Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie Fysiek (2022-2026)

woensdag 25 mei 2022

09:30 - 15:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Voorzitter
P.J.H.D. Verkoelen
Toelichting

Indien u nadere informatie wilt neemt u contact op met de Griffie, tel.nr 010-2673400 of per mail via info@griffie.rotterdam.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie.

 2. 2.01

  00:04:27 - 00:07:53 - P.H.J.D. Verkoelen
 3. 2.02

  Ter vaststelling
  De voorzitter stelt voor om de categorie van de spreektijd 1,5 te hanteren.
  De voorzitter zal voorstellen agendapunt 2.06 Transitieprogramma OV en Corona van de  MRDH te laten vervallen, aangezien er voor het vervolg van 2022 geen nieuwe maatregelen worden voorgesteld.


  Er zijn 2 inspreekverzoeken verzoeken ontvangen over onderwerpen die niet op de agenda staan:
  1. mevrouw Delfos over pilot Eenrichtingsverkeer Zwart Janstraat - de voorzitter stelt de commissie voor dit toe te staan
  2. de heer Panacho over met spoed agenderen Toekomst Cruiseterminal / Walstroomvoorziening, de voorzitter adviseert dit niet te honoreren, maar te betrekken bij de agendering waarvan wordt voorgesteld dat te doen op 15 juni.

  00:05:28 - 00:07:53 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:07:53 - 00:08:04 - D.A van Groningen-de Haas
  00:08:05 - 00:16:25 - P.H.J.D. Verkoelen
 4. 2.02.01

  • Mevrouw L. Delfos
  00:15:35 - 00:16:25 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:16:30 - 00:23:45 - L. Delfos
  00:23:46 - 00:24:02 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:24:04 - 00:25:48 - D.A van Groningen-de Haas
  00:25:49 - 00:25:53 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:25:54 - 00:26:28 - T. de Haan
  00:26:29 - 00:26:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:26:34 - 00:27:27 - J.G. Rozema
  00:27:28 - 00:27:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:27:33 - 00:28:28 - T. Kind
  00:28:29 - 00:28:36 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:28:37 - 00:28:52 - G.G. van Dijk
  00:28:53 - 00:28:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:28:58 - 00:29:52 - M.H. Biljoen
  00:29:53 - 00:29:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:29:59 - 00:30:04 - V. Bruin
  00:30:05 - 00:30:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:30:17 - 00:30:19 - V. Bruin
  00:30:20 - 00:30:25 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:30:26 - 00:30:43 - M.H. Biljoen
  00:30:44 - 00:31:03 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:31:04 - 00:34:44 - L. Delfos
  00:34:45 - 00:34:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:34:58 - 00:43:48 - L. Delfos
  00:43:48 - 00:44:06 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:44:20 - 00:45:02 - L. Delfos
  00:45:02 - 00:45:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:45:22 - 00:45:45 - G.G. van Dijk
  00:45:45 - 00:46:27 - L. Delfos
  00:46:27 - 00:47:17 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:47:17 - 00:47:42 - D.A van Groningen-de Haas
  00:47:42 - 00:48:11 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:48:11 - 00:48:30 - G.G. van Dijk
  00:48:30 - 00:48:34 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:48:34 - 00:49:10 - D.A van Groningen-de Haas
  00:49:10 - 00:50:24 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:50:24 - 00:50:32 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  00:50:32 - 00:51:20 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:51:27 - 00:53:53 - P.H.J.D. Verkoelen
 5. 2.03.01

