Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

woensdag 19 januari 2022

09:30
Locatie

Digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De voorzitter opent de openbare vergadering om 9.30 uur.

  00:00:03 - 00:00:37 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 3. 3

  Ter vaststelling
  De besluitenlijst van de openbare procedurevergadering van 22 december 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:36 - 00:00:37 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:00:37 - 00:01:15 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 4. 4

  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:01:14 - 00:01:15 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:01:15 - 00:02:13 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 5. 5

  Geen stukken voor op deze agenda ontvangen

 6. 6

  Nummer: 21bb15040 met bijlage 21bb15042
  Onderwerp: Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp eerste helft 2021
  Datum: 20 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: De monitor eerste helft 2021 en monitor 2e helft 2021 samen te bespreken in een overlegvergadering. 2e monitor wordt eind 1e kwartaal 2022 verwacht.


  Nummer: 21bb16404
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel toezegging 21bb1842 over voortgang dossier Huisvesting huisartsenzorg
  Datum: 20 december 2021
  Afzender: Wethouder Eskes
  Besluit: Voor kennisgeving aan te nemen


  Nummer: 21bb15883
  Onderwerp: Beantwoording vragen Smet, Vonk ea over nazorg voor personen met verward gedrag (21bb13600)
  Datum: 21 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: Te betrekken bij bespreking Eindrapportage PvA Kwetsbare Rotterdammers


  Nummer: 21bb15682
  Onderwerp: Voortgangsbrief PRIO, december 2021
  Datum: 22 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: Te bespreken in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 21bb15949 met bijlage 21bb15951
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel moties en toezeggingen programma Rotterdam, Ouder en Wijzer
  Datum: 23 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: Te bespreken in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 21bb15948 met bijlage 21bb15950
  Onderwerp: Verantwoordingsrapportage programma Rotterdam, Ouder en Wijzer
  Datum: 23 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: Te bespreken in de aansluitende overlegvergadering

 7. 7

  Nummer: 21bb15153 met bijlagen 21bb15176 t/m 21bb15178
  Onderwerp: Haalbaarheidsstudie Campus Internationaal Onderwijs en Sport
  Datum: 23 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: Voor kennisgeving aan te nemen

 8. 8

  Nummer: 21bb15875
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Lammering ea over zeker zijn van positieve content 20bb16914
  Datum: 21 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: De raad te adviseren de motie Lammering ea over zeker zijn van positieve content 20bb16 af te doen


  Nummer: 21bb16513
  Onderwerp: Reactie op Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
  Datum: 22 december 2021
  Afzender: Wethoudersbrief Bokhove
  Besluit: Te betrekken bij bespreking Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de aansluitende overlegvergadering

 9. 9

  Nummer: 22bb164
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel toezeggingen 21bb15965 en 21bb11760 over concrete plannen n.a.v. rapport Denktank
  Datum: 10 januari 2022
  Afzender: Wethouder Kasmi
  Besluit: Te bespreken in de overlegvergadering van 26 januari 2022. De commissie stemt in met het voorstel van D66 de beantwoording van de schriftelijke vragen Walgenbach over Cultuurregie voor Overschie! (21bb15630) ook in de overlegvergadering van 26 januari ’22 te bespreken

 10. 10

  Nummer: 21bb16118
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Smet ea over Veilig e-sporten 21bb5717
  Datum: 21 december 2021
  Afzender: College van B&W
  Besluit: De Raad te adviseren de motie Veilig esporten 21bb5717 af te doen


  Nummer: 21bb15991
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Lansink - Bastemeijer ea over sport toegankelijk voor iedereen 20bb11105
  Datum: 24 december 2021
  Afzender: College van B & W
  Besluit: De raad te adviseren de motie sport toegankelijk voor iedereen 20bb11105 af te doen en de afdoening te bespreken in een overlegvergadering

  00:02:12 - 00:02:13 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:02:13 - 00:03:23 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 11. 11

