Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

woensdag 25 april 2018

09:30

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter opent de vergadering om 9.34 uur en heet de aanwezigen welkom.

  00:00:03 - 00:00:46 - Walgenbach, E.S. (D66)
 2. Aangezien de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening voor de eerste keer vergadert, is er geen besluitenlijst ter vaststelling.
  Er is geen besluitenlijst om vast te stellen

  00:00:45 - 00:00:46 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:00:46 - 00:00:57 - Walgenbach, E.S. (D66)
 3. Ter bespreking van de behandelwijze

  00:00:55 - 00:00:57 - Walgenbach, E.S. (D66)
 4. Nummer: 18bb1259

  Onderwerp: Voorlopig jaarrekeningresultaat 2017 inclusief bijlage 1 toelichting per programma met als bijlagen 18bb1276 (Overzicht bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2017), 18bb1278 (Monitor ICT Projecten Bestuurlijke rapportage juli t/m oktober 2017) en 18bb1279 (Monitor Grote Projecten juli t/m oktober 2017)

  Datum: 22-02-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De jaarstukken 2017 worden eind april aan de raad aangeboden en zullen worden geagendeerd in de overlegvergadering van 30 mei. De volgende monitoren, die inzicht geven in de voortgang van de grote en meest risicovolle projecten, ontvangt u in juni.

  00:00:56 - 00:00:57 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:00:57 - 00:01:20 - Walgenbach, E.S. (D66)
 5. Nummer: 18bb1055 (met bijlage herzien raadsvoorstel 18bb1148)

  Onderwerp: Bestemmingsplan parapluherzieningen Biologische Veiligheid (nav toezeggingen hoorzitting 23-01-2018)

  Datum: 05-02-2018

  Afzender: Wethouder Simons

  Besluit: Agenderen in de overlegvergadering van 16 mei 2018

  Nummer: 18bb83 (met bijlagen 18bb85, 17bb4135)

  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Van der Lee Geen voetbalstadion zonder hoogwaardig OV- knooppunt (17bb4135)

  Datum: 14-02-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Betrekken bij de bespreking van de voortgangsrapportage Feyenoord City in een komende overlegvergadering

  Nummer: 18bb1034

  Onderwerp: Startnotitie bestemmingsplan Schiebroek

  Datum: 14-02-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen

  Nummer: 18bb1197 (met bijlagen 18bb1196, 18bb1198, 18bb1199)

  Onderwerp: Vaststelling Nota van Uitganspunten MalieKlos

  Datum: 13-02-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen

  Nummer: 18bb1458 (met bijlagen 18bb1452, 18bb1453, 18bb1454, 18bb1455, 18bb56 en 18bb1457)

  Onderwerp: Cultuurhistorische Verkenningen diverse gebieden

  Datum: 20-2-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen en t.z.t. betrekken bij bespreking bestemmingsplannen

  Nummer: 18bb1623 (met bijlage 18bb1624)

  Onderwerp: Nassauhaven, project Havenloft en Natuurvriendelijke oever

  Datum: 07-03-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen

  Nummer: 18bb1782

  Onderwerp: Alternatief voor Carnissetuin, afdoening motie Berndsen (15bb9344)

  Datum: 07-03-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: De raad adviseren de motie als afgedaan te beschouwen

  Nummer: 18bb2138 (met bijlagen 18bb2139 en 18bb2149)

  Onderwerp: Nieuwbouwplan Argos Zorggroep Hoogvliet

  Datum: 05-03-2018

  Afzender: Bewoners Belangen Groep

  Besluit: College om reactie vragen

  Nummer: 18bb1606 (met bijlage 18bb1607)

  Onderwerp: Raadsvoorstel over verlenen uitvoeringskrediet ten behoeve van het Leuvepaviljoen

  Datum: 09-03-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Agenderen in aansluitende overlegvergadering

