Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

woensdag 25 april 2018

14:00

Uitzending

Agendapunten

 1. n.v.t.
  In deze vergadering niet van toepassing, aangezien de besluitenlijsten van de laatste procedurevergaderingen van ZOCS en WIPV zijn vastgesteld door de commissies in de vorige raadsperiode.

  00:01:28 - 00:01:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
 2. Ter bespreking van de behandelwijze

  Cultuur

  Nummer: 17bb10834 (met bijlage 17bb10835)
  Onderwerp: Raadsvoorstel over Vaststellen nota Schatten van Rotterdam visie op de Collectie Rotterdam en afdoening wethouder Langenberg toezegging 17bb10120 over Verhaal van de Stad
  Datum: 20-12-2017
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Het raadsvoorstel over Vaststellen nota Schatten van Rotterdam visie op de collectie Rotterdam door te geleiden naar de raad

  Nummer: 17bb11073
  Onderwerp: Reactie op advies Rotterdam stay close to what you are van de International Advisory Board
  Datum: 02-02-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Nog voor het zomerreces 2018 een technische sessie over het cultuurplanproces 2021-2024 te willen organiseren en ook te betrekken bij de kaderstelling voor het cultuurplan 2021-2024 (na het zomerreces).

  Nummer: 18bb1205
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel toezegging 17bb10119 over de uitkomsten van het gesprek over het idee van een curator met Museum Rotterdam, Maritiem Museum en Boijmans van Beuningen.
  Datum: 16-02-2018
  Afzender: Wethouder Langenberg
  Besluit: Door te geleiden naar de raad en te betrekken bij het raadsvoorstel over Vaststellen nota Schatten van Rotterdam visie op de collectie Rotterdam

  Nummer: 18bb2176 met bijlage 18bb2175
  Onderwerp: Collegebrief over rapport Berenschot binnenschoolse cultuureducatie in Rotterdam en afdoening toezegging 16bb7716 over Cultuurplan 2017- 2020
  Datum: 14-03-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De collegebrief betrekken bij de voorbereidingen van de kaderstelling voor het cultuurplan 2021-2024.

  Onderwijs en Jeugd

  Nummer: 17bb10639
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Engberts over Laat ouders meepraten over het onderwijs 16bb8789
  Datum: 20-12-2017 (nieuwe versie op 8-12-2018). Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad te adviseren de motie als afgedaan te beschouwen.

  Nummer: 18bb1537 met bijlagen 18bb1540 en 18bb1543
  Onderwerp: Vertrouwelijk notitie kleine scholen BOOR Datum: 16-02-2018
  Afzender: Wethouder De Langen.
  Besluit: Betrekken bij de bespreking jaarverslag 2017 en eerste bestuursrapportage 2018 in de tijdelijke commissie Sociaal.

  Nummer: 18bb1671 met bijlagen 18bb1672 en 18bb1673 Onderwerp: Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid.
  Datum: 20-02-2018
  Afzender: Wethouder De Langen.
  Besluit: Te betrekken bij de bespreking Onderwijshuisvesting, gepland in het najaar van 2018.

  Nummer: 18bb934
  Onderwerp: Afdoeninsgvoorstel moties El Ouali ea over Verbeter bereik (onzichtbare) mantelzorgers 17bb1862 en over Ondersteunng jongvolwassen (vrouwelijke) mantelzorgers 17bb1863
  Datum: 26-02-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad te adviseren de moties als afgedaan te beschouwen.

  Nummer: 18bb1249
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel toezegging 17bb9859 over zorgleerlingen die passend onderwijs krijgen in het primair onderwijs
  Datum: 09-02-2018
  Afzender: Wethouder De

  00:01:57 - 00:01:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:01:58 - 00:02:37 - Bokhove, J. (voorzitter)
 3. 00:02:36 - 00:02:37 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:02:37 - 00:03:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:03:43 - 00:04:11 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:04:11 - 00:05:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:05:29 - 00:06:33 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:06:33 - 00:08:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:08:39 - 00:09:16 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:09:16 - 00:10:12 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:10:12 - 00:10:35 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:10:35 - 00:10:54 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:10:54 - 00:11:04 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:11:04 - 00:11:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
 4. Bijlagen

