Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

Tijdelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (2018-2022)

woensdag 4 juli 2018

09:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  AGENDA OPENBARE PROCEDUREVERGADERING
 2. 2

  De voorzitter opent de vergadering om 09.36 uur.

  00:00:04 - 00:00:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 3. 3

  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:00:57 - 00:00:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:00:58 - 00:01:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 4. 4

  Ter bespreking van de behandelwijze


  De volgende stukken zijn terug te vinden op de digitale doorlopende lijst van de gemeenteraad.
  Ter bespreking van de behandelwijze

  00:01:10 - 00:01:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:11 - 00:01:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 5. 5

  Geen stukken ontvangen
  Geen stukken ontvangen

  00:01:18 - 00:01:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:19 - 00:01:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 6. 6

  Nummer: 18bb4298
  Onderwerp: Bouwplan Noordelijke Niertje (Oost), verzoek tot nader onderzoek naar de gang van zaken in het gunningsproces dat heeft geleid tot gunningsbesluit
  Datum: 31-05-2018
  Afzender: Burgerbrief
  Besluit: Resultaat voorlopige voorziening, ABC en WOB-verzoeken afwachten en daarna besluiten over agendering


  Nummer: 18bb4755
  Onderwerp: Bebouwing Noordkant Park de Twee Heuvels, afdoening motie Bruijn en El Ouali 18bb877
  Datum:19-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer:18bb4720 (met bijlage 18bb4716)
  Onderwerp: Raadsvoorstel over Vaststelling bestemmingsplan Zuiddiep
  Datum: 19-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Agenderen in de eerste vergadering van de nieuwe commissie
  (maar 1 zienswijze, hoorzitting niet nodig)


  Nummer:18bb4751
  Onderwerp: Startnotitie bestemmingsplan Oude Noorden en Agniesebuurt
  Datum: 19-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Voor kennisgeving aannemen


  Nummer:18bb4895 (met bijlage 18bb4889)
  Onderwerp: Brief van Universiteit van Twente over rapport Feyenoord City
  Datum: 17-06-2018
  Afzender: Universiteit Twente
  Besluit: College om een afschrift van de reactie vragen


  Nummer: 18bb4761 (met bijlage 18bb4762)
  Onderwerp: Gebiedsontwikkeling Rijnhaven
  Datum: 20-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Wachten met bespreking op masterplan (verwacht eind 2018/begin 2019)


  Nummer: 18bb5082
  Onderwerp: Collectiegebouw voortgang
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Op dit moment voor kennisgeving aannemen en na het zommerreces besluiten of het wenselijk is deze brief plus de update van eind juli te agenderen


  Nummer: 18bb5014
  Onderwerp: Selectiecriteria bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en afdoeningsvoorstel toezegging wethouder Eerdmans over Voorjaarsnota / compensatie verloren buitenruimte 17bb6309
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Tzt betrekken bij bespreking 8-maandsrapportage/begroting waarbij de toevoeging aan de bestemmingsreserve naar verwachting plaatsvindt


  Nummer: 18bb4018 (met bijlagen 18bb3973 en 18bb3976)
  Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: Hoorzitting organiseren op het moment dat de rechterlijke uitspraak bekend is

  Bijlagen

  00:01:22 - 00:01:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:01:23 - 00:02:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:02:53 - 00:03:06 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:03:06 - 00:03:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:03:37 - 00:04:03 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:04:03 - 00:04:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:04:09 - 00:04:46 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:04:46 - 00:05:07 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:07 - 00:05:09 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:05:09 - 00:05:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:29 - 00:05:43 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:05:43 - 00:05:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:46 - 00:05:48 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:05:48 - 00:05:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:05:50 - 00:06:07 - Cicek, T. (SP)
  00:06:07 - 00:06:11 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:06:11 - 00:06:55 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:06:55 - 00:06:57 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:06:57 - 00:07:11 - Cicek, T. (SP)
  00:07:11 - 00:08:18 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:08:18 - 00:08:29 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:08:29 - 00:08:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:30 - 00:08:47 - Cicek, T. (SP)
  00:08:47 - 00:08:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:08:48 - 00:09:11 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:09:11 - 00:09:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 7. 7