  Nummer: 18bb2060

  Onderwerp: Ontwikkeling Fenixloods 2

  Datum: 12-03-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: Agenderen in een overlegvergadering voor de bespreking van de aanpassing grondexploitatie

  Nummer: 18bb2409

  Onderwerp: Zienswijzeprocedure begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022

  Datum: 15-03-2018

  Afzender: Nieuw-Reijerwaard

  Besluit: College vragen een zienswijze namens de raad te formuleren en deze te bespreken in een overlegvergadering voordat de zienswijze wordt ingediend

  Nummer: 18bb2056

  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Schol Nieuwe raad aan zet 17bb9499 en toezegging Tender Deltseplein 17bb10556 en oplegging geheimhouding ove

  Bijlagen

  00:01:19 - 00:01:20 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:01:20 - 00:02:00 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:02:00 - 00:02:05 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:02:05 - 00:02:58 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:02:58 - 00:03:35 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:03:35 - 00:03:46 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:03:46 - 00:04:06 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:04:06 - 00:05:37 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:05:37 - 00:05:58 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:05:58 - 00:06:03 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:06:03 - 00:06:15 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:06:15 - 00:07:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:07:07 - 00:07:20 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:07:20 - 00:07:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
 6. Nummer: 18bb1158

  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Bokhove ea Help ons het zelf te doen (14bb6287) en motie-Sies e.a. Hark geld binnen voor het Essenburgpark (15bb9239)

  Datum: 20-02-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: De raad adviseren de moties als afgedaan te beschouwen

  Nummer: 18bb1473

  Onderwerp: Statiegeld op alle petflessen, afdoening motie Van der Lee en Bokhove (18bb311), Aansluiten bij Statiegeldalliantie en VNG- lobby voor invoeren statiegeld, afdoening toezeggingen 17bb10554) en (18bb472)

  Datum: 07-03-2018

  Afzender: College van B en W

  Besluit: De raad adviseren de motie als afgedaan te beschouwen

  Nummer: 18bb2274

  Onderwerp: Stand van zaken nascheiding, afdoening toezegging 18bb479

  Datum: 09-03-2018

  Afzender: Wethouder Eerdmans

  Besluit: Geen bespreking in een overlegvergadering

  Nummer: 18bb2674

  Onderwerp: Verzakkende straten Zuidwijk

  Datum: 28-03-2018

  Afzender: Burger

  Besluit: College om reactie vragen

  Nummer: 18bb2810

  Onderwerp: Inrichtingsplan Assendelftplein

  Datum: 06-04-2018

  Afzender: Bewonersvereniging Lusthofkwartier

  Besluit: College om reactie vragen

  00:07:23 - 00:07:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:07:24 - 00:07:49 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:07:49 - 00:07:55 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:07:55 - 00:08:26 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:08:26 - 00:08:29 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:08:29 - 00:08:31 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:08:31 - 00:08:35 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:08:35 - 00:09:12 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:09:12 - 00:09:16 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:09:16 - 00:09:19 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:09:19 - 00:10:24 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:10:24 - 00:10:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:10:44 - 00:11:30 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:11:30 - 00:11:35 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:11:35 - 00:12:09 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:12:09 - 00:12:12 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:12:12 - 00:12:27 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:12:27 - 00:12:41 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  00:12:41 - 00:13:08 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:13:08 - 00:13:33 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:13:33 - 00:13:38 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:13:38 - 00:14:20 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:14:20 - 00:15:03 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:15:03 - 00:15:10 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  00:15:10 - 00:15:43 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:15:43 - 00:15:50 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:15:50 - 00:16:01 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:16:01 - 00:16:33 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:16:33 - 00:16:55 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:16:55 - 00:17:29 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:17:29 - 00:17:47 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:17:47 - 00:17:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:17:51 - 00:18:40 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:18:40 - 00:18:45 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:18:45 - 00:19:17 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:19:17 - 00:19:22 - Walgenbach, E.S. (D66)
 7. De volgende toezeggingen worden als afgedaan beschouwd:

  15bb8642 Hart van Zuid/Carnissetuin

  17bb3471 Mobiliteitscontract

  17bb5276 Kernportefeuille Vastgoed

  17bb7197 Proces Hooglandje

  17bb7454 Inzicht in ontwikkeling woningvoorraad

  17bb7587 Groencompensatie Rotta Nova

  17bb9707 Bedrijventerrein Hoek van Holland

  17bb9712 Communicatie huurteams

  17bb9045 Wijzigingsplan Pannekoekstraat/Loft 21

  17bb10474 Schoolplein Imeldaplein

  17bb10478 Onvoorziene kosten ex-corporatiebezit (Regeling van Werkzaamheden)

  17bb10933 Huurrecht studenten

  18bb505 Heiwerkzaamheden Burgemeester Wijnaendtslaan

  18bb598 Gesprek met EUR over bouwplannen (bestemmingsplan Kralingse Zoom)

  18bb786 Rapport Toornend Boijmans

  18bb787 Voorbereidingskrediet renovatie Boijmans van Beuningen

  18bb788 Profielschets Boijmans van Beuningen

  18bb1058 Bestemmingsplan Mijnkintbuurt

  18bb1057 Cijfers sociale woningvoorraad

  18bb1528 Van Waningpand

  18bb1531 Aanvullende informatie bestemmingsplan Bloemhof

  18bb1546 Prestatieafspraken Havensteder

  FIB13029 Monitoren Natuurmonumenten Schieveen

  16bb5710 Voorjaarsnota 2016-2020 (Park Oude Westen)
  17bb9703 Tegel eruit, groen erin

  17bb9714 Campagne belang groene tuinen

  17bb10049 Bomenbalans

  17bb10550 Afvaltoerisme en containers Nesselande

  17bb10553 Nazi graffiti bunkers Hoek van Holland

  17bb10554 Statiegeld PET-flessen en blikjes

  17bb10852 Regelgeving hemelwaterafvoer

  18bb472 Statiegeld blikjes en PET-flessen

  18bb479 Nascheiding

  18bb489 Aula begraafplaats Hoek van Holland

  18bb782 Voortgangsrapportage Oranjebonnen

  18bb783 Vertraging vervanging riolering

  18bb784 Participatie deltaplan Grondwater

  18bb785 Aluminium PAC bij aanpak blauwalg Kralingse Plas

  18bb1134 120 hectare groen

  18bb2539 Kinderboerderij Pernis

  18bb2270 Omleiding voor fietsers en voetgangers

  De heer Vreugdenhil verzoekt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Van Schaik over Full Pull (18bb1385) te agenderen voor een overlegvergadering.

  Nagevraagd wordt wanneer toezegging 18bb2076 (Brief Museum Boijmans van Beuningen) wordt afgedaan.

  Mevrouw Kockelkoren verzoekt het thema ‘Wonen’ in een overlegvergadering integraal te bespreken waarbij ook de toezegging van de wethouder wordt betrokken naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden ‘Gekte op de woningmarkt’ (raadsvergadering 19 april 2018; toezegging 18bb3272). Mevrouw Verkoelen vraagt de brief over de gebiedsatlas woningvoorraad hierbij te betrekken.
  Ter bespreking

  00:19:21 - 00:19:22 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:19:22 - 00:19:50 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:19:50 - 00:20:44 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:20:44 - 00:20:53 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:20:53 - 00:21:35 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:21:35 - 00:21:41 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:21:41 - 00:22:34 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:22:34 - 00:23:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:23:23 - 00:23:50 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  00:23:50 - 00:24:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:24:16 - 00:24:48 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:24:48 - 00:25:00 - Walgenbach, E.S. (D66)
 8. De commissie neemt kennis van de planning.
  Ter bespreking

  00:24:59 - 00:25:00 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:25:00 - 00:25:25 - Walgenbach, E.S. (D66)
 9. De voorzitter sluit de vergadering om 10.06 uur.

