Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

woensdag 20 juni 2018

09:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 10.25 uur.

 2. 2

  00:00:01 - 00:00:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 3. 3

  00:00:33 - 00:00:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:00:34 - 00:00:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 4. 4

  00:00:42 - 00:00:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 5. 5

  00:00:43 - 00:00:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:00:44 - 00:01:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 6. 6

  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:01:00 - 00:01:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:01 - 00:01:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 7. 7

  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:01:17 - 00:01:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:18 - 00:01:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:27 - 00:02:00 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:02:00 - 00:02:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:07 - 00:02:17 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:02:17 - 00:02:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:20 - 00:03:26 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:03:26 - 00:03:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 8. 8

  Geen stukken ontvangen
  Geen stukken ontvangen

  00:03:39 - 00:03:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 9. 9

  Nummer: 18bb3900
  Onderwerp: Feyenoord City en de Veranda
  Datum: 14-05-2018
  Afzender: Stichting Bewonersbelangen 010 de Veranda
  Besluit: Betrekken bij bespreking Feyenoord City in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb3708 (met bijlage 18bb3706)
  Onderwerp: Raadsvoorstel over Grondexploitatie ASVZ (Charlois) in uitvoering brengen
  Datum:22-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Doorgeleiden naar de raad van 28 juni 2018


  Nummer: 18bb3967
  Onderwerp:Erfgoedagenda - uitvoeringsprogramma Overschie
  Datum: 18-05-2018
  Afzender: Erfgoedvereniging Bond Heemschut
  Besluit: College om reactie vragen


  Nummer: 18bb3667
  Onderwerp: Stand van zaken Herontwikkeling Postkantoor Coolsingel 42
  Datum: 24-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Ingaan op het in de brief voorgestelde werkbezoek


  Nummer: 18bb3580 (met bijlage 18bb3579)
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Velter ea Plan voor meer middeldure huur (17bb7317)
  Datum: 25-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Agenderen in een overlegvergadering samen met andere woon-onderwerpen


  Nummer: 18bb3910
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Lansink-Bastemeijer Vlugge vergunning (17bb9463)
  Datum: 30-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb3912 (met bijlage 17bb721)
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Laan en Velter Wonen op het water (17bb6121)
  Datum: 30-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb4132
  Onderwerp: Beantwoording vragen Vreugdenhil over ontwikkelingen rond SEP Feyenoord City (18bb3478)
  Datum: 04-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Betrekken bij bespreking Feyenoord City in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb4168 (met bijlage 18bb4166)
  Onderwerp: Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion
  Datum: 04-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Agenderen in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb4227 (met bijlagen 18bb4223, 18bb4224, 18bb4225, 18bb2900)
  Onderwerp: Nota van beantwoording naar aanleiding van adviezen en zienswijzen over het startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapport (MER) Feyenoord City
  Datum: 04-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Agenderen in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb4237 (met bijlage 18bb4241)
  Onderwerp: Vaststellen Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed 2018
  Datum: 04-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Agenderen in een komende overlegvergadering


  Nummer: 18bb4238
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Van Rij ea Vastgoedthermometer, (17bb7318)
  Datum: 04-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Betrekken bij bespreking Meerjarenperspectief Grond & Vastgoed in een komende overlegvergadering


  Nummer: 18bb4239 (met bijlage 18bb4242)
  Onderwerp: Projectenmonitor Grondexploitaties behorende bij de Jaarrekening 2017

  Bijlagen

  00:03:40 - 00:03:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:03:41 - 00:05:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:27 - 00:05:51 - Yildiz, B. (SP)
  00:05:51 - 00:05:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:58 - 00:06:35 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:06:35 - 00:06:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:06:46 - 00:07:15 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:07:15 - 00:07:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:07:25 - 00:07:49 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:07:49 - 00:07:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:07:50 - 00:08:07 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:08:07 - 00:08:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:13 - 00:08:25 - Yigit, E. (DENK)
  00:08:25 - 00:08:28 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:28 - 00:08:46 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:08:46 - 00:08:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:53 - 00:09:26 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  00:09:26 - 00:09:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 10. 10

  Nummer: 18bb3244
  Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Van Baarle en Yigit (DENK) over Vergroening Polderlaan
  Datum: 15-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Niet agenderen voor een overlegvergadering, maar ‘vergroening’ in bredere context bespreken