  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen.
  De commissie stemt in met de afdoening van de volgende grijs gearceerde toezeggingen:


  20bb19067 Integraal beleidsplan Zorg en Welzijn ‘Heel de stad’ – doelen en deadlines LAT
  20bb19072 Integraal beleidsplan Zorg en Welzijn ‘Heel de stad’ – uithuisplaatsingen
  21bb1842 Huisvestingsproblematiek Rotterdamse huisartsen
  21bb14944 Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026 – spreiding
  21bb14946 Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026 – Walenstein
  21bb14947 Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2026
  21bb16574 Tachtigjarigen staan een longontsteking op te lopen bij de GGD
  21bb12763 Nationaal Programma Onderwijs waaronder plan van aanpak leerachterstanden wegwerken – instellingstarief master
  21bb12765 Nationaal Programma Onderwijs waaronder plan van aanpak leerachterstanden wegwerken - inzet tutoren

  00:03:22 - 00:03:23 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:03:23 - 00:03:43 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 12. 12

  Ter bespreking
  De Motie van Mohamed-Hoesein over Er zijn meer wegen die leiden naar cultuur (20bb17968) die na bespreking van de Evaluatie cultuurplanproces 2021-2024 is aangehouden heeft nu wel het advies gekregen om te worden afgedaan.


  Ook de motie van Mohamed-Hoesein over Ga je mee naar de speeltuin oma? (20bb15005), op 3 november aangehouden, krijgt nu het advies om te worden afgedaan.


  De Motie van Van Schaik over Laat BSW meespelen (20bb15008), eveneens in de vergadering van 3 november jl. aangehouden, is in deze vergadering wel voorzien van het advies om te worden afgedaan.

  00:03:42 - 00:03:43 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:03:43 - 00:05:08 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 13. 13

  De volgende mededelingen over de planning zijn met de commissie gedeeld:


  De verplaatsing van de Expertmeeting Slachtoffer Centraal van 2 naar 23 februari van 17.00 – 19.30 uur.


  De bespreking in commissie Veiligheid en Bestuur op 20 januari van de uitkomsten van het onderzoek dat het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel (CKM) heeft verricht naar de aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam, waarbij de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor de toekomstige aanpak van de problematiek zullen doen.


  Het werkbezoek aan Tante Sjaar op 28 januari ’22, waarvoor zich ondertussen 10 personen hebben aangemeld, waarvan sommigen onder voorbehoud. Zodra het programma binnen is en de indeling van de groepjes van de organisatoren zal dit met de deelnemers worden gedeeld.


  De bespreking in commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte bespreekt op 2 februari a.s. van Het Integraal Huisvestingsplan, waarvan huisvesting Cultuur deel uitmaakt en de studie huisvesting Maritiem Museum.

  00:05:07 - 00:05:08 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:05:08 - 00:06:48 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 14. 14

  De voorzitter sluit de openbare procedurevergadering van de commissie ZOCS van 19 januari 2022 om 9.54 uur.

  00:06:47 - 00:06:48 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:06:48 - 00:06:56 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 15. 15

 16. 16

  De voorzitter opent de vergadering om 9.54 en vermeld de aanwezigen en de afgemelde commissieleden.

  00:06:55 - 00:06:56 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:06:56 - 00:08:43 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 17. 17

  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren
  De agenda wordt vastgesteld met een spreektijd van 2 uur.

  00:08:42 - 00:08:43 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:08:43 - 00:09:00 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 18. 18

  Ter vaststelling
  De adviezenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:08:59 - 00:09:00 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:09:00 - 00:09:11 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 19. 19

  Ter bespreking
  De commissie heeft geen vragen of opmerkingen over de overschreden toezeggingen, schriftelijke vragen en moties.

  00:09:10 - 00:09:11 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:09:11 - 00:09:31 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 20. 20

  Besproken zijn de resultaten van het programma Ouder en Wijzer en de Regeling van Werkzaamheden over “inzetten op zorg voor dementie.”

