Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie Fysiek (2022-2026)

woensdag 11 mei 2022

09:30 - 15:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Voorzitter
P.J.H.D. Verkoelen
Toelichting

De vergadering start met de technische sessie gemeenschappelijke regelingen. Om 10.30 start de procedurevergadering.

Uitzending

Agendapunten

 1. NB: de agendastukken en bijhorende bijlagen zijn het best te te raadplegen via (na inloggen) https://portaltest.ibabs.eu/ of via de openbare website https://gemeenteraad.rotterdam.nl. Voor deze vergadering adviseren wij daarom om de iBabs App nog niet te gebruiken.

 2. De vergadering start om 09.30 uur met de technische sessie gemeenschappelijke regelingen. Om 10.30 start de procedurevergadering gevolg door de overlegvergadering.

  00:09:05 - 00:14:15 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:14:33 - 00:31:11 - Adviseur
  00:31:12 - 00:31:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:31:23 - 00:31:40 - J.G. Rozema
  00:31:41 - 00:33:50 - Adviseur
  00:33:50 - 00:34:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:34:15 - 00:34:46 - M.H. Biljoen
  00:34:48 - 00:36:23 - Adviseur
  00:36:25 - 00:36:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:36:41 - 00:47:15 - Adviseur
  00:47:43 - 00:55:47 - Adviseur
  00:56:09 - 01:02:06 - Adviseur
  01:02:19 - 01:05:40 - Commissiegriffier
  01:05:41 - 01:06:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:06:25 - 01:06:40 - I. Elfilali
  01:06:43 - 01:07:15 - J.G. Rozema
  01:07:18 - 01:07:49 - M.H. Biljoen
  01:07:57 - 01:08:20 - J.M. Nunnely
  01:08:33 - 01:11:23 - Adviseur
  01:11:34 - 01:14:21 - Adviseur
  01:14:24 - 01:16:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:16:12 - 01:30:20 - Adviseur
  01:30:31 - 01:30:52 - M. Verhoef
  01:30:58 - 01:31:10 - I. Elfilali
  01:31:20 - 01:32:49 - Adviseur
  01:32:50 - 01:34:15 - P.H.J.D. Verkoelen
 3. 1

  01:44:20 - 01:46:50 - P.H.J.D. Verkoelen
 4. 1.01

  De voorzitter opent de procedurevergadering, hier wordt door de commissie bepaald wat er met een ingekomen stuk moet gebeuren. Er wordt gekeken naar de openstaande toezeggingen, moties en schriftelijke vragen en er wordt nagegaan welke toezeggingen en moties kunnen worden afgedaan. Aan het eind van de procedurevergadering wordt de planning voor de komende weken doorgenomen.

  01:44:21 - 01:46:50 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:46:51 - 01:47:04 - J.G. Rozema
  01:47:05 - 02:01:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:01:44 - 02:02:04 - J.G. Rozema
  02:02:08 - 02:02:24 - B. van Schaik
  02:02:30 - 02:02:48 - D.A van Groningen-de Haas
  02:02:48 - 02:08:06 - P.H.J.D. Verkoelen
 5. 1.02

  Ter vaststelling

  02:03:08 - 02:08:06 - P.H.J.D. Verkoelen
 6. 1.03

  Bij dit agendapunt wordt de behandelwijze van de ingekomen stukken besproken. In Ibabs bij het openen van de agenda van de procedurevergadering, vindt u per ingekomen stuk een behandelvoorstel.

  02:04:15 - 02:08:06 - P.H.J.D. Verkoelen
 7. 1.03.01

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003260 Collegebrief over jaarstukken 2021

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003299 Brief van COR over behandeling Jaarrekening 2021
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003278 Van PWC accountantsverslag Gemeente Rotterdam 2021

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003262 Raadsvoorstel over jaarstukken 2021
  02:07:41 - 02:08:06 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:08:07 - 02:08:21 - G.G. van Dijk
  02:08:22 - 02:09:58 - P.H.J.D. Verkoelen
 8. 1.03.02

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb12583 Collegebrief over masterplan 2050 Erasmus MC
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1023 Afdoeningsvoorstel motie Zeegers ea over de beste huisbaas van de stad 20bb16916
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1384 Wethoudersbrief Karremans over actieplan studentenoverlast Kralingen
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb843 Afdoeningsvoorstel wethouder Kurvers toezegging 21bb13539 over VG-rapportage Woonvisie (bijlagen bij BOK Wijken in Balans)
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb948 Collegebrief over Regionaal Woningbehoefteonderzoek

