Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

woensdag 23 mei 2018

09:30
Locatie

Stadhuis, zaal SH7

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De voorzitter opent de vergadering om 9.34 uur.

  00:00:02 - 00:00:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 3. 3

  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:00:42 - 00:00:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:00:43 - 00:00:58 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:00:58 - 00:01:35 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:01:35 - 00:01:55 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 4. 4

  00:01:53 - 00:01:55 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 5. 5

  Nummer: 18bb3067 (met diverse bijlagen)


  Onderwerp: Jaarstukken, jaarrekening en jaarverslag 2017


  Datum: 25-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Bespreken in de overlegvergadering van 30 mei 2018


  Nummer: 18bb3068 (bijlagen A t/m N zie Collegebrief 18bb3067)


  Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststelling jaarstukken 2017


  Datum: 26-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 2017 in de overlegvergadering van 30 mei 2018


  Nummer: 18bb3500 (met bijlagen 18bb3501: accountantsverslag 2017, 18bb3502: PWC controleverklaring over de jaarrekening 2017)


  Onderwerp: Jaarrekening en controleverklaring 2017


  Datum: 02-05-2018


  Afzender: Price Waterhouse Cooper


  Besluit: Betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 2017 in de overlegvergadring van 30 mei 2018

  Bijlagen

  00:01:54 - 00:01:55 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:01:55 - 00:02:33 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 6. 6

  Nummer: 18bb3127 (met bijlage 18bb3125)


  Onderwerp: Raadsvoorstel over zienswijze begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020- 2022 gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard


  Datum: 25-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Direct doorgeleiden naar raad 24 mei 2018


  Nummer: 18bb2883 (met bijlagen 18bb2882, 18bb2877, 18bb2878)


  Onderwerp: Meerjarenplan Bouw- en Woningtoezicht 2018- 2021 en Rapportage 2016- 2017 jaarplan BWT 2016


  Datum: 26-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Zo mogelijk betrekken bij themabespreking Wonen


  Nummer: 18bb3016 (met bijlagen 18bb3017, 18bb3018)


  Onderwerp: Zuid op Koers, voortgangsrapportage 2017 Nationaal Programma Rotterdam Zuid NPRZ


  Datum: 26-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Zo mogelijk betrekken bij themabespreking Wonen


  Nummer: 18bb3154 (met bijlagen (18bb3152)


  Onderwerp: Voortgangsrapportage Feyenoord City april 2018


  Datum: 26-04-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Inwerksessie op donderdagmiddag 7 juni met aandacht voor de procesgang en behandeling in overlegvergadering van 20 juni 2018 samen met brieven over mobiliteitscontract en sociaal economisch programma


  Nummer: 18bb3543


  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel wethouder Simons toezeggingen 18bb1114 en 18bb1162 over reactie op burgerbrief over aanslag op het groen van het Kralingse Bos door de wijk Nieuw Kralingen


  Datum: 04-05-2018


  Afzender: Wethouder Simons


  Besluit: Betrekken bij de bespreking van de gebiedsvisie Nieuw Kralingen in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb3545


  Onderwerp: Voortgangsrapportage Oranjebonnen, fictie en feiten


  Datum: 03-05-2018


  Afzender: Burger


  Besluit: Betrekken bij bespreking Voortgangsrapportage Oranjebonnen in een komende overlegvergadering


  Nummer: 18bb3627


  Onderwerp: Gebiedsvisie Nieuw Kralingen


  Datum: 09-05-2018


  Afzender: De Bok Roijers Gasseling Advocaten


  Besluit: Betrekken bij bespreking Gebiedsvisie Nieuw Kralingen in de aansluitende overlegvergadering


  Nummer: 18bb3742


  Onderwerp: Mobiliteitsplan en mobiliteitscontract Feyenoord City


  Datum: 16-05-2018


  Afzender: Team Stadion op Zuid


  Besluit: Betrekken bij bespreking Feyenoord City in de overlegvergadering van 20 juni 2018


  Nummer: 18bb3397 (met bijlagen 18bb3398, 18bb3400 t/m 18bb3409)


  Onderwerp: Actualisatie Wro 1 juli 2018


  Datum: 16-05-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Agenderen in de overlegvergadering van 30 mei 2018


  Nummer: 18bb3692


  Onderwerp: Voortgang voorbereiding renovatie Museum Boijmans Van Beuningen afdoening toezeggingen 17bb8805, 18bb2076


