Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

woensdag 16 mei 2018

14:00

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur

  00:00:01 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 2. Ter vaststelling
  De commissie stelt de besluitenlijst van 25 april 2018, na de opmerking dat er in de partijnaam van GroenLinks geen spatie hoeft, ongewijzigd vast.

  00:00:02 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 3. Ter bespreking van de behandelwijze
  De commissie besluit over de behandelwijze van onderstaande ingekomen stukken

  00:00:03 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 4. Nummer: 18bb3067 (met div bijlagen)
  Onderwerp: Collegebrief over jaarstukken jaarrekening en jaarverslag 2017
  Datum: 25-04-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Te bespreken in de overlegvergadering van 30-05-2018

  Nummer: 18bb3375
  Onderwerp: Brief over de behandeling van de Jaarrekening 2017
  Datum: 26-04-2018
  Afzender: Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
  Besluit: Te bespreken in de overlegvergadering van 30-05-2018

  Nummer: 18bb3068 (bijlagen A t/m N zie Collegebrief 18bb3067)
  Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststelling jaarstukken 2017
  Datum: 26-04-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Te bespreken in de overlegvergadering van 30-05-2018

  Nummer: 18bb3500
  Onderwerp: Brief over jaarrekening en controleverklaring 2017
  Datum: 02-05-2018
  Afzender: PriceWaterhouseCooper
  Besluit: Te bespreken in de overlegvergadering van 30-05-2018

  Bijlagen

  00:00:04 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 5. Er waren geen stukken binnengekomen op het gebied van Cultuur op deze lijst

  00:00:05 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 6. Nummer: 18bb3178
  Onderwerp: Wethoudersbrief over advies overdrachtsdocument BOOR
  Datum: 20-04-2018
  Afzender: Wethouder De Langen
  Besluit: Te betrekken bij de bespreking van het nieuwe vergadermodel

  Nummer: 18bb3016 (met bijlagen 18bb3017 en 18bb3018)
  Onderwerp: Zuid op Koers, voortgangsrapportage 2017 Nationaal Programma Rotterdam Zuid NPRZ
  Datum: 25-04-2018.
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Te betrekken bij de bespreking van de regiodeal NPRZ (zie brief 18bb3214) en ter voorbereiding op deze bespreking een inwerksessie NPRZ organiseren

  00:00:06 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 7. Er waren geen stukken binnengekomen op het gebied van Participatie op deze lijst

  00:00:07 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 8. Nummer: 18bb3038
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Van der Lee over ook geen kindermarketing op de kinderboerderijen 17bb8080
  Datum: 25-04-2018
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Te betrekken bij bespreking Evaluatie Lekker Fit in de aansluitende overlegvergadering

  00:00:08 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 9. Nummer: 18bb3350
  Onderwerp: De Evenaar
  Datum: 26 april 2018
  Afzender: Wethouder De Langen
  Besluit: Een expertmeeting te organiseren en te bespreken in een overlegvergadering.

  Nummer: 18bb3569 (met bijlagen 18bb3570 en 18bb3571)
  Onderwerp: .Rapport niet thuis geven - onderzoek opvang daklozen
  Datum: .07-05-2018
  Afzender: .Rekenkamer Rotterdam
  Besluit: Te bespreken in overlegvergadering van 4 juli 2018 in samenhang met de voortgangsrapportage Eerder Thuis

  00:00:09 - 00:00:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
 10. Er waren geen stukken binnengekomen op het gebied van Werk en Inkomen op deze lijst

  00:00:10 - 00:00:30 - Bokhove, J. (voorzitter)
 11. Nummer: 18bb3295
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel wethouder De Langen toezegging 18bb1128 en tussenbericht motie Van der Stel ea over coordinatiepunt doelgroepenvervoer 17bb6096, geen valse start met leerlingenvervoer 18bb969 en toezegging 18bb1129
  Datum: 25-04-2018
  Afzender: Wethouder De Langen
  Besluit: Bespreking van de voortgang van de uitvoering van het doelgroepenvervoer in combinatie met het aanbestedingstraject van het leerlingenvervoer. Agendering na het zomerreces.