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002565 Afdoeningsvoorstel motie Engberts over Waarborgen Huurrecht Studenten 21bb14157
  Brieven B&W 22bb002576 Afdoeningsvoorstel motie Van Putten ea over betere voorlichting voor starters op de woningmarkt 21bb8191
  Brieven B&W 22bb002949 Afdoeningsvoorstel motie Zeegers ea over een thuishaven voor iedereen 20bb5193
  Brieven B&W 22bb002943 Afdoeningsvoorstel toezegging 21bb16640 wethouder Kurvers over Tweede Voortgangsrapportage Goed Huren en Verhuren (verhuurders bedrijfspanden) en motie Faber over ook ondernemers wilen goed huren 22bb1250
  Brieven B&W 22bb002621 Collegebrief over aanwijzing bestemmingsplan Schiekadeblok door ministerie van BZK alsbestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis-en herstelwet enart. 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
  Brieven B&W 22bb002548 Collegebrief over Hart van Zuid Voortgangsrapportage 2021 en ( tussen ) evaluatie TU Delft
  Brieven B&W 22bb002616 Collegebrief over openen grondexploitatie Insulindestraat 240 - 248
  Brieven B&W 21bb016464 Collegebrief over Stedenbouwkundig plan Schiekadeblok
  Brieven B&W 22bb002625 Collegebrief over uitgangspuntenovereenkomst stedelijk sociaal statuut.
  Brieven B&W 22bb002934 Wethoudersbrief Kurvers over Voortgangsbericht NPRZ-Wonen over 2021

  Burgerbrieven

  Soort   BB-nummer Titel
  Burgerbrieven 22bb002916 Burgerbrief over gevolgde procedure en aandachtspunten Bouwplannen Parkhaven

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003180 Afschrift brief SViN over volkstuinen
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003291 Brief Gemeente Nissewaard inzake overdrachtsdocument samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003035 Brief van Havensteder - SOR – Vestia – Woonbron en Woonstad Rotterdam over concrete oplossingen voor betaalbare woningen en leefbare wijken

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb002760 Raadsvoorstel over Coördinatie project Haringvliet e.o.
  Raadsvoorstellen 22bb003391 Raadsvoorstel over Onteigening Mijnkintbuurt blok 3
  Raadsvoorstellen 22bb003050 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan ‘’s-Gravendijkwal 122’
  Raadsvoorstellen 22bb002937 Raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding Leidingstrook Moezelweg
  Raadsvoorstellen 22bb002619 Raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Insulindestraat 240-248
  Raadsvoorstellen 22bb002864 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Mijnkintbuurt blok 3
  02:09:14 - 02:09:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:10:15 - 02:11:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:11:19 - 02:11:27 - T. de Haan
  02:11:28 - 02:12:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:12:33 - 02:12:36 - B.C. Zandberg
  02:12:36 - 02:14:21 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:14:26 - 02:14:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:15:41 - 02:16:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:16:43 - 02:16:50 - D.A van Groningen-de Haas
  02:16:54 - 02:19:41 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:19:42 - 02:20:15 - J.G. Rozema
  02:20:16 - 02:20:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:20:43 - 02:21:12 - J.G. Rozema
  02:21:14 - 02:21:50 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:21:51 - 02:22:13 - A. Kockelkoren
  02:22:17 - 02:23:04 - B. van Schaik
  02:23:05 - 02:23:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:23:55 - 02:24:22 - E. Basoglu
  02:24:25 - 02:25:47 - P.H.J.D. Verkoelen
 9. 1.03.03

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb13418 Collegebrief over Programma van Eisen Schouwburgplein
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb14444 Collegebrief over voorlopig ontwerp Hofplein
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb16194 Collegebrief over Masterplan Park Maashaven en afdoeningsvoorstel motie Bokhove ea over herdenk Nelson Mandela met vernoeming 14bb6288
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb16654 Collegebrief over voortgangsbericht stadsproject Rijnhavenpark
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb184 Collegebrief over Programma van Eisen Getijdenpark Feyenoord

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002818 Afdoeningsvoorstel motie Van der Velden ea over haalbaarheid stadsbreed voederverbod 21bb9754 en toezegging 21bb9135
  Brieven B&W 21bb013362 Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik ea over verkoeling voor de viervoeters 21bb5754
  Brieven B&W 22bb003054 Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik over papiercontainers erbij, iedereen blij! 22bb14152 en toezegging overzicht locaties nieuwe containers 2021 22bb1593
  Brieven B&W 22bb003153 Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik over vul die zakken voor Bloemhof 21bb9720
  Brieven B&W 22bb002755 Collegebrief over kader voor het tijdelijk uitnemen en terugplaatsen van het val van de Hef
  Brieven B&W 22bb002568 Collegebrief over Samenwerkingsovereenkomst Het Park

