Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Sociaal (2018-2022)

woensdag 30 mei 2018

13:30

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de vergadering om 13.40 uur. De voorzitter meldt dat er bij
  agendapunt 7 over de Monitor Werk en Inkomen de heer Ramaker zich als inspreker
  heeft aangemeld.

  00:00:02 - 00:00:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 2. De voorzitter stelt voor om een spreektijd van 3 uur te hanteren
  De spreektijd wordt vastgesteld op 3 uur en de agenda wordt vastgesteld na uitleg, dat na
  een korte toelichting vanuit de COR, wordt gestart met de portefeuille-onderdelen van
  wethouder Visser, Sport en recreatie. Dat er vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur de portefeuilleonderdelen
  van wethouder Struijvenberg, Werk en Inkomen, Maatschappelijke
  ondersteuning, waaronder maatschappelijke participatie en activering en
  armoedebestrijding en schulddienstverlening en de Monitor Werk en Inkomen worden
  behandeld en dat vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur de Monitor Discriminatie 2016 en 2017
  over de politie-eenheid Rotterdam met burgemeester Aboutaleb en wethouder Simons
  aan de orde is. Vervolgens het onderdeel Cultuur van de portefeuille van burgemeester
  Aboutaleb en daarna de portefeuille-onderdelen van wethouder Simons, Maatschappelijke
  participatie en activering, waaronder integratie en discriminatiebestrijding
  Vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur zijn de portefeuille-onderdelen van wethouder De Langen,
  Volksgezondheid en Zorg: Openbare gezondheidszorg: zorg jeugd en zorg volwassenen,
  Onderwijs: Onderwijshuisvesting en Onderwijsbeleid en Maatschappelijke begeleiding en
  advies aan de beurt.

  Voor vragen over toezeggingen, schriftelijke vragen en moties waarvan de termijnen zijn
  overschreden (agendapunt 4), wordt voorgesteld die vragen te stellen tijdens de
  behandeling van de portefeuille-onderdelen van de wethouders Visser, Struijvenberg,
  Simons en De Langen en burgemeester Aboutaleb.

  Vervolgens is er een korte uitleg over het proces van de Technische vragen over de
  jaarstukken 2017. Beantwoording van die vragen heeft plaats in de veegbrief van 6 juni
  2018.

  00:00:44 - 00:00:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:00:45 - 00:00:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:00:55 - 00:01:11 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:01:11 - 00:01:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 3. Ter vaststelling
  De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:52 - 00:01:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:53 - 00:02:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 4. Ter bespreking
  De Toezeggingen, schriftelijke vragen en moties waarvan de termijnen zijn overschreden
  worden met de wethouders Visser, Struijvenberg, Simons en De Langen en burgemeester
  Aboutaleb besproken tijdens de behandeling van hun portefeuilleonderdelen

  00:02:06 - 00:02:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:07 - 00:02:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 5. Ter advisering
  deze stukken komen ook aan de orde bij agendapunten 6, 9, 10 en 11.
  Mevrouw Roest van de COR geeft een toelichting op het COR-rapport.
  Wethouder Visser zegt toe de raad te informeren over het pro-actief informeren van
  Rotterdammers over het bestaan van het Jeugdsportfonds en beziet of er taaltechnische
  belemmeringen worden ervaren ten aanzien van het gebruik van dat fonds. Ook beziet hij
  de informatieverstrekking in relatie tot de Rotterdampas.

