:33 - 00:27:48 - L.S. Vlieger
  00:27:49 - 00:28:01 - S.J.C. Becker
  00:28:02 - 00:28:19 - Voorzitter
  00:28:20 - 00:28:37 - I. van Wifferen
  00:28:38 - 00:28:58 - S. Reitema
  00:28:59 - 00:29:16 - Voorzitter
  00:29:16 - 00:29:27 - T. Kind
  00:29:40 - 00:30:53 - Voorzitter
  00:30:54 - 00:31:00 - van Scheijndel
  00:31:10 - 00:31:15 - T. Kind
  00:31:17 - 00:33:03 - Voorzitter
  00:33:05 - 00:34:17 - G.J. Engberts
  00:34:18 - 00:35:49 - Voorzitter
 8. 1.02.05

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002588 Afdoeningsvoorstel motie Engberts over help de ware vaandeldragers in de cultuursector 21bb16273
 9. 1.02.06

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1662 Collegebrief over Bespeling Erasmuspad en afdoeningsvoorstel motie Buijt ea over Steeds Hooger toch groter 17bb9450

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002939 Afdoeningsvoorstel motie Eskes over sportbudget voor sportstrand Hoek van Holland (21bb9677)
  Brieven B&W 22bb003055 Afdoeningsvoorstel motie Yigit over sportclubs lopen leeg door invoering van het coronatoegangsbewijs 21bb14207
  Brieven B&W 22bb003090 Wethoudersbrief Eskes over voortgangsrapportage Actieprogramma Verenigingen
  00:35:34 - 00:35:49 - Voorzitter
  00:35:50 - 00:36:05 - S. Ceulemans
  00:36:07 - 00:36:21 - Voorzitter
  00:36:22 - 00:36:35 - Mak
  00:36:37 - 00:36:52 - Voorzitter
  00:36:53 - 00:37:04 - E. Yiğit
  00:37:06 - 00:41:58 - Voorzitter
 10. 1.02.07

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1400 Afdoeningsvoorstel motie Lammering ea over uitbuiting ondermijnt de sociale cohesie op Zuid 20bb8814

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002635 Collegebrief over monitor W&I 3e tertaal 2021
  Brieven B&W 22bb002944 Collegebrief over Voortgangsrapportage actieprogramma ‘Werken aan een menswaardig bestaan, EU-arbeidsmigranten 2021-2025’ over het jaar 2021
  Brieven B&W 22bb002806 Wethoudersbrief Eskes over effectrapportage gezondheidstrajecten doelgroep Prestatie010
  00:38:25 - 00:41:58 - Voorzitter
 11. 1.02.08

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003131 Afdoeningsvoorstel motie Roest ea over Laat vluchtelingen niet in de steek na tijdelijk huisvesting 21bb8198
  Brieven B&W 22bb002592 Afdoeningsvoorstel motie Segers - Hoogendoorn ea over de praktijktest op z'n best 21bb16311 en toezegging 21bb15771 wethouder Karremans over Actieprogramma Relax (RADAR)
  Brieven B&W 22bb002951 Collegebrief over Monitor 2021 Rotterdamse Aanpak Statushouders

  Burgerbrieven

  Soort   BB-nummer Titel
  Burgerbrieven 22bb003350 Brief van stichting De Katrol over persbericht GoFundMe actie opgezet om steun aan gezinnen op Zuid te kunnen voorzetten
  00:40:00 - 00:41:58 - Voorzitter
 12. 1.02.09

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1649 Afdoeningsvoorstel moties 21bb9661 en 21bb9717 over schenkingen in het kader van moties Koers van de Stad 2022
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1678 Afdoeningsvoorstel motie Buyukcifci ea over jubeljaar voor een schuldenvriij Rotterdam ?
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1774 Afdoeningsvoorstel moties in het kader van de aanpak van energiearmoede

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002563 Afdoeningsvoorstel motie Yigit over zakgeld tijdens schoolreisje 21bb3705
  Brieven B&W 22bb003264 Collegebrief over door gift Stichting De Verre Bergen meer ‘Energietoeslag’ voor Rotterdammers met een laag inkomen.
  Brieven B&W 22bb003312 Wethoudersbrief Grauss over Gift energietoeslag Stichting De verre Bergen (SDVB)
  00:41:16 - 00:41:58 - Voorzitter
  00:41:59 - 00:42:16 - I. van Wifferen
  00:42:18 - 00:44:34 - Voorzitter
  00:44:35 - 00:46:00 - van Scheijndel
  00:46:01 - 00:46:20 - Voorzitter
  00:46:22 - 00:46:55 - T. Kind
  00:46:56 - 00:47:11 - I. van Wifferen
  00:47:12 - 00:47:44 - Voorzitter
  00:47:46 - 00:47:58 - T. Kind
  00:48:01 - 00:49:15 - Voorzitter
 13. 1.03

  In deze lijsten treft u de openstaande toezeggingen en schriftelijke vragen, waarin voor de beleidsvelden van de commissie Sociaal alles te zien is wat nog open staat. Schriftelijke vragen worden afgehandeld via een beantwoording en komen te staan bij de overzichten Brieven B&W in IBabs, het Raadsinformatiesysteem (https://gemeenteraad.rotterdam.nl).
  Voor de toezeggingen is er een aparte lijst bijgevoegd met toezeggingen, waarvoor afdoeningsvoorstellen zijn ontvangen. Gevraagd wordt aan de commissieleden of deze toezeggingen kunnen worden afgedaan.

  00:48:23 - 00:49:15 - Voorzitter
  00:49:16 - 00:49:34 - T. Kind
  00:49:35 - 00:49:49 - Voorzitter
  00:49:50 - 00:50:13 - S. van de Peppel
  00:50:20 - 00:52:12 - Voorzitter
 14. 1.04

  In deze lijst treft u de openstaande moties waarin voor de beleidsvelden van de commissie Sociaal alle openstaande moties te zien zijn. De afdoening van een aantal moties is aan bod gekomen bij de behandeling van de ingekomen stukken. De moties waarvan aan de raad wordt geadviseerd ze af te doen zullen na het vaststellen van de ingekomen stukkenlijst in de raad van het lijstje met openstaande moties verdwijnen.

  00:50:33 - 00:52:12 - Voorzitter
 15. 1.05

  De planning voor de komende weken wordt bij dit agendapunt doorgenomen. In dit geval is dit agendapunt uitgebreid met een Annotatie van de commissiegriffier waarin de commissie wordt gevraagd te besluiten over het instellen van een werkgroep BOOR

  00:51:17 - 00:52:12 - Voorzitter
  00:52:13 - 00:52:24 - G.J. Engberts
  00:52:26 - 00:52:39 - Voorzitter
  00:52:40 - 00:53:03 - G.J. Engberts
  00:53:10 - 00:53:33 - Voorzitter
  00:53:34 - 00:53:49 - S. van de Peppel
  00:53:50 - 00:54:45 - Voorzitter
 16. 1.06

  00:54:40 - 00:54:45 - Voorzitter
  00:54:46 - 00:55:07 - S. Ceulemans
  00:55:16 - 00:55:55 - E. Basoglu
  00:55:56 - 00:56:06 - Voorzitter
  00:56:07 - 00:56:26 - E. Basoglu
  00:56:41 - 00:56:48 - S.J.C. Becker
  00:56:49 - 00:57:11 - Voorzitter