  00:25:24 - 00:25:25 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:25:25 - 00:25:40 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:25:40 - 00:26:00 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:26:00 - 00:26:12 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:26:12 - 00:26:27 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:26:27 - 00:26:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:26:30 - 00:27:28 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:27:28 - 00:27:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:27:44 - 00:28:00 - Kasmi, S. (D66)
  00:28:00 - 00:28:04 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:28:04 - 00:28:21 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:28:21 - 00:28:43 - Walgenbach, E.S. (D66)
 10. 00:28:41 - 00:28:43 - Walgenbach, E.S. (D66)
 11. De voorzitter opent de vergadering om 10.07 uur.

  00:28:42 - 00:28:43 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:28:43 - 00:28:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
 12. Mevrouw Van Grunsven spreekt in namens de Bewonersvereniging Zelfbeheer hoek Teilingerstraat.
  Wethouder Simons stuurt ter voorbereiding op de bespreking van het zelfbeheerproject Teilingerstraat in de overlegvergadering van 16 mei a.s. een brief met een tijdlijn, een nadere toelichting op de huidige situatie en antwoorden op de gestelde vragen.
  Verzoek om in te spreken buiten de agenda om is ontvangen van mevrouw A.M. van Grunsven, namens de Bewonersvereniging Zelfbeheer hoek Teilingerstraat.

  00:28:58 - 00:28:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:28:59 - 00:30:18 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:30:18 - 00:36:28 - Gunsven (inspreker)
  00:36:28 - 00:36:36 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:36:36 - 00:37:19 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:37:19 - 00:37:23 - Gunsven (inspreker)
  00:37:23 - 00:37:33 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:37:33 - 00:37:37 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:37:37 - 00:38:20 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  00:38:20 - 00:38:22 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:38:22 - 00:39:21 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:39:21 - 00:39:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:39:24 - 00:40:06 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:40:06 - 00:40:10 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:40:10 - 00:41:41 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:41:41 - 00:41:43 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:41:43 - 00:42:09 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:42:09 - 00:42:18 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:42:18 - 00:50:28 - Gunsven (inspreker)
  00:50:28 - 00:50:37 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:50:37 - 00:50:51 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  00:50:51 - 00:50:55 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:50:55 - 00:51:08 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:51:08 - 00:52:22 - Gunsven (inspreker)
  00:52:22 - 00:52:32 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:52:32 - 00:53:01 - Gunsven (inspreker)
  00:53:01 - 00:53:06 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:53:06 - 00:54:23 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:54:23 - 00:54:24 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:54:24 - 00:54:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:54:30 - 00:55:21 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:55:21 - 00:55:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:55:23 - 00:56:15 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:56:15 - 00:56:18 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:56:18 - 00:57:01 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:57:01 - 00:57:03 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:57:03 - 00:58:07 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  00:58:07 - 00:58:10 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:58:10 - 00:59:04 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:59:04 - 00:59:06 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:59:06 - 00:59:43 - Yigit, E. (DENK)
  00:59:43 - 00:59:45 - Walgenbach, E.S. (D66)
  00:59:45 - 01:01:19 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:01:19 - 01:01:36 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:01:36 - 01:01:56 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:01:56 - 01:02:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
 13. De agenda wordt vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 2 uur te hanteren.

  01:02:05 - 01:02:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:02:07 - 01:02:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
 14. Aangezien dit de eerste keer is dat de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening vergadert, is er geen adviezenljst om vast te stellen.
  Er is geen adviezenlijst om vast te stellen

  01:02:15 - 01:02:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:02:16 - 01:03:13 - Walgenbach, E.S. (D66)
 15. Voorafgaand aan de politieke bespreking geeft mevrouw Van Lierop een presentatie over het bestemmingsplan en de context van de aanpak van de particuliere woningvoorraad op Zuid. Tevens gaat zij in op het raadsvoorstel voor het investeringskrediet voor de verwerving van wooneenheden in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid – Wonen (zie agendapunt 5).