  00:00:11 - 00:00:30 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:00:30 - 00:00:49 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:00:49 - 00:01:00 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:01:00 - 00:01:04 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:01:04 - 00:01:18 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:01:18 - 00:01:20 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:01:20 - 00:01:37 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:01:37 - 00:01:40 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:01:40 - 00:01:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:01:43 - 00:02:13 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:02:13 - 00:03:05 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:03:05 - 00:03:42 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:03:42 - 00:03:46 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:03:46 - 00:03:52 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:03:52 - 00:04:22 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:04:22 - 00:04:51 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:04:51 - 00:05:17 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:05:17 - 00:05:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:05:19 - 00:05:57 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:05:57 - 00:06:42 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:06:42 - 00:07:20 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:07:20 - 00:07:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:07:28 - 00:08:04 - Versnel, T.B. (VVD)
  00:08:04 - 00:09:09 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:09:09 - 00:09:30 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:09:30 - 00:09:35 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:09:35 - 00:09:51 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:09:51 - 00:09:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
 12. Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen
  De commissie stemt in met de afdoening van de volgende toezeggingen:

  Op het gebied van Zorg
  18bb1128 Vervoer door Trevvel – website

  Op het gebied van Werk en Inkomen
  18bb571 Armoedeplatform gebied Noord
  18bb573 Budgetten individuele en collectieve ondersteuning schuldenproblematiek
  18bb574 Knelpunten en oplossingen uit expertmeetings taal en schulden
  18bb577 Beleidskader vroegsignalering
  18bb578 Huisuitzettingen 2016 en 2017
  18bb1585 Problemen vanwege taalcursus ikv tegenprestatie

  Op het gebied van volksgezondheid
  De toezegging17bb10545 Afspraken zorg verzekeraars t.a.v. moeilijk plaatsbare zorgbehoevende personen zal worden betrokken bij het Rekenkamerrapport Niet Thuis geven m.b.t. dak/thuislozen

  Op het gebied van Cultuur

  Wordt de toezegging 16bb10069 Cultuurplan nog niet afgedaan. Afdoening is pas aan de orde als er een structurele oplossing is gevonden.

  00:09:57 - 00:09:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:09:58 - 00:10:26 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:10:26 - 00:11:45 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:11:45 - 00:11:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:11:58 - 00:12:47 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:12:47 - 00:13:12 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:13:12 - 00:13:17 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:13:17 - 00:13:49 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:13:49 - 00:13:56 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:13:56 - 00:14:44 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:14:44 - 00:16:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:16:03 - 00:16:20 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:16:20 - 00:16:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:16:28 - 00:16:49 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:16:49 - 00:16:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:16:51 - 00:16:59 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:16:59 - 00:18:07 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:18:07 - 00:18:18 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:18:18 - 00:18:24 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:18:24 - 00:18:28 - Yildirim, D. (PvdA)
  00:18:28 - 00:18:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
 13. Ter bespreking
  De commissie stemt in met het voorstel van de indiener om de motie Van Elck met de titel Help de Hulpverlener (16bb7692) het advies aan de raad te geven de motie als afgedaan te beschouwen.

  Over de motie Talbi met de titel Continuïteit hulpverlening (17bb1899) is door de griffie contact gezocht met de fractie van de PvdA. De heer Balwantsingh stelt voor de raad het advies te geven om de motie als afgedaan te beschouwen. De commissie wil deze motie echter agenderen, aangezien zij niet kunnen instemmen met de borging van de wijkteams.

  De motie Strörman met de titel CAV toch eventueel mogelijk voor PGB houders vervoer (17bb10158) krijgt het advies aan de raad om als afgedaan beschouwd te worden.

  Hetzelfde geld voor de Motie Peksert met de titel Regie op armoedebestrijding (16bb8905) en de Motie Peksert ‘Problematische schulden op de schop’ (17bb3602)

  Motie van Elck ‘Iedere seconde telt’ (17bb6095) kan ook het advies krijgen om afgedaan te worden.

  00:18:40 - 00:18:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:18:41 - 00:19:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:19:19 - 00:19:20 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:19:20 - 00:19:22 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:19:22 - 00:19:36 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:19:36 - 00:19:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:19:45 - 00:19:48 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:19:48 - 00:20:11 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:20:11 - 00:20:16 - Cicek, T. (SP)
  00:20:16 - 00:20:31 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:20:31 - 00:20:34 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  00:20:34 - 00:21:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
 14. Ter bespreking
  De commissie stemt in met het voorstel om de procedurevergadering van 30 mei 2018 na de overlegvergadering te starten. Dit zal rond 19.00 uur zijn.

