Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 juni 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:15:44 - 00:16:43 - A. Aboutaleb
 2. 1.2

  00:16:44 - 00:17:17 - A. Aboutaleb
  00:17:18 - 00:18:01 - T.S.J. Coşkun
  00:18:02 - 00:18:38 - A. Aboutaleb
  00:18:39 - 00:19:41 - A. Aboutaleb
  00:19:42 - 00:20:08 - A. Aboutaleb
 3. 2

  Spreektijd advies is 2.5 uur.

  00:20:09 - 00:20:41 - A. Aboutaleb
  00:20:42 - 00:21:43 - J. Bokhove
  00:21:44 - 00:22:00 - A. Aboutaleb
  00:22:01 - 00:22:29 - G.J.M. Vreugdenhil
  00:22:30 - 00:22:59 - J. Bokhove
  00:23:00 - 00:25:27 - A. Aboutaleb
  00:25:28 - 00:26:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:26:19 - 00:26:44 - A. Aboutaleb
  00:26:45 - 00:27:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:27:01 - 00:27:27 - A. Aboutaleb
  00:27:28 - 00:28:24 - A. Aboutaleb
 4. 3

 5. 4

  00:28:36 - 00:28:47 - A. Aboutaleb
  00:28:48 - 00:29:09 - T.S.J. Coşkun
  00:29:10 - 00:29:26 - A. Aboutaleb
  00:29:27 - 00:30:21 - M.H. Biljoen
  00:30:22 - 00:30:27 - A. Aboutaleb
 6. 5

  Er zijn nog geen documenten ontvangen.

  00:30:28 - 00:30:32 - A. Aboutaleb
 7. 6

  00:30:33 - 00:30:37 - A. Aboutaleb
 8. 6.1

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb004354 Voorstel tot aanwijzing van de nestor van de gemeenteraad
  00:30:38 - 00:30:41 - A. Aboutaleb
 9. 6.2

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004427 Besluit over verlenging van het contract met accountant voor de gemeente Rotterdam voor de controlejaren 2023 en 2024

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb004413 Voorstel tot verlenging van het contract met accountant voor de gemeente Rotterdam voor de controlejaren 2023 en 2024 ( 1e optie tot verlenging )
  00:30:42 - 00:30:50 - A. Aboutaleb
 10. 6.3

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004428 Besluit over vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nicolaasschool’.

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003828 Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Nicolaasschool
  00:30:51 - 00:30:54 - A. Aboutaleb
 11. 6.4

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004429 Besluit over vaststelling van de begrotingsprogramma’s voor de raadsperiode 2022-2026.

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003396 Raadsvoorstel over vaststellen begrotingsprogramma’s voor de nieuwe raadsperiode.
  00:30:55 - 00:31:02 - A. Aboutaleb
  00:31:03 - 00:31:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:31:19 - 00:31:31 - A. Aboutaleb
  00:31:32 - 00:32:00 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:32:01 - 00:32:04 - R.T.J. van der Velden
  00:32:05 - 00:32:12 - A. Aboutaleb
  00:32:13 - 00:33:44 - G.J.M. Vreugdenhil
  00:33:45 - 00:33:47 - A. Aboutaleb
  00:33:48 - 00:33:57 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:33:58 - 00:34:11 - A. Aboutaleb
 12. 6.5

 13. 6.6

 14. 6.7

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004432 Besluit over wijziging van de Algemene legesverordening 2022.

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003375 Raadsvoorstel over wijziging legesverordening
  00:34:33 - 00:34:37 - A. Aboutaleb
  00:34:38 - 00:34:56 - R.T.J. van der Velden
  00:34:57 - 00:34:58 - M.M. Vlasblom
  00:34:59 - 00:35:03 - A. Aboutaleb
 15. 6.8

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb003912 Besluit over advies Jaarrekening/-verslag 2021 en 1e Voortgangsrapportage 2022 BOOR

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003639 Raadsvoorstel over Jaarverslag en jaarrekening 2021 en eerste voortgangsrapportage 2022 BOOR
  00:34:24 - 00:34:32 - A. Aboutaleb
  00:34:33 - 00:34:37 - A. Aboutaleb
  00:34:38 - 00:34:56 - R.T.J. van der Velden
  00:34:57 - 00:34:58 - M.M. Vlasblom
  00:34:59 - 00:35:03 - A. Aboutaleb
  00:35:04 - 00:35:13 - A. Aboutaleb
 16. 7