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002887 Brief Recreatieschap Rottemeren over ontwerp begroting 2023 en concept jaarrekening 2021
  02:24:48 - 02:25:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:26:10 - 02:26:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:26:23 - 02:27:17 - B. van Schaik
  02:27:19 - 02:28:12 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:28:15 - 02:28:25 - B. van Schaik
  02:28:25 - 02:28:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:29:21 - 02:30:14 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:30:44 - 02:31:03 - B. van Schaik
  02:31:08 - 02:31:33 - M. Verhoef
  02:31:33 - 02:33:59 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:34:00 - 02:34:22 - B. van Schaik
  02:34:23 - 02:35:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:35:16 - 02:35:49 - J.G. Rozema
  02:35:54 - 02:36:18 - B. van Schaik
  02:36:18 - 02:37:45 - P.H.J.D. Verkoelen
 10. 1.03.04

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb627 Afdoeningsvoorstel motie Koster over banenmonitor Haven 19bb24526

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002670 Collegebrief over Overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en Havenbedrijf ten behoeve vanhet groenhouden van landtong Rozenburg
  Brieven B&W 22bb002575 Collegebrief over Realisatie walstroom zeecruise en verlenging zeecruise Wilhelminakade incl. afdoening motie 19bb13522 en toezeggingen 19bb19223 en 19bb19222
  02:36:28 - 02:37:45 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:37:50 - 02:37:57 - I. van Wifferen
  02:37:57 - 02:42:35 - P.H.J.D. Verkoelen
 11. 1.03.05

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1447 Collegebrief over Resilient Rotterdam Strategie 2022/2027 - Van Risico naar Resilience
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1513 Collegebrief over Ontwikkelingen windenergie
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1675 Afdoeningsvoorstel motie Leewis ea over nee tegen nieuwe olieboringen onder Charlois en Schiemond 21bb16264, motie Mohamed - Hoesein over als het je raakt heb je ook inspraak! 21bb16265 en toezegging wethouder Bonte over Oliewinning door de NAM onder Charlois- zienswijze 21bb16571
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1774 Afdoeningsvoorstel moties in het kader van de aanpak van energiearmoede
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1794 Afdoeningsvoorstel motie Van der Velden en Mohamed - Hoesein over veeg oliewinning van de kaart en toezegging 21bb16572 wethouder Bonte over Oliewinning door de NAM onder Charlois- ontwikkelingen
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb832 Afdoeningsvoorstel motie Zeegers over er is een vuiltje aan de lucht 21bb14120

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003157 Afdoeningsvoorstel motie Koster over eerst de offerte 19bb19067
  Brieven B&W 22bb002870 Collegebrief over ontwerp-Nota bodembeheer Rotterdam

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003132 Brief DCMR over zienswijze conceptbegroting 2023 en het jaarverslag / jaarrekening 2021.
  02:38:11 - 02:42:35 - P.H.J.D. Verkoelen
 12. 1.03.06

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1741 Afdoeningsvoorstel motie Walgenbach ea over help de evenementensector de zomer door ! 21bb9857 en motie Tak ea geef gehoor aan de evenementensector 21bb12365
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1981 collegebrief met afdoeningsvoorstel Motie Hoe Wat Waar (21bb9819)

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002542 Afdoeningsvoorstel motie Achbar en Tak over een parapluherziening voor het hotelbeleid 21bb9821

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002814 Brief Nieuw Reijerwaard over begroting 2023 en begrotingswijziging nr 1 van 2022
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002835 Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard over aanbieden jaarrekening 2021

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003404 Raadsvoorstel over GR Nieuw Reijerwaard zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenbegroting 2024-2026
  02:42:13 - 02:42:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:42:38 - 02:43:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:43:06 - 02:43:30 - D.A van Groningen-de Haas
  02:43:30 - 02:45:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:45:47 - 02:46:27 - D.A van Groningen-de Haas
  02:46:27 - 02:47:24 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:47:24 - 02:48:00 - D.A van Groningen-de Haas
  02:48:00 - 02:49:18 - P.H.J.D. Verkoelen
 13. 1.03.07