  Nummer: 18bb4931
  Onderwerp: Oproep voor een bewuster insectenbeheer
  Datum: 19-06-2018
  Afzender: Diverse burgers
  Besluit: College om reactie vragen


  Nummer: 18bb4798
  Onderwerp: Afdoeningsvorostel motie Laan ea In een keer goed, voorjaarsnota 2016 – 2020 (16bb5944)
  Datum: 19-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer:18bb4886
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Kathmann en Laan Pompen en panelen bieden zwemplezier voor velen (17bb6255)
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb4938
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Bokhove Omgekeerd inzamelen (18bb307)
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen


  Nummer: 18bb4998
  Onderwerp: Afdoeningsvoorstel motie Bokhove Stortkoker 2.0 (16bb6486)
  Datum: 27-06-2018
  Afzender: College van B en W
  Besluit: De raad adviseren om de motie als afgedaan te beschouwen

  00:09:20 - 00:09:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:21 - 00:09:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:48 - 00:09:55 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:09:55 - 00:09:57 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:09:57 - 00:10:00 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:10:00 - 00:10:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:10:04 - 00:10:54 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:10:54 - 00:11:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:11:01 - 00:11:28 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:11:28 - 00:11:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:11:30 - 00:11:56 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:11:56 - 00:12:11 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:12:11 - 00:12:15 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:12:15 - 00:12:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:12:53 - 00:13:27 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:13:27 - 00:13:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:13:47 - 00:14:11 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:14:11 - 00:14:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 8. 8

  De volgende toezeggingen worden als afgedaan beschouwd:


  17bb2636 Rapportage Erfgoedagenda
  18bb1530 Kostprijsdekkende huur Kleine kernen
  18bb4058 Zelfbeheer hoek Teilingerstraat
  18bb4581 Actua Aan huis gekluisterd door een defecte lift
  18bb4583 RvW Klachten inwoners Nijverheidstraat/Zinkerweg
  18bb4910 Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
  17bb6309 Voorjaarsnota/Compensatie verloren buitenruimte
  18bb2704 Verzakkende straten Zuidwijk
  18bb3078 Recreatieschap Rottemeren – Ontwerp-programmabegroting 2019
  18bb2822 Inrichtingsplan Assendelftplein
  Ter bespreking
  Voorgesteld wordt de gearceerde toezeggingen als afgedaan te beschouwen

  00:14:28 - 00:14:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:29 - 00:14:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 9. 9

  De heer Lansink vraagt nogmaals aandacht voor de vele openstaande moties.
  Ter bespreking

  00:14:53 - 00:14:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:14:54 - 00:15:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:03 - 00:15:36 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:15:36 - 00:15:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 10. 10

  De voorzitter deelt mee dat de tweede consultatiesessie over de renovatieplannen museum Boijmans van Beuningen wordt gehouden op donderdag 12 juli van 14.00 tot 15.30 uur.


  Op verzoek van de heer Van der Velden wordt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdD over Overstort riool en vissterfte (18bb4935) besproken in een overlegvergadering.
  Ter bespreking

  00:15:43 - 00:15:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:15:44 - 00:16:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:16:10 - 00:17:09 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:17:09 - 00:17:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:13 - 00:17:42 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  00:17:42 - 00:17:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 11. 11

  De heer Van Schaik vraagt na het zomerreces meer werkbezoeken in te plannen (bijvoorbeeld aan Stadsbeheer).


  In antwoord hierop deelt de heer Lorijn mee dat in het constituerend beraad van de definitieve commissies aan de orde komt welke werkbezoeken de commissies willen inplannen en aan welke onderwerpen zij prioriteit willen geven in de agendering van de vergaderingen, e.d.


  De voorzitter sluit de vergadering om 9.56 uur.