  00:35:14 - 00:35:19 - A. Aboutaleb
 17. 7.1

  Bijlagen

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004369 Armoede wordt als maar erger door de extra boetes op schulden !
  Moties 22bb004390 Beleid maken voor Deelvervoer ( scooters, fietsen, steppen ) !
  Moties 22bb004557 Betrek jongeren meer bij beleid
  Moties 22bb004392 Bij nieuwbouw fietsgebruik stimuleren!
  Moties 22bb004406 Boijmans van Beuningen en de sores van een verbouwing!
  Moties 22bb004404 Bruisende stad!
  Moties 22bb004367 De aanpak van armoede en schulden worden herijkt en vernieuwd!
  Moties 22bb004386 De consequenties van een autoluwe binnenstad!
  Moties 22bb004382 De grens van de opkoopbescherming verhogen!
  Moties 22bb004383 De grondprijzen sociale nieuwbouw niet laten stijgen!
  Moties 22bb004352 De inclusiviteitsstoel - laat inclusiviteit meetellen in alle beslissingen
  Moties 22bb004357 De mosquito is een schijnoplossing!
  Moties 22bb004378 De onmogelijkheid van unsollicited proposals!
  Moties 22bb004399 De ouderen van de toekomst!
  Moties 22bb004377 De woningnood gaat over een groot tekort aan sociale ( huur) woningen!
  Moties 22bb004565 Dichte deur voor middeninkomens en gezinnen?
  Moties 22bb004558 Doorpakken met plan voor de nacht
  Moties 22bb004559 Duidelijkheid over digitale zaken
  Moties 22bb004351 Een diverse en inclusieve stad
  Moties 22bb004365 Een leven lang leren stopt niet bij 25!
  Moties 22bb004389 Een robuust openbaar vervoer!
  Moties 22bb004359 Een sanitaire stop voor ouderen is een moeten!
  Moties 22bb004375 Een stad zorgt voor een tweedeling!
  Moties 22bb004376 Eindig met die rekentrucs en stop met die neptellingen sociale huur!
  Moties 22bb004563 En toen waren er nog maar negen
  Moties 22bb004549 Erfpachtconversie volgens spelregels raad
  Moties 22bb004368 Fonds Armodebestrijding heeft natuurlijk de hoogste prioriteit!
  Moties 22bb004385 Ga woningen bouwen in plaats en op de plek van een nieuw stadion!
  Moties 22bb004361 Geef kleur aan het Regenboogakkoord!
  Moties 22bb004561 Geef uitvoering aan Regenboog Stembusakkoord
  Moties 22bb004408 Geen quotum op het helpen van mensen
  Moties 22bb004405 Geen substantiële bijdrage van 18 miljoen aan Rivierahal Diergaarde Blijdorp!
  Moties 22bb004551 Geen woorden maar doelen - zet in op halvering van armoede onder kinderen
  Moties 22bb004366 Gelden ondersteuning wethouders toevoegen aan Armoedefonds!
  Moties 22bb004364 Gelijke kansen in onderwijs, niet alleen voor Zuid!
  Moties 22bb004395 Het herhaalde verzoek belofte maakt schuld!
  Moties 22bb004372 Het inzetten van sociale rechercheurs voor bijstandsfraude is weinig effectief!
  Moties 22bb004393 Inzet duurzaamheidstransitiebudget!
  Moties 22bb004398 Inzetten op nieuwe en andere vormen van zorgondersteuning!
  Moties 22bb004410 Klimaat en biodiversiteit hand in hand
  Moties 22bb004391 Korting voor gastparkeren!
  Moties 22bb004371 Magere ambitie van 4000 mensen uit de bijstandhalen!
  Moties 22bb004407 Motie ingediend tijdens raadsvergadering 160622 door Verkoelen over liever een wijkhub dan een vraagwijzer!
  Moties 22bb004560 Netto vergroening van de buitenruimte
  Moties 22bb004555 Ondernemend Rotterdam: economische hotspot voor sociale en innovatieve zelfstandigen, start-ups, MKB-ers en scale-ups
  Moties 22bb004358 Ongecontroleerde scheepsvrachten op drugs zijn niet welkom in de haven!
  Moties 22bb004360 Ook ouderen dienen beschermd te worden tegen onveiligheid!
  Moties 22bb004381 Opkoopbescherming voor de hele stad!
  Moties 22bb004402 Ouderen horen in seniorenflats!
  Moties 22bb004567 Parkeerdruk door wijkvreemde parkeerders en forenzen
  Moties 22bb004374 Rotterdam heeft toch ook daklozenbeleid nodig!
  Moties 22bb004550 Rotterdam MOET een wethouder jeugd
  Moties 22bb004355 Rotterdam stad van mededogen
  Moties 22bb004411 Rotterdam wil een wethouder dierenrechten en dierenwelzijn
  Moties 22bb004553 Rotterdammers hebben recht op goede zorg
  Moties 22bb004356 Rotterdamse wethouders moeten dienstauto vaker laten staan deel 2!
  Moties 22bb004554 Statushouders niet afschuiven
  Moties 22bb004400 Stoot de ezel zich voor de tweede keer aan de indicaties van de zorgaanbieders!
  Moties 22bb004380 Stop met het toepassen van de Rotterdamwet!
  Moties 22bb004568 Tijd voor targets
  Moties 22bb004363 Toename van het aantal oudere werknemers in de gemeentelijke organisatie!
  Moties 22bb004403 Transformeren van winkel- en kantoorpanden naar woningen!
  Moties 22bb004379 Vergunningen voor kamerverhuur op 3 personen houden!
  Moties 22bb004387 Voor wie blijven de verkeersexperimenten bestaan?
  Moties 22bb004401 Voort met ouder & wijzer!
  Moties 22bb004362 Voorzichtigheid geboden met het toepassen van algoritmen!
  Moties 22bb004397 Waardering voor mantelzorgers!
  Moties 22bb004394 Wat te doen met de voorstellen van het Rotterdamse burgerberaad voor het klimaat!
  Moties 22bb004396 Wat wil de oudere Rotterdammer?
  Moties 22bb004353 We roepen de biodiversiteitscrisis uit
  Moties 22bb004556 Wedstrijdje Global Active City Label halen
  Moties 22bb004566 Woonakkoord
  Moties 22bb004562 Woonvisie door de Shredder deel 2!
  Moties 22bb004384 Zet de NPRZ in de wacht!
  Moties 22bb004370 Zorg dat ouderen weer aan het werk komen!
  00:35:20 - 00:36:07 - A. Aboutaleb
  00:36:08 - 00:37:07 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:37:08 - 00:37:24 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  00:37:25 - 00:37:31 - A. Aboutaleb
  00:37:32 - 00:38:17 - J. Bokhove
  00:38:18 - 00:38:39 - A. Aboutaleb
  00:38:40 - 00:39:06 - T.S.J. Coşkun
  00:39:07 - 00:39:50 - A. Aboutaleb
  00:39:51 - 00:39:58 - A. Aboutaleb
  00:39:59 - 00:40:18 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:40:19 - 00:40:34 - A. Aboutaleb
  00:40:35 - 00:40:53 - A. Aboutaleb
  00:40:54 - 00:41:30 - A. Aboutaleb
  00:41:31 - 00:42:21 - R.A.C.J. Simons
  00:42:22 - 00:42:25 - Roskam
  00:42:26 - 00:42:42 - R.A.C.J. Simons
  00:42:43 - 00:42:51 - A. Aboutaleb
  00:42:52 - 00:45:53 - G.J.M. Vreugdenhil
  00:45:54 - 00:46:20 - T.J. Vonk
  00:46:21 - 00:46:48 - G.J.M. Vreugdenhil
  00:46:49 - 00:50:58 - T.B. Versnel
  00:50:59 - 00:51:14 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:51:15 - 00:51:35 - T.B. Versnel
  00:51:36 - 00:51:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:51:47 - 00:52:41 - T.B. Versnel
  00:52:42 - 00:53:28 - V. Karremans
  00:53:29 - 00:54:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:54:05 - 00:54:45 - V. Karremans
  00:54:46 - 00:55:10 - R.T.J. van der Velden
  00:55:11 - 00:59:02 - V. Karremans