  Datum: 14-05-2018


  Afzender: Wethouder Simons en burgemeester Aboutaleb


  Besluit: Voor kennisgeving aannemen en de consultatiesessies op


  21 juni en 5 juli in de planning opnemen


  Nummer: 18bb3487


  Onderwerp: Afspraken met Stadion Feijen

  Bijlagen

  00:02:32 - 00:02:33 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:02:33 - 00:03:13 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:03:13 - 00:03:35 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  00:03:35 - 00:04:18 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:04:18 - 00:04:57 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:04:57 - 00:05:37 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:05:37 - 00:06:37 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:06:37 - 00:07:18 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:07:18 - 00:07:35 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:07:35 - 00:07:58 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:07:58 - 00:08:25 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:08:25 - 00:09:01 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:09:01 - 00:09:18 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:09:18 - 00:09:28 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:09:28 - 00:10:00 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:10:00 - 00:10:27 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:10:27 - 00:10:53 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  00:10:53 - 00:11:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 7. 7

  Nummer: 18bb3326


  Onderwerp: Herinrichtingsplan Cornelis Danckertsstraat eo, deelgebied C, Architectenbuurt


  Datum: 26-04-2018


  Afzender: Bewoners Cornelis Danckertsstraat


  Besluit: College om reactie vragen


  Nummer: 18bb3510 (met bijlage 18bb3511)


  Onderwerp: Leidraad gedragscode Bestendig Groenbeheer 2018


  Datum: 16-05-2018


  Afzender: College van B en W


  Besluit: Voor kennisgeving aannemen

  00:11:44 - 00:11:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:11:45 - 00:11:58 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:11:58 - 00:12:22 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:12:22 - 00:12:46 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 8. 8

  De volgende toezeggingen worden als afgedaan beschouwd:
  17bb8805 Toerekening kosten tijdelijke maatregelen Boijmans van Beuningen
  17bb10053 Volkstuin communicatieparagraaf
  17bb10054 Verontreiniging volkstuincomplexen
  17bb10055 Historische opbouw grondkosten volkstuinen
  18bb2076 Brief Boijmans van Beuningen
  18bb2425 Zienswijzeprocedure begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 Nieuw Reijerwaard
  18bb2427 Topsalarissen woningcorporaties
  18bb3440 Zelfbeheer Teilingerstraat


  Toezegging 17bb9119 (Groenloket 010) wordt nog niet afgedaan.


  De commissie vraagt aandacht voor de vele toezeggingen waarvan de afdoeningsdatum inmiddels verstreken is
  Ter bespreking

  00:12:45 - 00:12:46 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:12:46 - 00:13:08 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:13:08 - 00:13:35 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:13:35 - 00:13:58 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:13:58 - 00:14:30 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:14:30 - 00:14:59 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:14:59 - 00:15:20 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:15:20 - 00:15:32 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:15:32 - 00:16:07 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:16:07 - 00:16:25 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:16:25 - 00:16:42 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:16:42 - 00:18:08 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:18:08 - 00:18:31 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:18:31 - 00:18:32 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:18:32 - 00:18:49 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:18:49 - 00:18:57 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 9. 9

  De commissie vraagt aandacht voor de moties waarvan de afdoeningsdatum inmiddels verstreken is.
  Ter bespreking

  00:18:56 - 00:18:57 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:18:57 - 00:19:08 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:19:08 - 00:19:25 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:19:25 - 00:19:59 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 10. 10

  Mevrouw Zeegers vraagt aan zoveel mogelijk onderwerpen concrete data te hangen waarop de onderwerpen besproken worden.
  Naar aanleiding van het verzoek van een G4-trainee om een gesprek over de veranderende bevoegdheden en de rol van de raad met de komst van de Omgevingswet, melden zich de dames Kockelkoren, Verkoelen en Zeegers aan en de heren Lansink en Van Noppen.

  00:19:58 - 00:19:59 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:19:59 - 00:20:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:20:43 - 00:20:46 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:20:46 - 00:21:22 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:21:22 - 00:22:32 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:22:32 - 00:22:47 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 11. 11

  De voorzitter sluit de vergadering om 9.57 uur.

  00:22:46 - 00:22:47 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:22:47 - 00:23:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 12. 12

  00:23:03 - 00:23:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 13. 13

  De voorzitter opent de vergadering om 9.57 uur.

  00:23:04 - 00:23:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:23:05 - 00:23:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 14. 14

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor een spreektijd van 1.5 uur te hanteren.

  00:23:35 - 00:23:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:23:36 - 00:23:56 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 15. 15

  De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:23:55 - 00:23:56 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:23:56 - 00:24:13 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 16. 16

  De heer Roijers van De Bok Roijers Gasseling advocaten spreekt in namens Stichting Verenigde Bedrijven van de Boezembocht, Forest Warehouse & Processing BV en Lion Metals BV.
  Hierna bespreekt de commissie de gebiedsvisie Nieuw Kralingen met wethouder Simons.


