Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

woensdag 30 mei 2018

09:30

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de vergadering om 9.32 uur.

  00:00:03 - 00:01:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:22 - 00:01:59 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:01:59 - 00:02:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 2. Achtereenvolgens spreken in mevrouw Mokiem en mevrouw Berkelaar namens de bewonersvereniging Nijverheidstraat Zinkerweg over het slechte onderhoud van de woningen en het gebrek aan informatie vanuit Woonstad.
  Verzoek tot inspreken ontvangen van de heer G. Verhaegen namens de bewonerscommissie Nijverheidstraat Zinkerweg

  00:02:06 - 00:02:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:07 - 00:02:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:54 - 00:05:16 - Mokiem, F. (inspreker)
  00:05:16 - 00:08:16 - Berkelaar, M. (inspreker)
  00:08:16 - 00:08:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:31 - 00:08:59 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:08:59 - 00:09:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:03 - 00:09:12 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:09:12 - 00:09:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:27 - 00:10:12 - Mokiem, F. (inspreker)
  00:10:12 - 00:12:05 - Berkelaar, M. (inspreker)
  00:12:05 - 00:12:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:12:09 - 00:12:57 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:12:57 - 00:13:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:13:05 - 00:13:51 - Mokiem, F. (inspreker)
  00:13:51 - 00:14:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:03 - 00:14:27 - Berkelaar, M. (inspreker)
  00:14:27 - 00:14:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren

  00:14:30 - 00:14:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:31 - 00:14:39 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:39 - 00:14:45 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:14:45 - 00:14:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:55 - 00:15:04 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:15:04 - 00:15:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:09 - 00:15:11 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:15:11 - 00:15:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:12 - 00:16:10 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:16:10 - 00:16:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:16:21 - 00:16:55 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:16:55 - 00:17:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 4. Op verzoek van mevrouw Kockelkoren en de heer Lansink wordt in de adviezenlijst van 16 mei 2018 onder punt 6, Zelfbeheer hoek Teilingerstraat, aan de toezegging van wethouder Simons toegevoegd: Voorts zal hij tot 1 september 2018 in gesprek gaan met de bewoners mits de bewoners meewerken aan een taxatie.

  De adviezenlijst van de overlegvergadering van 16 mei 2018 wordt, aldus gewijzigd, vastgesteld.
  De adviezenlijst van de overlegvergadering van 23 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:17:08 - 00:17:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:09 - 00:17:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:23 - 00:18:13 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:18:13 - 00:18:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:18:18 - 00:18:52 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:18:52 - 00:19:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 5. Voorafgaand aan de politieke bespreking geeft mevrouw Zeegers als lid van de COR een toelichting op het COR-advies.
  Vervolgens bespreekt de commissie de Jaarstukken 2017 met wethouder Eerdmans en aansluitend met wethouder Simons.
  Wethouder Simons zegt het volgende toe:

  • hij komt met een uitgebreidere analyse van de in de jaarstukken geconstateerde overmaat in het planaanbod woningen;
  • hij zal aangeven voor welke projecten de investeringskredieten onderwijshuisvesting nog niet zijn afgesloten;
  • het college komt in de reactie op het COR-advies terug op de gestelde vragen over de verbeteragenda voor het rechtmatig aanbesteden;
  • bij de afdoening van de motie Lansink- Bastemeijer e.a. ‘Eenmaal, andermaal’ zal ingegaan worden op de bij de jaarstukken gestelde vragen over erfpacht en alternatieve sturingsmogelijkheden;
  • in de technische sessie over grondexploitaties zal ook ingegaan worden op de grondposities bij de gemeenschappelijke regelingen.
   Vervolg:
   De Jaarstukken 2017 worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 14 juni 2018.
   Ter advisering