  00:59:03 - 00:59:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  00:59:33 - 00:59:53 - A. Aboutaleb
  00:59:54 - 00:59:59 - A. Aboutaleb
  01:00:00 - 01:00:24 - A.R. Oostdijk
  01:00:25 - 01:00:31 - V. Karremans
  01:00:32 - 01:00:35 - A. Aboutaleb
  01:00:36 - 01:02:57 - M.J.W. Struijvenberg
  01:02:58 - 01:05:38 - M.J.W. Struijvenberg
  01:05:39 - 01:05:56 - P.H.J.D. Verkoelen
  01:05:57 - 01:07:25 - M.J.W. Struijvenberg
  01:07:26 - 01:08:18 - F. Achbar
  01:08:19 - 01:08:39 - R. Moti
  01:08:40 - 01:09:07 - F. Achbar
  01:09:08 - 01:09:42 - R. Moti
  01:09:43 - 01:10:29 - F. Achbar
  01:10:30 - 01:11:31 - R. Moti
  01:11:32 - 01:12:57 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:12:58 - 01:13:17 - R. Moti
  01:13:18 - 01:13:38 - B. van Drunen
  01:13:39 - 01:14:06 - A.J.A. Maassen
  01:14:07 - 01:14:56 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:14:57 - 01:15:18 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:15:19 - 01:16:53 - A.J.A. Maassen
  01:16:54 - 01:17:31 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:17:32 - 01:18:07 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:18:08 - 01:18:47 - R. Moti
  01:18:48 - 01:18:55 - A. Aboutaleb
  01:18:56 - 01:18:58 - A.J.A. Maassen
  01:18:59 - 01:19:28 - R. Moti
  01:19:29 - 01:19:44 - A.J.A. Maassen
  01:19:45 - 01:19:58 - R. Moti
  01:19:59 - 01:20:31 - A.J.A. Maassen
  01:20:32 - 01:21:04 - R. Moti
  01:21:05 - 01:21:53 - J. Bokhove
  01:21:54 - 01:22:02 - A.J.A. Maassen
  01:22:03 - 01:22:35 - J. Bokhove
  01:22:36 - 01:23:09 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:23:10 - 01:23:31 - M.M. Vlasblom
  01:23:32 - 01:23:37 - A. Aboutaleb
  01:23:38 - 01:24:51 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:24:52 - 01:25:32 - R. Moti
  01:25:33 - 01:25:51 - B. van Drunen
  01:25:52 - 01:27:05 - R. Moti
  01:27:06 - 01:27:50 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:27:51 - 01:28:08 - B. van Drunen
  01:28:09 - 01:28:40 - T.J. Vonk
  01:28:41 - 01:29:38 - A.J.A. Maassen
  01:29:39 - 01:30:05 - T.J. Vonk
  01:30:06 - 01:30:32 - A.J.A. Maassen
  01:30:33 - 01:30:55 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:30:56 - 01:32:56 - F. Achbar
  01:32:57 - 01:33:04 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:33:05 - 01:33:26 - F. Achbar
  01:33:27 - 01:33:52 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:33:53 - 01:34:16 - F. Achbar
  01:34:17 - 01:34:28 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:34:29 - 01:34:48 - F. Achbar
  01:34:49 - 01:35:05 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:35:06 - 01:35:49 - F. Achbar
  01:35:50 - 01:37:06 - T.J. Vonk
  01:37:07 - 01:37:23 - F. Achbar
  01:37:24 - 01:38:09 - T.J. Vonk
  01:38:10 - 01:38:33 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  01:38:34 - 01:39:22 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  01:39:23 - 01:40:01 - T.S.J. Coşkun
  01:40:02 - 01:41:01 - M.S.S. de Jong
  01:41:02 - 01:41:34 - F. Achbar
  01:41:35 - 01:41:53 - M.M. Vlasblom
  01:41:54 - 01:42:34 - F. Achbar
  01:42:35 - 01:43:19 - M.M. Vlasblom
  01:43:20 - 01:43:31 - F. Achbar
  01:43:32 - 01:43:38 - M.M. Vlasblom
  01:43:39 - 01:43:46 - F. Achbar
  01:43:47 - 01:44:10 - I. Elfilali
  01:44:11 - 01:44:18 - F. Achbar
  01:44:19 - 01:44:24 - I. Elfilali
  01:44:25 - 01:44:30 - F. Achbar
  01:44:31 - 01:44:54 - I. Elfilali
  01:44:55 - 01:45:08 - F. Achbar
  01:45:09 - 01:45:50 - I. Elfilali
  01:45:51 - 01:46:10 - M.M. Vlasblom
  01:46:11 - 01:46:55 - F. Achbar
  01:46:56 - 01:47:28 - M.M. Vlasblom
  01:47:29 - 01:48:16 - F. Achbar
  01:48:17 - 01:48:39 - T.J. Vonk
  01:48:40 - 01:48:53 - F. Achbar
  01:48:54 - 01:49:44 - T.J. Vonk
  01:49:45 - 01:50:17 - F. Achbar
  01:50:18 - 01:50:58 - L.S. Vlieger
  01:50:59 - 01:52:01 - I. Elfilali
  01:52:02 - 01:52:28 - M.S.S. de Jong
  01:52:29 - 01:52:52 - F. Achbar
  01:52:53 - 01:53:34 - R. Moti
  01:53:35 - 01:53:46 - F. Achbar
  01:53:47 - 01:54:05 - R. Moti
  01:54:06 - 01:54:35 - F. Achbar
  01:54:36 - 01:55:05 - F. Achbar
  01:55:06 - 01:55:41 - F. Achbar
  01:55:42 - 01:56:00 - F. Achbar
  01:56:01 - 01:56:26 - R. Moti
  01:56:27 - 01:56:33 - F. Achbar
  01:56:34 - 01:56:47 - M.M. Vlasblom
  01:56:48 - 01:56:58 - F. Achbar
  01:56:59 - 01:57:47 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:57:48 - 01:58:10 - T.S.J. Coşkun
  01:58:11 - 01:58:54 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  01:58:55 - 01:59:12 - I. Elfilali
  01:59:13 - 01:59:24 - F. Achbar
  01:59:25 - 01:59:42 - S. van de Peppel
  01:59:43 - 02:00:08 - B. van Drunen
  02:00:09 - 02:00:20 - S. van de Peppel
  02:00:21 - 02:00:35 - M.M. Vlasblom
  02:00:36 - 02:00:52 - R. Moti
  02:00:53 - 02:01:49 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:01:50 - 02:02:11 - R. Moti
  02:02:12 - 02:03:06 - J. Bokhove
  02:03:07 - 02:03:56 - B. van Drunen
  02:03:57 - 02:04:42 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  02:04:43 - 02:05:34 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  02:05:35 - 02:05:58 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:05:59 - 02:06:21 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  02:06:22 - 02:06:28 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:06:29 - 02:06:55 - T.J. Vonk
  02:06:56 - 02:07:01 - F. Achbar
  02:07:02 - 02:07:24 - T.J. Vonk
  02:07:25 - 02:07:51 - F. Achbar
  02:07:52 - 02:08:10 - T.J. Vonk
  02:08:11 - 02:08:24 - F. Achbar
  02:08:25 - 02:09:30 - F. Achbar
  02:09:31 - 02:09:34 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:09:35 - 02:11:23 - F. Achbar
  02:11:24 - 02:16:08 - S. Kasmi
  02:16:09 - 02:18:11 - E. Yiğit
  02:18:12 - 02:20:10 - C.M. Zeegers
  02:20:11 - 02:20:26 - T.S.J. Coşkun
  02:20:27 - 02:20:49 - C.M. Zeegers
  02:20:50 - 02:21:07 - M.M. Vlasblom
  02:21:08 - 02:21:23 - C.M. Zeegers
  02:21:24 - 02:21:36 - M.M. Vlasblom
  02:21:37 - 02:22:04 - C.M. Zeegers
  02:22:05 - 02:22:53 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:22:54 - 02:24:26 - C.M. Zeegers
  02:24:27 - 02:24:31 - A. Aboutaleb
  02:24:32 - 02:25:12 - C.M. Zeegers
  02:25:13 - 02:25:55 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:25:56 - 02:28:37 - C.M. Zeegers
  02:28:38 - 02:28:54 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:28:55 - 02:29:59 - C.M. Zeegers
  02:30:00 - 02:30:44 - A. Aboutaleb
  02:30:45 - 02:32:46 - A. Aboutaleb
  02:32:47 - 02:33:40 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:33:41 - 02:34:06 - A. Kockelkoren
  02:34:07 - 02:35:10 - A. Aboutaleb
  02:35:11 - 02:36:15 - R.A.C.J. Simons
