Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie Fysiek (2022-2026)

woensdag 11 mei 2022

09:30 - 15:00

Locatie
Suze Groenewegzaal
Voorzitter
P.J.H.D. Verkoelen
Toelichting

De vergadering start met de technische sessie gemeenschappelijke regelingen. Om 10.30 start de procedurevergadering.

Uitzending

Agendapunten

NB: de agendastukken en bijhorende bijlagen zijn het best te te raadplegen via (na inloggen) https://portaltest.ibabs.eu/ of via de openbare website https://gemeenteraad.rotterdam.nl. Voor deze vergadering adviseren wij daarom om de iBabs App nog niet te gebruiken.

De vergadering start om 09.30 uur met de technische sessie gemeenschappelijke regelingen. Om 10.30 start de procedurevergadering gevolg door de overlegvergadering.

00:09:05 - 00:14:15 - P.H.J.D. Verkoelen
00:14:33 - 00:31:11 - Adviseur
00:31:12 - 00:31:22 - P.H.J.D. Verkoelen
00:31:23 - 00:31:40 - J.G. Rozema
00:31:41 - 00:33:50 - Adviseur
00:33:50 - 00:34:10 - P.H.J.D. Verkoelen
00:34:15 - 00:34:46 - M.H. Biljoen
00:34:48 - 00:36:23 - Adviseur
00:36:25 - 00:36:40 - P.H.J.D. Verkoelen
00:36:41 - 00:47:15 - Adviseur
01:02:19 - 01:05:40 - Commissiegriffier
01:05:41 - 01:06:22 - P.H.J.D. Verkoelen
01:06:25 - 01:06:40 - I. Elfilali
01:06:43 - 01:07:15 - J.G. Rozema
01:07:18 - 01:07:49 - M.H. Biljoen
01:07:57 - 01:08:20 - J.M. Nunnely
01:08:33 - 01:11:23 - Adviseur
01:14:24 - 01:16:10 - P.H.J.D. Verkoelen
01:16:12 - 01:30:20 - Adviseur
01:30:31 - 01:30:52 - M. Verhoef
01:30:58 - 01:31:10 - I. Elfilali
01:31:20 - 01:32:49 - Adviseur
01:32:50 - 01:34:15 - P.H.J.D. Verkoelen
01:44:20 - 01:46:50 - P.H.J.D. Verkoelen

De voorzitter opent de procedurevergadering, hier wordt door de commissie bepaald wat er met een ingekomen stuk moet gebeuren. Er wordt gekeken naar de openstaande toezeggingen, moties en schriftelijke vragen en er wordt nagegaan welke toezeggingen en moties kunnen worden afgedaan. Aan het eind van de procedurevergadering wordt de planning voor de komende weken doorgenomen.

01:46:51 - 01:47:04 - J.G. Rozema
01:47:05 - 02:01:43 - P.H.J.D. Verkoelen
02:01:44 - 02:02:04 - J.G. Rozema
02:02:08 - 02:02:24 - B. van Schaik
02:02:30 - 02:02:48 - D.A van Groningen-de Haas
02:02:48 - 02:08:06 - P.H.J.D. Verkoelen

Bij dit agendapunt wordt de behandelwijze van de ingekomen stukken besproken. In Ibabs bij het openen van de agenda van de procedurevergadering, vindt u per ingekomen stuk een behandelvoorstel.

Brieven B&W

Titel
Collegebrief over jaarstukken 2021

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Brief van COR over behandeling Jaarrekening 2021
Van PWC accountantsverslag Gemeente Rotterdam 2021

Raadsvoorstellen

Titel
Raadsvoorstel over jaarstukken 2021
02:08:07 - 02:08:21 - G.G. van Dijk
02:08:22 - 02:09:58 - P.H.J.D. Verkoelen

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
21bb12583 Collegebrief over masterplan 2050 Erasmus MC
22bb1023 Afdoeningsvoorstel motie Zeegers ea over de beste huisbaas van de stad 20bb16916
22bb1384 Wethoudersbrief Karremans over actieplan studentenoverlast Kralingen
22bb843 Afdoeningsvoorstel wethouder Kurvers toezegging 21bb13539 over VG-rapportage Woonvisie (bijlagen bij BOK Wijken in Balans)
22bb948 Collegebrief over Regionaal Woningbehoefteonderzoek