  Tijdens de bespreking zegt wethouder Simons dat hij bereid is zich in te zetten voor het realiseren van de door de meerderheid van de commissie gewenste maximale variant van het aantal te bouwen woningen.
  De heer Lansink vraagt bij de inwerksessie NPRZ ook aandacht te besteden aan de financien, de verdunning/verdichting en de relatie met de gebiedsatlas woningvoorraad.
  Advisering
  Vervolgens adviseert de commissie als volgt over de zienswijzen 5.1 en 5.2 waarover de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (vorige raadsperiode) nog niet geadviseerd heeft:
  5.1 en 5.2 Voor kennisgeving aannemen, m.u.v. VVD en Nida die conform college adviseren
  Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 24 mei a.s
  Ter advisering

  01:03:11 - 01:03:13 - Walgenbach, E.S. (D66)
 16. 01:04:27 - 01:04:28 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:04:28 - 01:06:52 - Lierop, M. van (inspreker- programmamanager Wonen, Nationaal programma Rotterdam-Zuid)
  01:06:52 - 01:07:22 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:07:22 - 01:07:46 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:07:46 - 01:18:45 - Lierop, M. van (inspreker- programmamanager Wonen, Nationaal programma Rotterdam-Zuid)
  01:18:45 - 01:34:16 - Nust, G. (inspreker - projectleider Mijnkint 1 en 2 bestemmingsplan )
  01:34:16 - 01:34:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:34:30 - 01:34:33 - Yigit, E. (DENK)
  01:34:33 - 01:34:56 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:34:56 - 01:35:15 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:35:15 - 01:35:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:35:16 - 01:36:00 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:36:00 - 01:36:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:36:07 - 01:36:15 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:36:15 - 01:36:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:36:23 - 01:36:44 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:36:44 - 01:37:04 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:37:04 - 01:37:16 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:37:16 - 01:37:41 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:37:41 - 01:39:50 - Yigit, E. (DENK)
  01:39:50 - 01:39:55 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:39:55 - 01:41:02 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:41:02 - 01:41:04 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:41:04 - 01:42:09 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:42:09 - 01:42:11 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:42:11 - 01:43:15 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:43:15 - 01:43:17 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:43:17 - 01:44:04 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:44:04 - 01:44:06 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:44:06 - 01:46:24 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:46:24 - 01:46:29 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:46:29 - 01:46:56 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:46:56 - 01:46:57 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:46:57 - 01:47:32 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:47:32 - 01:47:33 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:47:33 - 01:47:50 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  01:47:50 - 01:47:55 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:47:55 - 01:48:06 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:48:06 - 01:48:08 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:48:08 - 01:48:57 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  01:48:57 - 01:48:58 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:48:58 - 01:50:20 - Yigit, E. (DENK)
  01:50:20 - 01:50:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:50:23 - 01:51:13 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:51:13 - 01:51:14 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:51:14 - 01:53:58 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:53:58 - 01:54:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:54:07 - 01:57:28 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:57:28 - 01:57:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:57:30 - 01:57:40 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:57:40 - 01:59:33 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:59:33 - 01:59:34 - Walgenbach, E.S. (D66)
  01:59:34 - 02:00:13 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:00:13 - 02:00:15 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:00:15 - 02:00:57 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:00:57 - 02:00:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:00:59 - 02:01:27 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:01:27 - 02:01:30 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:01:30 - 02:03:26 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:03:26 - 02:03:28 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:03:28 - 02:04:08 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:04:08 - 02:04:11 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:04:11 - 02:05:37 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:05:37 - 02:05:38 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:05:38 - 02:06:14 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:06:14 - 02:06:15 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:06:15 - 02:08:50 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:08:50 - 02:08:53 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:08:53 - 02:09:43 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  02:09:43 - 02:09:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:09:44 - 02:10:10 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:10:10 - 02:10:17 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:10:17 - 02:10:26 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:10:26 - 02:10:27 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:10:27 - 02:11:41 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:11:41 - 02:11:45 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:11:45 - 02:11:47 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:11:47 - 02:11:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:11:51 - 02:12:13 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:12:13 - 02:12:17 