  02:36:16 - 02:36:37 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:36:38 - 02:36:59 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  02:37:00 - 02:39:44 - A. Aboutaleb
  02:39:45 - 02:39:47 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:39:48 - 02:40:54 - A. Aboutaleb
  02:40:55 - 02:41:17 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:41:18 - 02:41:39 - A. Aboutaleb
  02:41:40 - 02:42:41 - B. van Drunen
  02:42:42 - 02:43:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  02:43:47 - 02:44:36 - B. van Drunen
  02:44:37 - 02:48:02 - J. Bokhove
  02:48:03 - 02:48:14 - A. Aboutaleb
  02:48:15 - 02:49:24 - L.S. Vlieger
  02:49:25 - 02:50:22 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  02:50:23 - 02:50:53 - A. Aboutaleb
  02:50:54 - 02:53:40 - R. Moti
  02:53:41 - 02:53:52 - A. Aboutaleb
  02:53:53 - 02:55:20 - R. Moti
  02:55:21 - 02:55:27 - A. Aboutaleb
  02:55:28 - 02:55:52 - R. Moti
  02:55:53 - 02:55:58 - A. Aboutaleb
  02:55:59 - 02:56:15 - R. Moti
  02:56:16 - 02:57:52 - A.J.A. Maassen
  02:57:53 - 02:58:00 - B. van Drunen
  02:58:01 - 02:58:13 - A. Aboutaleb
  02:58:14 - 03:00:51 - I. Elfilali
  03:00:52 - 03:01:06 - A. Aboutaleb
  03:01:07 - 03:02:00 - I. Elfilali
  03:02:01 - 03:02:06 - A. Aboutaleb
  03:02:07 - 03:02:41 - T. Kind
  03:02:42 - 03:03:04 - A. Aboutaleb
  03:03:05 - 03:03:52 - T. Kind
  03:03:53 - 03:04:01 - A. Aboutaleb
  03:04:02 - 03:04:49 - T. Kind
  03:04:50 - 03:04:56 - A. Aboutaleb
  03:04:57 - 03:05:34 - T. Kind
  03:05:35 - 03:05:49 - A. Aboutaleb
  03:05:50 - 03:06:36 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  03:06:37 - 03:06:55 - R.T.J. van der Velden
  03:06:56 - 03:07:10 - A. Aboutaleb
  03:07:11 - 03:07:14 - R.T.J. van der Velden
  03:07:15 - 03:07:21 - A. Aboutaleb
  03:07:22 - 03:07:27 - R.T.J. van der Velden
  03:07:28 - 03:07:31 - A. Aboutaleb
  03:07:32 - 03:07:53 - R.T.J. van der Velden
  03:07:54 - 03:08:05 - A. Aboutaleb
  03:08:06 - 03:08:22 - R.T.J. van der Velden
  03:08:23 - 03:08:28 - A. Aboutaleb
  03:08:29 - 03:09:22 - R.T.J. van der Velden
  03:09:23 - 03:09:58 - A. Aboutaleb
  03:09:59 - 03:15:04 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:15:05 - 03:15:22 - A. Aboutaleb
  03:15:23 - 03:16:29 - T.J. Vonk
  03:16:30 - 03:16:47 - A. Aboutaleb
  03:16:48 - 03:17:53 - T.J. Vonk
  03:17:54 - 03:18:03 - A. Aboutaleb
  03:18:04 - 03:18:27 - T.J. Vonk
  03:18:28 - 03:18:41 - A. Aboutaleb
  03:18:42 - 03:21:44 - T.S.J. Coşkun
  03:21:45 - 03:23:05 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  03:23:06 - 03:23:39 - A. Aboutaleb
  03:23:40 - 03:29:06 - A.R. Oostdijk
  03:29:07 - 03:29:20 - A. Aboutaleb
  03:29:21 - 03:29:33 - A.R. Oostdijk
  03:29:34 - 03:29:46 - A. Aboutaleb
  03:29:47 - 03:30:09 - B. van Drunen
  03:30:10 - 03:31:34 - Roskam
  03:31:35 - 03:31:59 - A. Aboutaleb
  03:32:00 - 03:32:09 - I. Elfilali
  03:32:10 - 03:32:35 - A. Aboutaleb
  03:32:36 - 03:32:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  03:32:44 - 03:32:58 - A. Aboutaleb
  04:41:07 - 04:41:19 - A. Aboutaleb
  04:41:20 - 04:43:02 - A. Aboutaleb
  04:43:03 - 04:43:39 - A. Aboutaleb
  04:43:40 - 04:44:16 - A. Aboutaleb
  04:44:17 - 04:44:29 - A. Aboutaleb
  04:44:30 - 04:48:13 - R.A.C.J. Simons
  04:48:14 - 04:49:01 - T. Kind
  04:49:02 - 04:50:01 - R.A.C.J. Simons
  04:50:02 - 04:50:44 - T. Kind
  04:50:45 - 04:51:14 - R.A.C.J. Simons
  04:51:15 - 04:51:22 - T. Kind
  04:51:23 - 04:51:42 - R.A.C.J. Simons
  04:51:43 - 04:52:14 - M.M. Vlasblom
  04:52:15 - 04:53:40 - R.A.C.J. Simons
  04:53:41 - 04:54:48 - G.J.M. Vreugdenhil
  04:54:49 - 04:56:09 - J. Bokhove
  04:56:10 - 04:57:18 - T.S.J. Coşkun
  04:57:19 - 04:57:58 - G.J.M. Vreugdenhil
  04:57:59 - 04:58:08 - J. Bokhove
  04:58:09 - 04:59:06 - G.J.M. Vreugdenhil
  04:59:07 - 04:59:50 - R. Moti
  04:59:51 - 04:59:55 - G.J.M. Vreugdenhil
  04:59:56 - 05:00:22 - R. Moti
  05:00:23 - 05:00:34 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:00:35 - 05:00:48 - R. Moti
  05:00:49 - 05:01:31 - J. Bokhove
  05:01:32 - 05:02:30 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  05:02:31 - 05:02:46 - T.S.J. Coşkun
  05:02:47 - 05:03:08 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  05:03:09 - 05:03:46 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:03:47 - 05:05:05 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:05:06 - 05:05:21 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:05:22 - 05:06:16 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:06:17 - 05:07:18 - J. Bokhove
  05:07:19 - 05:08:39 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:08:40 - 05:08:58 - J. Bokhove
  05:08:59 - 05:09:04 - A. Aboutaleb
  05:09:05 - 05:09:34 - T.S.J. Coşkun
  05:09:35 - 05:10:36 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:10:37 - 05:11:02 - J. Bokhove
  05:11:03 - 05:11:27 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  05:11:28 - 05:11:46 - J. Bokhove
  05:11:47 - 05:12:26 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  05:12:27 - 05:14:47 - G.J.M. Vreugdenhil
  05:14:48 - 05:15:33 - V.P.G. Karremans
  05:15:34 - 05:16:45 - M.J.W. Struijvenberg
  05:16:46 - 05:17:32 - R. Moti
  05:17:33 - 05:18:49 - M.J.W. Struijvenberg
  05:18:50 - 05:19:46 - R. Moti
  05:19:47 - 05:20:34 - M.J.W. Struijvenberg
  05:20:35 - 05:21:50 - F. Achbar
  05:21:51 - 05:22:00 - J. Bokhove
  05:22:01 - 05:22:24 - A.J.A. Maassen
  05:22:25 - 05:23:38 - F. Achbar
  05:23:39 - 05:24:00 - R.T.J. van der Velden
  05:24:01 - 05:24:15 - A. Aboutaleb
  05:24:16 - 05:24:49 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:24:50 - 05:24:58 - A. Aboutaleb
  05:24:59 - 05:25:28 - F. Achbar
  05:25:29 - 05:26:22 - C.M. Zeegers
  05:26:23 - 05:26:26 - T.J. Vonk
  05:26:27 - 05:28:42 - C.M. Zeegers
  05:28:43 - 05:29:14 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  05:29:15 - 05:29:21 - A. Aboutaleb
  05:29:22 - 05:29:36 - J. Bokhove
  05:29:37 - 05:29:55 - C.M. Zeegers
  05:29:56 - 05:30:27 - A. Aboutaleb
  05:30:28 - 05:30:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:30:53 - 05:30:58 - A. Aboutaleb
  05:30:59 - 05:31:06 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:31:07 - 05:32:35 - A. Aboutaleb
  05:32:36 - 05:32:47 - A. Aboutaleb
  05:32:48 - 05:33:27 - P.H.J.D. Verkoelen
  05:33:28 - 05:33:37 - A. Aboutaleb
  05:33:38 - 05:33:45 - S. Reitema
  05:33:46 - 05:33:53 - A. Aboutaleb
  05:33:54 - 05:34:28 - A. Aboutaleb
  05:34:29 - 05:34:57 - A. Aboutaleb
  05:34:58 - 05:35:22 - C.M. Zeegers
  05:35:23 - 05:35:30 - A. Aboutaleb
 18. 7.2

