Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie Sociaal (2022-2026)

woensdag 25 mei 2022

15:00 - 19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.H. Biljoen
Toelichting

Indien u nadere informatie wilt neemt u contact op met de Griffie, tel.nr 010-2673400 of per mail via info@griffie.rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Procedurevergadering
 2. 1.01

  De voorzitter opent de procedurevergadering, hier wordt door de commissie bepaald wat er met een ingekomen stuk moet gebeuren. Er wordt gekeken naar de openstaande toezeggingen, moties en schriftelijke vragen en er wordt nagegaan welke toezeggingen en moties kunnen worden afgedaan. Aan het eind van de procedurevergadering wordt de planning voor de komende weken doorgenomen.


  De voorzitter stelt aan de commissie voor het inspreekverzoek van de heer Panacho door te geleiden naar de commissie Bestuur, omdat integriteit(misstand) onder Bestuur valt vanwege de raakvlakken met organisatie en personeel.

 3. 1.02

  Ter vaststelling
  In de besluitenlijst zijn alle afspraken opgenomen van de vorige procedurevergadering.

 4. 1.03

  Bij dit agendapunt wordt de behandelwijze van de ingekomen stukken besproken. In Ibabs bij het openen van de agenda van de procedurevergadering, vindt u per ingekomen stuk een behandelvoorstel.

 5. 1.03.01

  Geen stukken

 6. 1.03.02

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003329 Voortgangsbrief Heel de Stad en Jeugdhulp 2022 met afdoeningsvoorstel motie Postma ea over Rotterdamse gezondheidsindex 19bb19058
  Brieven B&W 22bb003546 Wethoudersbrief over het indienen van eventuele zienswijzen op de begroting 2023 van gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
 7. 1.03.03

  Geen stukken

 8. 1.03.04

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003383 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf ea over Inwijkhuizen 21bb5731 en toezegging 21bb16567 over Afdoeningsvoorstel diverse moties Hoogwerf over Jeugdzorg
  Brieven B&W 22bb003413 Afdoeningsvoorstel motie Lammering ea over elke wijk een jongerenhub 22bb1276
  Brieven B&W 22bb003426 Afdoeningvoorstel van de moties Campagne tegen daders 21bb12392 en Tik kinderen, Tok ouders 21bb12390
  Brieven B&W 22bb003510 Collegebrief over Staat van de Jeugd, editie 2021
 9. 1.03.05

  Geen stukken

 10. 1.03.06

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003394 Afdoeningsvoorstel motie Smet ea over Wereldse topsportevenementen duurzaam verankerd 21bb5721
 11. 1.03.07

  Geen stukken

 12. 1.03.08

  Geen stukken

 13. 1.03.09

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003521 Afdoeningsvoorstel moties 21bb6984 en 21bb6985 en toezeggingen 21bb6708 en 21bb6711 wethouder Grauss over armoedeaanpak, Jeugdfonds Sport & Cultuur
  Brieven B&W 22bb003427 Collegebrief over ( 3e ) Voortgang ondersteuning gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire
 14. 1.04

  In de bijgevoegde lijsten vindt u de openstaande toezeggingen, moties en schriftelijke vragen.
  De beantwoordingen van schriftelijke vragen worden geplaatst onder de "Overzichten Brieven B&W " in Ibabs.
  Van de toezeggingen waarvoor afdoeningsvoorstellen zijn ontvangen, is er een aparte lijst bijgevoegd. Aan de commissie wordt gevraagd of deze toezeggingen kunnen worden afgedaan.
  De wijze van afdoening van moties wordt besproken onder agendapunt 1.03 Ingekomen stukken.
  Van de toezeggingen, moties en schriftelijke vragen waarvan de afdoeningstermijnen zijn overschreden, zijn aparte lijsten bijgevoegd.
  Een dag vóór de vergadering wordt een overzicht met de laatste stand van zaken ten aanzien van de termijnoverschrijdingen bij dit agendapunt geplaatst.

 15. 1.05

 16. 1.06
  Rondvraag en Sluiting
 17. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie.

 18. 2.01

  In de overlegvergadering worden de geagendeerde onderwerpen binnen het sociale domein besproken tussen de commissie en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert de raad.

 19. 2.02

  Bij dit agendapunt worden de agenda van de overlegvergadering en de spreektijd van de commissieleden vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van 2 uur te hanteren.

 20. 2.03

  Ter bespreking/advisering
  In de overlegvergadering worden de geagendeerde onderwerpen binnen het sociale domein besproken tussen de commissie en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert de raad.

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1681 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf over grip op de GRJR 21bb9796

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003440 Collegebrief over voorlopige jaarstukken 2021, ontwerpbegrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond ( GRJR ).
  Brieven B&W 22bb003329 Voortgangsbrief Heel de Stad en Jeugdhulp 2022 met afdoeningsvoorstel motie Postma ea over Rotterdamse gezondheidsindex 19bb19058

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003160 Raadsvoorstel over het verlenen van toestemming voor de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 21. 2.03.01

  Actualiteiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Actualiteiten 22bb003547 Aanvraag actualiteit Hoogwerf over Grote zorgen omtrent de Jeugdzorg 190522

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003383 Afdoeningsvoorstel motie Hoogwerf ea over Inwijkhuizen 21bb5731 en toezegging 21bb16567 over Afdoeningsvoorstel diverse moties Hoogwerf over Jeugdzorg
  Brieven B&W 22bb003413 Afdoeningsvoorstel motie Lammering ea over elke wijk een jongerenhub 22bb1276
  Brieven B&W 22bb003510 Collegebrief over Staat van de Jeugd, editie 2021
 22. 2.04

  De commissie bespreekt het jaarverslag met de gemeentelijke kinderombudsman.
  De bespreking van de nog te ontvangen collegereactie op het jaarverslag is gepland op 15 juni 2022.

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb2316 Rapport van gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam over Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021
 23. 2.05
  Sluiting