Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

woensdag 9 februari 2022

09:30
Locatie

Digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  1 Procedurevergadering
 2. 2
  1.01 Opening en mededelingen
 3. 3

  Ter vaststelling

 4. 4

  Ter bespreking van de behandelwijze

 5. 5
  1.03.01 Algemeen
 6. 6
  1.03.02 Zorg
 7. 7
  1.03.03 Onderwijs
 8. 8
  1.03.04 Jeugd
 9. 9
  1.03.05 Cultuur
 10. 10
  1.03.06 Sport
 11. 11

  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 12. 12

 13. 14
  1.07 Rondvraag en sluiting
 14. 15

 15. 16

  De voorzitter opent de vergadering om 9.48 uur en vermeld de aanwezigen.

 16. 17

  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren
  De agenda wordt vastgesteld met een spreektijd van 2 uur.

 17. 18

  Ter vaststelling
  De adviezenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 18. 19

 19. 20

  Ter bespreking
  Besproken is de Collegebrief van 10 september 2021 met het Visiedocument complexe scheidingen.


  De Commissie vindt dat na het debat met de wethouder het Visiedocument complexe scheidingen afdoende is besproken.

 20. 21

  Ter bespreking
  Besproken is het Eindverslag plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers.


  De wethouder deed de volgende toezeggingen:


  22bb1503
  9 februari 2022
  Eindrapportage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers


  De wethouder informeert de commissie als blijkt dat de acties die begin december 2021 zijn ingezet voor wegwerken van de aanmeldlijst niet afdoende zijn


  April 2022
  Eskes
  Zorg


  22bb1504
  9 februari 2022
  Eindrapportage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers – onderzoek


  De wethouder gaat na bij het Trimbosinstituut of er onderzoek naar al dan niet afwijzen op basis van regiobinding komt en wat de reden is dat in 2019 het laatste onderzoek was


  Eskes
  Zorg  De volgende toezeggingen zijn afgedaan:21bb7411: Jaarrekening 2020 - Blokhuisgelden21bb5610: Doorontwikkeling dak- en thuislozenopvang - tussenevaluatie21bb5611: Doorontwikkeling dak- en thuislozenopvang - uitgeschrevenen uit BRPDe commissie wenst het Eindverslag plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers als kort bespreekpunt (B) door te geleiden naar de raad van 24 februari 2022.

 21. 22

  De voorzitter sluit de vergadering om 13.44 uur.

 22. 23
  2.07 Sluiting