  • 09.35 uur Zienswijze 1, 2, 5 en 6 - Mevrouw B. Francisco namens VvE Insulindestraat 260A-270
  • 10.00 uur Zienswijze 7 - De heer H. Looi, mede namens enkele omwonenden
  • 10.20 uur Zienswijze 4 - De heer A. Leijten en de heer G. van Heest namens Leyten Bouwplanontwikkeling B.V
  00:53:53 - 00:57:35 - B. Francisco
  00:57:35 - 00:57:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:57:47 - 00:58:10 - A. Kockelkoren
  00:58:10 - 00:58:14 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:58:14 - 00:59:12 - J.G. Rozema
  00:59:12 - 00:59:27 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:59:28 - 01:00:46 - B. Francisco
  01:00:46 - 01:00:56 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:00:56 - 01:00:58 - J.G. Rozema
  01:00:58 - 01:01:20 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:01:20 - 01:02:17 - A. Kockelkoren
  01:02:17 - 01:02:21 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:02:21 - 01:02:58 - J.G. Rozema
  01:02:58 - 01:03:09 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:03:09 - 01:04:12 - T. Heijkoop
  01:04:12 - 01:04:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:04:18 - 01:05:04 - T. Heijkoop
  01:05:05 - 01:05:08 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:05:08 - 01:05:27 - J.G. Rozema
  01:05:27 - 01:05:29 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:05:31 - 01:05:40 - T. Heijkoop
  01:05:40 - 01:05:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:05:42 - 01:06:00 - J.G. Rozema
  01:06:00 - 01:06:30 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:06:37 - 01:07:02 - T. Heijkoop
  01:07:04 - 01:07:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:07:05 - 01:07:13 - B. Francisco
  01:07:14 - 01:07:21 - T. Heijkoop
  01:07:22 - 01:07:36 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:07:36 - 01:07:37 - T. Heijkoop
  01:07:37 - 01:08:23 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:08:23 - 01:14:33 - H. Looi
  01:14:33 - 01:14:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:14:42 - 01:15:22 - J.G. Rozema
  01:15:22 - 01:15:24 - H. Looi
  01:15:24 - 01:15:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:15:39 - 01:16:34 - H. Looi
  01:16:34 - 01:17:36 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:17:36 - 01:23:56 - G. van Heest
  01:23:56 - 01:24:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:24:05 - 01:24:13 - J.G. Rozema
  01:24:13 - 01:24:16 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:24:16 - 01:25:40 - A. Kockelkoren
  01:25:40 - 01:25:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:25:47 - 01:26:47 - G.G. van Dijk
  01:26:47 - 01:26:53 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:26:53 - 01:27:19 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:27:19 - 01:27:27 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:27:27 - 01:33:22 - G. van Heest
  01:33:22 - 01:33:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:33:40 - 01:34:35 - A. Kockelkoren
  01:34:39 - 01:34:51 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:34:51 - 01:35:30 - C.S. Wieles
  01:35:31 - 01:35:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:35:33 - 01:36:56 - T. Heijkoop
  01:36:56 - 01:37:08 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:08 - 01:37:15 - T. de Haan
  01:37:15 - 01:37:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:19 - 01:37:21 - T. de Haan
  01:37:21 - 01:37:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:37:40 - 01:38:11 - T. de Haan
  01:38:11 - 01:38:14 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:38:14 - 01:38:33 - T. Heijkoop
  01:38:33 - 01:38:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:38:35 - 01:39:00 - J.G. Rozema
  01:39:00 - 01:39:01 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:39:01 - 01:39:17 - T. Heijkoop
  01:39:19 - 01:39:54 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:39:54 - 01:39:56 - A. Kockelkoren
  01:39:56 - 01:40:02 - P.H.J.D. Verkoelen
 6. 2.03.02