  00:09:30 - 00:09:31 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:09:31 - 00:10:12 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:10:12 - 00:16:05 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  00:16:05 - 00:16:21 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:16:21 - 00:23:37 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:23:37 - 00:23:46 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:23:46 - 00:27:44 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:27:44 - 00:28:12 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:28:12 - 00:33:03 - Rozema, J.G. (Partij voor de Dieren)
  00:33:03 - 00:33:28 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:33:28 - 00:37:20 - Wifferen, I. van (D66)
  00:37:20 - 00:37:32 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:37:32 - 00:40:33 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:40:33 - 00:40:45 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:40:45 - 00:43:56 - Versnel, T.B. (VVD)
  00:43:56 - 00:44:31 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:44:31 - 00:44:42 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:44:42 - 00:44:53 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:44:53 - 00:46:42 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:46:42 - 00:49:30 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:49:30 - 00:49:37 - Eskes, E.C. (wethouder)
  00:49:37 - 00:50:18 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:50:18 - 00:57:11 - Eskes, E.C. (wethouder)
  00:57:11 - 00:57:17 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:57:17 - 00:57:54 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:57:54 - 00:57:58 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:57:58 - 00:57:59 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  00:57:59 - 00:58:04 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:58:04 - 00:58:50 - Eskes, E.C. (wethouder)
  00:58:50 - 00:58:56 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:58:56 - 00:59:48 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  00:59:48 - 00:59:50 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  00:59:50 - 01:01:37 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:01:37 - 01:01:39 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:01:39 - 01:01:55 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  01:01:55 - 01:03:05 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:03:05 - 01:03:23 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  01:03:23 - 01:05:17 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:05:17 - 01:05:21 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:05:21 - 01:16:50 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:16:50 - 01:16:52 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:16:52 - 01:17:34 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  01:17:34 - 01:19:16 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:19:16 - 01:19:50 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  01:19:50 - 01:20:58 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:20:58 - 01:21:04 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:21:04 - 01:22:16 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:22:16 - 01:22:19 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:22:19 - 01:25:39 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:25:39 - 01:25:46 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:25:46 - 01:26:02 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:26:02 - 01:26:05 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:26:05 - 01:34:31 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:34:31 - 01:34:35 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:34:35 - 01:35:08 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  01:35:08 - 01:35:10 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:35:10 - 01:40:58 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:40:58 - 01:41:07 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:41:07 - 01:42:07 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  01:42:07 - 01:43:41 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:43:41 - 01:44:28 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  01:44:28 - 01:44:32 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:44:32 - 01:45:09 - Wifferen, I. van (D66)
  01:45:09 - 01:45:15 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:45:15 - 01:45:27 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  01:45:27 - 01:49:13 - Eskes, E.C. (wethouder)
  01:49:13 - 01:49:19 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:49:19 - 01:50:14 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:50:14 - 01:50:15 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  01:50:15 - 02:02:49 - Eskes, E.C. (wethouder)
  02:02:49 - 02:03:04 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:03:04 - 02:03:22 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:03:22 - 02:03:26 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:03:26 - 02:05:55 - Eskes, E.C. (wethouder)
  02:05:55 - 02:06:24 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:06:24 - 02:07:13 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  02:07:13 - 02:07:24 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:07:24 - 02:08:12 - Eskes, E.C. (wethouder)
  02:08:12 - 02:10:17 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:10:17 - 02:11:14 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:11:14 - 02:11:38 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:11:38 - 02:11:42 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:11:42 - 02:12:14 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:12:14 - 02:12:45 - Wifferen, I. van (D66)
  02:12:45 - 02:17:32 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:17:32 - 02:17:58 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:17:58 - 02:18:23 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:18:23 - 02:19:18 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:19:18 - 02:19:20 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:19:20 - 02:19:57 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:19:57 - 02:19:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:19:59 - 02:20:32 - Rozema, J.G. (Partij voor de Dieren)
  02:20:32 - 02:20:34 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:20:34 - 02:21:21 - Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. (DENK)
  02:21:21 - 02:21:23 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:21:23 - 02:21:54 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:21:54 - 02:22:04 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:22:04 - 02:22:57 - Wifferen, I. van (D66)
  02:22:57 - 02:22:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:22:59 - 02:24:00 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:24:00 - 02:26:22 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 21. 21