  https://jaarstukken2017.rotterdam.nl/

  00:19:08 - 00:19:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:09 - 00:19:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:29 - 00:25:36 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:25:36 - 00:26:05 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:26:05 - 00:26:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:26:10 - 00:26:36 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:26:36 - 00:27:40 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:27:40 - 00:28:43 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:28:43 - 00:28:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:28:49 - 00:29:25 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:29:25 - 00:29:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:29:27 - 00:30:12 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:30:12 - 00:30:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:30:15 - 00:30:37 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:30:37 - 00:30:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:30:43 - 00:32:10 - Eerdmans, B.J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:32:10 - 00:32:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:32:14 - 00:32:50 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:32:50 - 00:33:44 - Eerdmans, B.J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:33:44 - 00:33:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:33:45 - 00:34:42 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:34:42 - 00:36:19 - Eerdmans, B.J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:36:19 - 00:36:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:36:42 - 00:37:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:37:23 - 00:39:52 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:39:52 - 00:39:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:39:55 - 00:44:06 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:44:06 - 00:44:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:44:10 - 00:44:59 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:44:59 - 00:45:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:45:04 - 00:47:10 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:47:10 - 00:47:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:47:13 - 00:48:04 - Yildiz, B. (SP)
  00:48:04 - 00:48:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:48:09 - 00:49:57 - Yildiz, B. (SP)
  00:49:57 - 00:50:00 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:50:00 - 00:51:05 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:51:05 - 00:51:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:51:15 - 00:52:24 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  00:52:24 - 00:52:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:52:25 - 00:52:53 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:52:53 - 00:52:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:52:54 - 01:00:29 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:00:29 - 01:00:35 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:00:35 - 01:00:44 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:00:44 - 01:00:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:00:45 - 01:01:03 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:01:03 - 01:01:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:01:05 - 01:01:20 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:01:20 - 01:01:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:01:25 - 01:03:03 - Walter, E. (businesscontroller gemeente Rotterdam)
  01:03:03 - 01:03:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:03:07 - 01:06:12 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:06:12 - 01:06:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:13 - 01:06:23 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:06:23 - 01:06:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:25 - 01:09:36 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:09:36 - 01:09:40 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:09:40 - 01:10:08 - Lijster, J. de (businesscontroller gemeente Rotterdam)
  01:10:08 - 01:10:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:10:10 - 01:10:24 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:10:24 - 01:10:31 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:10:31 - 01:10:33 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:10:33 - 01:10:44 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:10:44 - 01:10:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:10:45 - 01:12:27 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:12:27 - 01:12:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:12:29 - 01:13:32 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:13:32 - 01:13:56 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:13:56 - 01:14:00 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:14:00 - 01:15:22 - Lijster, J. de (businesscontroller gemeente Rotterdam)
  01:15:22 - 01:15:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:15:26 - 01:15:57 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:15:57 - 01:16:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:16:31 - 01:17:07 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:17:07 - 01:17:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:17:10 - 01:19:01 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:19:01 - 01:19:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:19:04 - 01:19:55 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:19:55 - 01:19:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:19:56 - 01:26:24 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:26:24 - 01:26:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:26:26 - 01:26:54 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:26:54 - 01:27:41 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:27:41 - 01:27:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:27:42 - 01:28:23 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:28:23 - 01:28:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:28:25 - 01:29:49 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:29:49 - 01:29:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:29:51 - 01:30:48 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:30:48 - 01:30:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:30:49 - 01:31:40 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:31:40 - 01:31:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:31:41 - 01:32:15 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:32:15 - 01:32:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:32:18 - 01:33:05 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:33:05 - 01:33:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:33:07 - 01:33:56 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:33:56 - 01:34:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:34:02 - 01:37:33 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:37:33 - 01:37:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:37:49 - 01:41:11 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:41:11 - 01:41:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:41:13 - 01:41:28 - Yildiz, B. (SP)
  01:41:28 - 01:41:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:41:31 - 01:43:36 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:43:36 - 01:43:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:43:41 - 01:43:48 - Yildiz, B. (SP)
  01:43:48 - 01:43:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:43:55 - 01:44:55 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:44:55 - 01:45:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:45:01 - 01:45:53 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:45:53 - 01:46:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:46:06 - 01:46:34 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:46:34 - 01:46:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:46:36 - 01:48:07 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:48:07 - 01:48:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:48:08 - 01:49:23 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:49:23 - 01:49:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:49:25 - 01:50:14 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:50:14 - 01:50:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:50:34 - 01:51:19 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:51:19 - 01:51:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:51:20 - 01:52:17 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:52:17 - 01:52:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:19 - 01:52:30 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  01:52:30 - 01:52:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 6. Wethouder Simons zal de vast te stellen zienswijze op de begroting van de Grondbank Zuidplas naar aanleiding van de commissiebespreking aanpassen.
  Vervolg:
  De aangepaste zienswijze zal direct worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 14 juni 2018.
  Ter advisering