  01:47:27 - 01:48:11 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:48:11 - 01:49:20 - J.G. Rozema
  01:49:20 - 01:49:23 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:49:23 - 01:50:24 - T. de Haan
  01:50:24 - 01:50:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:50:32 - 01:54:09 - A. Kockelkoren
  01:54:09 - 01:54:13 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:54:13 - 01:55:01 - V. Bruin
  01:55:01 - 01:55:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:55:04 - 01:57:34 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:57:34 - 01:57:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:57:40 - 01:59:43 - G.G. van Dijk
  01:59:43 - 01:59:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:59:46 - 02:00:00 - G.G. van Dijk
  02:00:00 - 02:00:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:00:05 - 02:01:05 - D.A van Groningen-de Haas
  02:01:05 - 02:01:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:01:10 - 02:01:40 - V. Bruin
  02:01:40 - 02:01:55 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:01:55 - 02:05:05 - B. Kurvers
  02:05:05 - 02:05:08 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:05:08 - 02:05:42 - A. Kockelkoren
  02:05:42 - 02:06:36 - B. Kurvers
  02:06:36 - 02:06:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:06:40 - 02:07:38 - A. Kockelkoren
  02:07:38 - 02:07:42 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:07:42 - 02:08:21 - J.G. Rozema
  02:08:21 - 02:08:25 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:08:25 - 02:10:08 - B. Kurvers
  02:10:08 - 02:10:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:10:10 - 02:10:34 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  02:10:34 - 02:10:37 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:10:37 - 02:10:53 - J.G. Rozema
  02:10:53 - 02:10:54 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:10:54 - 02:11:25 - B. Kurvers
  02:11:25 - 02:11:27 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:11:27 - 02:12:04 - D.A van Groningen-de Haas
  02:12:04 - 02:12:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:12:05 - 02:14:03 - B. Kurvers
  02:14:03 - 02:14:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:14:05 - 02:14:21 - J.G. Rozema
  02:14:21 - 02:14:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:14:22 - 02:16:34 - B. Kurvers
  02:16:34 - 02:16:36 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:16:36 - 02:16:57 - J.G. Rozema
  02:16:57 - 02:16:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:16:58 - 02:17:44 - B. Kurvers
  02:17:44 - 02:17:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:17:46 - 02:18:03 - A. Kockelkoren
  02:18:03 - 02:18:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:18:04 - 02:24:42 - B. Kurvers
  02:24:42 - 02:24:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:24:46 - 02:25:04 - T. Heijkoop
  02:25:04 - 02:25:19 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:25:19 - 02:25:47 - A. Kockelkoren
  02:25:47 - 02:25:49 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:25:49 - 02:25:58 - B. Kurvers
  02:25:58 - 02:26:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:26:04 - 02:26:12 - D.A van Groningen-de Haas
  02:26:12 - 02:26:29 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:26:29 - 02:26:33 - V. Bruin
  02:26:33 - 02:26:35 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:26:35 - 02:27:00 - B. Kurvers
  02:27:00 - 02:27:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:27:04 - 02:28:14 - A. Kockelkoren
  02:28:14 - 02:28:24 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:28:24 - 02:29:38 - B. Kurvers
  02:29:41 - 02:30:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:30:43 - 02:30:53 - V. Bruin
  02:30:53 - 02:31:02 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:31:02 - 02:31:07 - V. Bruin
  02:31:07 - 02:31:15 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:31:15 - 02:31:24 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  02:31:24 - 02:33:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:02:50 - 03:04:33 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:04:33 - 03:04:36 - J.G. Rozema
  03:04:36 - 03:04:45 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:04:45 - 03:04:47 - E. Başoğlu
  03:04:47 - 03:06:53 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:06:53 - 03:06:55 - J.G. Rozema
  03:06:55 - 03:07:28 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:07:28 - 03:07:31 - D.J. van Dommelen
  03:07:31 - 03:07:56 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:07:56 - 03:07:59 - D.J. van Dommelen
  03:07:59 - 03:08:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:08:04 - 03:08:29 - G.G. van Dijk
  03:08:29 - 03:10:07 - P.H.J.D. Verkoelen
 7. 2.04

  Ter advisering

  03:09:23 - 03:10:07 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:10:07 - 03:11:22 - T. de Haan
  03:11:22 - 03:11:30 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:11:30 - 03:12:54 - A. Kockelkoren
  03:12:54 - 03:13:02 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:13:02 - 03:13:40 - J.G. Rozema
  03:13:40 - 03:13:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:13:47 - 03:14:27 - G.G. van Dijk
  03:14:27 - 03:14:38 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:14:38 - 03:22:55 - B. Kurvers
  03:22:55 - 03:22:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:22:57 - 03:23:10 - G.G. van Dijk
  03:23:10 - 03:23:11 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:23:11 - 03:23:44 - B. Kurvers
  03:23:44 - 03:24:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:24:00 - 03:24:07 - T. de Haan
  03:24:07 - 03:24:28 - B. Kurvers
  03:24:28 - 03:26:40 - P.H.J.D. Verkoelen
 8. 2.05.02