  De commissie stemt in met het voorstel de raad te adviseren de volgende moties als afgedaan te beschouwen:19bb21517 Collectieve woningaanpassingen voor ouderen20bb16919 Weerloos op Whatsapp21bb9660 Extra impuls voor migrantenouderen21bb12264 Onderzoek vermindering zorgkosten door zingevingsactiviteiten21bb12305 Website rotterdamdementie.nl21bb12325 Rotterdam dementie vriendelijkDe volgende moties zijn na de bespreking nog aangehouden:19bb11501 Behoud kennis en vaardigheden21bb9666 Laagdrempelige zorg voor Rotterdamse ouderen21bb9722 Meer aandacht voor ouderenverwaarlozing21bb12323 Een goed gesprek met ouderen doet wonderenOnderstaande moties worden niet afgedaan aangezien in brief een voortgang werd gegeven:21bb12326 Raad uit de praktijk21bb12327 De mening van Ouderen? Een lot uit de loterij!21bb12387 Laagdrempelige vroeg-interventie bij kwetsbare ouderen21bb13553 VerpleegthuisDe commissie stemt in met de afdoening van de volgende toezeggingen:21bb8595 Voortgang aanpak huiselijk geweld ouderen en verwaarlozing21bb920 Voortgangsrapportage Ouder en Wijzer - ouderenhubs21bb12018 RvW ‘Inzetten op zorg voor dementie!’21bb12022 Ouderenbeleid – zingevingsvragen21bb12023 Ouderenbeleid – huisbezoeken21bb12025 Ouderenbeleid – uitvoering aanbevelingen21bb12479 Rekenkamer Rapport ‘Broze bedoelingen’- onderzoek21bb12480 Rekenkamer Rapport ‘Broze bedoelingen’- ouderenhuisvesting21bb13554 Alleenstaande en verstandelijk beperkte man aan zijn lot overgelatenDe Commissie uit na het debat met de wethouder de behoefte de Voortgangsrapportage Programma Rotterdam Ouder en Wijzer als C onderwerp te behandelen in de raad van 3 februari 2022. De RvW ‘Inzetten op zorg voor dementie!' (21bb11773) vindt de commissie afdoende besproken.

 22. 22

  Ter advisering
  Besproken is de voortgang van het Programma Rotterdammers Integraal Ondersteunen en Activeren met de experimenten in Hillesluis en Spangen (PRIO). De eindevaluatie van PRIO door de onderzoeker EUR wordt eind 2022 verwacht.


  De commissie vindt de Voortgang PRIO over experimenten Hillesluis en Spangen afdoende besproken.

 23. 23

  02:26:21 - 02:26:22 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:26:22 - 02:26:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:26:59 - 02:27:11 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:27:11 - 02:27:21 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:27:21 - 02:27:36 - Eskes, E.C. (wethouder)
  02:27:36 - 02:27:38 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:27:38 - 02:28:38 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:28:38 - 02:28:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:28:59 - 02:29:53 - Wifferen, I. van (D66)
  02:29:53 - 02:30:04 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:30:04 - 02:31:15 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  02:31:15 - 02:32:16 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:32:16 - 02:49:42 - Eskes, E.C. (wethouder)
  02:49:42 - 02:50:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 24. 24

  Besproken is de Kadernota 2023 GRJR. Op 12 januari 2022 heeft de commissie een toelichting gekregen van de Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond (GRJR) op de kadernota en actuele stand van zaken begroting 2023.