  Nummer: 18bb3908
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Kroon ea Snelle oplossing volle papiercontainers (18bb309)
  Datum: 30-05-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb4036
  Onderwerp: Bomenbalans 2017
  Datum: 31-05-2018
  Afzender: Wethouder Eerdmans
  Besluit: Reactie Stichting De Bomenridders afwachten en daarna besluiten over agendering


  Op verzoek van de heer Koster wordt de collegebrief over de aankoop en doorverkoop van het politiebureau Eendrachtsplein ten behoeve van Heilige Boontjes (18bb4167) geagendeerd in de overlegvergadering van 4 juli a.s.
  De heer Van der Velden verzoekt de brief met rapport van de TU Twente over Feyenoord City (18bb4895) te bespreken in de overlegvergadering. De commissie besluit het rapport in een volgende vergadering waarin Feyenoord City aan de orde is te bespreken. Voorafgaand aan de bespreking wordt de projectorganisatie Feyenoord City gevraagd te komen met een inhoudelijke reactie op het rapport.

  00:09:29 - 00:09:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:30 - 00:10:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:10:05 - 00:10:58 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:10:58 - 00:11:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:11:01 - 00:11:28 - Yigit, E. (DENK)
  00:11:28 - 00:11:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:11:46 - 00:12:33 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  00:12:33 - 00:13:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 11. 11

  De volgende toezeggingen worden als afgedaan beschouwd:
  17bb10050 VAS in ICT-monitor
  17bb10051 Stoplichtrapportage Vastgoed
  18bb1561 Erfgoedagenda – uitvoeringsprogramma Overschie
  18bb3047 Project Hof aan de Hef
  18bb3444 Leuvepaviljoen
  18bb3547 Beleid handhaving illegale bewoning en overbewoning
  18bb3860 Ongewenste opnames door digitale reclameborden
  18bb3961 Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
  18bb3963 Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
  18bb3965 Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
  18bb4060 Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
  18bb4246 Jaarstukken – Planaanbod woningen
  18bb4248 Jaarstukken – Openstaande kredieten onderwijshuisvesting
  18bb4244 Jaarstukken – Verbeteragenda aanbesteden
  18bb4254 Zienswijze Grondbank Zuidplas
  18bb4257 Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
  17bb18 Challenge speeltuinen buiten spelen
  18bb504 Bijplaatsingen afval


  De voorzitter deelt mee dat in de afgelopen week veel tussenberichten en afdoeningsvoorstellen voor toezeggingen en moties ontvangen zijn waardoor het aantal toezeggingen en moties waarvan de afdoeningstermijn is overschreden, is teruggebracht.
  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen

  00:13:03 - 00:13:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:13:04 - 00:14:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:09 - 00:14:24 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:14:24 - 00:14:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:30 - 00:14:51 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:14:51 - 00:14:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 12. 12

  De heer Van der Velden vraagt naar de stand van zaken van de motie Gebruik retourbekers op festivals (14bb6322).
  Ter bespreking

  00:14:58 - 00:14:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:59 - 00:15:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:10 - 00:15:50 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:15:50 - 00:15:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:58 - 00:16:02 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:16:02 - 00:16:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:16:09 - 00:16:30 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:16:30 - 00:16:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 13. 13

  • 21 juni: informatie- en consultatiebijeenkomst renovatieplannen museum Boijmans van Beuningen
  • 27 juni: tweede inwerksessie majeure ontwikkelingen: Omgevingswet
   Ter bespreking
  00:16:36 - 00:16:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:16:37 - 00:17:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 14. 14

  De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.

  00:17:21 - 00:17:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:22 - 00:17:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 15. 15

  00:17:35 - 00:17:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:37 - 00:17:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 16. 16

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van 1.5 uur te hanteren

  00:17:43 - 00:17:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:44 - 00:17:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:55 - 00:18:23 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:18:23 - 00:18:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:18:31 - 00:19:07 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:19:07 - 00:19:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:20 - 00:19:35 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:19:35 - 00:19:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:38 - 00:19:52 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:19:52 - 00:20:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 17. 17

  De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:20:02 - 00:20:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:03 - 00:20:16 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 18. 18

  Naar aanleiding van de brief van Kneppelhout en Korthals Advocaten van 19 juni 2018 over het concept-verslag van de hoorzitting van 16 mei 2018 over het bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied wordt het concept-verslag als volgt gewijzigd:
  pagina 6, zienswijze 28: ‘De zienswijze wordt toegelicht. Als bijlage bij het verslag is de later toegezonden toelichting op zienswijze 28 alsmede een reactie op zienswijze 29 en de reactie op de inhoud van de hoorzitting bijgevoegd.’
  Het concept-verslag wordt, aldus gewijzigd, vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:20:15 - 00:20:16 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:16 - 00:21:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 19. 19

  In aanwezigheid van de wethouders Simons en Visser bespreekt de commissie de voortgangsrapportage Feyenoord City.