Brieven B&W

Titel
Afdoeningsvoorstel motie Engberts over Waarborgen Huurrecht Studenten 21bb14157
Afdoeningsvoorstel motie Van Putten ea over betere voorlichting voor starters op de woningmarkt 21bb8191
Afdoeningsvoorstel motie Zeegers ea over een thuishaven voor iedereen 20bb5193
Afdoeningsvoorstel toezegging 21bb16640 wethouder Kurvers over Tweede Voortgangsrapportage Goed Huren en Verhuren (verhuurders bedrijfspanden) en motie Faber over ook ondernemers wilen goed huren 22bb1250
Collegebrief over aanwijzing bestemmingsplan Schiekadeblok door ministerie van BZK alsbestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis-en herstelwet enart. 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
Collegebrief over Hart van Zuid Voortgangsrapportage 2021 en ( tussen ) evaluatie TU Delft
Collegebrief over openen grondexploitatie Insulindestraat 240 - 248
Collegebrief over Stedenbouwkundig plan Schiekadeblok
Collegebrief over uitgangspuntenovereenkomst stedelijk sociaal statuut.
Wethoudersbrief Kurvers over Voortgangsbericht NPRZ-Wonen over 2021

Burgerbrieven

Titel
Burgerbrief over gevolgde procedure en aandachtspunten Bouwplannen Parkhaven

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Afschrift brief SViN over volkstuinen
Brief Gemeente Nissewaard inzake overdrachtsdocument samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam
Brief van Havensteder - SOR – Vestia – Woonbron en Woonstad Rotterdam over concrete oplossingen voor betaalbare woningen en leefbare wijken

Raadsvoorstellen

Titel
Raadsvoorstel over Coördinatie project Haringvliet e.o.
Raadsvoorstel over Onteigening Mijnkintbuurt blok 3
Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan ‘’s-Gravendijkwal 122’
Raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding Leidingstrook Moezelweg
Raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Insulindestraat 240-248
Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Mijnkintbuurt blok 3
02:10:15 - 02:11:16 - P.H.J.D. Verkoelen
02:11:19 - 02:11:27 - T. de Haan
02:11:28 - 02:12:32 - P.H.J.D. Verkoelen
02:12:33 - 02:12:36 - B.C. Zandberg
02:12:36 - 02:14:21 - P.H.J.D. Verkoelen
02:16:43 - 02:16:50 - D.A van Groningen-de Haas
02:16:54 - 02:19:41 - P.H.J.D. Verkoelen
02:19:42 - 02:20:15 - J.G. Rozema
02:20:16 - 02:20:42 - P.H.J.D. Verkoelen
02:20:43 - 02:21:12 - J.G. Rozema
02:21:14 - 02:21:50 - P.H.J.D. Verkoelen
02:21:51 - 02:22:13 - A. Kockelkoren
02:22:17 - 02:23:04 - B. van Schaik
02:23:05 - 02:23:52 - P.H.J.D. Verkoelen
02:23:55 - 02:24:22 - E. Basoglu
02:24:25 - 02:25:47 - P.H.J.D. Verkoelen

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
21bb13418 Collegebrief over Programma van Eisen Schouwburgplein
21bb14444 Collegebrief over voorlopig ontwerp Hofplein
21bb16194 Collegebrief over Masterplan Park Maashaven en afdoeningsvoorstel motie Bokhove ea over herdenk Nelson Mandela met vernoeming 14bb6288
21bb16654 Collegebrief over voortgangsbericht stadsproject Rijnhavenpark
22bb184 Collegebrief over Programma van Eisen Getijdenpark Feyenoord

Brieven B&W

Titel
Afdoeningsvoorstel motie Van der Velden ea over haalbaarheid stadsbreed voederverbod 21bb9754 en toezegging 21bb9135
Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik ea over verkoeling voor de viervoeters 21bb5754
Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik over papiercontainers erbij, iedereen blij! 22bb14152 en toezegging overzicht locaties nieuwe containers 2021 22bb1593
Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik over vul die zakken voor Bloemhof 21bb9720
Collegebrief over kader voor het tijdelijk uitnemen en terugplaatsen van het val van de Hef
Collegebrief over Samenwerkingsovereenkomst Het Park