  00:11:27 - 00:11:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:11:28 - 00:16:12 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:16:12 - 00:17:02 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:17:02 - 00:17:31 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:17:31 - 00:17:42 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:17:42 - 00:20:31 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:20:31 - 00:21:53 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:21:53 - 00:23:09 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:23:09 - 00:23:10 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:23:10 - 00:23:15 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:23:15 - 00:23:20 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:23:20 - 00:23:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:23:29 - 00:23:43 - Esbeukman, J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:23:43 - 00:25:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
 5. 00:25:28 - 00:25:29 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:25:29 - 00:26:35 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:26:35 - 00:26:44 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:26:44 - 00:27:38 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:27:38 - 00:27:47 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:27:47 - 00:27:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:27:51 - 00:27:56 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:27:56 - 00:28:07 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:28:07 - 00:28:28 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:28:28 - 00:28:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:28:58 - 00:29:20 - Arsieni, N. (D66)
  00:29:20 - 00:29:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:29:48 - 00:29:59 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:29:59 - 00:30:13 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:30:13 - 00:30:31 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:30:31 - 00:30:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:30:39 - 00:30:46 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
 6. Prins Alexander
  Bijlage behorende bij 18bb2768 - brief van jeugdhulp Rijnmomnd over stand van zaken VTRR
  Afdoeningsvoorstel toezeggingen wethouder De Langen over veilig thuis Rotterdam Rijnmond 17bb10423

  00:33:01 - 00:33:02 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:33:02 - 00:33:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:33:28 - 00:33:53 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:33:53 - 00:33:54 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:33:54 - 00:34:07 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:34:07 - 00:35:23 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:35:23 - 00:35:35 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:35:35 - 00:36:19 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:36:19 - 00:36:39 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:36:39 - 00:37:06 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:37:06 - 00:37:42 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:37:42 - 00:37:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:37:43 - 00:38:11 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:38:11 - 00:38:44 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:38:44 - 00:39:31 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:39:31 - 00:39:47 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:39:47 - 00:40:26 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:40:26 - 00:41:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
 7. 00:41:27 - 00:41:28 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:41:28 - 00:42:06 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:42:06 - 00:42:17 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:42:17 - 00:43:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:43:03 - 00:43:21 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:43:21 - 00:44:03 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:44:03 - 00:44:22 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:44:22 - 00:44:56 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:44:56 - 00:45:16 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:45:16 - 00:45:49 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:45:49 - 00:46:39 - Arsieni, N. (D66)
  00:46:39 - 00:46:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:46:45 - 00:46:54 - Arsieni, N. (D66)
  00:46:54 - 00:47:12 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:47:12 - 00:47:31 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:47:31 - 00:48:12 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:48:12 - 00:48:13 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:48:13 - 00:48:37 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:48:37 - 00:48:38 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:48:38 - 00:48:59 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:48:59 - 00:49:01 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:49:01 - 00:49:34 - Arsieni, N. (D66)
  00:49:34 - 00:49:40 - Bokhove, J. (voorzitter)
 8. 00:49:39 - 00:49:40 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:49:40 - 00:50:02 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:50:02 - 00:50:16 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:50:16 - 00:50:45 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:50:45 - 00:51:25 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:51:25 - 00:51:27 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:51:27 - 00:51:38 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  00:51:38 - 00:51:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:51:58 - 00:52:27 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  00:52:27 - 00:53:14 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:53:14 - 00:53:22 - Cicek, T. (SP)
  00:53:22 - 00:54:43 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:54:43 - 00:55:11 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:55:11 - 00:55:21 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:55:21 - 00:55:32 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:55:32 - 00:55:54 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:55:54 - 00:56:10 - Balwantsingh, N. (PvdA)
  00:56:10 - 00:56:36 - Bokhove, J. (voorzitter)
 9. Ter bespreking
  Voorgesteld wordt om de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen

  De commissie stemt in met de afdoening van de volgende toezeggingen:

  Op het gebied van Zorg

  17bb5905 Voorjaarsnota 2017- financiering Respijthuis
  17bb7879 Regeling collectieve woningaanpassingen Rotterdam 2016 17bb8547 Uitvoering PGB beleid
  17bb9114 Begroting 2018 – Veiligheidseisen Vraagwijzers 17bb9711 Persoonsgebonden budget (PGB)
  17bb9899 Verordening Wmo en Jeugdhulp 2018 – termijn uitsluiting 17bb10529 Sluiting collectieve voorzieningen van De IJsselburgh in de Beverwaard
  17bb11064 Afschrift reactie n.a.v. brief Gebiedscommissie Feijenoord over welzijnsopdracht
  17bb10945 Problemen met hulpmiddelen Wmo
  18bb1301 Voortgangsrapportage Doorontwikkeling Zorg, Welzijn en Jeugdhulp – percentage Couleur Locale
  18bb1303 Voortgangsrapportage Doorontwikkeling Zorg, Welzijn en Jeugdhulp - Communicatie

  Op het gebied van Onderwijs en Jeugd

  17bb7691 Staat van de Jeugd - -koppelen GBA systemen 17bb9859 RvW Weren zorgleerlingen door Rotterdamse school 17bb10481 Masterplan onderwijs stembureaus
  17bb10482 Masterplan onderwijs stagemogelijkheden
  18bb804 Houd Fossiele brandstof buiten de deur (over rol bedrijfsleven in onderwijs)
  18bb938 Houd Fossiele brandstof buiten de deur (over navraag bij Rotterdamse Partners)
  18bb1300 Initiatiefnotitie Knieriem: Gezin 010 Wat is een stad zonder gezinnen? – de site woneninrotterdam.nl
  18bb1570 Voortgangsrapportage Leren Loont – lerarentekort
  18bb1572 Voortgangsrapportage Leren Loont – aansluiting jeugdhulp en onderwijs
  18bb1658 Collegereactie op brief inzake bereikbaarheid voorscholen

  Op het gebied van Cultuur
  16bb7716 Cultuurplan 2017-2020 In onderzoek KCR SKVR – uit welke budgetten
  17bb2885 Samenwerking Wereldmuseum en Nationaal Museum van Wereldculturen - evaluatieproces
  17bb10119 Visie collectie Rotterdam (uitkomsten gesprek curator) 18bb1428 Reactie van BenW op brief KIVI Engineering Society over meer dynamiek in De Heft

  Op het gebied van Sport
  17bb5993 Verschillen toplagen kunstgrasvelden (afdoeningsvoorstel 18bb1439)

  Op het gebied van Werk en Inkomen
  15bb8383 Rapportage over effect herziening bijzondere bijstand 17bb2279 Uitvoering motie Investeren in Rotterdammers 18bb579 Locatie Doelstraat en magis010
  18bb1361 Partijen voor leveren dierbenodigdheden en bieden geneeskundige zorg AOW – en jeugdtegoed
  18bb1365 AOW- en jeugdtegoed 18bb1372 Effect leenbijstand
  18bb1582 Registratie .’niet willen’ bij BKR Initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren’
  18bb1584 Gedragslijn ophogen schulden - Initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren’

  Op het gebied van Participatie
  18bb891 Monitor Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 – aanvullende informatie
  18bb894 Afdoening motie Helpende Hand – opkomst dialoogbi

  00:56:35 - 00:56:36 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:56:36 - 00:59:13 - Bokhove, J. (voorzitter)
  00:59:13 - 00:59:17 - Engberts, G.J. (PvdA)
  00:59:17 - 01:01:36 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:01:36 - 01:02:15 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:02:15 - 01:03:33 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:03:33 - 01:03:42 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:03:42 - 01:03:44 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:03:44 - 01:04:03 - Engberts, G.J. (PvdA)
  01:04:03 - 01:04:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:04:48 - 01:05:08 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  01:05:08 - 01:05:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
 10. Naar aanleiding van een aantal vragen inzake overschreden moties van verschillende commissieleden wordt uitgelegd dat overschrijdingen aan de orde komen in een overlegvergadering. In de eerstvolgende commissievergadering zullen de lijsten geactualiseerd worden aangeboden.