  01:52:49 - 01:52:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:50 - 01:53:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:53:12 - 01:54:29 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:54:29 - 01:54:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:54:30 - 01:56:05 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:56:05 - 01:56:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:56:09 - 01:57:27 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:57:27 - 01:57:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:57:29 - 01:58:29 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  01:58:29 - 01:59:17 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:59:17 - 01:59:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:59:32 - 02:01:19 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:01:19 - 02:01:24 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:24 - 02:01:55 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:01:55 - 02:01:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:56 - 02:03:08 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:03:08 - 02:03:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:03:10 - 02:03:33 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:03:33 - 02:03:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:03:36 - 02:04:55 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:04:55 - 02:04:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:04:58 - 02:05:21 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:05:21 - 02:05:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:05:29 - 02:07:49 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:07:49 - 02:07:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:07:58 - 02:08:55 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:08:55 - 02:08:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:08:58 - 02:10:18 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:10:18 - 02:10:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:10:21 - 02:13:20 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:13:20 - 02:13:24 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:13:24 - 02:13:55 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:13:55 - 02:14:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:04 - 02:14:18 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:14:18 - 02:14:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:19 - 02:14:56 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:14:56 - 02:14:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:58 - 02:15:18 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:15:18 - 02:16:23 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:16:23 - 02:16:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:16:48 - 02:17:02 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:17:02 - 02:17:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:03 - 02:17:16 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:17:16 - 02:17:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 7. In aanwezigheid van wethouder Simons bespreekt de commissie de Parapluherziening Biologische Veiligheid (bestemmingsplan en beheersverordening).
  Wethouder Simons zegt toe de commissie te informeren zodra er nieuwe landelijke regelgeving is over biologische veiligheid en geeft daarbij aan wat daarvan de consequenties zijn voor de lokaal vastgestelde parapluherzieningen.
  Vervolgens adviseert de commissie als volgt over de ingediende zienswijzen:
  1.1.a, 1.1.b, 1.1.c : conform college
  1.2.a, 1.2.b, 1.2.c : conform college
  1.3, 1.4, 1.5 en 1.6: conform college
  Vervolg:
  De Parapluherziening Biologische Veiligheid wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 14 juni 2018.
  Ter advisering

  02:17:20 - 02:17:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:21 - 02:17:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:42 - 02:19:20 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:19:20 - 02:19:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:19:31 - 02:20:39 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:20:39 - 02:20:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:20:41 - 02:21:08 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:21:08 - 02:21:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:21:14 - 02:21:50 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:21:50 - 02:21:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:21:51 - 02:22:13 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:22:13 - 02:22:15 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:22:15 - 02:22:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:19 - 02:22:52 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:22:52 - 02:22:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:53 - 02:23:49 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:23:49 - 02:23:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:23:50 - 02:24:03 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:24:03 - 02:24:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:24:15 - 02:25:23 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:25:23 - 02:25:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:25:31 - 02:25:54 - Hildebrandt, M. (jurist)
  02:25:54 - 02:25:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:25:56 - 02:26:07 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:26:07 - 02:26:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:26:09 - 02:26:15 - Hildebrandt, M. (jurist)
  02:26:15 - 02:26:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 8. In vervolg op de hoorzitting van 16 mei jl. bespreekt de commissie het bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied in aanwezigheid van wethouder Simons.

  Wethouder Simons zegt toe te komen met een aangepast herzien raadsvoorstel voor het bestemmingsplan Hoek van Holland Buitengebied (n.a.v. inbreng reclamant 30).

  Tevens zal de wethouder zich er voor inzetten dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over de locatie van de strandpost en zal hij de commissie informeren zodra die duidelijkheid er is.
  Vervolgens adviseert de commissie over de ingediende zienswijzen. De commissie adviseert over alle ingediende zienswijzen (1 t/m 43) conform het voorstel van het college.
  Vervolg:
  Het aangepast herziene raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 juni 2018. De fractie van 50Plus is tegen het doorgeleiden van het raadsvoorstel naar de raad omdat zij van mening is dat er geen enkele belanghebbende tevreden is met het voorstel.
  Ter advisering

  02:26:26 - 02:26:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 9. 02:26:28 - 02:26:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:26:29 - 02:27:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:27:05 - 02:27:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:27:21 - 02:29:07 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:29:07 - 02:29:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:29:21 - 02:29:47 - Onbekende spreker
  02:29:47 - 02:29:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:29:55 - 02:30:03 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:30:03 - 02:30:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:05 - 02:30:15 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:30:15 - 02:30:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:20 - 02:30:44 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:30:44 - 02:30:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:51 - 02:31:10 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:31:10 - 02:31:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:31:22 - 02:31:48 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:31:48 - 02:31:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:31:54 - 02:32:34 - Onbekende spreker
  02:32:34 - 02:32:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:32:36 - 02:32:38 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:32:38 - 02:32:39 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:32:39 - 02:33:11 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:33:11 - 02:33:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:33:18 - 02:34:01 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:34:01 - 02:34:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:34:59 - 02:37:19 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:37:19 - 02:37:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:37:32 - 02:38:33 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:38:33 - 02:38:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:38:35 - 02:39:52 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:39:52 - 02:39:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:39:54 - 02:42:47 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:42:47 - 02:42:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:42:48 - 02:43:49 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:43:49 - 02:43:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:43:53 - 02:45:47 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:45:47 - 02:45:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:45:49 - 02:47:57 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:47:57 - 02:48:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:48:08 - 02:51:03 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:51:03 - 02:51:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:51:05 - 02:51:34 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:51:34 - 02:51:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:51:36 - 02:52:32 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:52:32 - 02:52:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:52:45 - 02:54:37 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:54:37 - 02:54:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:54:43 - 02:55:03 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:55:03 - 02:55:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:55:07 - 02:55:31 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:55:31 - 02:55:35 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:55:35 - 02:57:16 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  02:57:16 - 02:57:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:57:17 - 02:57:43 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:57:43 - 02:57:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:57:53 - 03:01:08 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:01:08 - 03:01:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:01:10 - 03:01:34 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:01:34 - 03:01:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:01:37 - 03:01:56 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:01:56 - 03:02:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:02:01 - 03:03:25 - Hildebrandt, M. (jurist)
  03:03:25 - 03:03:28 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:03:28 - 03:03:53 - Zeegers, C.M. (D66)
  03:03:53 - 03:03:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:03:55 - 03:05:10 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:05:10 - 03:05:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:05:13 - 03:05:58 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:05:58 - 03:05:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:05:59 - 03:06:34 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:06:34 - 03:06:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:06:38 - 03:07:02 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:07:02 - 03:07:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:07:05 - 03:07:09 - Zeegers, C.M. (D66)
  03:07:09 - 03:07:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:07:11 - 03:08:11 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:08:11 - 03:08:12 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:08:12 - 03:08:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:08:14 - 03:08:39 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:08:39 - 03:09:12 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:09:12 - 03:09:16 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:09:16 - 03:09:24 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:09:24 - 03:09:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:09:25 - 03:09:50 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:09:50 - 03:09:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:09:53 - 03:10:20 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  03:10:20 - 03:10:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:10:22 - 03:11:22 - Simons, R.A.C.J. (Leefbaar Rotterdam)
  03:11:22 - 03:14:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:14:18 - 03:14:34 - Hildebrandt, M. (jurist)
  03:14:34 - 03:15:16 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:15:16 - 03:15:34 - Zeegers, C.M. (D66)
  03:15:34 - 03:15:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:15:38 - 03:16:16 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  03:16:16 - 03:16:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:16:20 - 03:16:54 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  03:16:54 - 03:16:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:16:58 - 03:17:07 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  03:17:07 - 03:17:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 10. De commissie heeft geen vragen over de voorliggende stukken.
  Vervolg:
  De commissie stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering van 14 of 28 juni 2018.
  Ter advisering

  03:17:11 - 03:17:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:17:12 - 03:17:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 11. De voorzitter sluit de vergadering om 13.04 uur.

  03:17:36 - 03:17:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  03:17:37 - 03:17:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)