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1441 Afdoeningsvoorstel motie Leewis ea over De internationale nachttrein naar Rotterdam 21bb2470
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1443 Collegebrief over Mobiliteitsstrategie M4H
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1730 Brief van Stichting BBV Veranda Bewonersbelangen over verloop van het onderzoek naar de metroverbinding Kralingse Zoom – Zuidplein in het kader van het MIRT-onderzoek Oeververbinding
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1837 Burgerbrief over MGA Onderhandelingstraject v.s. Participatie tijdens aanvraag LHB LHB
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   22bb1854 Brief bewoners over verantwoording beëindiging deelname bewonersvertegenwoordigers Rotterdam aan MGA traject LHB RTHA

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb003077 Afdoeningsvoorstel wethouder Bokhove toezegging 22bb1922 over uitkomsten gesprekken beëindigen bewonersvertegenwoordiger participatietraject RTHA
  Brieven B&W 22bb002808 Collegebrief over HOV Maastunnelcorridor
  Brieven B&W 22bb002618 Collegebrief over verlenging ontheffing speed pedelecs op het fietspad
  Brieven B&W 22bb003065 Collegebrief over voorlopig Pakket Participatietraject luchthavenbesluit RTHA
  Brieven B&W 22bb002777 Wethoudersbrief Bokhove over Uitvoeringsprogramma Fiets 2022-2023
  Brieven B&W 22bb002930 Wethoudersbrief Bokhove over voortgang MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

  Burgerbrieven

  Soort   BB-nummer Titel
  Burgerbrieven 22bb002713 Brief van Commissie CRO- RTHA over Info RTHA

  Overige documenten t.b.v. de raad

  Soort   BB-nummer Titel
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb003146 Brief MRDH over voorlopige jaarstukken 2021
  Overige documenten t.b.v. de raad 22bb002815 Brief MRDH over zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 en begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het transitieprogramma OV en corona

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003165 Raadsvoorstel over concept zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 en begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en Corona
  02:48:15 - 02:49:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:49:18 - 02:49:50 - A. Kockelkoren
  02:49:54 - 02:50:15 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:50:15 - 02:50:22 - A. Kockelkoren
  02:50:22 - 02:50:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:50:46 - 02:51:22 - D.A van Groningen-de Haas
  02:51:22 - 02:52:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:52:16 - 02:52:20 - B.C. Zandberg
  02:52:20 - 02:55:00 - P.H.J.D. Verkoelen
 14. 1.04

  In deze lijsten treft u de openstaande toezeggingen en schriftelijke vragen, waarin voor de beleidsvelden van de commissie Fysiek alles te zien is wat nog open staat. Schriftelijke vragen worden afgehandeld via een beantwoording en komen te staan bij de overzichten Brieven B&W in IBabs, het Raadsinformatiesysteem (https://gemeenteraad.rotterdam.nl).


  Voor de toezeggingen is er een aparte lijst bijgevoegd met toezeggingen, waarvoor afdoeningsvoorstellen zijn ontvangen. Gevraagd wordt aan de commissieleden of deze toezeggingen kunnen worden afgedaan.

  02:53:08 - 02:55:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:55:00 - 02:58:46 - D.A van Groningen-de Haas
  02:58:46 - 02:59:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:59:35 - 03:00:08 - B. van Schaik
  03:00:08 - 03:01:57 - P.H.J.D. Verkoelen
 15. 1.05

  In deze lijst treft u de openstaande moties waarin voor de beleidsvelden van de commissie Fysiek alle openstaande moties te zien zijn. De afdoening van een aantal moties is aan bod gekomen bij de behandeling van de ingekomen stukken. De moties waarvan aan de raad wordt geadviseerd ze af te doen zullen na het vaststellen van de ingekomen stukkenlijst in de raad van het lijstje met openstaande moties verdwijnen.

  03:00:26 - 03:01:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:01:57 - 03:02:56 - A. Kockelkoren
  03:02:56 - 03:03:17 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:03:17 - 03:03:38 - M. Verhoef
  03:03:38 - 03:05:51 - P.H.J.D. Verkoelen
 16. 1.06

  De planning voor de komende weken wordt bij dit agendapunt doorgenomen.

  03:04:13 - 03:05:51 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:05:51 - 03:06:00 - J.G. Rozema
  03:06:00 - 03:07:29 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:07:29 - 03:07:36 - D.J. van Dommelen
  03:07:36 - 03:08:19 - P.H.J.D. Verkoelen
 17. 1.07

  03:07:47 - 03:08:19 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:08:19 - 03:08:32 - B. van Drunen
  03:08:32 - 03:08:45 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:08:45 - 03:08:55 - D.A van Groningen-de Haas
  03:09:10 - 03:09:21 - J.G. Rozema
  03:09:21 - 03:09:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:09:39 - 03:09:53 - B. van Schaik
  03:09:53 - 03:11:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:11:16 - 03:11:27 - M. Verhoef
  03:11:27 - 03:13:55 - P.H.J.D. Verkoelen
 18. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie.