  https://jaarstukken2017.rotterdam.nl/

  00:02:37 - 00:02:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:38 - 00:02:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:59 - 00:06:31 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:06:31 - 00:07:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:07:05 - 00:07:28 - Wifferen, I. van (D66)
  00:07:28 - 00:07:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:07:32 - 00:08:18 - Cicek, T. (SP)
  00:08:18 - 00:08:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:23 - 00:09:19 - Yigit, E. (DENK)
  00:09:19 - 00:09:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:23 - 00:10:20 - Leewis, S. (GroenLinks)
  00:10:20 - 00:10:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:10:27 - 00:11:43 - Esbeukman, J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:11:43 - 00:11:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:11:55 - 00:19:16 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:19:16 - 00:19:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:26 - 00:19:49 - Yigit, E. (DENK)
  00:19:49 - 00:19:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:50 - 00:20:40 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:20:40 - 00:20:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:42 - 00:20:48 - Yigit, E. (DENK)
  00:20:48 - 00:20:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:49 - 00:20:54 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:20:54 - 00:20:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:59 - 00:21:34 - Wifferen, I. van (D66)
  00:21:34 - 00:21:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:21:38 - 00:22:29 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:22:29 - 00:22:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:22:30 - 00:22:57 - Zevenbergen, A. van (SP)
  00:22:57 - 00:22:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:22:59 - 00:23:34 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:23:34 - 00:23:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:23:36 - 00:24:03 - Zevenbergen, A. van (SP)
  00:24:03 - 00:24:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:24:05 - 00:24:26 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:24:26 - 00:24:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:24:31 - 00:25:04 - Cicek, T. (SP)
  00:25:04 - 00:25:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:25:05 - 00:26:16 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:26:16 - 00:26:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:26:17 - 00:26:58 - Cicek, T. (SP)
  00:26:58 - 00:26:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:26:59 - 00:27:54 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:27:54 - 00:27:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:27:59 - 00:28:22 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  00:28:22 - 00:28:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:28:23 - 00:29:02 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  00:29:02 - 00:29:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 6. 00:29:37 - 00:29:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:29:38 - 00:30:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:30:20 - 00:35:07 - Ramaker, M. (inspreker)
  00:35:07 - 00:35:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:35:26 - 00:36:19 - Arsieni, N. (D66)
  00:36:19 - 00:36:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:36:26 - 00:37:06 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:37:06 - 00:37:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:37:08 - 00:37:54 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  00:37:54 - 00:37:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:37:59 - 00:38:10 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:38:10 - 00:38:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:38:21 - 00:43:01 - Ramaker, M. (inspreker)
  00:43:01 - 00:43:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:43:08 - 00:43:18 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  00:43:18 - 00:43:43 - Ramaker, M. (inspreker)
  00:43:43 - 00:43:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:43:49 - 00:43:51 - Ramaker, M. (inspreker)
  00:43:51 - 00:44:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 7. Ter advisering
  Zie stukken bij agendapunt 5
  Wethouder Struijvenberg zegt toe de post Inhuur op het terrein van Werk en Inkomen te
  zullen toelichten.

  00:44:04 - 00:44:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 8. Ter bespreking en advisering
  Aanmeldingen voor inspreken over dit onderwerp is ontvangen door

  • de heer M. Ramaker
   Wethouder Struijvenberg zal de commissie informeren over de risicoprofielen in relatie tot
   de bijstandsverstrekking.
   Eveneens zegt hij toe de NPS-scores bij werkgeversdienstverlening en bij Werkloont toe
   te lichten. Ook zegt hij toe in overleg te treden met onderwijsinstellingen over het
   registreren van de vervolgstappen van leerlingen van VSO/PrO-scholen. Indien
   onderwijsinstellingen deze vervolgstappen niet registreren volgt een overweging m.b.t.
   zelfregistratie. Als laatste zegt hij toe met de inspreker de heer Ramaker in gesprek te
   gaan en de bevindingen terug te koppelen aan de commissie.
  00:44:05 - 00:44:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:44:06 - 00:44:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:44:53 - 00:49:12 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:49:12 - 00:49:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:49:15 - 00:49:23 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:49:23 - 00:49:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:49:37 - 00:49:52 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:49:52 - 00:49:57 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:49:57 - 00:51:09 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:51:09 - 00:51:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:51:10 - 00:51:45 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:51:45 - 00:51:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:51:58 - 00:52:10 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:52:10 - 00:52:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:52:26 - 00:52:50 - Versnel, T.B. (VVD)
  00:52:50 - 00:52:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:52:51 - 00:53:11 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:53:11 - 00:53:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:53:21 - 00:54:02 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  00:54:02 - 00:54:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:54:08 - 00:55:59 - Cicek, T. (SP)
  00:55:59 - 00:56:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:56:03 - 00:56:39 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:56:39 - 00:56:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:56:45 - 00:57:09 - Versnel, T.B. (VVD)
  00:57:09 - 00:57:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:57:13 - 00:58:14 - Zandberg, B.C. (CDA)
  00:58:14 - 00:58:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:58:15 - 00:59:04 - Cicek, T. (SP)
  00:59:04 - 00:59:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:59:06 - 00:59:21 - Arsieni, N. (D66)
  00:59:21 - 00:59:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:59:25 - 01:04:29 - Arsieni, N. (D66)
  01:04:29 - 01:04:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:04:34 - 01:05:14 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:05:14 - 01:05:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:05:17 - 01:05:34 - Cicek, T. (SP)
  01:05:34 - 01:05:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:05:35 - 01:05:52 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:05:52 - 01:05:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:05:54 - 01:06:38 - Cicek, T. (SP)
  01:06:38 - 01:06:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:47 - 01:07:11 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:07:11 - 01:07:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:07:15 - 01:08:44 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  01:08:44 - 01:08:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:08:46 - 01:09:16 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  01:09:16 - 01:09:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:09:23 - 01:14:39 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:14:39 - 01:14:52 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:14:52 - 01:17:43 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:17:43 - 01:17:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:17:49 - 01:22:46 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:22:46 - 01:22:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:22:53 - 01:23:29 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:23:29 - 01:23:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:23:35 - 01:23:36 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  01:23:36 - 01:23:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:23:38 - 01:23:39 - Zevenbergen, A. van (SP)
  01:23:39 - 01:23:40 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:23:40 - 01:23:41 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:23:41 - 01:23:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:23:44 - 01:27:36 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  01:27:36 - 01:27:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:27:47 - 01:29:33 - Zevenbergen, A. van (SP)
  01:29:33 - 01:30:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:30:01 - 01:34:56 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:34:56 - 01:34:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:34:58 - 01:35:31 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:35:31 - 01:35:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:35:32 - 01:39:45 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:39:45 - 01:39:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:39:49 - 01:40:38 - Cicek, T. (SP)
  01:40:38 - 01:40:39 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:40:39 - 01:40:47 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:40:47 - 01:40:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:40:48 - 01:41:02 - Cicek, T. (SP)
  01:41:02 - 01:41:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:41:03 - 01:50:58 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:50:58 - 01:51:38 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  01:51:38 - 01:51:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:51:43 - 01:52:06 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:52:06 - 01:52:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:08 - 01:52:23 - Zevenbergen, A. van (SP)
  01:52:23 - 01:52:24 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:24 - 01:52:50 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:52:50 - 01:52:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:51 - 01:52:59 - Zevenbergen, A. van (SP)
  01:52:59 - 01:53:05 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:53:05 - 01:53:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:53:06 - 01:57:02 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  01:57:02 - 01:57:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:57:03 - 01:57:19 - Arsieni, N. (D66)
  01:57:19 - 01:57:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:57:20 - 02:05:00 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:05:00 - 02:05:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:05:01 - 02:05:17 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:05:17 - 02:05:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:05:19 - 02:05:44 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:05:44 - 02:05:47 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:05:47 - 02:05:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:05:54 - 02:09:32 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:09:32 - 02:09:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:09:34 - 02:09:56 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  02:09:56 - 02:09:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:09:59 - 02:11:45 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:11:45 - 02:11:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:11:46 - 02:12:19 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  02:12:19 - 02:12:48 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:12:48 - 02:12:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:12:49 - 02:13:18 - Arsieni, N. (D66)
  02:13:18 - 02:13:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:13:21 - 02:13:35 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:13:35 - 02:13:45 - Arsieni, N. (D66)
  02:13:45 - 02:13:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:13:48 - 02:14:00 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:14:00 - 02:14:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:01 - 02:14:22 - Arsieni, N. (D66)
  02:14:22 - 02:14:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:23 - 02:15:21 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:15:21 - 02:15:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:15:36 - 02:15:52 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:15:52 - 02:16:36 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  02:16:36 - 02:16:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:16:38 - 02:18:03 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:18:03 - 02:18:57 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:18:57 - 02:19:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:19:02 - 02:21:49 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  02:21:49 - 02:22:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:14 - 02:22:19 - Jami, E. (Leefbaar Rotterdam)
  02:22:19 - 02:22:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:44 - 02:22:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 9. Ter bespreking en advisering
  De monitors Discriminatie 2016 en 2017 zullen worden besproken tijdens een
  raadsvergadering

  02:22:47 - 02:22:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:48 - 02:24:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:24:05 - 02:30:08 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:30:08 - 02:30:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:10 - 02:30:52 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:30:52 - 02:30:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:54 - 02:31:49 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:31:49 - 02:31:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:31:50 - 02:32:36 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:32:36 - 02:32:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:32:37 - 02:33:20 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  02:33:20 - 02:33:24 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:33:24 - 02:35:14 - Yigit, E. (DENK)
  02:35:14 - 02:35:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:35:17 - 02:35:37 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:35:37 - 02:35:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:35:38 - 02:37:08 - Yigit, E. (DENK)
  02:37:08 - 02:37:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:37:18 - 02:43:46 - Arsieni, N. (D66)
  02:43:46 - 02:43:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:43:48 - 02:44:29 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:44:29 - 02:44:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:44:30 - 02:45:39 - Arsieni, N. (D66)
  02:45:39 - 02:45:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:45:43 - 02:46:44 - Cicek, T. (SP)
  02:46:44 - 02:47:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:47:02 - 02:47:22 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:47:22 - 02:47:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:47:25 - 02:48:16 - Cicek, T. (SP)
  02:48:16 - 02:48:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:48:21 - 02:50:32 - Foullani, J.A. (NIDA Rotterdam)
  02:50:32 - 02:50:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:50:35 - 02:52:07 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  02:52:07 - 02:52:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:52:11 - 02:54:28 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  02:54:28 - 02:54:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:54:29 - 02:55:44 - Versnel, T.B. (VVD)
  02:55:44 - 02:55:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:55:45 - 02:55:56 - Arsieni, N. (D66)
  02:55:56 - 02:55:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:55:58 - 02:58:15 - Versnel, T.B. (VVD)
  02:58:15 - 02:58:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:58:19 - 03:01:48 - Roest, L.L.P.R. (GroenLinks)
  03:01:48 - 03:02:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:02:04 - 03:06:18 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:06:18 - 03:06:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:06:19 - 03:06:42 - Arsieni, N. (D66)
  03:06:42 - 03:06:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:06:43 - 03:07:49 - Struijvenberg, M.J.W. (wethouder)
  03:07:49 - 03:07:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:07:50 - 03:08:23 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  03:08:23 - 03:08:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:08:30 - 03:10:40 - Hoogwerf, T.C. (Leefbaar Rotterdam)
  03:10:40 - 03:10:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:10:43 - 03:12:34 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:12:34 - 03:12:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:12:37 - 03:12:58 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  03:12:58 - 03:12:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:12:59 - 03:14:03 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:14:03 - 03:14:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:14:04 - 03:14:12 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  03:14:12 - 03:14:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:14:18 - 03:16:27 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:16:27 - 03:16:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:16:30 - 03:17:02 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  03:17:02 - 03:17:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:17:03 - 03:17:40 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:17:40 - 03:17:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:17:41 - 03:17:46 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  03:17:46 - 03:17:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:17:50 - 03:19:27 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:19:27 - 03:19:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:19:31 - 03:21:45 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:21:45 - 03:22:08 - Arsieni, N. (D66)
  03:22:08 - 03:22:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:22:15 - 03:27:19 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:27:19 - 03:27:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:27:35 - 03:31:53 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  03:31:53 - 03:32:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:32:01 - 03:32:16 - Baarle, S.R.T. van (DENK)
  03:32:16 - 03:32:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:32:37 - 03:32:50 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:32:50 - 03:33:00 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 10. Ter advisering
  Zie stukken bij agendapunt 5
  De burgemeester zegt toe de raad te informeren over de budgetten voor het verlenen van
  kleine subsidies aan diverse instellingen en de wijze waarop de aanvragen voor deze
  subsidies worden beoordeeld
  De burgemeester zegt eveneens toe de raad te informeren over de soort lening die aan
  Lantaren / Venster is verstrekt en of deze lening wel / niet wordt afgelost.

  03:32:59 - 03:33:00 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:33:00 - 03:33:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:33:19 - 03:34:48 - Esbeukman, J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:34:48 - 03:35:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:35:37 - 03:36:29 - Aboutaleb, A. (burgemeester)
  03:36:29 - 03:36:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 11. Ter advisering
  Zie stukken bij agendapunt 5
  Wethouder Struijvenberg wordt verzocht de volgende vraag van raadslid Vonk in de
  veegbrief te beantwoorden.
  “Zomerakkoord: onder Ontwikkelingen wordt dit beschreven maar volgende citaat kan ik
  niet plaatsen:
  ‘In juli 2017 is het zomerakkoord tot stand gekomen. Door dit akkoord stelde het Rijk voor
  2017 en 2018 € 10,6 miljoen extra budget beschikbaar voor armoedebestrijding en
  schulddienstverlening.’ (citaat p. 174 digitale versie). Lijkt mij onjuist. Geen middelen
  vanuit Rijk beschikbaar gesteld maar onderhandelingsresultaat college met CU-SGP.
  Onderbesteding van 1,6 miljoen. 0,5 is in bestemmingsreserve maar waarom rest van 1,6
  niet?
  De Klijnsma gelden (6,1 miljoen) zijn verdeeld over verschillende producten. Daarmee is
  het moeilijk de volledige besteding te volgen en ook lastiger om straks de impact te
  beoordelen. Hoeveel van de 6,1 miljoen is niet uitgegeven en waar kan ik vinden dat deze
  middelen bestemd zijn voor 2018? Is het mogelijk om voor de besteding van Klijnsmagelden
  een apart overzicht te ontvangen, bijvoorbeeld bij kadernota.”

  Wethouder Struijvenberg wordt ook verzocht de volgende vraag van raadslid Vonk in de
  veegbrief te beantwoorden.
  “Onderbesteding kwijtschelding afvalstoffenheffing. Kan de wethouder ons geruststellen
  dat het niet kan liggen aan bekendheid met de maatregel of is daar nog een check op nodig

  De burgemeester wordt gevraagd hoeveel illegalen er in 2017 vanuit bed, bad en brood
  Zijn teruggekeerd naar het land van herkomst.

  03:36:37 - 03:36:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:36:38 - 03:36:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 12. Ter advisering
  Zie stukken bij agendapunt 5
  Wethouder de Langen zegt toe schriftelijk een update te verstrekken over het
  schoolverzuim MBO. Ook zegt hij toe een risico-inventarisatie, waarin de risico-tabel
  wordt vermeld, Leerlingenvervoer toe te sturen. (wordt afzonderlijk, los van de veegbrief,
  afgedaan).
  Hij zegt eveneens toe de onderbesteding op Onderwijs schriftelijk toe te lichten.
  Als laatste zegt hij toe de commissie te informeren over de compensatie voor
  gedupeerden als gevolg van het onvoldoende presteren van Trevvel.