  01:05:50 - 01:05:51 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:05:51 - 01:06:01 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:06:01 - 01:08:15 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:08:15 - 01:08:18 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:08:18 - 01:08:36 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:08:36 - 01:08:48 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:08:48 - 01:08:56 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:08:56 - 01:09:25 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:09:25 - 01:09:28 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:09:28 - 01:09:39 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:09:39 - 01:09:57 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:09:57 - 01:10:20 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:10:20 - 01:11:34 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:11:34 - 01:12:17 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:12:17 - 01:12:52 - Engberts, G.J. (PvdA)
  01:12:52 - 01:13:11 - Bokhove, J. (voorzitter)
 11. Ter bespreking
  De commissie heeft al bij de bespreking van de ingekomen stukken ingestemd met het procesvoorstel voor de invulling van de toezichthoudende rol van de raad op het bestuur van het Openbaar Onderwijs Rotterdam. In de periode van de tijdelijke commissie zal de voorzitter van de commissie Sociaal het aanspreekpunt zijn voor de voorzitter van de BOOR en de commissie Sociaal zal de onderwerpen behandelen.

  De commissie stemt eveneens in met het voorgestelde proces rond de goedkeuring van het jaarverslag 2017 van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam en met het voorstel om op 13 juni a.s. van 14.00-16.00 uur een gesprek te hebben met de voormalige subcommissie BOOR als voorbereiding op de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en ter duiding van de aandachtspunten in het overdrachtsdocument.

  Daarnaast geeft de commissie aan dat de aandachtspunten uit het overdrachtsdocument van de subcommissie BOOR zullen worden besproken in de definitieve commissie waarin het beleid Onderwijs wordt ondergebracht.

  De commissie besluit naar aanleiding van het procesvoorstel over het raadsvoorstel Visie collectie Rotterdam. Nota “Schatten van de Stad” om het raadsvoorstel direct door te geleiden naar de raad, gegeven de besprekingen in de voormalige commissie ZOCS.

  De commissiegriffier komt met een voorstel voor de planning voor de komende commissievergaderingen, inclusief een actualisatie van de termijnen.

  01:13:10 - 01:13:11 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:13:11 - 01:13:46 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:13:46 - 01:14:26 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:14:26 - 01:14:50 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:14:50 - 01:15:24 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:15:24 - 01:15:34 - Bokhove, J. (voorzitter)
 12. informeert de commissie over de stand van zaken van de decentralisaties Zorg en Welzijn: wat er bereikt is en welke opgaven er liggen.
  De openbare procedurevergadering wordt door de voorzitter om 15.26 uur gesloten.

  01:15:33 - 01:15:34 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:15:34 - 01:15:44 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:15:44 - 01:16:10 - Cicek, T. (SP)
  01:16:10 - 01:17:08 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:17:08 - 01:17:32 - Cicek, T. (SP)
  01:17:32 - 01:19:54 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:19:54 - 01:20:20 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:20:20 - 01:35:06 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:35:06 - 01:35:25 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:35:25 - 01:37:08 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:37:08 - 01:37:53 - Postma, J.P. (GroenLinks)
  01:37:53 - 01:39:26 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:39:26 - 01:39:48 - Cicek, T. (SP)
  01:39:48 - 01:40:11 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:40:11 - 01:40:55 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:40:55 - 01:40:58 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:40:58 - 01:41:26 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:41:26 - 01:47:46 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:47:46 - 01:48:14 - Wifferen, I. van (D66)
  01:48:14 - 01:49:42 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  01:49:42 - 01:49:58 - Bokhove, J. (voorzitter)
  01:49:58 - 01:50:11 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:50:11 - 02:06:55 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:06:55 - 02:07:00 - Bokhove, J. (voorzitter)
  02:07:00 - 02:08:08 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:08:08 - 02:09:22 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:09:22 - 02:11:24 - Cicek, T. (SP)
  02:11:24 - 02:13:51 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:13:51 - 02:15:13 - Cicek, T. (SP)
  02:15:13 - 02:17:25 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:17:25 - 02:17:54 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:17:54 - 02:18:42 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:18:42 - 02:19:22 - Postma, J.P. (GroenLinks)
  02:19:22 - 02:27:29 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:27:29 - 02:27:46 - Gonsalvez, M.J.H. (PVV)
  02:27:46 - 02:30:04 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:30:04 - 02:30:34 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  02:30:34 - 02:47:20 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:47:20 - 02:47:41 - Elck, M.G.J van (Leefbaar Rotterdam)
  02:47:41 - 02:47:52 - Zwart, O (Beleidsadviseur)
  02:47:52 - 02:48:15 - Wifferen, I. van (D66)
  02:48:15 - 02:48:15 - Bokhove, J. (voorzitter)