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Brief Recreatieschap Rottemeren over ontwerp begroting 2023 en concept jaarrekening 2021
02:26:10 - 02:26:22 - P.H.J.D. Verkoelen
02:26:23 - 02:27:17 - B. van Schaik
02:27:19 - 02:28:12 - P.H.J.D. Verkoelen
02:28:15 - 02:28:25 - B. van Schaik
02:28:25 - 02:28:47 - P.H.J.D. Verkoelen
02:30:44 - 02:31:03 - B. van Schaik
02:31:08 - 02:31:33 - M. Verhoef
02:31:33 - 02:33:59 - P.H.J.D. Verkoelen
02:34:00 - 02:34:22 - B. van Schaik
02:34:23 - 02:35:05 - P.H.J.D. Verkoelen
02:35:16 - 02:35:49 - J.G. Rozema
02:35:54 - 02:36:18 - B. van Schaik
02:36:18 - 02:37:45 - P.H.J.D. Verkoelen

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
22bb627 Afdoeningsvoorstel motie Koster over banenmonitor Haven 19bb24526

Brieven B&W

Titel
Collegebrief over Overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en Havenbedrijf ten behoeve vanhet groenhouden van landtong Rozenburg
Collegebrief over Realisatie walstroom zeecruise en verlenging zeecruise Wilhelminakade incl. afdoening motie 19bb13522 en toezeggingen 19bb19223 en 19bb19222
02:37:50 - 02:37:57 - I. van Wifferen
02:37:57 - 02:42:35 - P.H.J.D. Verkoelen

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
22bb1447 Collegebrief over Resilient Rotterdam Strategie 2022/2027 - Van Risico naar Resilience
22bb1513 Collegebrief over Ontwikkelingen windenergie
22bb1675 Afdoeningsvoorstel motie Leewis ea over nee tegen nieuwe olieboringen onder Charlois en Schiemond 21bb16264, motie Mohamed - Hoesein over als het je raakt heb je ook inspraak! 21bb16265 en toezegging wethouder Bonte over Oliewinning door de NAM onder Charlois- zienswijze 21bb16571
22bb1774 Afdoeningsvoorstel moties in het kader van de aanpak van energiearmoede
22bb1794 Afdoeningsvoorstel motie Van der Velden en Mohamed - Hoesein over veeg oliewinning van de kaart en toezegging 21bb16572 wethouder Bonte over Oliewinning door de NAM onder Charlois- ontwikkelingen
22bb832 Afdoeningsvoorstel motie Zeegers over er is een vuiltje aan de lucht 21bb14120

Brieven B&W

Titel
Afdoeningsvoorstel motie Koster over eerst de offerte 19bb19067
Collegebrief over ontwerp-Nota bodembeheer Rotterdam

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Brief DCMR over zienswijze conceptbegroting 2023 en het jaarverslag / jaarrekening 2021.

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
22bb1741 Afdoeningsvoorstel motie Walgenbach ea over help de evenementensector de zomer door ! 21bb9857 en motie Tak ea geef gehoor aan de evenementensector 21bb12365
22bb1981 collegebrief met afdoeningsvoorstel Motie Hoe Wat Waar (21bb9819)

Brieven B&W

Titel
Afdoeningsvoorstel motie Achbar en Tak over een parapluherziening voor het hotelbeleid 21bb9821

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Brief Nieuw Reijerwaard over begroting 2023 en begrotingswijziging nr 1 van 2022
Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard over aanbieden jaarrekening 2021

Raadsvoorstellen

Titel
Raadsvoorstel over GR Nieuw Reijerwaard zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 met meerjarenbegroting 2024-2026
02:42:38 - 02:43:04 - P.H.J.D. Verkoelen
02:43:06 - 02:43:30 - D.A van Groningen-de Haas
02:43:30 - 02:45:47 - P.H.J.D. Verkoelen
02:45:47 - 02:46:27 - D.A van Groningen-de Haas
02:46:27 - 02:47:24 - P.H.J.D. Verkoelen
02:47:24 - 02:48:00 - D.A van Groningen-de Haas
02:48:00 - 02:49:18 - P.H.J.D. Verkoelen