  03:36:49 - 03:36:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:36:50 - 03:37:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:37:12 - 03:39:32 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:39:32 - 03:42:55 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:42:55 - 03:43:00 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:43:00 - 03:44:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:44:23 - 03:44:26 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:44:26 - 03:45:55 - Gonsalvez, M.J.H. (PVV)
  03:45:55 - 03:46:00 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:46:00 - 03:46:47 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  03:46:47 - 03:46:55 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:46:55 - 03:46:59 - Scheijndel, A.N.M. van (50PLUS)
  03:46:59 - 03:47:06 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:47:06 - 03:48:22 - Wifferen, I. van (D66)
  03:48:22 - 03:48:28 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:48:28 - 03:48:58 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:48:58 - 03:49:15 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:49:15 - 03:49:33 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:49:33 - 03:49:56 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:49:56 - 03:50:02 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:50:02 - 03:50:05 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:50:05 - 03:53:37 - Vonk, T.J. (ChristenUnie-SGP)
  03:53:37 - 03:53:43 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:53:43 - 03:56:19 - Esbeukman, J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:56:19 - 03:56:33 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  03:56:33 - 04:05:14 - Langen, S. de (wethouder)
  04:05:14 - 04:05:16 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:05:16 - 04:05:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  04:05:30 - 04:05:31 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:05:31 - 04:20:13 - Langen, S. de (wethouder)
  04:20:13 - 04:20:25 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:20:25 - 04:21:00 - Aalst, C. van (Leefbaar Rotterdam)
  04:21:00 - 04:21:04 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:21:04 - 04:21:14 - Esbeukman, J. (Leefbaar Rotterdam)
  04:21:14 - 04:21:20 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:21:20 - 04:22:53 - Langen, S. de (wethouder)
  04:22:53 - 04:23:03 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 13. De voorzitter sluit de openbare overlegvergadering om 18.20 uur.

  04:23:02 - 04:23:03 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:23:03 - 04:23:18 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 14. 04:23:16 - 04:23:18 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 15. De voorzitter opent de vergadering om 18.20 uur

  04:23:17 - 04:23:18 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:23:18 - 04:23:51 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 16. Ter vaststelling
  De commissie stelt de besluitenlijst van 16 mei 2018 ongewijzigd vast.

  04:23:50 - 04:23:51 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:23:51 - 04:24:04 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 17. Ter bespreking van de behandelwijze
  De volgende stukken zijn terug te vinden op de digitale doorlopende lijst van de gemeenteraad
  De commissie besluit over de behandelwijze van onderstaande ingekomen stukken

  Cultuur
  Nummer: 18bb3784
  Onderwerp: Aanvraag Regeling van werkzaamheden over
  Vergunningverstrekking evenementen en festivals
  Datum: 16 mei 2018.
  Afzender: Raadslid Walgenbach
  Besluit: Onder voorbehoud te bespreken in de tijdelijke commissie
  bestuur op 5 juli 2018.

  Sport
  Nummer: 18bb3010
  Onderwerp: Raadsvoorstel financiele bijdrage aan WK vrouwen Volleybal
  2022 uit bestemmingsreserve Evenementenfonds
  Datum: 16-05-2018.
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Te behandelen in de overlegvergadering van 20-06-2018.

  Nummer: 18bb3797
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie El Ouali en Middelman over
  Olympische jeugdspelen 2022 in Rotterdam 11gr3255
  Datum: 23-05-2018.
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Te bespreken in een overlegvergadering

  Werk en Inkomen
  Nummer: 18bb3250
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Gonçalves over actief benaderen
  gezinnen voedselbank 16bb8800
  Datum: 16 mei 2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Nadat de fractie van de PvdA een dag later via de mail
  instemming heeft gegeven de raad te adviseren de motie als
  afgedaan te beschouwen.