  Bijlagen

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004433 Besluit over vaststelling van het bestemmingsplan ‘Saftlevenhof Rotterdam’.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004572 Maximale inzet om groen te realiseren!
  Moties 22bb004569 Participeren op een gelijk speelveld
  Moties 22bb004570 Saftlevenhof van grijs naar groen
  Moties 22bb004571 Snoei niet aan participatie

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003376 Herzien raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Saftlevenhof Rotterdam
  05:35:29 - 05:35:30 - A. Aboutaleb
  05:35:31 - 05:39:53 - Inspreker
  05:39:54 - 05:40:35 - A. Aboutaleb
  05:40:36 - 05:44:10 - M. Verhoef
  05:44:11 - 05:46:03 - T.J. Vonk
  05:46:04 - 05:46:13 - A. Aboutaleb
  05:46:14 - 05:46:59 - T.J. Vonk
  05:47:00 - 05:47:28 - A. Aboutaleb
  05:47:29 - 05:48:47 - A. Kockelkoren
  05:48:48 - 05:49:39 - T.S.J. Coşkun
  05:49:40 - 05:49:50 - B. van Schaik
  05:49:51 - 05:52:01 - D.J. van Dommelen
  05:52:02 - 05:54:42 - T. de Haan
  05:54:43 - 05:56:33 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  05:56:34 - 05:57:23 - R.T.J. van der Velden
  05:57:24 - 05:57:56 - B. van Schaik
  05:57:57 - 06:02:16 - C.M. Zeegers
  06:02:17 - 06:02:22 - B. van Schaik
  06:02:23 - 06:03:10 - T.J. Vonk
  06:03:11 - 06:04:17 - C.M. Zeegers
  06:04:18 - 06:04:33 - B. van Schaik
 19. 8