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:12:17 - 02:14:49 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:14:49 - 02:14:50 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:14:50 - 02:15:51 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:15:51 - 02:15:55 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:15:55 - 02:19:12 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:19:12 - 02:19:15 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:19:15 - 02:21:18 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:21:18 - 02:21:21 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:21:21 - 02:25:05 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:25:05 - 02:25:06 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:25:06 - 02:25:15 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:25:15 - 02:25:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:25:16 - 02:25:48 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:25:48 - 02:25:57 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:25:57 - 02:25:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:25:59 - 02:26:16 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:26:16 - 02:26:24 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:26:24 - 02:26:32 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:26:32 - 02:29:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:29:22 - 02:29:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:29:23 - 02:29:38 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:29:38 - 02:29:39 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:29:39 - 02:30:07 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:30:07 - 02:30:08 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:30:08 - 02:30:27 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:30:27 - 02:30:28 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:30:28 - 02:31:06 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:31:06 - 02:31:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:31:07 - 02:31:17 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:31:17 - 02:31:38 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:31:38 - 02:31:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:31:51 - 02:32:29 - Kathmann, B.C. (PvdA)
  02:32:29 - 02:32:31 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:32:31 - 02:33:33 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:33:33 - 02:33:36 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:33:36 - 02:34:35 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:34:35 - 02:35:00 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:35:00 - 02:36:06 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:36:06 - 02:36:07 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:36:07 - 02:36:52 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:36:52 - 02:36:56 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:36:56 - 02:37:27 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:37:27 - 02:37:55 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:37:55 - 02:38:03 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:38:03 - 02:38:09 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:38:09 - 02:38:26 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:38:26 - 02:38:31 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:38:31 - 02:39:13 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:39:13 - 02:39:21 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:39:21 - 02:39:24 - Yigit, E. (DENK)
  02:39:24 - 02:39:27 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:39:27 - 02:40:18 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:40:18 - 02:40:27 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:40:27 - 02:40:44 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  02:40:44 - 02:41:03 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:41:03 - 02:41:20 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:41:20 - 02:41:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:41:23 - 02:41:54 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  02:41:54 - 02:41:56 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:41:56 - 02:42:31 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:42:31 - 02:42:35 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:42:35 - 02:43:09 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:43:09 - 02:43:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:43:16 - 02:43:46 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:43:46 - 02:43:54 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:43:54 - 02:43:57 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:43:57 - 02:44:08 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:44:08 - 02:44:09 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:44:09 - 02:44:41 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:44:41 - 02:44:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:44:44 - 02:45:18 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:45:18 - 02:45:20 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:45:20 - 02:46:12 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:46:12 - 02:46:37 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:46:37 - 02:47:29 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:47:29 - 02:47:31 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:47:31 - 02:48:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:48:22 - 02:48:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:48:24 - 02:48:40 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:48:40 - 02:48:47 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:48:47 - 02:49:13 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:49:13 - 02:49:19 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:49:19 - 02:49:49 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:49:49 - 02:49:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:49:51 - 02:51:19 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:51:19 - 02:51:20 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:51:20 - 02:52:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:52:22 - 02:52:48 - Walgenbach, E.S. (D66)
 17. Wethouder Simons zegt toe dat hij bij volgende projecten in het kader van NPRZ-Wonen de commissie eerder in het proces zal meenemen.
  Advisering
  Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 24 mei a.s.
  Ter advisering