  • De heer E. van Berkel, namens Urban Minds
  • De heren L.R. Smits & mr. R.J.G. Bäcker, namens LSI Ontwikkeling B.V.
  03:26:40 - 03:35:16 - E. van Berkel
  03:35:16 - 03:35:25 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:35:25 - 03:36:29 - E. van Berkel
  03:36:29 - 03:36:38 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:36:38 - 03:36:54 - J.G. Rozema
  03:36:54 - 03:36:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:36:58 - 03:37:02 - T. de Haan
  03:37:02 - 03:37:07 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:37:08 - 03:38:24 - A. Kockelkoren
  03:38:24 - 03:38:26 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:38:27 - 03:38:52 - G.G. van Dijk
  03:38:52 - 03:38:54 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:38:54 - 03:39:29 - D.J. van Dommelen
  03:39:29 - 03:39:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:39:39 - 03:47:33 - E. van Berkel
  03:47:33 - 03:48:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:48:40 - 03:51:15 - L.R. Smits
  03:51:15 - 03:51:28 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:51:28 - 03:52:16 - T. de Haan
  03:52:16 - 03:52:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:52:22 - 03:53:06 - A. Kockelkoren
  03:53:06 - 03:53:13 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:53:13 - 03:53:33 - D.J. van Dommelen
  03:53:33 - 03:53:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:53:47 - 03:56:30 - L.R. Smits
  03:56:30 - 03:57:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:57:00 - 03:59:18 - T. de Haan
  03:59:18 - 03:59:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:59:22 - 03:59:36 - D.J. van Dommelen
  03:59:36 - 03:59:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:59:43 - 04:03:46 - A. Kockelkoren
  04:03:46 - 04:03:48 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:03:48 - 04:04:51 - V. Bruin
  04:04:51 - 04:04:59 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:04:59 - 04:07:28 - J.G. Rozema
  04:07:28 - 04:07:36 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:07:36 - 04:09:19 - G.G. van Dijk
  04:09:19 - 04:09:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:09:22 - 04:10:14 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  04:10:14 - 04:10:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:10:22 - 04:10:57 - V. Bruin
  04:10:57 - 04:11:05 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:11:05 - 04:11:06 - B. Kurvers
  04:11:06 - 04:11:12 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:11:12 - 04:11:20 - A. Kockelkoren
  04:11:20 - 04:11:22 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:11:22 - 04:11:26 - V. Bruin
  04:11:26 - 04:11:37 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:11:37 - 04:31:52 - B. Kurvers
  04:31:52 - 04:31:58 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:31:59 - 04:36:47 - K. van Oorschot
  04:36:47 - 04:36:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:36:57 - 04:37:05 - T. de Haan
  04:37:05 - 04:37:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:37:10 - 04:37:33 - A. Kockelkoren
  04:37:33 - 04:37:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:37:39 - 04:39:40 - B. Kurvers
  04:39:40 - 04:39:49 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:39:49 - 04:40:41 - J.G. Rozema
  04:40:41 - 04:40:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:40:47 - 04:41:04 - D.J. van Dommelen
  04:41:04 - 04:41:12 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:41:12 - 04:41:45 - B. Kurvers
  04:41:45 - 04:41:48 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:41:48 - 04:42:07 - J.G. Rozema
  04:42:07 - 04:42:10 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:42:10 - 04:42:55 - B. Kurvers
  04:42:55 - 04:43:00 - D.J. van Dommelen
  04:43:00 - 04:43:20 - B. Kurvers
  04:43:20 - 04:43:24 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:43:24 - 04:43:43 - A. Kockelkoren
  04:43:45 - 04:43:56 - P.H.J.D. Verkoelen
  04:43:56 - 04:44:11 - A. Kockelkoren
  04:44:11 - 04:46:26 - P.H.J.D. Verkoelen
 9. 2.06

  Ter voorbereiding op vergadering adviescommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op 1 juni.
  NB: De voorzitter zal voorstellen agendapunt 2.06 Transitieprogramma OV en Corona van de  MRDH te laten vervallen, aangezien er voor het vervolg van 2022 geen nieuwe maatregelen worden voorgesteld.

 10. 2.07

  04:46:27 - 04:48:27 - P.H.J.D. Verkoelen