  06:04:34 - 06:04:46 - B. van Schaik
 20. 8.1

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004573 Op de barricade voor het openbaar vervoer
  Moties 22bb004574 Red het OV
  06:04:47 - 06:06:44 - B. van Schaik
  06:06:45 - 06:07:32 - B. van Schaik
  06:07:33 - 06:08:03 - G.J. Engberts
  06:08:04 - 06:08:12 - B. van Schaik
  06:08:13 - 06:09:44 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:09:45 - 06:11:20 - I. van Wifferen
  06:11:21 - 06:11:42 - B. van Schaik
  06:11:43 - 06:12:38 - B. van Drunen
  06:12:39 - 06:14:24 - T. Kuzu
  06:14:25 - 06:15:02 - S.J.C. Becker
  06:15:03 - 06:15:06 - B. van Schaik
  06:15:07 - 06:15:37 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:15:38 - 06:16:01 - B. van Schaik
  06:16:02 - 06:16:43 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:16:44 - 06:16:56 - B. van Schaik
  06:16:57 - 06:18:17 - T.S.J. Coşkun
  06:18:18 - 06:18:54 - I. van Wifferen
  06:18:55 - 06:19:03 - B. van Schaik
  06:19:04 - 06:19:51 - R.T.J. van der Velden
  06:19:52 - 06:23:35 - V.P.G. Karremans
  06:23:36 - 06:23:46 - G.J. Engberts
  06:23:47 - 06:24:30 - V.P.G. Karremans
  06:24:31 - 06:24:34 - B. van Schaik
  06:24:35 - 06:25:01 - R.T.J. van der Velden
  06:25:02 - 06:25:09 - B. van Schaik
  06:25:10 - 06:25:22 - I. van Wifferen
  06:25:23 - 06:25:48 - T. Kuzu
  06:25:49 - 06:26:13 - R.T.J. van der Velden
  06:26:14 - 06:26:57 - T. Kuzu
  06:26:58 - 06:27:52 - B. van Drunen
  06:27:53 - 06:28:16 - R.T.J. van der Velden
  06:28:17 - 06:28:26 - T. Kuzu
  06:28:27 - 06:28:37 - B. van Schaik
  06:28:38 - 06:28:58 - R.T.J. van der Velden
  06:28:59 - 06:29:04 - T. Kuzu
  06:29:05 - 06:29:31 - T. Kuzu
  06:29:32 - 06:29:44 - R.T.J. van der Velden
  06:29:45 - 06:29:51 - B. van Schaik
  06:29:52 - 06:30:44 - T. Kuzu
  06:30:45 - 06:31:01 - R.T.J. van der Velden
  06:31:02 - 06:31:31 - T. Kuzu
  06:31:32 - 06:32:52 - V.P.G. Karremans
  06:32:53 - 06:33:02 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:33:03 - 06:34:10 - V.P.G. Karremans
  06:34:11 - 06:34:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:34:33 - 06:34:40 - B. van Schaik
  06:34:41 - 06:35:09 - P.H.J.D. Verkoelen
  06:35:10 - 06:35:27 - B. van Schaik
 21. 8.2

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004577 Nulmeting om verzakkingen goed te kunnen toetsen
  Moties 22bb004576 Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdammers
  Moties 22bb004578 Winstdeling oliewinning Rotterdam
  06:35:28 - 06:36:11 - B. van Schaik
  06:36:12 - 06:38:25 - M.Y. Morkoç
  06:38:26 - 06:38:42 - B. van Schaik
  06:38:43 - 06:40:20 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:40:21 - 06:40:31 - B. van Schaik
  06:40:32 - 06:42:02 - N.D.Z.R. Mohamed-Hoesein
  06:42:03 - 06:42:37 - A.J.A. Maassen
  06:42:38 - 06:44:38 - S. Ceulemans
  06:44:39 - 06:47:20 - M.S. Abrahamse
  06:47:21 - 06:47:35 - G.J. Engberts
  06:47:36 - 06:48:05 - B. van Schaik
  06:48:06 - 06:49:25 - C.M. Zeegers
  06:49:26 - 06:49:47 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:49:48 - 06:52:26 - C.M. Zeegers
  06:52:27 - 06:53:00 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  06:53:01 - 06:53:47 - C.M. Zeegers
  06:53:48 - 06:54:15 - S. Ceulemans
  06:54:16 - 06:56:25 - C.M. Zeegers
  06:56:26 - 06:56:31 - A. Aboutaleb
  06:56:32 - 06:57:54 - M.S. Abrahamse
  06:57:55 - 06:58:11 - A. Aboutaleb
  06:58:12 - 06:58:27 - M.Y. Morkoç
  06:58:28 - 06:58:46 - A. Aboutaleb
  06:58:47 - 06:59:10 - C.M. Zeegers
  06:59:11 - 06:59:23 - A. Aboutaleb
  06:59:24 - 06:59:38 - G.J. Engberts
  06:59:39 - 06:59:58 - A. Aboutaleb
 22. 8.3

 23. 9

  06:59:59 - 07:00:01 - A. Aboutaleb
 24. 9.1

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 22bb004579 Burgerleden ruimer inzetten bij spreiding onderwerpen

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004477 Besluit over het initiatiefvoorstel-Engberts ‘Burgerleden commissies’

  Initiatiefvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Initiatiefvoorstellen 22bb003906 Initiatiefvoorstel Engberts over uitbreiding burgerleden raadscommissies
  07:00:02 - 07:00:39 - A. Aboutaleb
  07:00:40 - 07:00:49 - G.J. Engberts
  07:00:50 - 07:00:55 - A. Aboutaleb
  07:00:56 - 07:01:23 - R.T.J. van der Velden
  07:01:24 - 07:01:39 - A. Aboutaleb
  07:01:40 - 07:01:48 - B. van Drunen
  07:01:49 - 07:01:58 - R.T.J. van der Velden
  07:01:59 - 07:02:11 - A. Aboutaleb
  07:02:12 - 07:02:34 - R.T.J. van der Velden
  07:02:35 - 07:02:44 - A. Aboutaleb
  07:02:45 - 07:03:57 - T. de Haan
  07:03:58 - 07:04:18 - A. Kockelkoren
  07:04:19 - 07:04:35 - R.T.J. van der Velden
  07:04:36 - 07:05:49 - I. Elfilali
  07:05:50 - 07:06:22 - A. Kockelkoren
  07:06:23 - 07:06:52 - R.T.J. van der Velden
  07:06:53 - 07:07:31 - M.J.W. Struijvenberg
  07:07:32 - 07:07:38 - A. Aboutaleb
  07:07:39 - 07:09:17 - G.J. Engberts
  07:09:18 - 07:09:55 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:09:56 - 07:10:37 - I. Elfilali
  07:10:38 - 07:11:15 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  07:11:16 - 07:11:55 - T.S.J. Coşkun
  07:11:56 - 07:12:43 - T.J. Vonk
  07:12:44 - 07:13:23 - P.H.J.D. Verkoelen
  07:13:24 - 07:14:08 - G.J. Engberts
  07:14:09 - 07:15:11 - A. Aboutaleb
  07:15:12 - 07:15:30 - V.P.G. Karremans
 25. 9.2

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 22bb004586 Gelijk speelveld voor alle bomen
  Amendementen 22bb004587 Voederverbod geldt ook voor sportvissers

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004439 Besluit over derde wijziging Verordening beperking drankverstrekking
  Besluiten 22bb004438 Besluit over drieëntwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV).
  Besluiten 22bb004434 Besluit over tweeëntwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV).

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004580 Bijzondere vergunningsplicht bomenkap in alle beschermde stadsgezichten
  Moties 22bb004582 Haringkar niet standplaatsvrij
  Moties 22bb004583 Ook voederverbod bij hertenkampen
  Moties 22bb004581 Uitzondering op voederverbod voor hen die dieren in nood helpen

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb003660 Raadsvoorstel over wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012
  07:15:31 - 07:15:49 - A. Aboutaleb
  07:15:50 - 07:16:30 - B. van Drunen
  07:16:31 - 07:17:23 - A. Kockelkoren
  07:17:24 - 07:19:07 - R.T.J. van der Velden
  07:19:08 - 07:19:22 - B. van Schaik
  07:19:23 - 07:19:25 - R.T.J. van der Velden
  07:19:26 - 07:19:39 - B. van Schaik
  07:19:40 - 07:19:48 - R.T.J. van der Velden
  07:19:49 - 07:20:34 - A. Aboutaleb
  07:20:35 - 07:23:07 - V.P.G. Karremans
  07:23:08 - 07:23:38 - R.A.C.J. Simons
  07:23:39 - 07:23:50 - A. Aboutaleb
  07:23:51 - 07:25:18 - A. Aboutaleb
  07:25:19 - 07:25:59 - C.M. Zeegers
  07:26:00 - 07:26:15 - A. Aboutaleb
 26. 9.4

  Amendementen

  Soort   BB nummer Titel
  Amendementen 22bb004588 De Rottemeren is natuur

  Besluiten

  Soort   BB-nummer Titel
  Besluiten 22bb004440 Besluit over vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren.