  De commissie wordt geïnformeerd over de sessie over de majeure ontwikkelingen in het kader van het inwerkprogramma op 6 juni van 14.30 –

  17.30 uur. Er wordt teruggekeken op het proces rond de decentralisaties Zorg en Welzijn. Hierbij zal een aantal (oud) raadsleden hun ervaringen delen en zullen vertegenwoordigers vanuit de aanbieders, cliëntenorganisatie en een extern onderzoeker van de Raad voor het Openbaar Bestuur een bijdrage leveren. Een uitnodiging met het programma volgt.

  In de procedurevergadering van 25 april is verzocht om een expertmeeting over Veilig Thuis. Deze sessie is gepland op 13 juni in de middag. De commissie ontvangt nog een uitnodiging met het programma.

  In de PV van 25 april jl heeft de commissie Sociaal geadviseerd om een subcommissie in te stellen. Bij nader inzien kan, tot het moment dat besloten is over het nieuwe vergadermodel worden volstaan met een werkgroep BOOR. Op 17 mei 2018 wordt dit advies ingebracht voor besluitvorming in het Presidium. De volgende raadsleden hebben zich aangemeld voor deze werkgroep:

  C. Zandberg, J. Esbeukman, C. Engberts en J. Bokhove. Op 13 juni vindt tussen 12.30 en 13.30 uur een warme overdracht plaats tussen de oud leden van de subcommissie en de nieuwe leden van de werkgroep. Van 14 tot 16 uur vindt het overleg plaats met de bestuursleden BOOR en de werkgroep over de jaarstukken 2017 en eerste voortgangsrapportage 2018. Op 20 juni staat het advies van de werkgroep BOOR op de agenda van de commissie Sociaal

  In de procedurevergadering van 25 april is besloten om vóór het zomerreces een technische sessie te houden over het proces rond de totstandkoming van een cultuurplan. Dit ter voorbereiding op de volgende cultuurplancyclus die in het najaar 2018 start. Deze sessie is gepland op donderdag 21 juni van 12.00 tot 14.00 uur.

  De commissie wordt geattendeerd op de inwerksessie Feijenoord City op 7 juni a.s. waar zij ook voor uitgenodigd zijn.

  00:21:02 - 00:21:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:21:03 - 00:26:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
 15. De openbare procedurevergadering wordt door de voorzitter om 14.43 uur gesloten.

  00:26:38 - 00:26:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:26:39 - 00:26:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
 16. 00:26:49 - 00:26:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
 17. De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.

  00:26:50 - 00:26:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:26:51 - 00:27:27 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:27:27 - 00:27:34 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  00:27:34 - 00:27:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
 18. De voorzitter stelt voor om een spreektijd van 2 uur te hanteren
  De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.

  00:27:40 - 00:27:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:27:41 - 00:27:59 - Bokhove, J. (voorzitter)
 19. Er is geen adviezenlijst om vast te stellen.

  00:27:58 - 00:27:59 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:27:59 - 00:28:04 - Bokhove, J. (voorzitter)
 20. Ter bespreking
  De volgende overschreden toezeggingen en moties van wethouder Visser worden besproken

  Toezeggingen op het gebied van Sport

  Van onderstaande toezeggingen is een afdoeningsvoorstel onderweg
  17bb7217 Nadere regels Speeltuinen – aanvraag leidend
  17bb7218 Nadere regels Speeltuinen – ondersteuningsmogelijkheden

  18bb388 Afschrift reactie n.a.v. burgerbrief inzake valbreken als onderdeel van gymnastieklessen om blessures te voorkomen
  Deze toezegging is pas overgezet naar wethouder De Langen.

  18bb1246 Reactie n.a.v. burgerbrief inzake verzoek kunstgrasveld in Schulpweg 195 De bewoner heeft al een brief gekregen. Daarvan heeft de raad een kopie gekregen, echter zat er geen brief bij van de wethouder met een afdoeningsvoorstel. Deze is onderweg

  Motie op het gebied van Sport

  11gr3255 Motie El Ouali Jeugd Olympische Spelen 2022 in Rotterdam Een voortgangsbericht is onderweg.

  00:28:03 - 00:28:04 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:28:04 - 00:29:34 - Bokhove, J. (voorzitter)
 21. Ter bespreking / Ter advisering
  De wethouder onderzoekt de mogelijkheden voor opname van afspraken over Veilig Sportklimaat in huurcontracten gemeentelijke accommodaties en koppelt de resultaten terug aan de commissie.

  Ook zal de wethouder de commissie informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de meetlat.