  Vóór de raadsbehandeling van de gebiedsvisie Nieuw Kralingen stuurt wethouder Simons:

  • een reactie op de zienswijze van de metaalbedrijven (18bb1122)
  • het verkeersplan
  • een toelichting op de gehanteerde parkeernorm

  • een toelichting op en vergelijking tussen de gebruikte duurzaamheidskenmerken Breaam 4* en GPR-score

  • een uitleg van de mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor woningen in het middeldure koopsegment (tussen 250.000 en 400.000 euro WOZ-waarde) en de consequenties daarvan.
   Voorts zegt de wethouder toe dat er per saldo meer bomen komen en dat hij daarop terugkomt in het aangekondigde bomenplan.

  Vervolg:
  de meerderheid van de commissie stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel naar de raadsvergadering van 14 juni 2018
  Ter advisering
  Verzoek tot inspreken ontvangen van de heer J. Roijers van De Bok Advocaten namens Stichting Verenigde Bedrijven Boezembocht

  00:24:11 - 00:24:13 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 17. 17

  00:24:12 - 00:24:13 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:24:13 - 00:24:44 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:24:44 - 00:28:24 - Roijers, J.G.M. (inspreker)
  00:28:24 - 00:28:26 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:28:26 - 00:30:33 - Roijers, J.G.M. (inspreker)
  00:30:33 - 00:30:55 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:30:55 - 00:31:33 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:31:33 - 00:31:39 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:31:39 - 00:32:24 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  00:32:24 - 00:32:30 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:32:30 - 00:32:42 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:32:42 - 00:32:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:32:45 - 00:33:06 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:33:06 - 00:33:10 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:33:10 - 00:33:42 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:33:42 - 00:33:48 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:33:48 - 00:38:48 - Roijers, J.G.M. (inspreker)
  00:38:48 - 00:38:56 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:38:56 - 00:39:37 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:39:37 - 00:39:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:39:45 - 00:40:35 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:40:35 - 00:40:51 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:40:51 - 00:41:08 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:41:08 - 00:42:19 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:42:19 - 00:42:56 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:42:56 - 00:46:36 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:46:36 - 00:46:38 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:46:38 - 00:46:46 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:46:46 - 00:47:23 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:47:23 - 00:50:51 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:50:51 - 00:51:09 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:51:09 - 00:52:37 - Yigit, E. (DENK)
  00:52:37 - 00:52:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:52:43 - 00:56:13 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:56:13 - 00:56:17 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  00:56:17 - 01:00:00 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:00:00 - 01:00:03 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:00:03 - 01:01:00 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:01:00 - 01:01:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:01:05 - 01:04:40 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:04:40 - 01:04:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:04:43 - 01:05:08 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:05:08 - 01:05:10 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:05:10 - 01:05:49 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:05:49 - 01:05:59 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:05:59 - 01:07:26 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:07:26 - 01:07:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:07:36 - 01:10:05 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:10:05 - 01:10:09 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:10:09 - 01:13:01 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:13:01 - 01:13:04 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:13:04 - 01:14:33 - Yildiz, B. (SP)
  01:14:33 - 01:14:35 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:14:35 - 01:14:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:14:36 - 01:15:20 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:15:20 - 01:15:25 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:15:25 - 01:15:54 - Yigit, E. (DENK)
  01:15:54 - 01:15:59 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:15:59 - 01:16:19 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:16:19 - 01:16:22 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:16:22 - 01:16:47 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:16:47 - 01:16:49 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:16:49 - 01:17:01 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:17:01 - 01:17:28 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:17:28 - 01:17:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:17:36 - 01:32:39 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:32:39 - 01:32:40 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:32:40 - 01:32:50 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:32:50 - 01:32:51 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:32:51 - 01:33:06 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:33:06 - 01:33:19 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:33:19 - 01:36:10 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:36:10 - 01:36:18 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:36:18 - 01:36:26 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:36:26 - 01:38:41 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:38:41 - 01:38:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:38:43 - 01:39:00 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:39:00 - 01:39:01 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:39:01 - 01:40:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:40:22 - 01:40:25 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:40:25 - 01:41:08 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:41:08 - 01:42:04 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:42:04 - 01:42:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:42:05 - 01:42:16 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:42:16 - 01:44:03 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:44:03 - 01:44:05 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:44:05 - 01:44:25 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:44:25 - 01:46:32 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:46:32 - 01:46:33 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:46:33 - 01:46:43 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:46:43 - 01:51:02 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:51:02 - 01:51:03 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:51:03 - 01:51:33 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:51:33 - 01:51:40 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:51:40 - 01:52:22 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:52:22 - 01:55:09 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:55:09 - 01:55:10 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:55:10 - 01:55:44 - Yigit, E. (DENK)