  Moties

  Soort   BB nummer Titel
  Moties 22bb004584 Biodiversiteitsplan voor de Rottemeren

  Raadsvoorstellen

  Soort   BB-nummer Titel
  Raadsvoorstellen 22bb004015 Raadsvoorstel over Ontwerp Programmabegroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren
  07:26:16 - 07:26:31 - A. Aboutaleb
  07:26:32 - 07:26:59 - V. Bruin
  07:27:00 - 07:28:18 - R.T.J. van der Velden
  07:28:19 - 07:28:59 - A. Aboutaleb
  07:29:00 - 07:29:57 - V.P.G. Karremans
  07:29:58 - 07:30:05 - A. Aboutaleb
  07:30:06 - 07:30:44 - C.M. Zeegers
  07:30:45 - 07:31:08 - R.T.J. van der Velden
  07:31:09 - 07:31:20 - C.M. Zeegers
  07:31:21 - 07:31:39 - R.T.J. van der Velden
  07:31:40 - 07:32:19 - C.M. Zeegers
  07:32:20 - 07:32:27 - A. Aboutaleb
  07:32:28 - 07:33:19 - A. Aboutaleb
  07:33:20 - 07:35:13 - M.Y. Morkoç
  07:35:14 - 07:35:21 - A. Aboutaleb
  07:35:22 - 07:35:42 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:35:43 - 07:36:09 - S. Ceulemans
  07:36:10 - 07:36:24 - M.Y. Morkoç
  07:36:25 - 07:36:38 - S. Ceulemans
  07:36:39 - 07:36:50 - A. Aboutaleb
  07:36:51 - 07:37:13 - S. Ceulemans
  07:37:14 - 07:37:39 - M.Y. Morkoç
  07:37:40 - 07:38:29 - S.J.C. Becker
  07:38:30 - 07:38:38 - M.Y. Morkoç
  07:38:39 - 07:39:27 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:39:28 - 07:40:06 - M.M. Vlasblom
  07:40:07 - 07:41:53 - A.J.A. Maassen
  07:41:54 - 07:42:03 - M.Y. Morkoç
  07:42:04 - 07:42:44 - A.J.A. Maassen
  07:42:45 - 07:43:17 - M.Y. Morkoç
  07:43:18 - 07:45:46 - S. Soytekin
  07:45:47 - 07:46:21 - A. Aboutaleb
  07:46:22 - 07:53:41 - E. Yiğit
  07:53:42 - 07:54:03 - M.Y. Morkoç
  07:54:04 - 07:54:27 - E. Yiğit
  07:54:28 - 07:54:37 - M.Y. Morkoç
  07:54:38 - 07:55:07 - E. Yiğit
  07:55:08 - 07:55:24 - A. Aboutaleb
  07:55:25 - 07:55:44 - A. Aboutaleb
  07:55:45 - 07:55:53 - B. van Drunen
  07:55:54 - 07:56:05 - A. Aboutaleb
  07:56:06 - 07:56:18 - T. Kind
  07:56:19 - 07:56:36 - A. Aboutaleb
  08:28:43 - 08:29:37 - A. Aboutaleb
  08:29:38 - 08:29:53 - A. Aboutaleb
  08:29:54 - 08:30:20 - M.Y. Morkoç
  08:30:21 - 08:30:26 - A. Aboutaleb
  08:30:27 - 08:30:47 - M.Y. Morkoç
  08:30:48 - 08:30:56 - A. Aboutaleb
  08:30:57 - 08:31:09 - S. Ceulemans
  08:31:10 - 08:33:24 - A. Aboutaleb
  08:33:25 - 08:33:54 - G.J.M. Vreugdenhil
  08:33:55 - 08:34:01 - T. Kuzu
  08:34:02 - 08:34:24 - T. Kuzu
  08:34:25 - 08:34:49 - A. Aboutaleb
  08:34:50 - 08:34:55 - T. Kuzu
  08:34:56 - 08:34:59 - A. Aboutaleb
  08:35:00 - 08:35:08 - M.Y. Morkoç
  08:35:09 - 08:35:25 - A. Aboutaleb
  08:35:26 - 08:35:33 - T. Kuzu
  08:35:34 - 08:35:46 - A. Aboutaleb
  08:35:47 - 08:36:05 - A.J.A. Maassen
  08:36:06 - 08:36:28 - A. Aboutaleb
  08:41:24 - 08:41:32 - A. Aboutaleb
  08:41:33 - 08:41:58 - M.Y. Morkoç
  08:41:59 - 08:42:06 - A. Aboutaleb
  08:42:07 - 08:42:19 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:42:20 - 08:42:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:42:50 - 08:42:57 - B. van Drunen
  08:42:58 - 08:43:12 - T. Kuzu
  08:43:13 - 08:43:20 - A. Aboutaleb
  08:43:21 - 08:43:38 - A.J.A. Maassen
  08:43:39 - 08:43:44 - A. Aboutaleb
  08:43:45 - 08:43:59 - R.A.C.J. Simons
  08:44:00 - 08:44:11 - A.J.A. Maassen
  08:44:12 - 08:45:07 - T.J. Vonk
  08:45:08 - 08:45:15 - A. Aboutaleb
  08:45:16 - 08:45:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:45:53 - 08:46:07 - A. Aboutaleb
  08:46:08 - 08:46:13 - B. van Drunen
  08:46:14 - 08:46:39 - A. Aboutaleb
  08:46:40 - 08:46:52 - M.Y. Morkoç
  08:46:53 - 08:47:16 - A. Aboutaleb
  08:47:17 - 08:47:34 - T.S.J. Coşkun
  08:47:35 - 08:47:48 - A. Aboutaleb
  08:47:49 - 08:47:50 - Stemming
  08:47:51 - 08:47:58 - A. Aboutaleb
  08:47:59 - 08:48:12 - A. Aboutaleb
  08:48:13 - 08:49:06 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:49:07 - 08:49:19 - M.M. Vlasblom
  08:49:20 - 08:49:35 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:49:36 - 08:50:12 - J.M. Nunnely
  08:50:13 - 08:50:34 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:50:35 - 08:50:50 - M.M. Vlasblom
  08:50:51 - 08:51:29 - A. Kockelkoren
  08:51:30 - 08:51:37 - A. Aboutaleb
  08:51:38 - 08:52:12 - G.J. Engberts
  08:52:13 - 08:52:28 - A. Aboutaleb
  08:52:29 - 08:53:13 - Stemming
  08:53:14 - 08:56:54 - Stemming
  08:56:55 - 08:57:00 - A. Aboutaleb
  08:57:01 - 08:57:09 - A. Aboutaleb
  08:57:10 - 08:57:25 - Stemming
  08:57:26 - 08:57:44 - Stemming
  08:57:45 - 08:58:05 - Stemming
  08:58:06 - 08:58:23 - Stemming
  08:58:24 - 08:58:36 - Stemming
  08:58:37 - 08:59:00 - Stemming
  08:59:01 - 08:59:17 - Stemming
  08:59:18 - 08:59:31 - Stemming
  08:59:32 - 08:59:47 - Stemming
  08:59:48 - 09:00:01 - Stemming
  09:00:02 - 09:00:16 - Stemming
  09:00:17 - 09:00:33 - Stemming
  09:00:34 - 09:00:48 - Stemming
  09:00:49 - 09:01:03 - Stemming
  09:01:04 - 09:01:17 - Stemming
  09:01:18 - 09:01:34 - Stemming
  09:01:35 - 09:01:49 - Stemming
  09:01:50 - 09:02:04 - Stemming
  09:02:05 - 09:02:17 - Stemming
  09:02:18 - 09:02:33 - Stemming
  09:02:34 - 09:02:43 - Stemming
  09:02:44 - 09:03:00 - Stemming
  09:03:01 - 09:03:19 - Stemming
  09:03:20 - 09:03:38 - Stemming
  09:03:39 - 09:03:53 - Stemming
  09:03:54 - 09:04:09 - Stemming
  09:04:10 - 09:04:24 - Stemming
  09:04:25 - 09:04:44 - Stemming
  09:04:45 - 09:04:58 - Stemming
  09:04:59 - 09:05:13 - Stemming
  09:05:14 - 09:05:27 - Stemming
  09:05:28 - 09:05:44 - Stemming
  09:05:45 - 09:06:12 - Stemming
  09:06:13 - 09:06:33 - Stemming
  09:06:34 - 09:06:50 - Stemming
  09:06:51 - 09:06:58 - Stemming
  09:06:59 - 09:07:13 - Stemming
  09:07:14 - 09:07:30 - Stemming
  09:07:31 - 09:07:46 - Stemming
  09:07:47 - 09:08:00 - Stemming
  09:08:01 - 09:08:13 - Stemming
  09:08:14 - 09:08:31 - Stemming
  09:08:32 - 09:08:45 - Stemming
  09:08:46 - 09:09:02 - Stemming
  09:09:03 - 09:09:18 - Stemming
  09:09:19 - 09:09:40 - Stemming
  09:09:41 - 09:09:54 - Stemming
  09:09:55 - 09:10:11 - Stemming
  09:10:12 - 09:10:24 - Stemming
  09:10:25 - 09:10:41 - Stemming
  09:10:42 - 09:11:00 - Stemming
  09:11:01 - 09:11:14 - Stemming
  09:11:15 - 09:11:33 - Stemming
  09:11:34 - 09:11:51 - Stemming
  09:11:52 - 09:12:04 - Stemming
  09:12:05 - 09:12:26 - Stemming
  09:12:27 - 09:12:44 - Stemming
  09:12:45 - 09:13:03 - Stemming
  09:13:04 - 09:13:22 - Stemming
  09:13:23 - 09:13:44 - Stemming
  09:13:45 - 09:14:03 - Stemming
  09:14:04 - 09:14:19 - Stemming
  09:14:20 - 09:14:42 - Stemming
  09:14:43 - 09:15:16 - Stemming
  09:15:17 - 09:15:32 - Stemming
  09:15:33 - 09:15:47 - Stemming
  09:15:48 - 09:16:06 - Stemming
  09:16:07 - 09:16:26 - Stemming
  09:16:27 - 09:16:48 - Stemming
  09:16:49 - 09:17:08 - Stemming
  09:17:09 - 09:17:43 - Stemming
  09:17:44 - 09:18:00 - Stemming
  09:18:01 - 09:18:20 - Stemming
  09:18:21 - 09:18:48 - Stemming
  09:18:49 - 09:19:19 - A. Aboutaleb
  09:19:20 - 09:19:28 - Stemming
  09:19:29 - 09:19:53 - Stemming
  09:19:54 - 09:20:23 - A. Aboutaleb
  09:20:24 - 09:20:47 - A. Aboutaleb
  09:20:48 - 09:21:02 - G.J. Engberts
  09:21:03 - 09:21:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  09:21:40 - 09:22:02 - R.T.J. van der Velden
  09:22:03 - 09:22:23 - T.S.J. Coşkun
  09:22:24 - 09:22:29 - A. Aboutaleb
  09:22:30 - 09:22:41 - Stemming
  09:22:42 - 09:23:00 - Stemming
  09:23:01 - 09:23:14 - Stemming
  09:23:15 - 09:23:29 - Stemming
  09:23:30 - 09:23:51 - Stemming
  09:23:52 - 09:24:11 - A. Aboutaleb
  09:24:12 - 09:24:19 - Stemming
  09:24:20 - 09:24:30 - Stemming
  09:24:31 - 09:24:49 - A. Aboutaleb
  09:24:50 - 09:25:04 - Stemming
  09:25:05 - 09:25:22 - Stemming
  09:25:23 - 09:25:38 - Stemming
  09:25:39 - 09:25:44 - A. Aboutaleb
  09:25:45 - 09:25:59 - A. Aboutaleb
  09:26:00 - 09:26:09 - Stemming
  09:26:10 - 09:26:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  09:26:33 - 09:26:48 - A. Aboutaleb
  09:26:49 - 09:27:08 - Stemming
  09:27:09 - 09:27:29 - A. Aboutaleb
  09:27:30 - 09:27:52 - Stemming
  09:27:53 - 09:28:11 - Stemming
  09:28:12 - 09:28:29 - Stemming
  09:28:30 - 09:28:52 - Stemming
  09:28:53 - 09:29:10 - Stemming
  09:29:11 - 09:29:29 - Stemming
  09:29:30 - 09:29:48 - A. Aboutaleb
  09:29:49 - 09:30:38 - Stemming
  09:30:39 - 09:31:10 - A. Aboutaleb
  09:31:11 - 09:31:26 - Stemming
  09:31:27 - 09:32:01 - Stemming
 27. 9.5