  Nummer: 18bb3529 (met bijlage 18bb3530).
  Onderwerp: Terugblik programma Jongeren aan de Slag
  Datum: 16 mei 2018
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Te betrekken bij de bespreking Rekenkamerrapport
  Jeugdwerkloosheid

  Nummer: 18bb3863
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel toezegging 18bb3271 over uitbetalen onder
  WML van mensen met arbeidsbeperking
  Datum: 22 mei 2018
  Afzender: Wethouder Struijvenberg
  Besluit: Te behandelen in de overlegvergadering van 30 mei 2018

  Nummer: 18bb3669
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Van der Lee over werkdruk bij de
  wijkteams 18bb870
  Datum: 23 mei 2018
  Afzender: College van BenW
  Besluit: Nadat de fractie van de PvdD een dag later via de mail
  instemming heeft gegeven de raad te adviseren de motie als
  afgedaan te beschouwen

  04:24:03 - 04:24:04 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:24:04 - 04:24:27 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 18. 04:24:24 - 04:24:27 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 19. 04:24:25 - 04:24:27 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 20. 04:24:46 - 04:24:48 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 21. 04:25:51 - 04:25:53 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 22. Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen
  De commissie stemt in met de afdoening van de volgende toezeggingen:

  Op het gebied van Onderwijs en Jeugd:
  18bb1573 Voortgangsrapportage Leren Loont – VVE

  Op het gebied van Sport:
  17bb7217 Nadere regels Speeltuinen – aanvraag leidend
  17bb7218 Nadere Regels Speeltuinen – ondersteuningsmogelijkheden
  18bb1246 Reactie n.a.v. burgerbrief inzake verzoek kunstgrasveld in
  Schulpweg 195

  04:25:52 - 04:25:53 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:25:53 - 04:27:10 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 23. Ter bespreking
  De leden hebben geen op- en aanmerkingen over de lijst van openstaande moties.

  04:27:09 - 04:27:10 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:27:10 - 04:27:37 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 24. Ter bespreking
  De commissie wordt herinnerd aan de inwerksessie op 6 juni a.s. waarin wordt
  teruggeblikt op het proces van de decentralisaties in zorg en welzijn, om lessen
  te trekken voor de toekomst. De bijeenkomst vindt plaats in revalidatiecentrum
  Rijndam en de inloop is om 14 uur. Het programma start om 14.30 uur. In het
  dashboard en in Notubox staat het programma vermeld. Er gaat tevens een
  intekenlijst rond.

  Op de planning ontbreekt een aantal bijeenkomsten:
  1 over De Evenaar op 7 juni vanaf 19.30 uur, aan het Vaasahof 75. Hiervoor
  wordt een programma door de commissieleden Gonsalvez, Verkoelen en Versnel
  voorbereid. De bedoeling is dit onderwerp op 20 juni in commissieverband te
  bespreken en desgewenst in de raadsvergadering van 28 juni of 4 juli. De
  commissie stemt in met de datum van 7 juni en de avond als dagdeel. Er gaat
  een intekenlijst rond voor deelname.

  2 een inwerksessie over Feyenoord City op 7 juni van 14.30 tot 17.30 uur. Inloop
  14.00 uur. Locatie is Projectbureau Feijenoord City aan de Stadionweg 55. Een
  programma volgt.

  3 twee bijeenkomsten in het kader van de renovatie en verbouwing van Boijmans
  van Beuningen. De eerste is op 21 juni van 19.30 tot 21.30 uur en de tweede op
  5 juli a.s.

  04:27:36 - 04:27:37 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:27:37 - 04:30:22 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
 25. De openbare procedurevergadering wordt door de voorzitter om 18.27 uur gesloten.

  04:30:21 - 04:30:22 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)
  04:30:22 - 04:30:22 - Roest, L.L.P.R. (plaatsvervangend voorzitter)