  Tijdens het debat zegt wethouder Visser het volgende toe:

  • hij zal in de volgende voortgangsrapportage Feyenoord City een tussenstand van de gesprekken met Prorail naar aanleiding van de motie Verheij ‘Verbind Feyenoord City met Zuid’;
  • hij zal de commissie informeren over de respons op de enquete onder seizoenskaarthouders van Feyenoord;
  • hij stuurt het actieplan mobiliteit Feyenoord City na de zomer naar de commissie;
  • hij zal bezien of de afspraken met Feyenoord over het meten van afspraken objectiever kunnen;
  • hij komt schriftelijk terug op een realistische ambitie voor sportparticipatie in het sociaal economisch programma van Feyenoord City ten opzichte van de ondergrens in de intentieovereenkomst;
  • hij zal nagaan of het mogelijk is om de resultaten van het sociaal economisch programma op wijkniveau te verbijzonderen, zodat een onderscheid tussen de huidige wijken en nieuwbouw Feyenoord City kan worden gemaakt.
   Na afloop van het debat adviseert de commissie de volgende moties af te doen:
  • motie De Kleijn ‘Bereikbaar stadion’ (09gr1421)

  • motie Van Muijen e.a. ‘Integrale verkeersstudie Stadionpark’ (09gr1422)

  • motie Van Muijen en Hagenaars ‘Metro op tijd voor nieuw stadion’ (09gr1423)

  • motie Hagenaars en Bonte ‘Fietsend naar Stadionpark’ (09gr1432)
  • motie Peksert en Bruijn ‘Park & Sail’ (17bb4118)
  • motie Van der Lee en Kathmann ‘Geen nieuw voetbalstadion zonder hoogwaardig OV-knooppunt’ (17bb4135)

  Bij de advisering waren de fracties van PvdA, PVV en 50PLUS niet aanwezig.
  Ter bespreking