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
22bb1441 Afdoeningsvoorstel motie Leewis ea over De internationale nachttrein naar Rotterdam 21bb2470
22bb1443 Collegebrief over Mobiliteitsstrategie M4H
22bb1730 Brief van Stichting BBV Veranda Bewonersbelangen over verloop van het onderzoek naar de metroverbinding Kralingse Zoom – Zuidplein in het kader van het MIRT-onderzoek Oeververbinding
22bb1837 Burgerbrief over MGA Onderhandelingstraject v.s. Participatie tijdens aanvraag LHB LHB
22bb1854 Brief bewoners over verantwoording beëindiging deelname bewonersvertegenwoordigers Rotterdam aan MGA traject LHB RTHA

Brieven B&W

Titel
Afdoeningsvoorstel wethouder Bokhove toezegging 22bb1922 over uitkomsten gesprekken beëindigen bewonersvertegenwoordiger participatietraject RTHA
Collegebrief over HOV Maastunnelcorridor
Collegebrief over verlenging ontheffing speed pedelecs op het fietspad
Collegebrief over voorlopig Pakket Participatietraject luchthavenbesluit RTHA
Wethoudersbrief Bokhove over Uitvoeringsprogramma Fiets 2022-2023
Wethoudersbrief Bokhove over voortgang MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Burgerbrieven

Titel
Brief van Commissie CRO- RTHA over Info RTHA

Overige documenten t.b.v. de raad

Titel
Brief MRDH over voorlopige jaarstukken 2021
Brief MRDH over zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 en begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het transitieprogramma OV en corona

Raadsvoorstellen

Titel
Raadsvoorstel over concept zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023 en begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en Corona
02:49:18 - 02:49:50 - A. Kockelkoren
02:49:54 - 02:50:15 - P.H.J.D. Verkoelen
02:50:15 - 02:50:22 - A. Kockelkoren
02:50:22 - 02:50:46 - P.H.J.D. Verkoelen
02:50:46 - 02:51:22 - D.A van Groningen-de Haas
02:51:22 - 02:52:16 - P.H.J.D. Verkoelen
02:52:16 - 02:52:20 - B.C. Zandberg
02:52:20 - 02:55:00 - P.H.J.D. Verkoelen

In deze lijsten treft u de openstaande toezeggingen en schriftelijke vragen, waarin voor de beleidsvelden van de commissie Fysiek alles te zien is wat nog open staat. Schriftelijke vragen worden afgehandeld via een beantwoording en komen te staan bij de overzichten Brieven B&W in IBabs, het Raadsinformatiesysteem (https://gemeenteraad.rotterdam.nl).

Voor de toezeggingen is er een aparte lijst bijgevoegd met toezeggingen, waarvoor afdoeningsvoorstellen zijn ontvangen. Gevraagd wordt aan de commissieleden of deze toezeggingen kunnen worden afgedaan.

02:55:00 - 02:58:46 - D.A van Groningen-de Haas
02:58:46 - 02:59:35 - P.H.J.D. Verkoelen
02:59:35 - 03:00:08 - B. van Schaik
03:00:08 - 03:01:57 - P.H.J.D. Verkoelen

In deze lijst treft u de openstaande moties waarin voor de beleidsvelden van de commissie Fysiek alle openstaande moties te zien zijn. De afdoening van een aantal moties is aan bod gekomen bij de behandeling van de ingekomen stukken. De moties waarvan aan de raad wordt geadviseerd ze af te doen zullen na het vaststellen van de ingekomen stukkenlijst in de raad van het lijstje met openstaande moties verdwijnen.

03:01:57 - 03:02:56 - A. Kockelkoren
03:02:56 - 03:03:17 - P.H.J.D. Verkoelen
03:03:17 - 03:03:38 - M. Verhoef
03:03:38 - 03:05:51 - P.H.J.D. Verkoelen

De planning voor de komende weken wordt bij dit agendapunt doorgenomen.

