Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Technische sessie: Inwerksessie begroting (geen publiek en pers)

maandag 17 oktober 2022

17:00 - 19:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Toelichting

Aanmelden via nl.snoeij@griffie.rotterdam.nl of a.burger@griffie.rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Beste raadsleden, burgerleden en fractiemedewerkers,
  Maandag 17 oktober van 17:00- 19:00 uur vindt er in de Suze Groenwegzaal een extra begrotingssessie plaats. Tijdens de sessie wordt informatie aangereikt waarmee u zelf hun politieke verhaal in de begroting kunnen verwerken en waarin handvatten/manieren aangereikt worden om voorstellen tot (financiële) wijziging van de begroting te doen. Deze sessie verzorgd wordt door Remco Oosterhoff, trainer/adviseur bij het Perikles Instituut en oud raadslid van de CU-SGP in de Rotterdamse Gemeenteraad.


  Tijdens deze sessie komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
  - De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. Het is als het ware de offerte van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van activiteiten in het komende jaar.
  - De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is dan ook voor ieder raadslid van belang.
  - Hoe filter ik als raadslid de voor mij belangrijke onderdelen effectief uit dit omvangrijke boekwerk om daarmee in het debat in commissie en raad de voor mij belangrijke punten onder de aandacht te brengen die voor het betreffende raadslid van belang zijn (denk aan kaderstellen en gedurende het begrotingsjaar ook kunnen controleren). Hoe herken ik de rode draad in omvangrijke informatie?
  Hoe kan ik het college gedurende het begrotingsjaar controleren?
  - Mogelijkheden om de begroting aan te passen (middels motie of amendement – zie ook de bijlage) of om bijvoorbeeld een alternatieve begroting in te dienen. Goed voor jou om te weten is, dat er een cultuur heerst waarbij moties ingediend worden zonder dat eerst het debat gevoerd is. Daarnaast wordt er sinds 2014 door de coalitiepartijen erg weinig gegund aan oppositiepartijen. Daarnaast worden moties en amendementen ook regelmatig door het college voorzien van een negatief advies, omdat niet voldaan wordt aan technische vereisten (bijvoorbeeld argumenten: u heeft geen dekking, u haalt het uit de algemene reserve etc.)