  03:54:20 - 03:56:33 - P.H.J.D. Verkoelen
 19. 2.01

  In de overlegvergadering worden ingekomen stukken politiek besproken met de wethouders. De commissieleden bepalen welke stukken op de agenda verschijnen in de overlegvergadering.

 20. 2.02

  Bij dit agendapunt wordt de agenda van de overlegvergadering vastgesteld en daarmee ook de spreektijd.
  De voorzitter stelt voor om de categorie van de spreektijd 1,5 te hanteren.

 21. 2.03

 22. 2.04

  De griffie houdt voor u bij voor welke moties, toezeggingen en schriftelijke vragen de verwachte afdoeningsdatum is overschreden. Deze zijn aangeleverd in een drietal bijlagen bij dit agendapunt.

  03:55:30 - 03:56:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:56:33 - 03:58:09 - J.G. Rozema
  03:58:18 - 03:58:56 - A. Kockelkoren
  03:58:56 - 04:01:46 - P.H.J.D. Verkoelen
 23. 2.05

  Ter bespreking
  Hier geeft een commissielid zijn/haar politieke mening over het onderwerp. De spreektijd zal lopen vanaf het moment dat het 1ste termijn ingaat.

  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022

  Soort   Titel
  Archief ingekomen stukken raadsperiode 2018-2022   21bb16379 Collegebrief over afsprakenset Havenbedrijf Rotterdam landtong Rozenburg

  Brieven B&W

  Soort   BB-nummer Titel
  Brieven B&W 22bb002670 Collegebrief over Overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en Havenbedrijf ten behoeve vanhet groenhouden van landtong Rozenburg
  03:59:22 - 04:01:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:01:46 - 04:05:05 - D.A van Groningen-de Haas
  04:05:17 - 04:06:19 - J.M. Nunnely
  04:06:24 - 04:08:05 - J.G. Rozema
  04:08:11 - 04:09:28 - A. Kockelkoren
  04:09:35 - 04:10:14 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:10:20 - 04:11:50 - G.G. van Dijk
  04:11:56 - 04:12:24 - B.C. Zandberg
  04:12:28 - 04:12:50 - B. van Drunen
  04:13:07 - 04:15:01 - A. van Gils
  04:15:03 - 04:15:16 - D.A van Groningen-de Haas
  04:15:17 - 04:17:37 - A. van Gils
  04:17:37 - 04:18:06 - D.A van Groningen-de Haas
  04:18:08 - 04:23:22 - A. van Gils
  04:23:22 - 04:23:40 - J.G. Rozema
  04:23:40 - 04:24:47 - A. van Gils
  04:24:47 - 04:25:44 - A. Kockelkoren
  04:25:44 - 04:34:16 - A. van Gils
  04:34:19 - 04:34:40 - G.G. van Dijk
  04:34:55 - 04:35:22 - J.G. Rozema
  04:35:25 - 04:35:53 - A. van Gils
  04:36:15 - 04:36:46 - J.G. Rozema
  04:36:46 - 04:37:38 - A. van Gils
  04:37:49 - 04:38:40 - D.A van Groningen-de Haas
  04:38:47 - 04:39:37 - G.G. van Dijk
  04:39:42 - 04:41:02 - A. Kockelkoren
  04:41:05 - 04:41:38 - J.M. Nunnely
  04:41:49 - 04:46:58 - A. van Gils
  04:47:03 - 04:47:56 - D.A van Groningen-de Haas
  04:47:58 - 04:49:58 - A. van Gils
  04:50:00 - 04:52:44 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:52:44 - 04:53:02 - G.G. van Dijk
  04:53:10 - 04:53:33 - A. Kockelkoren
  04:53:33 - 04:56:00 - P.H.J.D. Verkoelen
 24. 2.05.01

  03:12:21 - 03:13:55 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:13:55 - 03:20:55 - Inspreker
  03:20:55 - 03:21:19 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:21:19 - 03:21:40 - B. van Drunen
  03:21:50 - 03:22:00 - Inspreker
  03:22:13 - 03:23:01 - J.G. Rozema
  03:23:18 - 03:25:00 - Inspreker
  03:25:00 - 03:25:45 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:27:23 - 03:27:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:54:14 - 03:56:33 - P.H.J.D. Verkoelen
 25. 2.06

  04:55:24 - 04:56:00 - P.H.J.D. Verkoelen