03:05:51 - 03:06:00 - J.G. Rozema
03:06:00 - 03:07:29 - P.H.J.D. Verkoelen
03:07:29 - 03:07:36 - D.J. van Dommelen
03:07:36 - 03:08:19 - P.H.J.D. Verkoelen
03:08:19 - 03:08:32 - B. van Drunen
03:08:32 - 03:08:45 - P.H.J.D. Verkoelen
03:08:45 - 03:08:55 - D.A van Groningen-de Haas
03:09:10 - 03:09:21 - J.G. Rozema
03:09:21 - 03:09:39 - P.H.J.D. Verkoelen
03:09:39 - 03:09:53 - B. van Schaik
03:09:53 - 03:11:16 - P.H.J.D. Verkoelen
03:11:16 - 03:11:27 - M. Verhoef
03:11:27 - 03:13:55 - P.H.J.D. Verkoelen

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie.

In de overlegvergadering worden ingekomen stukken politiek besproken met de wethouders. De commissieleden bepalen welke stukken op de agenda verschijnen in de overlegvergadering.

Bij dit agendapunt wordt de agenda van de overlegvergadering vastgesteld en daarmee ook de spreektijd.
De voorzitter stelt voor om de categorie van de spreektijd 1,5 te hanteren.

De griffie houdt voor u bij voor welke moties, toezeggingen en schriftelijke vragen de verwachte afdoeningsdatum is overschreden. Deze zijn aangeleverd in een drietal bijlagen bij dit agendapunt.

03:56:33 - 03:58:09 - J.G. Rozema
03:58:18 - 03:58:56 - A. Kockelkoren
03:58:56 - 04:01:46 - P.H.J.D. Verkoelen

Ter bespreking
Hier geeft een commissielid zijn/haar politieke mening over het onderwerp. De spreektijd zal lopen vanaf het moment dat het 1ste termijn ingaat.

Archief ingekomen stukken 2018-2022

Titel
21bb16379 Collegebrief over afsprakenset Havenbedrijf Rotterdam landtong Rozenburg

Brieven B&W

Titel
Collegebrief over Overeenkomst tussen gemeente Rotterdam en Havenbedrijf ten behoeve vanhet groenhouden van landtong Rozenburg
04:01:46 - 04:05:05 - D.A van Groningen-de Haas
04:05:17 - 04:06:19 - J.M. Nunnely
04:06:24 - 04:08:05 - J.G. Rozema
04:08:11 - 04:09:28 - A. Kockelkoren
04:09:35 - 04:10:14 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
04:10:20 - 04:11:50 - G.G. van Dijk
04:11:56 - 04:12:24 - B.C. Zandberg
04:12:28 - 04:12:50 - B. van Drunen
04:13:07 - 04:15:01 - A. van Gils
04:15:03 - 04:15:16 - D.A van Groningen-de Haas
04:15:17 - 04:17:37 - A. van Gils
04:17:37 - 04:18:06 - D.A van Groningen-de Haas
04:18:08 - 04:23:22 - A. van Gils
04:23:22 - 04:23:40 - J.G. Rozema
04:23:40 - 04:24:47 - A. van Gils
04:24:47 - 04:25:44 - A. Kockelkoren
04:25:44 - 04:34:16 - A. van Gils
04:34:19 - 04:34:40 - G.G. van Dijk
04:34:55 - 04:35:22 - J.G. Rozema
04:35:25 - 04:35:53 - A. van Gils
04:36:15 - 04:36:46 - J.G. Rozema
04:36:46 - 04:37:38 - A. van Gils
04:37:49 - 04:38:40 - D.A van Groningen-de Haas
04:38:47 - 04:39:37 - G.G. van Dijk
04:39:42 - 04:41:02 - A. Kockelkoren
04:41:05 - 04:41:38 - J.M. Nunnely
04:41:49 - 04:46:58 - A. van Gils
04:47:03 - 04:47:56 - D.A van Groningen-de Haas
04:47:58 - 04:49:58 - A. van Gils
04:50:00 - 04:52:44 - P.H.J.D. Verkoelen
04:52:44 - 04:53:02 - G.G. van Dijk
04:53:10 - 04:53:33 - A. Kockelkoren
04:53:33 - 04:56:00 - P.H.J.D. Verkoelen
03:13:55 - 03:20:55 - Inspreker
03:20:55 - 03:21:19 - P.H.J.D. Verkoelen
03:21:19 - 03:21:40 - B. van Drunen
03:21:50 - 03:22:00 - Inspreker
03:22:13 - 03:23:01 - J.G. Rozema
03:23:18 - 03:25:00 - Inspreker
03:25:00 - 03:25:45 - P.H.J.D. Verkoelen