  Tevens informeert de wethouder de commissie voorafgaand aan de bespreking van de begroting 2019 in de commissie over de financiële consequenties van de maatregelen Veilig Sportklimaat. Hierbij maakt de wethouder onderscheid tussen structureel en incidenteel geld.

  De commissie geeft het advies aan de raad om de Motie El Ouali ‘Rode kaart voor discriminerende sportclubs’ (16bb7973) af te doen.

  00:29:32 - 00:29:34 - Bokhove, J. (voorzitter)
 22. 00:29:33 - 00:29:34 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:29:34 - 00:29:44 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:29:44 - 00:30:46 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:30:46 - 00:31:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:31:19 - 00:31:41 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:31:41 - 00:32:35 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:32:35 - 00:32:52 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  00:32:52 - 00:33:05 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:33:05 - 00:37:05 - Leewis, S. (GroenLinks)
  00:37:05 - 00:37:09 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:37:09 - 00:38:02 - Zandberg, B.C. (CDA)
  00:38:02 - 00:38:06 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:38:06 - 00:38:37 - Gonsalvez, M.J.H. (PVV)
  00:38:37 - 00:38:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:38:41 - 00:40:18 - Wifferen, I. van (D66)
  00:40:18 - 00:40:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:40:19 - 00:40:30 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:40:30 - 00:40:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:40:33 - 00:40:50 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:40:50 - 00:40:55 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:40:55 - 00:43:12 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:43:12 - 00:43:14 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:43:14 - 00:44:45 - Versnel, T.B. (VVD)
  00:44:45 - 00:44:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:44:48 - 00:48:50 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:48:50 - 00:48:52 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:48:52 - 00:49:37 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:49:37 - 00:49:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:49:39 - 00:50:30 - Cicek, T. (SP)
  00:50:30 - 00:50:47 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:50:47 - 00:58:30 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:58:30 - 00:58:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:58:43 - 00:59:34 - Leewis, S. (GroenLinks)
  00:59:34 - 00:59:41 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:59:41 - 01:00:40 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:00:40 - 01:00:44 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:00:44 - 01:00:57 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:00:57 - 01:01:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:01:10 - 01:01:47 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  01:01:47 - 01:01:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:01:48 - 01:02:29 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:02:29 - 01:02:31 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:02:31 - 01:02:41 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  01:02:41 - 01:02:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:02:48 - 01:04:07 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:04:07 - 01:04:48 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:04:48 - 01:05:07 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:05:07 - 01:05:47 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:05:47 - 01:05:53 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:05:53 - 01:06:35 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  01:06:35 - 01:07:22 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:07:22 - 01:07:38 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:07:38 - 01:07:49 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  01:07:49 - 01:08:05 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:08:05 - 01:08:09 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  01:08:09 - 01:08:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:08:10 - 01:08:45 - Cicek, T. (SP)
  01:08:45 - 01:09:54 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:09:54 - 01:10:02 - Cicek, T. (SP)
  01:10:02 - 01:10:52 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:10:52 - 01:10:55 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:10:55 - 01:10:59 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:10:59 - 01:11:05 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:11:05 - 01:11:07 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:11:07 - 01:11:25 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:11:25 - 01:11:26 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:11:26 - 01:11:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:11:28 - 01:13:14 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:13:14 - 01:14:04 - Sluis, R. van (beleidsadviseur Sport en Cultuur)
  01:14:04 - 01:14:07 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:14:07 - 01:14:59 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  01:14:59 - 01:16:03 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:16:03 - 01:16:20 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:16:20 - 01:17:34 - Wifferen, I. van (D66)
  01:17:34 - 01:17:40 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:17:40 - 01:18:46 - Leewis, S. (GroenLinks)
  01:18:46 - 01:18:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:18:48 - 01:19:14 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  01:19:14 - 01:19:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:19:19 - 01:19:49 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:19:49 - 01:19:55 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:19:55 - 01:22:07 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:22:07 - 01:22:39 - Leewis, S. (GroenLinks)
  01:22:39 - 01:23:04 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:23:04 - 01:23:32 - Bokhove, J. (voorzitter)
 23. Ter bespreking
  De commissie geeft het advies aan de raad om de Motie Van der Lee ‘ook geen kindermarketing op de kinderboerderijen’ (17bb8080) als afgedaan te beschouwen.