  07:31:28 - 07:31:39 - R.T.J. van der Velden
  07:31:40 - 07:32:19 - C.M. Zeegers
  07:32:20 - 07:32:27 - A. Aboutaleb
  07:32:28 - 07:33:19 - A. Aboutaleb
  07:33:20 - 07:35:13 - M.Y. Morkoç
  07:35:14 - 07:35:21 - A. Aboutaleb
  07:35:22 - 07:35:42 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:35:43 - 07:36:09 - S. Ceulemans
  07:36:10 - 07:36:24 - M.Y. Morkoç
  07:36:25 - 07:36:38 - S. Ceulemans
  07:36:39 - 07:36:50 - A. Aboutaleb
  07:36:51 - 07:37:13 - S. Ceulemans
  07:37:14 - 07:37:39 - M.Y. Morkoç
  07:37:40 - 07:38:29 - S.J.C. Becker
  07:38:30 - 07:38:38 - M.Y. Morkoç
  07:38:39 - 07:39:27 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  07:39:28 - 07:40:06 - M.M. Vlasblom
  07:40:07 - 07:41:53 - A.J.A. Maassen
  07:41:54 - 07:42:03 - M.Y. Morkoç
  07:42:04 - 07:42:44 - A.J.A. Maassen
  07:42:45 - 07:43:17 - M.Y. Morkoç
  07:43:18 - 07:45:46 - S. Soytekin
  07:45:47 - 07:46:21 - A. Aboutaleb
  07:46:22 - 07:53:41 - E. Yiğit
  07:53:42 - 07:54:03 - M.Y. Morkoç
  07:54:04 - 07:54:27 - E. Yiğit
  07:54:28 - 07:54:37 - M.Y. Morkoç
  07:54:38 - 07:55:07 - E. Yiğit
  07:55:08 - 07:55:24 - A. Aboutaleb
  07:55:25 - 07:55:44 - A. Aboutaleb
  07:55:45 - 07:55:53 - B. van Drunen
  07:55:54 - 07:56:05 - A. Aboutaleb
  07:56:06 - 07:56:18 - T. Kind
  07:56:19 - 07:56:36 - A. Aboutaleb
  08:28:43 - 08:29:37 - A. Aboutaleb
  08:29:38 - 08:29:53 - A. Aboutaleb
  08:29:54 - 08:30:20 - M.Y. Morkoç
  08:30:21 - 08:30:26 - A. Aboutaleb
  08:30:27 - 08:30:47 - M.Y. Morkoç
  08:30:48 - 08:30:56 - A. Aboutaleb
  08:30:57 - 08:31:09 - S. Ceulemans
  08:31:10 - 08:33:24 - A. Aboutaleb
  08:33:25 - 08:33:54 - G.J.M. Vreugdenhil
  08:33:55 - 08:34:01 - T. Kuzu
  08:34:02 - 08:34:24 - T. Kuzu
  08:34:25 - 08:34:49 - A. Aboutaleb
  08:34:50 - 08:34:55 - T. Kuzu
  08:34:56 - 08:34:59 - A. Aboutaleb
  08:35:00 - 08:35:08 - M.Y. Morkoç
  08:35:09 - 08:35:25 - A. Aboutaleb
  08:35:26 - 08:35:33 - T. Kuzu
  08:35:34 - 08:35:46 - A. Aboutaleb
  08:35:47 - 08:36:05 - A.J.A. Maassen
  08:36:06 - 08:36:28 - A. Aboutaleb
  08:41:24 - 08:41:32 - A. Aboutaleb
  08:41:33 - 08:41:58 - M.Y. Morkoç
  08:41:59 - 08:42:06 - A. Aboutaleb
  08:42:07 - 08:42:19 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:42:20 - 08:42:49 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:42:50 - 08:42:57 - B. van Drunen
  08:42:58 - 08:43:12 - T. Kuzu
  08:43:13 - 08:43:20 - A. Aboutaleb
  08:43:21 - 08:43:38 - A.J.A. Maassen
  08:43:39 - 08:43:44 - A. Aboutaleb
  08:43:45 - 08:43:59 - R.A.C.J. Simons
  08:44:00 - 08:44:11 - A.J.A. Maassen
  08:44:12 - 08:45:07 - T.J. Vonk
  08:45:08 - 08:45:15 - A. Aboutaleb
  08:45:16 - 08:45:52 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:45:53 - 08:46:07 - A. Aboutaleb
  08:46:08 - 08:46:13 - B. van Drunen
  08:46:14 - 08:46:39 - A. Aboutaleb
  08:46:40 - 08:46:52 - M.Y. Morkoç
  08:46:53 - 08:47:16 - A. Aboutaleb
  08:47:17 - 08:47:34 - T.S.J. Coşkun
  08:47:35 - 08:47:48 - A. Aboutaleb
  08:47:49 - 08:47:50 - Stemming
  08:47:51 - 08:47:58 - A. Aboutaleb
  08:47:59 - 08:48:12 - A. Aboutaleb
  08:48:13 - 08:49:06 - R.G.C. Segers-Hoogendoorn
  08:49:07 - 08:49:19 - M.M. Vlasblom
  08:49:20 - 08:49:35 - P.J.P. Lansink-Bastemeijer
  08:49:36 - 08:50:12 - J.M. Nunnely
  08:50:13 - 08:50:34 - P.H.J.D. Verkoelen
  08:50:35 - 08:50:50 - M.M. Vlasblom
  08:50:51 - 08:51:29 - A. Kockelkoren
  08:51:30 - 08:51:37 - A. Aboutaleb
  08:51:38 - 08:52:12 - G.J. Engberts
  08:52:13 - 08:52:28 - A. Aboutaleb
  08:52:29 - 08:53:13 - Stemming
  08:53:14 - 08:56:54 - Stemming
  08:56:55 - 08:57:00 - A. Aboutaleb
  08:57:01 - 08:57:09 - A. Aboutaleb
  08:57:10 - 08:57:25 - Stemming
  08:57:26 - 08:57:44 - Stemming
  08:57:45 - 08:58:05 - Stemming
  08:58:06 - 08:58:23 - Stemming
  08:58:24 - 08:58:36 - Stemming
  08:58:37 - 08:59:00 - Stemming
  08:59:01 - 08:59:17 - Stemming
  08:59:18 - 08:59:31 - Stemming
  08:59:32 - 08:59:47 - Stemming
  08:59:48 - 09:00:01 - Stemming
  09:00:02 - 09:00:16 - Stemming
  09:00:17 - 09:00:33 - Stemming
  09:00:34 - 09:00:48 - Stemming
  09:00:49 - 09:01:03 - Stemming
  09:01:04 - 09:01:17 - Stemming
  09:01:18 - 09:01:34 - Stemming
  09:01:35 - 09:01:49 - Stemming
  09:01:50 - 09:02:04 - Stemming
  09:02:05 - 09:02:17 - Stemming
  09:02:18 - 09:02:33 - Stemming
  09:02:34 - 09:02:43 - Stemming
  09:02:44 - 09:03:00 - Stemming
  09:03:01 - 09:03:19 - Stemming
  09:03:20 - 09:03:38 - Stemming
  09:03:39 - 09:03:53 - Stemming
  09:03:54 - 09:04:09 - Stemming
  09:04:10 - 09:04:24 - Stemming
  09:04:25 - 09:04:44 - Stemming
  09:04:45 - 09:04:58 - Stemming
  09:04:59 - 09:05:13 - Stemming
  09:05:14 - 09:05:27 - Stemming
  09:05:28 - 09:05:44 - Stemming
  09:05:45 - 09:06:12 - Stemming
  09:06:13 - 09:06:33 - Stemming
  09:06:34 - 09:06:50 - Stemming
  09:06:51 - 09:06:58 - Stemming
  09:06:59 - 09:07:13 - Stemming
  09:07:14 - 09:07:30 - Stemming
  09:07:31 - 09:07:46 - Stemming
  09:07:47 - 09:08:00 - Stemming
  09:08:01 - 09:08:13 - Stemming
  09:08:14 - 09:08:31 - Stemming
  09:08:32 - 09:08:45 - Stemming
  09:08:46 - 09:09:02 - Stemming
  09:09:03 - 09:09:18 - Stemming
  09:09:19 - 09:09:40 - Stemming
  09:09:41 - 09:09:54 - Stemming
  09:09:55 - 09:10:11 - Stemming
  09:10:12 - 09:10:24 - Stemming
  09:10:25 - 09:10:41 - Stemming
  09:10:42 - 09:11:00 - Stemming
  09:11:01 - 09:11:14 - Stemming
  09:11:15 - 09:11:33 - Stemming
  09:11:34 - 09:11:51 - Stemming
  09:11:52 - 09:12:04 - Stemming
  09:12:05 - 09:12:26 - Stemming
  09:12:27 - 09:12:44 - Stemming
  09:12:45 - 09:13:03 - Stemming
  09:13:04 - 09:13:22 - Stemming
  09:13:23 - 09:13:44 - Stemming
  09:13:45 - 09:14:03 - Stemming
  09:14:04 - 09:14:19 - Stemming
  09:14:20 - 09:14:42 - Stemming
  09:14:43 - 09:15:16 - Stemming
  09:15:17 - 09:15:32 - Stemming
  09:15:33 - 09:15:47 - Stemming
  09:15:48 - 09:16:06 - Stemming
  09:16:07 - 09:16:26 - Stemming
  09:16:27 - 09:16:48 - Stemming
  09:16:49 - 09:17:08 - Stemming
  09:17:09 - 09:17:43 - Stemming
  09:17:44 - 09:18:00 - Stemming
  09:18:01 - 09:18:20 - Stemming
  09:18:21 - 09:18:48 - Stemming
  09:18:49 - 09:19:19 - A. Aboutaleb
  09:19:20 - 09:19:28 - Stemming
  09:19:29 - 09:19:53 - Stemming
  09:19:54 - 09:20:23 - A. Aboutaleb
  09:20:24 - 09:20:47 - A. Aboutaleb
  09:20:48 - 09:21:02 - G.J. Engberts
  09:21:03 - 09:21:39 - P.H.J.D. Verkoelen
  09:21:40 - 09:22:02 - R.T.J. van der Velden
  09:22:03 - 09:22:23 - T.S.J. Coşkun
  09:22:24 - 09:22:29 - A. Aboutaleb
  09:22:30 - 09:22:41 - Stemming
  09:22:42 - 09:23:00 - Stemming
  09:23:01 - 09:23:14 - Stemming
  09:23:15 - 09:23:29 - Stemming
  09:23:30 - 09:23:51 - Stemming
  09:23:52 - 09:24:11 - A. Aboutaleb
  09:24:12 - 09:24:19 - Stemming
  09:24:20 - 09:24:30 - Stemming
  09:24:31 - 09:24:49 - A. Aboutaleb
  09:24:50 - 09:25:04 - Stemming
  09:25:05 - 09:25:22 - Stemming
  09:25:23 - 09:25:38 - Stemming
  09:25:39 - 09:25:44 - A. Aboutaleb
  09:25:45 - 09:25:59 - A. Aboutaleb
  09:26:00 - 09:26:09 - Stemming
  09:26:10 - 09:26:32 - P.H.J.D. Verkoelen
  09:26:33 - 09:26:48 - A. Aboutaleb
  09:26:49 - 09:27:08 - Stemming
  09:27:09 - 09:27:29 - A. Aboutaleb
  09:27:30 - 09:27:52 - Stemming
  09:27:53 - 09:28:11 - Stemming
  09:28:12 - 09:28:29 - Stemming
  09:28:30 - 09:28:52 - Stemming
  09:28:53 - 09:29:10 - Stemming
  09:29:11 - 09:29:29 - Stemming
  09:29:30 - 09:29:48 - A. Aboutaleb
  09:29:49 - 09:30:38 - Stemming
 28. 9.6

  Dit agendapunt is niet behandeld, wordt doorgeschoven naar de raad van 5 en 7 juli 2022.

  09:32:02 - 09:32:10 - A. Aboutaleb
  09:32:11 - 09:32:40 - A. Aboutaleb
 29. 10
  VERZOEKEN OM TWEEMINUTENDEBAT
 30. 11
  MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG