Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 juni 2022

10:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester

Uitzending

Agendapunten

 1. Er zijn nog geen documenten ontvangen.

 2. Bijlagen

  Moties

  Titel
  Armoede wordt als maar erger door de extra boetes op schulden !
  Beleid maken voor Deelvervoer ( scooters, fietsen, steppen ) !
  Betrek jongeren meer bij beleid
  Bij nieuwbouw fietsgebruik stimuleren!
  Boijmans van Beuningen en de sores van een verbouwing!
  Bruisende stad!
  De aanpak van armoede en schulden worden herijkt en vernieuwd!
  De consequenties van een autoluwe binnenstad!
  De grens van de opkoopbescherming verhogen!
  De grondprijzen sociale nieuwbouw niet laten stijgen!
  De inclusiviteitsstoel - laat inclusiviteit meetellen in alle beslissingen
  De mosquito is een schijnoplossing!
  De onmogelijkheid van unsollicited proposals!
  De ouderen van de toekomst!
  De woningnood gaat over een groot tekort aan sociale ( huur) woningen!
  Dichte deur voor middeninkomens en gezinnen?
  Doorpakken met plan voor de nacht
  Duidelijkheid over digitale zaken
  Een diverse en inclusieve stad
  Een leven lang leren stopt niet bij 25!
  Een robuust openbaar vervoer!
  Een sanitaire stop voor ouderen is een moeten!
  Een stad zorgt voor een tweedeling!
  Eindig met die rekentrucs en stop met die neptellingen sociale huur!
  En toen waren er nog maar negen
  Erfpachtconversie volgens spelregels raad
  Fonds Armodebestrijding heeft natuurlijk de hoogste prioriteit!
  Ga woningen bouwen in plaats en op de plek van een nieuw stadion!
  Geef kleur aan het Regenboogakkoord!
  Geef uitvoering aan Regenboog Stembusakkoord
  Geen quotum op het helpen van mensen
  Geen substantiële bijdrage van 18 miljoen aan Rivierahal Diergaarde Blijdorp!
  Geen woorden maar doelen - zet in op halvering van armoede onder kinderen
  Gelden ondersteuning wethouders toevoegen aan Armoedefonds!
  Gelijke kansen in onderwijs, niet alleen voor Zuid!
  Het herhaalde verzoek belofte maakt schuld!
  Het inzetten van sociale rechercheurs voor bijstandsfraude is weinig effectief!
  Inzet duurzaamheidstransitiebudget
  Inzetten op nieuwe en andere vormen van zorgondersteuning!
  Klimaat en biodiversiteit hand in hand
  Korting voor gastparkeren!
  Liever een wijkhub dan een vraagwijzer!
  Magere ambitie van 4000 mensen uit de bijstandhalen!
  Netto vergroening van de buitenruimte
  Ondernemend Rotterdam: economische hotspot voor socale en innovatieve zelfstandigen, start-ups, MK-ers en scale-ups
  Ongecontroleerde scheepsvrachten op drugs zijn niet welkom in de haven!
  Ook ouderen dienen beschermd te worden tegen onveiligheid!
  Opkoopbescherming voor de hele stad!
  Ouderen horen in seniorenflats!
  Parkeerdruk door wijkvreemde parkeerders en forenzen
  Rotterdam heeft toch ook daklozenbeleid nodig!
  Rotterdam MOET een wethouder jeugd
  Rotterdam stad van mededogen
  Rotterdam wil een wethouder dierenrechten en dierenwelzijn
  Rotterdammers hebben recht op goede zorg
  Rotterdamse wethouders moeten dienstauto vaker laten staan deel 2!
  Statushouders niet afschuiven
  Stoot de ezel zich voor de tweede keer aan de indicaties van de zorgaanbieders!
  Stop met het toepassen van de Rotterdamwet!
  Tijd voor targets
  Toename van het aantal oudere werknemers in de gemeentelijke organisatie!
  Transformeren van winkel- en kantoorpanden naar woningen!
  Vergunningen voor kamerverhuur op 3 personen houden!
  Voor wie blijven de verkeersexperimenten bestaan?
  Voort met ouder & wijzer!
  Voorzichtigheid geboden met het toepassen van algoritmen!
  Waardering voor mantelzorgers!
  Wat te doen met de voorstellen van het Rotterdamse burgerberaad voor het klimaat!
  Wat wil de oudere Rotterdammer?
  We roepen de biodiversiteitscrisis uit
  Wedstrijdje Global Active City Label halen
  Woonakkoord
  Woonvisie door de Shredder deel 2!
  Zet de NPRZ in de wacht!
  Zorg dat ouderen weer aan het werk komen!
 3. Bijlagen

  Besluiten

  Titel
  Besluit over vaststelling van het bestemmingsplan ‘Saftlevenhof Rotterdam’.

  Moties

  Titel
  Maximale inzet om groen te realiseren!
  Participeren op een gelijk speelveld
  Saftlevenhof van grijs naar groen
  Snoei niet aan participatie

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Herzien raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Saftlevenhof Rotterdam
 4. Amendementen

  Titel
  Burgerleden ruimer inzetten bij spreiding onderwerpen

  Besluiten

  Titel
  Besluit over het initiatiefvoorstel-Engberts ‘Burgerleden commissies’

  Initiatiefvoorstellen

  Titel
  Initiatiefvoorstel Engberts over uitbreiding burgerleden raadscommissies
 5. Amendementen

  Titel
  Gelijk speelveld voor alle bomen
  Voederverbod geldt ook voor sportvissers

  Besluiten

  Titel
  Besluit over derde wijziging Verordening beperking drankverstrekking
  Besluit over drieëntwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV).
  Besluit over tweeëntwintigste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV).

  Moties

  Titel
  Bijzondere vergunningsplicht bomenkap in alle beschermde stadsgezichten
  Haringkar niet standplaatsvrij
  Ook voederverbod bij hertenkampen
  Uitzondering op voederverbod voor hen die dieren in nood helpen

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Raadsvoorstel over wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012