  01:23:31 - 01:23:32 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:23:32 - 01:24:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:24:29 - 01:26:11 - Versnel, T.B. (VVD)
  01:26:11 - 01:26:13 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:26:13 - 01:27:20 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:27:20 - 01:27:22 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:27:22 - 01:28:16 - Gonsalvez, M.J.H. (PVV)
  01:28:16 - 01:28:18 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:28:18 - 01:28:39 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  01:28:39 - 01:28:42 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:28:42 - 01:31:27 - Leewis, S. (GroenLinks)
  01:31:27 - 01:31:31 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:31:31 - 01:32:50 - Wifferen, I. van (D66)
  01:32:50 - 01:33:49 - Cicek, T. (SP)
  01:33:49 - 01:33:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:33:51 - 01:34:34 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  01:34:34 - 01:34:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:34:39 - 01:35:36 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:35:36 - 01:35:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:35:45 - 01:42:24 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:42:24 - 01:42:42 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:42:42 - 01:45:09 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:45:09 - 01:45:10 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:45:10 - 01:45:46 - Versnel, T.B. (VVD)
  01:45:46 - 01:45:55 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:45:55 - 01:47:05 - Kornet, M. (programmamanager Rotterdam Lekker Fit!)
  01:47:05 - 01:47:16 - Versnel, T.B. (VVD)
  01:47:16 - 01:47:41 - Kornet, M. (programmamanager Rotterdam Lekker Fit!)
  01:47:41 - 01:47:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:47:45 - 01:47:52 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  01:47:52 - 01:48:00 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:48:00 - 01:48:43 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  01:48:43 - 01:48:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:48:45 - 01:49:40 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:49:40 - 01:49:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:49:43 - 01:51:22 - Leewis, S. (GroenLinks)
  01:51:22 - 01:51:30 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:51:30 - 01:56:34 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:56:34 - 01:57:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:57:29 - 01:57:40 - Bokhove, J. (voorzitter)
 24. Ter bespreking
  Voorafgaande aan de bespreking worden de overschrijdingen van de toezeggingen, moties en Schriftelijke vragen met de wethouder doorgenomen.

  Toezeggingen op het gebied van Zorg
  17bb7877 Afdoeningsvoorstel motie Sies Vrijwilligerscentrale Een afdoeningsvoorstel hierover is eind mei te verwachten.

  De onderstaande toezeggingen worden meegenomen in een overlegvergadering over Vervoer op Maat
  18bb469 Actua Vervoer op maat (verbeteracties)
  18bb471 Actua Vervoer op maat (reactie op klachten)
  18bb1129 Vervoer door Trevvel – persoonsgegevens

  Van onderstaande overschrijdingen is in de week van deze vergadering een brief te verwachten:
  18bb1305 Voortgangsrapportage Doorontwikkeling Zorg, Welzijn en Jeugdhulp - Innovatieregeling
  18bb1668 College reactie op brief inzake Brandbrief Transitie Welzijn Feijenoord
  18bb2080 Welzijn Feijenoord

  Toezeggingen op het gebied van Onderwijs en Jeugd
  17bb1095 Onderwijshuisvesting-historische/monumentale waarde
  Eind juni wordt deze toezegging betrokken bij de bespreking van Onderwijshuisvesting

  17bb8550 Masterplan Onderwijs/Rapportage Leren Loont –aandacht voor diversiteit Afgedaan met brief 17bb9802 door wethouder Simons aan commissie WIPV. De commissie Sociaal stemt eveneens in.

  17bb10484 Masterplan onderwijs – lerarentekort
  Deze toezegging gaat betrokken worden bij de behandeling van het Rotterdams Onderwijsbeleid. Staat op de planning bij nog in te plannen onderwerpen onderwijs. (na de zomer)

  17bb10485 Masterplan onderwijs – PAC
  Een afdoeningsvoorstel is eind mei te verwachten.

  17bb10537 Thuisonderwijs (Gesprek ouders)
  Een afdoeningsvoorstel is eind september 2018 te verwachten.

  18bb1569 Voortgangsrapportage Leren Loont – adviezen Young 010
  Een afdoeningsvoorstel is eind juni 2018 te verwachten.

  18bb3119 Tweedeling arm-rijk in het onderwijs Een afdoeningsvoorstel is in juli 2018 te verwachten

  Moties op het gebied van Zorg
  17bb1899 Motie Talbi ‘Continuïteit hulpverlening’
  Besproken in de procedurevergadering

  17bb9445 Motie Mosch ‘Middelpunt op niveau, toegankelijkheid en sfeer’ Afdoeningsvoorstel is te verwachten in de laatste week van mei 2018

  17bb9484 Motie Bokhove ‘laagdrempelige ondersteuning voor jongeren, inloopcentrum@ease
  Een afdoeningsvoorstel is pas in juli 2018 te verwachten

  17bb9486 Motie Sies ‘Nieuwe inwoners wijzen op vrijwilligersmogelijkheden in de buurt’
  Een brief van de wethouder is in de laatste week van mei te verwachten

  17bb10158 Motie Strörmann ‘CAV toch eventueel mogelijk voor PGB houders vervoer’ Besproken in de procedurevergadering

  18bb973 Motie Van Elck ‘Compenseer gedupeerden Trevvel’
  Deze motie is geen onderdeel geweest van de brief over Trevvel, ingeboekt onder nummer 18bb3295. Er komt een aparte brief

  01:57:39 - 01:57:40 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:57:40 - 02:00:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:00:33 - 02:00:40 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:00:40 - 02:03:56 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:03:56 - 02:09:17 - Engberts, G.J. (PvdA)
  02:09:17 - 02:09:27 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:09:27 - 02:09:50 - Zandberg, B.C. (CDA)
  02:09:50 - 02:09:54 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:09:54 - 02:11:34 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:11:34 - 02:11:36 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:11:36 - 02:12:57 - Achbar, F. (DENK)
  02:12:57 - 02:13:02 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:13:02 - 02:13:49 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  02:13:49 - 02:13:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:13:51 - 02:14:31 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:14:31 - 02:14:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:14:33 - 02:15:29 - Gonsalvez, M.J.H. (PVV)
  02:15:29 - 02:15:30 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:15:30 - 02:16:12 - Cicek, T. (SP)
  02:16:12 - 02:16:22 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:16:22 - 02:20:35 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:20:35 - 02:20:49 - Engberts, G.J. (PvdA)
  02:20:49 - 02:20:50 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:20:50 - 02:23:01 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:23:01 - 02:23:04 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:23:04 - 02:23:49 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:23:49 - 02:24:58 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:24:58 - 02:24:59 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:24:59 - 02:25:08 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:25:08 - 02:25:48 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:25:48 - 02:25:49 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:25:49 - 02:26:50 - Engberts, G.J. (PvdA)
  02:26:50 - 02:27:36 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:27:36 - 02:27:37 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:27:37 - 02:28:01 - Cicek, T. (SP)
  02:28:01 - 02:29:35 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:29:35 - 02:29:48 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:29:48 - 02:36:07 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:36:07 - 02:36:45 - Cicek, T. (SP)
  02:36:45 - 02:37:59 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:37:59 - 02:38:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
 25. Ter bespreking / Ter advisering
  De wethouder informeert de commissie in het vierde kwartaal 2018 over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen de organisatie (respijtbedden) met de zorgverzekeraars.

  Tevens informeert de wethouder de commissie ook over hoe de gemeente ervoor zorgt dat mantelzorgers goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en neemt in de gesprekken met de zorgverzekeraars mee te verkennen hoe het gebruik van respijtvoorzieningen voor mantelzorgers zo eenvoudig mogelijk gemaakt kan worden. De motie Talbi over financiering Respijthuis (17bb6235) wordt nog aangehouden en betrokken bij de bespreking van de begroting. Dit geld eveneens voor de toezegging over Financiering Respijthuis (17bb5905)

  02:38:32 - 02:38:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:38:33 - 02:38:49 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:38:49 - 02:39:16 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  02:39:16 - 02:39:23 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:39:23 - 02:39:46 - Achbar, F. (DENK)
  02:39:46 - 02:39:50 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:39:50 - 02:41:26 - Postma, J.P. (GroenLinks)
  02:41:26 - 02:41:27 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:41:27 - 02:42:01 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:42:01 - 02:42:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:42:03 - 02:43:17 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:43:17 - 02:43:24 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:43:24 - 02:46:45 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:46:45 - 02:46:47 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:46:47 - 02:47:41 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  02:47:41 - 02:50:24 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:50:24 - 02:50:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:50:29 - 02:50:46 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  02:50:46 - 02:50:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:50:58 - 02:51:37 - Postma, J.P. (GroenLinks)
  02:51:37 - 02:51:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:51:45 - 02:51:57 - Achbar, F. (DENK)
  02:51:57 - 02:52:32 - Bokhove, J. (voorzitter)
 26. De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.

  02:52:31 - 02:52:32 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:52:32 - 02:52:32 - Bokhove, J. (voorzitter)