  00:17:47 - 00:17:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:48 - 00:17:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:17:53 - 00:18:46 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:18:46 - 00:19:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:12 - 00:19:20 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:19:20 - 00:19:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:22 - 00:19:54 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  00:19:54 - 00:19:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:19:55 - 00:20:02 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:20:02 - 00:20:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 12. 12

  00:20:16 - 00:20:17 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:17 - 00:20:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 13. 13

  De voorzitter opent de vergadering om 9.57 uur.

  00:20:22 - 00:20:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:23 - 00:20:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 14. 14

  De heer Kosse, voorzitter Stichting IJsselmondse Speeltuinen, spreekt in.

  • de heer H. Kosse, voorzitter Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen
  00:20:36 - 00:20:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:20:37 - 00:21:13 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:21:13 - 00:25:31 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:25:31 - 00:25:40 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:25:40 - 00:25:54 - Eskes, E.C. (CDA)
  00:25:54 - 00:26:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:26:02 - 00:26:20 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  00:26:20 - 00:27:17 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:27:17 - 00:27:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:27:18 - 00:27:43 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:27:43 - 00:28:32 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:28:32 - 00:28:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:28:34 - 00:29:04 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:29:04 - 00:30:12 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:30:12 - 00:30:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:30:19 - 00:31:01 - Verkoelen, P.J.H.D. (50PLUS)
  00:31:01 - 00:31:45 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:31:45 - 00:31:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:31:47 - 00:32:32 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:32:32 - 00:33:50 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:33:50 - 00:34:03 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:34:03 - 00:34:24 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:34:24 - 00:34:25 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:34:25 - 00:34:38 - Schaik, B. van (Leefbaar Rotterdam)
  00:34:38 - 00:35:21 - Kosse, H. (vertegenwoordiger speeltuinen IJsselmonde)
  00:35:21 - 00:35:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 15. 15

  De agenda wordt vastgesteld.
  De voorzitter stelt voor om een spreektijd van 1.5 uur te hanteren

  00:35:37 - 00:35:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:35:38 - 00:35:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 16. 16

  De adviezenlijst wordt vastgesteld.
  Ter vaststelling

  00:35:46 - 00:35:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:35:47 - 00:36:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 17. 17

  Op verzoek van de heer Koster bespreekt de commissie in aanwezigheid van wethouder Simons de aankoop en doorverkoop van het politiebureau Eendrachtsplein ten behoeve van Heilige Boontjes.


  Wethouder Simons zegt toe de namen achter Eendrachtsplein BV zo nodig vertrouwelijk met de raad te delen.
  Ter bespreking

  00:36:00 - 00:36:01 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:36:01 - 00:36:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:36:19 - 00:36:44 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:36:44 - 00:37:00 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:37:00 - 00:37:02 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:37:02 - 00:38:54 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:38:54 - 00:38:56 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:38:56 - 00:40:48 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:40:48 - 00:40:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:40:49 - 00:42:14 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:42:14 - 00:42:18 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:42:18 - 00:42:35 - Cicek, T. (SP)
  00:42:35 - 00:42:37 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:42:37 - 00:43:21 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  00:43:21 - 00:43:28 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:43:28 - 00:49:47 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:49:47 - 00:49:49 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:49:49 - 00:49:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:49:55 - 00:50:28 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  00:50:28 - 00:50:30 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:50:30 - 00:50:39 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  00:50:39 - 00:50:40 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:50:40 - 00:50:47 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:50:47 - 00:50:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:50:49 - 00:51:35 - Cicek, T. (SP)
  00:51:35 - 00:51:41 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:51:41 - 00:53:54 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:53:54 - 00:53:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:53:55 - 00:54:16 - Zeegers, C.M. (D66)
  00:54:16 - 00:57:45 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:57:45 - 00:57:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:57:48 - 00:57:57 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:57:57 - 00:57:58 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:57:58 - 00:58:11 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  00:58:11 - 00:58:12 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  00:58:12 - 00:58:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  00:58:15 - 00:59:00 - Cicek, T. (SP)
  00:59:00 - 01:00:14 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:00:14 - 01:00:16 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:00:16 - 01:00:52 - Cicek, T. (SP)
  01:00:52 - 01:00:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:00:54 - 01:01:27 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:01:27 - 01:01:29 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:01:29 - 01:02:02 - Cicek, T. (SP)
  01:02:02 - 01:02:05 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:02:05 - 01:02:13 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:02:13 - 01:02:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:02:15 - 01:03:01 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:03:01 - 01:03:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:03:06 - 01:05:11 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:05:11 - 01:05:40 - Koster, G.F.E. (Leefbaar Rotterdam)
  01:05:40 - 01:05:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:05:43 - 01:06:33 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:06:33 - 01:06:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:38 - 01:06:41 - Cicek, T. (SP)
  01:06:41 - 01:06:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:06:43 - 01:07:05 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:07:05 - 01:07:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:07:06 - 01:07:32 - Cicek, T. (SP)
  01:07:32 - 01:08:11 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:08:11 - 01:08:19 - Cicek, T. (SP)
  01:08:19 - 01:08:23 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:08:23 - 01:08:33 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:08:33 - 01:08:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:08:43 - 01:10:02 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:10:02 - 01:10:03 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:10:03 - 01:10:30 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:10:30 - 01:10:36 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:10:36 - 01:11:30 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:11:30 - 01:11:33 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:11:33 - 01:12:21 - Onbekende spreker
  01:12:21 - 01:12:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 18. 18