  01:55:44 - 01:59:08 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:59:08 - 01:59:09 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  01:59:09 - 02:00:08 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:00:08 - 02:00:09 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:00:09 - 02:00:53 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:00:53 - 02:01:13 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:01:13 - 02:02:11 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:02:11 - 02:02:35 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:02:35 - 02:02:37 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:02:37 - 02:03:13 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:03:13 - 02:03:28 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:03:28 - 02:07:19 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:07:19 - 02:07:22 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:07:22 - 02:07:30 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:07:30 - 02:07:33 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:07:33 - 02:07:46 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:07:46 - 02:07:49 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:07:49 - 02:08:59 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:08:59 - 02:09:02 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:09:02 - 02:09:09 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:09:09 - 02:12:37 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:12:37 - 02:12:40 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:12:40 - 02:13:42 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:13:42 - 02:15:22 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:15:22 - 02:15:39 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:15:39 - 02:17:09 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:17:09 - 02:17:47 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:17:47 - 02:19:12 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:19:12 - 02:19:13 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:19:13 - 02:19:41 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:19:41 - 02:19:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:19:43 - 02:20:38 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:20:38 - 02:20:39 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:20:39 - 02:21:10 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:21:10 - 02:21:11 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:21:11 - 02:22:14 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:22:14 - 02:23:00 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:23:00 - 02:23:18 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:23:18 - 02:23:46 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:23:46 - 02:23:48 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:23:48 - 02:24:14 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  02:24:14 - 02:24:17 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:24:17 - 02:25:49 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:25:49 - 02:25:53 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:25:53 - 02:25:54 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:25:54 - 02:26:13 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:26:13 - 02:26:18 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:26:18 - 02:27:18 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:27:18 - 02:27:24 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:27:24 - 02:28:09 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:28:09 - 02:28:12 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:28:12 - 02:28:58 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:28:58 - 02:29:00 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:29:00 - 02:30:10 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:30:10 - 02:30:45 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:30:45 - 02:30:46 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:30:46 - 02:31:54 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:31:54 - 02:32:09 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:32:09 - 02:32:31 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:32:31 - 02:32:34 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:32:34 - 02:34:01 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:34:01 - 02:34:03 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:34:03 - 02:35:25 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:35:25 - 02:35:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:35:43 - 02:36:38 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:36:38 - 02:36:40 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:36:40 - 02:38:40 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:38:40 - 02:38:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:38:43 - 02:39:21 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:39:21 - 02:39:59 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:39:59 - 02:40:18 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:40:18 - 02:40:32 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:40:32 - 02:40:44 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:40:44 - 02:41:01 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:41:01 - 02:42:10 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:42:10 - 02:42:12 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:42:12 - 02:43:00 - Yildiz, B. (SP)
  02:43:00 - 02:43:04 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:43:04 - 02:44:36 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:44:36 - 02:44:37 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:44:37 - 02:44:53 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:44:53 - 02:46:24 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:46:24 - 02:46:38 - Yildiz, B. (SP)
  02:46:38 - 02:47:28 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:47:28 - 02:47:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:47:43 - 02:47:59 - Yildiz, B. (SP)
  02:47:59 - 02:48:01 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:48:01 - 02:49:12 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:49:12 - 02:49:15 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:49:15 - 02:49:16 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:49:16 - 02:49:44 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:49:44 - 02:49:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:49:45 - 02:49:51 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:49:51 - 02:50:34 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:50:34 - 02:50:48 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:50:48 - 02:51:22 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:51:22 - 02:51:32 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:51:32 - 02:51:35 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:51:35 - 02:51:58 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:51:58 - 02:52:39 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:52:39 - 02:52:57 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:52:57 - 02:53:00 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:53:00 - 02:53:31 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:53:31 - 02:56:28 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:56:28 - 02:56:36 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:56:36 - 02:57:00 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:57:00 - 02:57:45 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:57:45 - 02:58:32 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  02:58:32 - 02:59:00 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:59:00 - 02:59:32 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:59:32 - 02:59:43 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:59:43 - 02:59:50 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:59:50 - 02:59:52 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  02:59:52 - 03:00:12 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  03:00:12 - 03:00:51 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  03:00:51 - 03:01:18 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  03:01:18 - 03:01:20 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  03:01:20 - 03:01:44 - Zeegers, C.M. (D66)
  03:01:44 - 03:01:52 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  03:01:52 - 03:01:55 - Yildiz, B. (SP)
  03:01:55 - 03:02:50 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
 18. 18

  De voorzitter sluit de vergadering om 12.50 uur.

  03:02:49 - 03:02:50 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)
  03:02:50 - 03:02:50 - Eskes, E.C. (plv. voorzitter)