Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (2022-2026)

Reguliere commissievergadering

woensdag 21 december 2022

09:30 - 14:00
Locatie

Suze Groenewegzaal

Voorzitter
V.A. Bruin

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Procedurevergadering
 2. 1.01
  Opening en mededelingen
 3. 1.02

 4. 1.03.01

  Geen stukken ontvangen

 5. 1.03.02

  Bijlagen

 6. 1.04

 7. 1.06

  Mondelinge toelichting door voorzitter werkgroep

 8. 1.08
  Sluiting
 9. 2

  Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden?
  U kunt zich tot 2 dagen voorafgaande aan de vergadering melden via insprekers@griffie.rotterdam.nl om in te spreken in de commissie

 10. 2.01
  Opening en mededelingen
 11. 2.02

  Ter vaststelling
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van categorie 2 te hanteren

 12. 2.03

 13. 2.05.02

  • Mevr. Mulder, namens Stadion op Zuid
  • Dhr. Horstman, namens meerdere bewoners van de woonboten aan de Piet Smitkade
 14. 2.05.03

  • Motie Simons e.a. ‘Zet de Kuip niet buitenspel’ (20bb19155)
  • Motie De Roon en Kockelkoren ‘Ruimte voor maatschappelijke initiatief in Feyenoord City’ (20bb19154)
  • Motie Achbar ‘Supportershome binnen in het Feyenoord City Stadion’ (21bb9780)
  • Motie Kockelkoren e.a. ‘Publieke toegankelijkheid geborgd’ (19bb24544)
  • Motie Wilson ‘Meer geld op het veld’ (17bb4107)
  • Motie Van der Lee en Bruijn ‘Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion’ (17bb4136)
  • Motie Vonk e.a. ‘Nieuw Stadion- Never walk alone’ (21bb9773)
  • Motie Wilson ‘Zekerheid standplaatshouders’ (17bb4112)
  • Toezegging VG-rapportage Feyenoord City (22bb007306) - De wethouder stuurt de Voortgangsrapportage Feyenoord City met peildatum 01-10-2022 begin december naar de raad alsmede een brief met informatie over de consequenties van het besluit van de RvS voor de ontwikkelingen in het gebied (ter bespreking in de vergadering van 21 december 2022)
  • Toezegging Feyenoord City – garantiefaciliteit (21bb10053) - De wethouder zal de raad informeren zodra er meer duidelijkheid is over de garantiefaciliteit/overbrugging/overige participaties (30 miljoen).

 15. 2.06
  Rondvraag en sluiting