  02:52:47 - 02:52:48 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:52:48 - 02:53:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:53:16 - 02:54:43 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:54:43 - 02:54:47 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:54:47 - 02:55:14 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:55:14 - 02:55:20 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:55:20 - 02:55:43 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:55:43 - 02:55:48 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:55:48 - 02:56:12 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:56:12 - 02:58:44 - Lierop, M. van (inspreker- programmamanager Wonen, Nationaal programma Rotterdam-Zuid)
  02:58:44 - 02:58:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:58:51 - 02:59:26 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:59:26 - 02:59:33 - Walgenbach, E.S. (D66)
  02:59:33 - 03:00:03 - Lierop, M. van (inspreker- programmamanager Wonen, Nationaal programma Rotterdam-Zuid)
  03:00:03 - 03:00:13 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  03:00:13 - 03:00:15 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:00:15 - 03:00:30 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  03:00:30 - 03:00:47 - Lierop, M. van (inspreker- programmamanager Wonen, Nationaal programma Rotterdam-Zuid)
  03:00:47 - 03:00:52 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:00:52 - 03:01:19 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:01:19 - 03:01:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:01:24 - 03:01:49 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:01:49 - 03:01:57 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:01:57 - 03:02:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
 18. Wethouder Simons zegt dat hij voor de raadsbehandeling het verslag van de bewonersavond en een overzicht van de huidige en toekomstige huisvestingslasten en – baten aan de commissie zal sturen.
  Advisering
  Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 24 mei a.s.
  Ter advisering

  03:02:15 - 03:02:16 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:02:16 - 03:02:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:02:59 - 03:03:20 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  03:03:20 - 03:03:23 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:03:23 - 03:04:32 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:04:32 - 03:04:37 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:04:37 - 03:04:58 - Eskes, E.C. (CDA)
  03:04:58 - 03:04:59 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:04:59 - 03:06:02 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:06:02 - 03:06:04 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:06:04 - 03:06:41 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  03:06:41 - 03:06:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:06:44 - 03:07:13 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  03:07:13 - 03:07:17 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:07:17 - 03:07:33 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  03:07:33 - 03:07:34 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:07:34 - 03:08:49 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  03:08:49 - 03:08:51 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:08:51 - 03:09:16 - Yigit, E. (DENK)
  03:09:16 - 03:09:18 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:09:18 - 03:09:53 - Zeegers, C.M. (D66)
  03:09:53 - 03:10:14 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:10:14 - 03:11:07 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  03:11:07 - 03:11:14 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:11:14 - 03:15:04 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:15:04 - 03:15:10 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:15:10 - 03:15:32 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:15:32 - 03:15:33 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:15:33 - 03:16:34 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:16:34 - 03:16:36 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:16:36 - 03:17:19 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  03:17:19 - 03:17:22 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:17:22 - 03:17:46 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:17:46 - 03:17:54 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:17:54 - 03:19:56 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:19:56 - 03:20:02 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:20:02 - 03:21:02 - Nust, G. (inspreker - projectleider Mijnkint 1 en 2 bestemmingsplan )
  03:21:02 - 03:21:08 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:21:08 - 03:21:22 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  03:21:22 - 03:21:24 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:21:24 - 03:22:24 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  03:22:24 - 03:22:27 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:22:27 - 03:24:39 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:24:39 - 03:24:44 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:24:44 - 03:25:02 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  03:25:02 - 03:25:04 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:25:04 - 03:25:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:25:22 - 03:25:29 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:25:29 - 03:26:20 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  03:26:20 - 03:26:32 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:26:32 - 03:27:15 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  03:27:15 - 03:27:26 - Walgenbach, E.S. (D66)
 19. De voorzitter sluit de vergadering om 13.11 uur.

  03:27:25 - 03:27:26 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:27:26 - 03:27:33 - Walgenbach, E.S. (D66)
 20. 03:27:32 - 03:27:33 - Walgenbach, E.S. (D66)
  03:27:33 - 03:27:33 - Walgenbach, E.S. (D66)