  De heer Pijbes, directeur van de Stichting Droom en Daad, spreekt in over de ontwikkeling van de Fenixloods 2.
  Ter bespreking
  Verzoek om in te spreken ontvangen van de heer W. Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad.

  01:12:48 - 01:12:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:12:49 - 01:13:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:13:32 - 01:18:21 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:18:21 - 01:18:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:18:31 - 01:19:01 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:19:01 - 01:19:46 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:19:46 - 01:19:48 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:19:48 - 01:20:03 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:20:03 - 01:23:02 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:23:02 - 01:23:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:23:04 - 01:23:26 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:23:26 - 01:25:24 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:25:24 - 01:25:27 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:25:27 - 01:25:31 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:25:31 - 01:25:49 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:25:49 - 01:25:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:25:51 - 01:26:17 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:26:17 - 01:26:19 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:26:19 - 01:26:28 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:26:28 - 01:28:32 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:28:32 - 01:28:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:28:34 - 01:29:17 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:29:17 - 01:29:26 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:29:26 - 01:29:27 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:29:27 - 01:29:42 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:29:42 - 01:30:02 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:30:02 - 01:30:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:30:04 - 01:30:23 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  01:30:23 - 01:31:25 - Pijbes, W.M.J. (Inspreker)
  01:31:25 - 01:31:46 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:31:46 - 01:33:38 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:33:38 - 01:33:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:33:44 - 01:34:29 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:34:29 - 01:34:31 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:34:31 - 01:35:02 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:35:02 - 01:35:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:35:08 - 01:35:29 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:35:29 - 01:35:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:35:34 - 01:37:50 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:37:50 - 01:38:19 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:38:19 - 01:38:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:38:20 - 01:38:41 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:38:41 - 01:38:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:38:43 - 01:38:52 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:38:52 - 01:38:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:38:53 - 01:39:10 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:39:10 - 01:39:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:39:12 - 01:39:33 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  01:39:33 - 01:42:45 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:42:45 - 01:42:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:42:47 - 01:43:16 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:43:16 - 01:43:47 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:43:47 - 01:43:51 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:43:51 - 01:45:57 - Geenen, S. (Inspreker)
  01:45:57 - 01:45:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:45:58 - 01:46:39 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  01:46:39 - 01:46:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:46:42 - 01:46:48 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:46:48 - 01:46:49 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:46:49 - 01:47:41 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:47:41 - 01:47:43 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:47:43 - 01:48:05 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  01:48:05 - 01:48:10 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:48:10 - 01:48:30 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:48:30 - 01:48:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:48:38 - 01:50:36 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:50:36 - 01:50:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:50:38 - 01:50:52 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:50:52 - 01:50:54 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:50:54 - 01:51:11 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:51:11 - 01:51:41 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:51:41 - 01:51:44 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:51:44 - 01:52:44 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:52:44 - 01:52:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:52:47 - 01:53:57 - Geenen, S. (Inspreker)
  01:53:57 - 01:54:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
 19. 19

  In aanwezigheid van wethouder Simons bespreekt de commissie Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Vastgoed.


