Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)

woensdag 26 januari 2022

09:30
Locatie

Digitaal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en vermeld de aanwezigen en de afmeldingen. De commissie wordt herinnerd aan het werkbezoek van vrijdag 28 januari aan Tante Sjaar. Ook wordt de commissie herinnerd aan de overlegvergadering van de commissie BWB van 2 februari 2022 over het Integraal Huisvestingsplan waarbij ook cultuur aan de orde is.

 3. 3

  De agenda wordt vastgesteld met een spreektijd van 2 uur.

 4. 4

  Ter advisering
  Besproken is Raadsvoorstel van 15 december 2021 over Inzet van bestemmingsreserves begin 2022 voor corona noodsteunregeling sport en cultuur.


  De wethouder deed de volgende toezegging:


  22bb784
  26 januari 2022
  Raadsvoorstel over Inzet van bestemmingsreserves begin 2022 voor Corona noodsteunregeling sport en cultuur


  De wethouder informeert de commissie over de 2 mln euro die bij Binnenlandse Zaken is gealloceerd voor noodsteun cultuur


  2 februari
  Kasmi
  Cultuur


  De Commissie uit na het debat met de wethouder de behoefte om het Raadsvoorstel als hamerstuk (A) door te geleiden naar de raad van 3 februari 2022.

 5. 5

  Ter bespreking
  Besproken is de brief van wethouder Kasmi met concrete plannen n.a.v. het rapport van de Denktank New Deal.


  De commissie stemt in met afdoening van de volgende toezeggingen:


  21bb15965 Evaluatie cultuurplanproces 2021-2024
  21bb11760 Voorkom omvallen van de cultuursector! – rapport
  21bb11761 Voorkom omvallen van de cultuursector! – Inzicht


  De commissie vindt de Uitwerking aanbevelingen Denktank New Deal Cultuur afdoende besproken.

 6. 6
  2.04.01 Daarbij betrekken
 7. 7

  Op verzoek van de fractie van D66 is de beantwoording van de vragen over Cultuurregie voor Overschie besproken.


  De commissie vindt de Beantwoording vragen over Cultuurregie voor Overschie afdoende besproken.

 8. 8

  De voorzitter sluit de vergadering om 11.23 uur.