  Bijlagen

  00:21:09 - 00:21:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 20. 20

  00:21:10 - 00:21:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:21:11 - 00:21:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:21:37 - 00:22:24 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:22:24 - 00:22:55 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  00:22:55 - 00:22:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:22:59 - 00:24:38 - Yigit, E. (DENK)
  00:24:38 - 00:24:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:24:49 - 00:26:09 - Yigit, E. (DENK)
  00:26:09 - 00:26:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:26:22 - 00:31:49 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:31:49 - 00:31:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:31:56 - 00:34:22 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  00:34:22 - 00:34:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:34:23 - 00:35:08 - Yildiz, B. (SP)
  00:35:08 - 00:35:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:35:12 - 00:35:33 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:35:33 - 00:36:38 - Yildiz, B. (SP)
  00:36:38 - 00:36:45 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:36:45 - 00:38:52 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:38:52 - 00:38:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:38:59 - 00:44:37 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:44:37 - 00:44:39 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:44:39 - 00:49:04 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:49:04 - 00:49:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:49:05 - 00:52:33 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:52:33 - 00:52:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:52:34 - 00:55:10 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  00:55:10 - 00:55:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:55:11 - 00:59:31 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:59:31 - 00:59:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:59:46 - 01:00:39 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:00:39 - 01:00:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:00:41 - 01:00:59 - Yigit, E. (DENK)
  01:00:59 - 01:01:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:01:01 - 01:02:19 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:02:19 - 01:02:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:02:20 - 01:02:37 - Yigit, E. (DENK)
  01:02:37 - 01:02:40 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:02:40 - 01:02:55 - Yigit, E. (DENK)
  01:02:55 - 01:02:57 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:02:57 - 01:03:42 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:03:42 - 01:03:50 - Yigit, E. (DENK)
  01:03:50 - 01:03:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:03:56 - 01:06:47 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:06:47 - 01:06:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:48 - 01:07:02 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:07:02 - 01:08:58 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:08:58 - 01:09:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:09:01 - 01:09:16 - Yildiz, B. (SP)
  01:09:16 - 01:09:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:09:18 - 01:13:00 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:13:00 - 01:13:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:13:01 - 01:13:25 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:13:25 - 01:13:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:13:27 - 01:14:10 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:14:10 - 01:14:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:14:12 - 01:14:28 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:14:28 - 01:14:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:14:31 - 01:16:59 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:16:59 - 01:17:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:17:11 - 01:20:09 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:20:09 - 01:20:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:20:10 - 01:21:20 - Yigit, E. (DENK)
  01:21:20 - 01:21:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:21:21 - 01:22:33 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:22:33 - 01:22:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:22:34 - 01:22:57 - Yigit, E. (DENK)
  01:22:57 - 01:22:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:22:58 - 01:25:22 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:25:22 - 01:25:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:25:23 - 01:26:01 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:26:01 - 01:27:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:27:53 - 01:28:28 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:28:28 - 01:28:52 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:28:52 - 01:28:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:28:55 - 01:29:31 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:29:31 - 01:29:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:29:32 - 01:33:37 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:33:37 - 01:33:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:33:38 - 01:34:21 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:34:21 - 01:35:07 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:35:07 - 01:35:17 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:35:17 - 01:35:24 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:35:24 - 01:35:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:35:26 - 01:35:35 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:35:35 - 01:35:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:35:36 - 01:41:01 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:41:01 - 01:41:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:41:06 - 01:41:27 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:41:27 - 01:42:43 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:42:43 - 01:42:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:42:46 - 01:43:23 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:43:23 - 01:44:55 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:44:55 - 01:44:56 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:44:56 - 01:45:04 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:45:04 - 01:45:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:45:05 - 01:46:09 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  01:46:09 - 01:46:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:46:15 - 01:47:33 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:47:33 - 01:47:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:47:37 - 01:48:06 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:48:06 - 01:48:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:48:08 - 01:49:17 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:49:17 - 01:49:49 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:49:49 - 01:50:56 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:50:56 - 01:51:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:51:02 - 01:52:10 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:52:10 - 01:52:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:11 - 01:52:27 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:52:27 - 01:53:09 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:53:09 - 01:53:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:53:10 - 01:53:59 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:53:59 - 01:54:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:54:02 - 01:55:01 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:55:01 - 01:55:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:55:03 - 01:55:22 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:55:22 - 01:56:02 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:56:02 - 01:56:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:56:12 - 01:56:35 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  01:56:35 - 01:56:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:56:43 - 01:57:36 - Verhagen, W. (inlichtingen Stadsontwikkeling)
  01:57:36 - 01:57:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:57:38 - 01:58:29 - Verhagen, W. (inlichtingen Stadsontwikkeling)
  01:58:29 - 01:58:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:58:32 - 02:00:00 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:00:00 - 02:00:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:00:09 - 02:00:46 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:00:46 - 02:01:00 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:01:00 - 02:01:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:01 - 02:01:10 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:01:10 - 02:01:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:12 - 02:01:29 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:01:29 - 02:01:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:44 - 02:02:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:02:02 - 02:03:50 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:03:50 - 02:03:52 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:03:52 - 02:05:06 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:05:06 - 02:05:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:05:07 - 02:07:04 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:07:04 - 02:07:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:07:06 - 02:08:37 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:08:37 - 02:08:39 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:08:39 - 02:09:10 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:09:10 - 02:09:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:09:20 - 02:11:47 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:11:47 - 02:11:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:11:49 - 02:13:44 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:13:44 - 02:13:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:13:50 - 02:15:00 - Visser, A.L.H. (wethouder)
  02:15:00 - 02:15:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:15:05 - 02:16:02 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:16:02 - 02:17:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:31 - 02:17:40 - Eskes, E.C. (CDA)
  02:17:40 - 02:17:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:49 - 02:17:59 - Monrooij, C.E.E. (ChristenUnie-SGP)
  02:17:59 - 02:18:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:18:18 - 02:20:06 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  02:20:06 - 02:20:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:20:08 - 02:20:23 - Vreugdenhil, G.J.M. (Leefbaar Rotterdam)
  02:20:23 - 02:20:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 21. 21

  De voorzitter sluit de vergadering om 13.01 uur.

  02:20:28 - 02:20:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:20:29 - 02:20:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)