  De commissie verzoekt het nieuwe college nog tenminste één aparte voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda vastgoed toe te sturen.
  Ter bespreking

  01:54:14 - 01:54:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:54:15 - 01:54:38 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:54:38 - 01:55:37 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:55:37 - 01:55:42 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  01:55:42 - 01:57:10 - Zeegers, C.M. (D66)
  01:57:10 - 01:57:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:57:12 - 01:58:24 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  01:58:24 - 01:58:26 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:58:26 - 01:59:11 - Cicek, T. (SP)
  01:59:11 - 01:59:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:59:14 - 01:59:57 - Eskes, E.C. (CDA)
  01:59:57 - 01:59:59 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  01:59:59 - 02:01:29 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:01:29 - 02:01:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:01:32 - 02:02:59 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:02:59 - 02:03:08 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:03:08 - 02:08:32 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:08:32 - 02:08:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:08:34 - 02:09:35 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:09:35 - 02:09:42 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:09:42 - 02:10:14 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:10:14 - 02:10:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:10:15 - 02:12:49 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:12:49 - 02:13:56 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:13:56 - 02:14:00 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:00 - 02:14:33 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:14:33 - 02:14:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:14:34 - 02:15:16 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:15:16 - 02:15:20 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:15:20 - 02:16:48 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:16:48 - 02:16:50 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:16:50 - 02:17:13 - Noppen, B. van (NIDA Rotterdam)
  02:17:13 - 02:17:15 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:17:15 - 02:17:55 - Cicek, T. (SP)
  02:17:55 - 02:19:44 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:19:44 - 02:19:51 - Kockelkoren, A. (GroenLinks)
  02:19:51 - 02:20:06 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:20:06 - 02:20:22 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:20:22 - 02:21:07 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:21:07 - 02:21:51 - Timmermans, M. (Ambtelijke ondersteuning)
  02:21:51 - 02:21:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:21:53 - 02:22:30 - Zeegers, C.M. (D66)
  02:22:30 - 02:22:33 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:22:33 - 02:24:50 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:24:50 - 02:24:53 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:24:53 - 02:26:31 - Timmermans, M. (Ambtelijke ondersteuning)
  02:26:31 - 02:26:32 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:26:32 - 02:27:08 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:27:08 - 02:27:09 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:27:09 - 02:28:03 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:28:03 - 02:28:04 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:28:04 - 02:28:53 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:28:53 - 02:28:55 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:28:55 - 02:30:08 - Dijk, G.G. van (ChristenUnie-SGP)
  02:30:08 - 02:30:12 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:30:12 - 02:31:02 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:31:02 - 02:31:04 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:31:04 - 02:31:41 - Timmermans, M. (Ambtelijke ondersteuning)
  02:31:41 - 02:31:53 - Lansink-Bastemeijer, P.J.P. (VVD)
  02:31:53 - 02:32:58 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:32:58 - 02:33:16 - Cicek, T. (SP)
  02:33:16 - 02:33:21 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:33:21 - 02:33:59 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:33:59 - 02:34:17 - Cicek, T. (SP)
  02:34:17 - 02:36:18 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:36:18 - 02:36:34 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:36:34 - 02:36:38 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:36:38 - 02:36:47 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)
  02:36:47 - 02:37:26 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  02:37:26 - 02:37:40 - Simons, R.A.C.J. (wethouder)
  02:37:40 - 02:37:54 - Lorijn, V.A.M. (commissiegriffier)
  02:37:54 - 02:38:14 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
 20. 20

  De voorzitter sluit de laatste vergadering van de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening om 12.35 uur.

  02:38:13 - 02:38:14 - Velden, R.T.J. van der (Partij voor de Dieren)
  02:38:14 - 02:38:14 - Walgenbach, E.S. (voorzitter)