  De commissie geeft de wethouder de volgende input voor de Kadernota 2023 mee aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond:De gemeenteraad is van mening geen passende jeugdzorg te kunnen bieden als de bezuinigingen vanuit de Hervormingsagenda worden doorgezet. Daarnaast is het voorstel m.b.t. de eigen bijdrage uit het landelijke coalitieakkoord onacceptabel voor onze gemeenteraad; het risico op zorgmijders is enorm, uiteindelijk is dat penny wise, maar pound foolish.
  Bouw in de nieuwe aanbesteding zoveel mogelijk flexibiliteit in en denk niet alleen vanuit de structuur met kavels (zie ook aanbevelingen rapport Een kind is geen kavel van de raad van Rotterdam 19bb23906).
  De 20 mln euro extra budget is incidenteel geld voor 2022 en is niet structureel. De gemeenteraad vraagt de GRJR om zich in te zetten om dit extra budget structureel te maken. Bij een structureel budget kunnen aanbieders personeel aan zich binden.
  Het systeem blijft onderscheid maken tussen systeemaanbieders en flexibele aanbieders. Hoe zorgt de GRJR ervoor dat flexaanbieders (vaak hoog gespecialiseerde aanbieders) in de triage betrokken worden. Zorg bij triage dat matched care het uitgangspunt is.
  Het onderzoek door de stichting: Het Vergeten Kind naar gesloten jeugdzorg (januari 2022) concludeert dat gesloten jeugdzorg kinderen niet helpt en zelfs schadelijk is. De gemeenteraad vraagt de GRJR om zoveel mogelijk gesloten plaatsing te voorkomen en dat vraagt om matched care in de periode die voorafgaat aan mogelijke plaatsing in gesloten jeugdzorg.
  De raad vraagt aandacht voor het belang van sociale gemeenschappen en aansluiting bij de jeugdzorg.De commissie wenst de Kadernota 2023 als kort bespreekpunt (B) in de raad van 3 februari 2022 te bespreken waarbij de bekrachtiging van de zienswijzen zal plaatsvinden.

  02:50:58 - 02:50:59 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:50:59 - 02:52:01 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:52:01 - 02:53:18 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:53:18 - 02:53:24 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:53:24 - 02:53:29 - Bokhove, J. (wethouder)
  02:53:29 - 02:58:12 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:58:12 - 02:58:21 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:58:21 - 02:59:42 - Rozema, J.G. (Partij voor de Dieren)
  02:59:42 - 02:59:56 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  02:59:56 - 03:02:41 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:02:41 - 03:03:01 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:03:01 - 03:05:29 - Wifferen, I. van (D66)
  03:05:29 - 03:06:11 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:06:11 - 03:11:31 - Bokhove, J. (wethouder)
  03:11:31 - 03:11:35 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:11:35 - 03:12:30 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:12:30 - 03:14:26 - Bokhove, J. (wethouder)
  03:14:26 - 03:14:32 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:14:32 - 03:14:40 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:14:40 - 03:15:10 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:15:10 - 03:15:12 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:15:12 - 03:35:56 - Bokhove, J. (wethouder)
  03:35:56 - 03:36:08 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:36:08 - 03:36:18 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:36:18 - 03:36:38 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:36:38 - 03:36:59 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:36:59 - 03:37:36 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:37:36 - 03:37:50 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:37:50 - 03:38:31 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:38:31 - 03:38:45 - Bokhove, J. (wethouder)
  03:38:45 - 03:38:53 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:38:53 - 03:39:39 - Bokhove, J. (wethouder)
  03:39:39 - 03:44:28 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
 25. 25

  De voorzitter sluit de vergadering om 14.06 uur.

  03:44:27 - 03:44:28 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)
  03:44:28 - 03:44:28 - Roest, L.L.P.R. (voorzitter)